Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Умови

Умови

Додаток 2

до наказу Головного управління

Держпродспоживслужби в Херсонській області

від 14.08.2017 № 396

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця категорії «Б»

начальника відділу планування та економічної діяльності управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області
Загальні умови


Посадові обов’язки


1. Здійснює керівництво діяльністю бухгалтерської служби, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку, очолює та контролює їх роботу.

2. Забезпечує дотримання в відділі встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку та звітності.

3. Забезпечує виконання покладених на підрозділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку та фінансово-економічного забезпечення установи.

4. Керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання державної та фінансової дисципліни.

5. Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни, а також:

- здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів;

- дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових товарно-матеріальних цінностей, основних фондів;

- розрахунків і платіжних зобов’язань; стягненням у встановлений термін дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості;

Забезпечує повний облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом;

- забезпечує виконання кошторису видатків на утримання апарату управління, складання балансу Головного управління;

6. Здійснює контроль за використанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам, дотриманням штатної, фінансової та касової дисципліни.

7. Готує проекти штатного розпису, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат.

8. Погоджує проекти договорів (контрактів) , у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

9. Вживає заходи щодо уникнення незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.

10. Організовує облік товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву;

11. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку.

12. Організовує підвищення кваліфікації фахівців бухгалтерської служби.

13. Виконує інші доручення начальника Головного управління, що належать до його компетенції.

14. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу бухгалтерського обліку та фінансово-економічного забезпечення.

15. Розглядає та вносить пропозиції начальнику Головного управління щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;

- організації навчання працівників відділу з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності відділу;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) інформаційних та трудових ресурсів;

- забезпечення працівників відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку , складання звітності.

16. Керує працівниками відділу.

17. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних метологічних засад, встановлених законодавством про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні з урахуванням особливостей діяльності установи, технології оброблення облікових даних вимог законодавства про захист персональних даних.

17.1 Контролює дотримання працівниками відділу законодавства у сфері захисту персональних даних, у т.ч. щодо нерозголошення персональних даних фізичних осіб, що стали відомі під час виконання посадових обов’язків, своєчасно отримання згоди фізичних осіб на обробку їх персональних даних, повідомлення фізичних осіб про мету обробки їх персональних даних.

Умови оплати праці


посадовий оклад 4308 грн.;

2)надбавка за вислугу років;

3)надбавка за ранг державного службовця;

4)премія (у разі наявності достатнього фонду оплати праці).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовується заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або довідка про результати проходження такої перевірки (у разі наявності).

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.Заповненна особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 30 серпня 2017 року 18 год. 00 хв.

Строк подання документів для участі в конкурсі 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу:

05 вересня 2017 року о 10-00 год. За адресою: м. Херсон пл. Свободи,1 (4 поверх) на базі Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Бойченко Наталія Андріївна

тел. 32 11 47

e-mail: kherson_consumer@dpss-ks.gov.ua


Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги

1. Освіта

Вища освіта не нижче магістра


2. Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3. Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою


Спеціальні вимоги


1. Освіта

Вища освіта не нижче магістра

2. Знання законодавства

1. Конституція України;

2. Закон України «Про державну службу»; 3. Закон України «Про запобігання корупції»;

4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

5. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

6. Закон України «Про очищення влади»;

7. Закон України «Про звернення громадян»;

8. Закон України «Про публічні закупівлі»;

9. Кодекс законів про працю України;

10. Податковий кодекс;

11. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

3. Професійні чи технічні знання

Знання законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності, міністерства та інших центральних органів виконавчої влади, порядок оформлення операцій і організацій документообігу за розділами обліку, форми та проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації і зобов’язань

4. Спеціальний досвід роботи

Досвід роботи на керівних посадах на державній службі, служби в органах місцевого самоврядування, інших сферах управління державного або приватного сектора

5. Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офіційними пакетом Microsoft Office (Word. Excel.) Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

6.Особисті якості

1. відповідальність;

2. аналітичні здібності;

3. уважність до деталей;

4. наполегливість;

5. орієнтація на саморозвиток;

6. вміння працювати в стресових ситуаціях.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг...
Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг з розроблення програмного забезпечення (ПЗ) щодо побудови Єдиної...

Організаційні питання створення гпд
Після уточнення кількості дітей у гпд необхідно визначити, у яких приміщеннях буде організована робота групи. У приміщенні мають...

Розглянемо особливості оформлення в заставу майбутнього врожаю
Необхідно зазначити, що Україна має всі необхідні географічні умови для потужного розвитку цього сектора економіки, зокрема для розвитку...

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва...
Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік...

Аналіз діяльності районного методичного кабінету, методичної роботи...
Пріоритетна мета української системи освіти – створити умови для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України,...

З пересилання
Порядок та умови надання послуги з пересилання відправлень «Прискорена пошта» (надалі – Порядок) визначає загальний порядок та умови...

З пересилання
Порядок та умови надання послуги з пересилання відправлень «Прискорена пошта» (надалі – Порядок) визначає загальний порядок та умови...

Умови

Урок №1 Тема: Що таке інформатика. Галузі знань, з якими пов’язана...
Охарактеризувати галузі знань, з якими пов’язана інформатика, умови існування інформації, властивості інформації

Умови та порядок замовлення товару

Умови та порядок замовлення товару

Умови
Томашпільської районної державної адміністрації Вінницької області (категорія «В»)

Умови
Томашпільської районної державної адміністрації Вінницької області (категорія «В»)

Ат «УкрСиббанк», які є учасниками акції «Євросейф» (надалі Умови договору страхування)
Ат «УкрСиббанк», які є учасниками акції «Євросейф» (надалі – Умови договору страхування)

Умови
Додаток 3 до наказу Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення дфс

Ат «УкрСиббанк», які є учасниками акції «Євросейф» (надалі Умови договору страхування)
Ат «УкрСиббанк», які є учасниками акції «Євросейф» (надалі – Умови договору страхування)

Умови гарантійних зобов’язань на автомобілі «Citroen» та запасні частини до нихБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт