Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 харківської міської ради харківської області

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 харківської міської ради харківської області

Сторінка1/3
  1   2   3
ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 134

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 134

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАКАЗ
08.01.2014 № 1
Про затвердження номенклатури

справ на 2014 рік
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» п. 106 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, наказу Міністерства освіти і науки України від 28.08.2013 № 1239 «Про затвердження Типової інструкції з ведення діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», з метою систематизації та якісного ведення діловодства в школі, посилення персональної відповідальності працівників школи за належну організацію роботи зі зверненнями громадян, службовою кореспонденцією та діловими паперами, та з метою встановлення єдиних вимог до ведення ділової документації у навчальному закладі

НАКАЗУЮ: 1. Затвердити номенклатуру справ школи на 2014 рік, відповідальних за ведення й збереження документації та терміни зберігання обов’язкових документів (додаток).

 2. Працівникам школи забезпечити:

  1. Приведення справ у відповідність до затвердженої номенклатури справ згідно з функціональними обов’язками.

До 13.01.2014

  1. Ведення справ згідно з функціональними обов’язками відповідно до затвердженої номенклатури.

Упродовж 2014 року

  1. Збереження справ на робочому місці відповідальними.

Під час їх ведення

  1. Забезпечити впровадження «Типової інструкції з ведення діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» в практику роботи школи і неухильне дотримання її вимог.

  2. Забезпечити обов’язкове ведення діловодства відповідно до вимог мовного законодавства України з безумовним дотриманням правил і рекомендацій порядку здійснення ділових процесів, встановлених цією інструкцією.

Постійно

  1. Дотримуватись вказівок щодо оформлення записів у журналах, книгах обліку встановленого зразка, розміщених на перших сторінках цих документів.

 1. Виконання вхідних паперів покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи та секретаря згідно з їх функціональними обов’язками.

 2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ткаченко В.М. проводити списання документів, строк зберігання яких вийшов, експертною комісією школи, за окремим наказом, на підставі складеного відповідного акта.

У разі потреби

 1. Секретарю Хаяніді В.А.:

  1. Контролювати наявність необхідного оформлення книг і відповідних журналах.

Постійно

  1. Розмістити цей наказ на сайті навчального закладу.

 1. Контроль за станом і правильним веденням ділових документів у школі залишаю за собою.Директор С.Ю.Шепель

З наказом ознайомлені:

Черваньова Л.О.

Ткачова К.І.

Ткаченко В.М.

Хаяніді В.А.

Горєлова С.В.

Бурдун О.Г.

Айвазян М.Р.

Хаяніді

Додаток до наказу

від 08.01.2014 № 1
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №134

Харківської міської ради Харківської області

на 2014 рік


Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справ (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

01 Організація системи управління закладом, Шепель С.Ю.

01-01

Закони, урядові та галузеві документи про загальну середню освіту (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України тощо) (копії)
Доки не мине потреба
01-02

Постанови, рішення, розпорядження вищих органів влади та місцевого самоврядування, що стосуються діяльності школи (копії)
Доки не мине потреба
01-03

Нормативне забезпечення і виконання мовного законодавства (копії)
Доки не мине потреба
01-04

Свідоцтво про державну реєстрацію
До ліквідації організації
01-05

Статут та положення школи, затверджені управлінням освіти адміністрації
До ліквідації організації
01-06

Паспорт школи
1 рік .

Після заміни новими

01-07

Колективний договір
До ліквідації організації
01-08

Матеріали державної атестації школи
До ліквідації організації
01-09

Правила внутрішнього трудового розпорядку
1 рік після заміни новими
01-10

Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної, бази кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу
3 роки
01-11

План роботи школи на навчальний рік
5 років
01-12

Шкільна мережа (копія)
Доки не мине потреба
01-13

Книга протоколів засідань педагогічної ради школи
10 років
01-14

Книга реєстрації протоколів засідань педагогічної ради
10 років
01-15

Книга реєстрації протоколів засідань Ради
10 років
01-16

Книга протоколів засідань Ради школи
10 років
01-17

Книга протоколів засідань спільних зборів педагогічної ради і Ради школи
10 років
01-18

Книга реєстрації протоколів засідань спільних зборів педагогічної ради і Ради школи
10 років
01-19

Книга протоколів засідань Конференцій колективу
До ліквідації організації
01-20

Книга реєстрації протоколів засідань Конференцій колективу
До ліквідації організації
01-21

Книга протоколів нарад при директорові
5 років
01-22

Книга реєстрації протоколів засідань нарад при директорові
5 років
01-23

Книга протоколів виробничих нарад
5 років
01-24

Книга реєстрації протоколів виробничих нарад
5 років
01-25

Контрольно-візитаційна книга
5 років після закінчення
01-26

Книга особистого прийому громадян директором
5 років
01-27

Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг
5 років
01-28

Штатний розпис (копії)
Доки не мине потреба
01-29

Звіт про виконання доручень управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради
10 років

Надіслані до відома - доки не мине потреба

01-30

Приймально-здавальні акти загальноосвітнього навчального закладу (при зміні керівництва)
До ліквідації організації
01-31

Документи (акти державного інспектування, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямків діяльності школи контролюючими органами
5 років
01-32

Книга обліку наслідків внутрішкільного контролю
5 років

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.08.2013 № 1239

01-33

Робочий навчальний план
5 років

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.08.2013 № 1239

01-34

Номенклатура справ
5 років

Після заміни новою

01-35

Книга протоколів загальношкільних батьківських зборів навчального закладу
До ліквідації організації, ст. 12-А
02 – Документи секретаря, Хаяніді В.А.

02-01

Закони, постанови, рішення, розпорядження, інструкції, типові правила вищих органів влади та місцевого самоврядування, що стосуються діяльності школи (копії)
Доки не мине потреба
02-02

Накази директора з основної діяльності
До ліквідації організації
02-03

Книга реєстрації наказів директора з основної діяльності
До ліквідації організації
02-04

Накази директора щодо руху учнів
75 років
02-05

Книга реєстрації наказів директора щодо руху учнів
75 років
02-06

Алфавітна книга запису учнів
75 років
02-07

Особові справи учнів
3 роки
02-08

Вхідна кореспонденція (копії)
Доки не мине потреба
02-09

Вихідна кореспонденція (копії)
Доки не мине потреба
02-10

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції
3роки
02-11

Журнал реєстрації вихідної кореспонденції
3роки
02-12

Журнал обліку виходу на роботу педагогічного персоналу
1 рік
02-13

Журнал обліку виходу на роботу адміністрації та обслуговуючого персоналу
1 рік
02-14

Журнали видачі довідок та запитів учням
1 рік
02-15

Книга телефонограм
1 рік
02-16

Книга реєстрації наказів директора з організації та проведення екскурсій
5 років ЕПК
02-17

Накази директора з організації та проведення екскурсій
5 років ЕПК
02-18

Журнал ознайомлення педагогічних працівників з Типовою інструкцію з ведення діловодства
5 років ЕПК
02-19

Журнал реєстрації посадових інструкції
10 років
02-20

Журнал реєстрації видачі посадових інструкції
10 років
02-21

Посадові інструкції працівників закладу
5років

Після заміни новими
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області на...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ школи на 2013 рік, відповідальних за ведення й збереження документації та терміни зберігання обов’язкових...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№134 харківської міської ради харківської області
Призначити відповідальною за дотримання порядку замовлення документів про освіту та організацію заповнення учнями 9-го та 11-го класів...

Зразок заяви батьків
«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

План роботи шкільного методичного об `
«Харківська спеціалізована школа І –ііі ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Досвіду
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №96 харківської міської ради харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт