Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Всеукраїнський конкурс „Учитель року 20014” проводиться за такими номінаціями: "Географія", "Світова література", "Початкові класи", "Трудове навчання", "Директор школи"

Всеукраїнський конкурс „Учитель року 20014” проводиться за такими номінаціями: "Географія", "Світова література", "Початкові класи", "Трудове навчання", "Директор школи"

Методичний кабінет Рубіжанської міської ради
Директорам загальноосвітніх

навчальних закладів,

1. Всеукраїнський конкурс „Учитель року – 20014” проводиться за такими номінаціями:

"Географія", "Світова література", "Початкові класи", "Трудове навчання", "Директор школи".

терміни проведення:

міського/районного туру конкурсу – листопад, перша половина грудня 2013 року;

обласного туру – друга половина грудня-2013 або перша неділя січня-2014.
І. Умови проведення ІІ туру конкурсу

Для участі в другому (обласному) турі конкурсу необхідно подати до ЛОІППО такі матеріали:

 • лист-представлення управління освіти міської ради (обсяг – до 1 друк. сторінки);

 • висновок методичного кабінету/центру про педагогічну та методичну діяльність учасника обласного туру конкурсу (обсяг - до 2 друк. сторінок).

 • особиста заява учасника про участь у другому турі Конкурсі на ім'я голови оргкомітету обласного конкурсу, якою підтверджує згоду з умовами Конкурсу (написана власноруч, (до заяви додаються ксерокопії ідентифікаційного коду та перших двох сторінок паспорта);

 • анкета учасника ІІ туру конкурсу встановленого зразка (особистий підпис, див. Додаток 1);

 • опис власного педагогічного досвіду з розв'язання проблеми, над якою працює вчитель, у якому мають бути розкриті специфіка педагогічних технологій учителя, сучасні та авторські форми й методи розв’язання проблеми; список використаної літератури (до 5 стор.);

 • презентація власного педагогічного досвіду в програмі Роwег Роіnt (до 15 слайдів в електронному варіанті - Додаток 2);

 • розробка уроків з повним дидактичним забезпеченням, що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (4-5 уроків в електронному варіанті - у редакторі Word, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, поля -20мм);

 • розробка позакласного заходу за визначеною проблемою (електронний варіант);

 • презентація результатів роботи вчителя щодо виявлення, розвитку та виховання обдарованих учнів (досвід упровадження інноваційних технологій навчання обдарованої молоді; проектування та реалізація навчальних курсів та тренінгів; інформаційні технології в самоосвіті старшокласників; технології проектування особистісного розвитку обдарованості в навчально-виховному процесі; особистісно орієнтовані підходи, технології та методи навчання обдарованої учнівської молоді; моніторинг розвитку креативних якостей школярів у процесі вивчення предмета тощо (електронний варіант- у редакторі Word, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, поля -20мм);

 • фотографії (одне кольорове фото розміром 9x14 та 2-3 сюжетні фотоматеріали про педагогічну діяльність в електронному варіанті);

 • перелік матеріалів, наданих на другий тур конкурсу, із зазначенням сторінок.

Документи оформляються відповідно до поданого вище переліку на паперових (крім презентації, розробок уроків та позакласних заходів) та електронних носіях. Матеріали на паперових носіях подаються в одному примірнику зібраними в папку, а в електронному варіанті – на 1-2 компакт-дисках у пластиковому футлярі із зазначенням номінації, прізвища, імені та по батькові учасника другого туру конкурсу, а також область, яку він представляє.

Не підлягають розгляду матеріали, підготовлені з порушенням вимог щодо їх комплектування та оформлення, а також ті, що надійшли з порушенням термінів.

Матеріали, надіслані на конкурс, не повертаються.
ІІ. Порядок проведення

Другий (обласний) тур конкурсу проводиться в два етапи. Оцінювання завдань на кожному етапі здійснюється відповідно до орієнтовних критеріїв, що встановлені оргкомітетом конкурсу та відповідними протоколами журі ІІ туру конкурсу (Додатки2-3).

На кожному етапі ІІ туру конкурсу члени журі оцінюють роботу конкурсантів за визначеною бальною системою з урахуванням специфіки навчального предмета.

Підсумок І-ІІ етапів обласного туру конкурсу є колегіальним рішенням журі, тому перегляду не підлягає. У разі виникнення конфліктних та суперечливих питань щодо результатів оцінювання конкурсних змагань роз’яснення учасникам надає голова журі.

Результати проведення всіх етапів ІІ туру конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписує голова та всі присутні члени журі. Після кожного конкурсного випробування І та ІІ етапів обласного туру конкурсу результати оцінювання доводяться до відома конкурсантів. Підсумки проведення І та ІІ етапів обласного туру конкурсу розміщуються на сайті ЛОІППО.

Перший етап

На першому (відбірковому) етапі обласного туру конкурсу члени журі розглядають матеріали учасників, надіслані на конкурс (грудень 2013р.), та проводять творче завдання.

Виконання творчого завдання передбачає розв’язання нестандартних психолого-педагогічних ситуацій, виконання практичної роботи (лабораторної роботи з огляду на специфіку предмета), написання розгорнутого конспекту уроку чи твору-есе тощо. Зміст, критерії оцінювання та тривалість виконання роботи визначає журі конкурсу.

Підбиття підсумків І етапу обласного туру конкурсу

 1. Підсумки І етапу підбиваються за загальною сумою балів усіх конкурсних випробувань з точністю до сотих.

 2. Якщо кількість балів набрана конкурсантами однакова, тоді до ІІ етапу обласного туру конкурсу проходить конкурсант, у якого більша кількість балів за роботу з перевірки фахової майстерності.

 3. За результатами конкурсних випробувань І етапу визначаються 5 фіналістів обласного конкурсу, які набрали більшу кількість балів. Вони запрошуються до участі в ІІ етапі обласного конкурсу «Учитель року-2014».

 4. Після завершення випробувань І етапу обласного туру конкурсу набрані бали анулюються.

Другий етап

Другий етап обласного туру конкурсу відбувається протягом двох днів з такими професійними випробуваннями для конкурсантів:

Перший день конкурсу:

 • співбесіда передбачає дискусію щодо досвіду роботи вчителя (на підставі електронної презентації власного педагогічного досвіду) . Кількість запитань та критерії оцінювання визначає журі. Тривалість – до 20 хвилин (Додаток 2).

 • майстер-клас «Я роблю це так» є однією з форм презентації досягнень конкурсанта як педагога, де він виконує роль учителя, розкриваючи методи своєї роботи та оригінальні ідеї. Тривалість – 15 хвилин. Критерії оцінювання визначає журі (Додаток 3).

Другий день конкурсу:

 • проведення уроків у загальноосвітніх навчальних закладах м. Луганська. Клас, тема уроку та час його проведення для всіх конкурсантів визначаються напередодні жеребкування у присутності журі та конкурсантів. Урок має бути ілюстрацією представленого досвіду роботи вчителя, його творчого підходу щодо використання сучасних інноваційних технологій та здатності продукувати нові. Критерії оцінювання визначає журі (Додаток 3);

 • самоаналіз – це власний аналіз і оцінка уроку в цілому та окремих його етапів. Учасник аналізує хід уроку, результати своєї та учнівської діяльності на уроці, оцінює особливості та рівень підготовки учнів, вказує на свої помилки та прорахунки. Члени журі можуть ставити питання для одержання додаткової інформації про результати діяльності вчителя та учнів на уроці. Критерії оцінювання визначає журі (Додаток 3).


Підбиття підсумків ІІ етапу третього (заключного) туру конкурсу

 1. Підсумки ІІ етапу підбиваються за загальною сумою балів усіх конкурсних випробувань з точністю до сотих.

 2. За результатами випробувань ІІ етапу обласного туру конкурсу визначаються переможець (І місце) та лауреати (ІІ-ІІІ місця) конкурсу;

 3. Переможцем конкурсу в кожній номінації вважається його учасник, який набрав за результатами ІІ туру конкурсу найбільшу кількість балів.

 4. У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику, який має вищий бал за проведений урок.

 5. Переможці та лауреати нагороджуються грошовими преміями та дипломами переможця та лауреата конкурсу, решта учасників – дипломом учасника конкурсу.

 6. Оголошення переможців та лауреатів обласного туру конкурсу проводиться урочисто, за участю педагогічної громадськості під час проведення суперфіналу обласного конкурсу «Учитель року-2013» та висвітлюється в засобах масової інформації.


Суперфінал ІІ (обласного) туру конкурсу
Закінчується обласний конкурс «Учитель року-2014» традиційно суперфіналом, під час якого відбувається нагородження переможців та лауреатів обласного конкурсу.

Для переможців з усіх номінацій конкурсу передбачені три завдання з метою визначення абсолютного переможця обласного конкурсу «Учитель року»:

 • візитна картка (регламент до 12 хвилин);

 • конкурс-експромт - творче завдання з актуальних проблем педагогіки та психології

(регламент до 8 хвилин);

 • гімн професії (регламент до 10 хвилин).

Критерії оцінювання визначає журі ( Додаток 4).

Якщо учасники суперфіналу після всіх завдань набрали однакову кількість балів, голова журі суперфіналу приймає рішення про проведення додаткового змагання за завданнями творчого характеру, яке оформляється відповідним протоколом.


Додаток 1

АНКЕТА

учасника Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року-2014»


 1. Прізвище, ім’я та по батькові___________________________________

 2. Дата і місце народження ____________________________________

 3. Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, е-mail ________

 4. Паспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації) ______

 5. Ідентифікаційний код __________________________________________

 6. Який навчальний заклад (заклади) закінчив (ла), у якому році, спеціальність згідно з дипломом _________________________________

 7. Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу) ________________

 8. Стаж роботи: загальний –_______________________________________ у тому числі педагогічний –_____________________________________

 9. Кваліфікаційна категорія _______________________________________

 10. Звання _______________________________________________________

 11. Державні нагороди, відзнаки (обов’язково рік нагородження) ________

 12. Класи, у яких викладаєте _______________________________________

 13. Мова викладання ______________________________________________

 14. Проблема (тема), над якою працюєте _____________________________

 15. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються _______

 16. Навчальна література, якою користуєтесь у процесі підготовки до уроку ________________________________________________________

 17. Авторські видання та публікації _________________________________

 18. Ваше педагогічне кредо ________________________________________

________________________________________________________________

19.Намалюйте (словесно у формі статті в газету від 3-ої особи) свій педагогічний портрет або свою візитну картку _____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

 1. Даю згоду на внесення інформації до бази даних та публікацію матеріалів в періодичних та інших освітніх виданнях з можливим корегуванням _________________________________________________


21. Підпис учасника _______________ Дата ________________


Додаток 2

Орієнтовний план опису досвіду

1. Обґрунтування актуальності досвіду, його практичне значення.

2. Висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційна значущість.

3. Посилання на наукові чи практичні дослідження, на які опирається конкурсант у своїй роботі.

4. Розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових.

5. Пояснення запропонованих інновацій в організації навчально-виховного процесу.

6. Аналіз результатів власної професійної діяльності із вказанням змін в якості знань учнів в оволодінні практичними вміннями та навичками, розвиток інтересу до предмета тощо.

7. Перелік проблем та труднощів, з якими конкурсант зіткнувся в процесі роботи, та шляхи їх подолання.

8. Власна точка зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання школярів предмету, який викладає конкурсант.
Презентація досвіду має враховувати такі вимоги
Матеріал викладається стисло, з максимальною інформативністю тексту, у чіткому порядку, без нагромаджень.

Інформація ретельно структурується.

Важлива інформація (висновки, визначення, правила тощо) подається крупним планом, бажано з ілюстраціями.

Другорядна інформація розміщується внизу сторінки.

Для унаочнення інформації використовуються діаграми, схеми тощо.

Графіки, схеми, малюнки, ілюстрації повинні органічно доповнювати текст.

Графіки, схеми тощо повинні мати чітке пояснення.

Рядок має містити 6-8 слів. Усього на слайді має бути приблизно 6-8 рядків, загальна кількість слів не повинна перевищувати 50-ти.

У заголовках повинні бути і великі, і малі літери.

Слайди мають бути не надто яскравими, бажано витриманими в одному стилі.

Під кожним слайдом має бути підпис автора.

Орієнтовні критерії оцінювання співбесіди

(презентації досвіду)
1. Висвітлення основної ідеї досвіду та його наукова обґрунтованість (посилання на наукові чи практичні дослідження, наукові концепції та теорії)

2. Розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових.

Перелік проблем та труднощів, з якими вчитель зіткнувся в процесі роботи

3. Аналіз результатів власної проф.діяльності, із указанням змін в якості знань учнів щодо оволодіння практичними вміннями та навичками, розвиток інтересу до предмета.

4. Пояснення запропонованих інновацій в організації навчально-виховного процесу. Власна точка зору на зміст освіти, форми, методи, засоби навчання
Під час співбесіди журі звертає увагу на те, як конкурсант:

- уміє лаконічно виділяти головне;

- розуміє суть питання;

- аргументові відповідає, демонструючи свій рівень ерудиції (фахова, загальна) тощо.

Додаток 3
Орієнтовні критерії оцінювання конкурсних випробувань для

фіналістів обласного конкурсу «Учитель року-2014»
Майстер-клас «Я роблю це так»


 1. Відповідність вибраної теми майстер-класу вимогам шкільної програми

 2. Відповідність форми майстер-класу змісту досвіду

 3. Оригінальність підходу до майстер-класу

 4. Чіткість, конкретність у постановці завдань

 5. Методи мастер-класу, їх відповідність меті, змісту, формі та засобам навчання

 6. Раціональність використання часу

 7. Доцільність та характер оснащення форми

 8. Уміння володіти аудиторією: образність, емоційність, мовленнєва культура.

 9. Досягнення результатів

 10. Можливість розповсюдження


Експертиза членами журі конкурсного уроку вчителя

за критеріями

 1. Чіткість та конкретність у визначенні мети уроку

 2. Чіткість, логічність та доцільність структурної побудови уроку (завершеність усіх етапів уроку)

 3. Ефективність використання технологій, методів і форм мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів, стимулювання розумової діяльності учнів

 4. Ефективність методів та форм узагальнення та систематизації навчального матеріалу

 5. Ефективність методів і форм застосування знань на основі узагальнення та систематизації навчального матеріалу

 6. Урахування вчителем психологічних особливостей навчальної діяльності учнів та налагодження з ними контакту.

 7. Робота учнів на уроці (активність, самостійність тощо)

 8. Наявність та зміст роздаткового матеріалу

 9. Об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів

 10. Культура мовлення та педагогічного спілкування вчителя

Самоаналіз уроку

 1. Досягнення мети уроку (практичної, розвивальної, освітньої, виховної)

 2. Досягнення мети уроку (практичної, розвивальної, освітньої, виховної)

 3. Обґрунтування структури уроку

 4. Доцільність та ефективність використаних прийомів, режимів та форм роботи

 5. Доцільність використання засобів навчання

 6. Мотивація навчальної діяльності учнів

 7. Аналіз результатів навчальної діяльності на уроці


Меркулова, тел. 6-13-58

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положення п ро V іі всеукраїнський фестивал ь -конкурс народної творчості
Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної творчості «Червона калина» (далі – фестиваль-конкурс) проводиться з метою збереження та...

Конкурс «Осінній вернісаж»
Коментар: всього 38 класів, початкова школа – 18, середня – 17, старша – 3 класи. Охоплено 1-2 класи – 4 класи (128 учнів), 3-4 класи...

Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнськогоконкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...

Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...

Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...

Всеукраїнський конкурс «Кадровик року’2016» тур II: 2 лютого 31 березня 2017 року
«іі тур. Номінація «Трудове законодавство», правильні відповіді — 1а, 2в, 3г. Потім повно й аргументовано описати варіант вирішення...

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2014...
Внз. У 2014 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Інформаційний лист
Національний університет «Острозька академія» проводить XІ всеукраїнський фестиваль-конкурс «Учитель року з предметів духовно-морального...

Конкурс «Клас року» нвк «знз I-III ст. №9 спеціалізована школа»
...

Література 5-9 класи Авторський колектив
С. П. Фоміна, зав навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені В. Сухомлинського...

Література 5-9 класи Авторський колектив
С. П. Фоміна, зав навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені В. Сухомлинського...

До листа Міністерства освіти І науки України від 19. 09. 2017 №1/9-508
Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року...

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2013...
Внз. У 2013 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Реєстрацію на зно-2013 розпочато! Як зареєструватися для проходження...
Внз. У 2013 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Конєва Т. М., Орлова О. В., Зуєнко М. О., Кобзар О.І. Світова література....
«Світова література» в 5 класах буде викладатися згідно з листом Міністерства освіти І науки України від 24. 05. 2013 №1/9-368 «Про...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2014-2015 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 4 класи
Трудове навчання в початкових класах є першою сходинкою до вибору майбутньої професії

Дослідницька робота на тему: «Україна, як І великий наш Кобзар, вічні»...
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням 2013 – 2014ррБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт