Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення виконкому міської ради від 28 грудня 2011 року №321 «Про затвердження Переліку І Стандартів адміністративних послуг»

Рішення виконкому міської ради від 28 грудня 2011 року №321 «Про затвердження Переліку І Стандартів адміністративних послуг»

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
Проект рішення виконкому (дата розгляду 25.12.2013)

Оприлюднений 27.11.2013
СВЯТОГІРСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від __________ 2013 № ___

м. Святогірськ

Про затвердження Переліку і Стандартів адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами Святогірської міської ради, у новій редакції
З метою поліпшення умов реалізації конституційного права населення міста на отримання адміністративних послуг, забезпечення належної діяльності дозвільної системи, на виконання Указу Президента України від 03 липня 2009 року № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», Закону України «Про адміністративні послуги» (із внесеними змінами), керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами Святогірської міської ради, у новій редакції (додаток 1).
2. Затвердити Стандарти адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами Святогірської міської ради, у новій редакції (додаток 2).
3. Рішення виконкому міської ради від 28 грудня 2011 року № 321 «Про затвердження Переліку і Стандартів адміністративних послуг» та від 28 березня 2012 року № 64 «Про внесення змін до рішення виконкому від 28.12.2011 №321» вважати такими, що втратили чинність.
4. Оператору комп’ютерного набору виконкому Лисиці В.В. забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Святогірської міської ради.
5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Кафтанову Ю.Д., контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Бабкіну Е.А.

Міський голова О.І. Дзюба

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Святогірської міської ради

______________ 2013 № ______

Додаток 1
Перелік адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами Святогірської міської ради


№ з/п

Назва
послуги

Результат надання адміністратив­ної послуги

На платній основі/безко­штовно

Вар­тість пос­луги

Нормативно-правовий акт

Адреса

Часи

прийому,
телефони

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.

Надання згоди на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Надання листа зі згодою на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Безкоштовно

-

Закон України  “Про охорону атмосферного повітря”;

Постанова КМУ від 13.03.2002 №302 «Про затвердження Порядку прове­дення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозво­лів на викиди забруд­нюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, уста­нов, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи»

84130, Донецька обл.,

м. Святогірськ,

вул. Героїв Сталінграду, 8, каб. 4

Відділ комунальної власності і житлово-комунального господарства Святогірської міської ради

Понеділок – п’ятниця: 9.00-12.00
тел. 5-30-68

1. Лист – звернення;

2. Пояснювальна записка;

3. Газета з надрукованим повідомленням про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин;

4. Нормативи гранично - допустимих викидів забруднюючих речовин (при необхідності)

2.

Надання дозволу на експлуа­тацію об’єкта поводження з небезпечними відходами

Надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з відходами

Безкоштовно

-

Закон України  “Про відходи”;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Постанова КМУ від 03.08.1998 №1218 «Про затвердження Порядку розроб­лення, затверд­ження і перегляду лімітів на утворен­ня та розміщення відходів»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

84130, Донецька обл.,

м. Святогірськ,

вул. Героїв Сталінграду, 8, каб. 4

Відділ комунальної власності і житлово-комунального господарства Святогірської міської ради

Понеділок – п’ятниця: 9.00-12.00
тел. 5-30-68

1. Лист – звернення;

2. Відомість про склад і властивості відходів, що утворюються, погодженої з Слов’янським РУ;

3. Статистична звітність за формою 1-НВ;

4. Перспективний план заходів у сфері погодження з відходами;

5. Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи;

6. Податкова декларація екологічного податку (при необхідності)

3.

Надання або уточнення поштової адреси об’єктам нерухомості

Отримання рішення виконкому міської ради про надання або уточнення поштової адреси об’єктам нерухомості

Безкоштовно

-

Закон України «Про місцеве самовряду­вання в Україні»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

84130, Донецька обл.,

м. Святогірськ, вул. Героїв Сталінграду, 8 каб.8;

Спеціаліст з земельних питань і питань архітектури та містобудування виконкому Святогірської міської ради

84122, Донецька обл.,

м. Слов’янськ, пл. Жовтневої Революції, 2, каб.63;

Управління архітектури та містобудування Слов’янської міської ради

Понеділок - четвер: 8.00-17.00

п’ятниця: 8.00-15.45

перерва

12.00-12.45

Вихідні: субота, неділя
тел. 5-31-89

Понеділок:

8.00-17.00

четвер:

8.00-12.00

перерва:

12.00-13.00

тел. 3-33-01

1. Заява.

2. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою, або рішення міської ради про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності (за наявності).

3. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності на об’єкти нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці.

4. Викопіювання з чергового кадастрового плану міста (станом на час оформлення права власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою).

5. Передпроектні розробки (за наявності).

4.

Переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежилі для розміщення об’єктів невиробничої сфери

Отримання рішення виконкому міської ради про переведення із житлового фонду в нежитловий для подальшої реконструкції приміщення в установленому законодавством порядку

Безкоштовно

-

Житловий кодекс Української РСР;

Рішення Святогірської міської ради від 31.07.2012
№ 1-ХХIII-6 «Про затвердження Порядку переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежилі для розміщення об’єктів невиробничої сфери на території Святогірської міської ради»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

84130, Донецька обл.,

м. Святогірськ, вул. Героїв Сталінграду, 8 каб.8;

Спеціаліст з земельних питань і питань архітектури та містобудування виконкому Святогірської міської ради

84122, Донецька обл.,

м. Слов’янськ, пл. Жовтневої Революції, 2, каб.63;

Управління архітектури та містобудування Слов’янської міської ради

Понеділок - четвер: 8.00-17.00

п’ятниця: 8.00-15.45

перерва

12.00-12.45

Вихідні: субота, неділя
тел. 5-31-89

Понеділок:

8.00-17.00

четвер:

8.00-12.00

перерва:

12.00-13.00

тел. 3-33-01

1. Заява.

2. Копія паспорта (для фізичних осіб), свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця, свідоцтва про реєстрацію юр. особи.

3. Копія документа, що підтверджує право власності на житлове приміщення (завірена нотаріально).

4. Копія технічного паспорта на житлове приміщення.

5. Згода мешканців прилеглих квартир при втручанні в елементи спільної власності (прилеглими вважаються квартири, що мають спільні стіни або знаходяться безпосередньо над, чи під приміщенням, яке переводиться в нежитлове).

6. Рішення загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу (якщо інше не передбачене статутом кооперативу) у разі розташування житлових приміщень у будинках житлово-будівельних кооперативів.

7. Рішення загальних зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (якщо інше не передбачено статутом об’єднання) у разі створення об’єднання власниками будинку.

8. Довідка про те, що у зазначеному житловому приміщенні мешканці не зареєстровані і фактично не проживають.

9. Технічний висновок спеціалі­зованої організації, що має відповідну ліцензію, про можли­вість проведення реконструкції об’єкта з проектною пропозицією улаштування вхідної групи.

10. Погодження балансоутримувача житлового будинку.

11. Копія витягу з протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та містобудування Слов’янської міської ради (при розгляді радою проектної пропозиції за зверненням власника).

5.

Відміна рішення міської ради (щодо земельних питань)

Рішення міської ради 

Безкоштовно

-

Ст.12, 118, 121, 124, 127, 128 Земельно­го кодексу України;

п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

ст. 25, 28, 50, 55 Закону України «Про земле­устрій»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

84130, Донецька обл.,

м. Святогірськ, вул. Героїв Сталінграду, 8 каб.8;

Спеціаліст І категорії з земельних питань і питань архітектури та містобудування виконкому Святогірської міської ради

Понеділок - четвер: 8.00-17.00

п’ятниця: 8.00-15.45

перерва

12.00-12.45

Вихідні: субота, неділя
тел. 5-31-89

1. Заява.

2. Ксерокопія паспорту, коду (для ФО-П та громадян).

3. Ксерокопія паспорту, коду уповноваженої особи та довіреність на уповноважену особу (у разі звернення по довіреності).

4. Ксерокопія Свідоцтва про державну реєстрацію або виписки (для ФО-П та юридичних осіб).

5. Ксерокопія статуту, довідки з ЄДРПОУ (для юридичної особи).

6. Ксерокопія рішення міської ради.

7. Ксерокопія документу, на підста­ві якого необхідно відмінити рішен­ня або обґрунтування відміни рішення.

8. Ксерокопія право встановлюю­чого документу на користування земельною ділянкою (за наявності) та інші необхідні документи.

6.

Внесення змін до рішення міської ради

(договору оренди землі)

Рішення міської ради 

Безкоштовно

-

Ст.12, 118, 121, 124, 127, 128 Земельного кодексу України;

п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

ст. 25, 28, 50, 55 Закону України «Про земле­устрій»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

84130, Донецька обл.,

м. Святогірськ, вул. Героїв Сталінграду, 8 каб.8;

Спеціаліст І категорії з земельних питань і питань архітектури та містобудування виконкому Святогірської міської ради

Понеділок - четвер: 8.00-17.00

п’ятниця: 8.00-15.45

перерва

12.00-12.45

Вихідні: субота, неділя
тел. 5-31-89

1. Заява.

2. Ксерокопія паспорту, коду (для ФО-П та громадян).

3. Ксерокопія паспорту, коду уповноваженої особи та довіреність на уповноважену особу (у разі звернення за довіреністю).

4. Ксерокопія Свідоцтва про державну реєстрацію або виписки (для ФО-П та юридичних осіб).

5. Ксерокопія статуту, довідки з ЄДРПОУ (для юридичної особи);

6. Ксерокопія рішення міської ради (або договору оренди землі).

7. Ксерокопія документу, на підставі якого необхідно внести зміни або обґрунту­вання внесення змін.

8. Ксерокопія право­встановлюю­чого документу на користування земельною ділянкою (за наявності) та інші необхідні документи.

7.

Дозвіл на викуп земельної ділянки

Рішення міської ради 

Безкоштовно

-

Ст.12, 127, 128, 134 Земельного кодексу України;

п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

Закон України «Про оцінку земель»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

84130, Донецька обл.,

м. Святогірськ, вул. Героїв Сталінграду, 8 каб.8;

Спеціаліст І категорії з земельних питань і питань архітектури та містобудування виконкому Святогірської міської ради

Понеділок - четвер: 8.00-17.00

п’ятниця: 8.00-15.45

перерва

12.00-12.45

Вихідні: субота, неділя
тел. 5-31-89

1. Заява.

2. Ксерокопія паспорту, коду.

3. Ксерокопія паспорту, коду уповноваженої особи та довіреність на уповноважену особу (у разі звернення по довіреності).

4. Ксерокопія Свідоцтва про державну реєстрацію або виписки (для юридичних осіб).

5. Ксерокопія статуту, довідки з ЄДРПОУ (для юридичної особи).

6. Ксерокопія договору оренди землі або іншого документу, що підтверджує право користування земельною ділянкою.

7. Ксерокопія документу, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна (при наявності).

8. Копія технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна (при наявності).

9. Довідка із Слов’янської ОДПІ про відсутність заборгованості із плати за землю або акт звірки розрахунків.

10. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

11. Витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

12. Фото об’єкта, розта­шованого на земельній ділянці

8.

Вилучення земельної ділянки із землекористування (припинення права користування)

Рішення міської ради 

Безкоштовно

-

Ст.12, 141 Земельного кодексу України;

п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве само­врядування в Україні»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

84130, Донецька обл.,

м. Святогірськ, вул. Героїв Сталінграду, 8 каб.8;

Спеціаліст І категорії з земельних питань і питань архітектури та містобудування виконкому Святогірської міської ради

Понеділок - четвер: 8.00-17.00

п’ятниця: 8.00-15.45

перерва

12.00-12.45

Вихідні: субота, неділя
тел. 5-31-89

1. Заява (нотаріально завірена, якщо договір оренди був засвідчений нотаріально).

2. Ксерокопія паспорту, коду (для ФО-П та громадян).

3.Ксерокопія паспорту, коду уповноваженої особи та довіреність на уповноважену особу (у разі звернення по довіреності).

4. Ксерокопія Свідоцтва про державну реєстрацію або виписки (для ФО-П та юридичних осіб).

5. Ксерокопія статуту, довідки з ЄДРПОУ (для юридичної особи).

6. Ксерокопія документу, який підтверджує перехід права власності на об’єкт нерухомості (при наявності об’єкта нерухомості).

7. Довідка із Слов’янської ОДПІ про відсутність заборгованості із плати за землю або акт звірки розрахунків.

8. Ксерокопія правовстановлюючого документу на користування земельною ділянкою.

9. Технічна документація щодо поділу земельної ділянки (у разі вилучення частини земельної ділянки).

9.

Затвердження проекту землеустрою у зв’язку із зміною цільового призначення земельної ділянки

Рішення міської ради 

Безкоштовно

-

Ст. 20, 122, 186 Земельного кодексу України;

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

84130, Донецька обл.,

м. Святогірськ, вул. Героїв Сталінграду, 8 каб.8;

Спеціаліст І категорії з земельних питань і питань архітектури та містобудування виконкому Святогірської міської ради

Понеділок - четвер: 8.00-17.00

п’ятниця: 8.00-15.45

перерва

12.00-12.45

Вихідні: субота, неділя
тел. 5-31-89

1. Заява.

2. Ксерокопія паспорту, коду уповноваженої особи та довіреності на уповноважену особу (у разі звернення по довіреності).

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений у відповідності до вимог ст.186-1 Земельного кодексу України.

4. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

5. Фото об’єкта, розташова­ного на земельній ділянці.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення виконкому міської ради від 28 грудня 2011 року №321 «Про...
Про затвердження Переліку І стандартів адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами Святогірської міської ради, у новій...

Розпорядженн я
Про затвердження переліку адміністративних послуг, стандартів надання адміністративних послуг, інформаційних та технологічних карток...

Рішення виконкому
Стандарти адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами Святогірської міської ради

Інформація про роботу Центру адміністративних послуг міської ради...
Результатом здійснення Концепції реформування системи надання адміністративних послуг в Україні є Центри надання адміністративних...

Порядок організації роботи учасників Центру надання адміністративних...
Кабінету Міністрів України від 01. 08. 2013 №588 "Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг"...

Проект
Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська та Переліку адміністративних послуг, що надаються...

Ро з ’ яснення щ одо порядку отримання буд І вельного паспорта забудови земельно ї ділянки
Орджонікідзевської міської ради через центр надання адміністративних послуг (цнап) виконкому Орджонікідзевської міської ради із заявою...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Рішення від 29. 06. 2016 №96
Про внесення доповнень до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Святогірської міської ради, затвердженої рішенням виконкому...

Україна снігурівська міська рада миколаївської області виконавчий...
Снігурівської міської ради від 29. 12. 2010 р. «Про затвердження Положення про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами...

Звіт міського голови про роботу виконавчих органів за 1 квартал 2016...
Відповідно до рішення міської ради від 19. 02. 2016 року №130 «Про затвердження Положення про звітування Знам’янського міського голови,...

До рішення Одеської міської ради
Одеської міської ради через Центр надання адміністративних послуг

Розпорядження
України від 1 серпня 2013 року №588 „Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”, врахувавши розпорядження...

Рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013...
М- тест рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013 року №650 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої...

До рішення Київської міської ради
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про основи містобудування», «Про благоустрій населених пунктів»,...

Регламент центру надання адміністративних послуг Кам’янка-Бузької...
Закону України «Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року №588 "Про затвердження...

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

Святогірська міська рада рішення
Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території Святогірської міської ради, затверджених рішенням міської ради від...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт