Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

У 2016/2017 навчальному році

У 2016/2017 навчальному році

17.02.2017 № 49
Про організацію навчання

за екстернатною формою

у 2016/2017 навчальному році
На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 за № 498/15189, розділу IV Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30.12.2014 № 1547, з метою організації навчання за екстернатною формою та забезпечення права громадян України на отримання базової та повної загальної середньої освіти
НАКАЗУЮ:
1. Визначити загальноосвітні навчальні заклади, на базі яких буде здійснюватися екстернатна форма навчання:

1) для дітей та підлітків шкільного віку – загальноосвітній навчальний заклад за місцем проживання;

2) для повнолітніх – Пологівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Пологівської районної ради Запорізької області, у складі якої є класи з заочною формою навчання.

2. Затвердити Алгоритм роботи щодо організації навчання за екстернатною формою у 2016/2017 навчальному році (додається).

3. Директорам загальноосвітніх шкіл, на базі яких буде здійснюватися екстернатна форма навчання:

1) забезпечити безумовне виконання Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах;

2) використовувати у практичній діяльності Алгоритм роботи щодо організації навчання за екстернатною формою у 2016/2017 навчальному році;

3) забезпечити ведення у загальноосвітньому навчальному закладі відповідної документації (заяви екстернів, накази про зарахування учнів на навчання екстерном, списки екстернів, розклади проведення консультацій з предметів, державної підсумкової атестації, протоколи проведення державної підсумкової атестації з базових навчальних дисциплін, класні журнали з обліком результатів державної підсумкової атестації екстернів);

4) включити в тематику засідань педагогічної ради питання щодо організації та якості екстернатної форми навчання;

5) забезпечити відповідні умови для навчання екстернів на базі школи.

4. Головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Коваленко О.В.:

1) забезпечити контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів на базі яких буде здійснюватися навчання за екстернатною формою;

2) надавати консультативну допомогу загальноосвітнім навчальним закладам району з питань організації навчання учнів за екстернатною формою;

3) забезпечити своєчасне подання до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації замовлення документів про освіту для громадян, що пройшли навчання екстерном.

5. Методисту районного методичного кабінету Бик О.С. розмістити цей наказ на сайті відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту П.В.Капітонов

Коваленко 22115

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти,

молоді та спорту

райдержадміністрації

17.02.2017 № 49
АЛГОРИТМ

роботи щодо організації навчання за екстернатною формою

у 2016/2017 навчальному році
І. Нормативно-правове забезпечення

1. Закон України «Про освіту».

2.​ Закон України «Про загальну середню освіту».

3.​ Закон України «Про громадянство України».

4.​ Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні».

5.​ Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

6. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778.

7. Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431.

8. Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466.

9. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329.

10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (зі змінами).

11. Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки від 14.07.2015 № 762.

12. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

13. Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2013 № 72/78.

14. Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 923/5144 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 187) із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 07.02.2012 № 115.

15. Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799.

16. Лист Міністерства освіти і науки України від 14.10.2014 № 1/9- 535 «Щодо організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах осіб, що проживають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях».

17. Лист Міністерства освіти і науки України від 22.01.2015 № 1/9- 26 «Щодо використання технологій дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

18. Лист Міністерства освіти і науки України від 29.04.2015 № 1/9-221 «Щодо надання роз’яснення».

19. Лист Міністерства закордонних справ України від 15.06.2009 № 263/17806/557 «Щодо питань, пов’язаних з перебуванням на території України іноземців та осіб без громадянства».
ІІ. Загальні положення
1. Навчання учнів-екстернів здійснюється на базі загальноосвітніх навчальних закладів району.

2. Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

3. При прийнятті заяв перевірити відповідність підстав особи пройти річне оцінювання за відповідний клас та атестацію за освітній рівень початкової, базової або загальної середньої освіти (п. 1.3. Положення про екстернат).

4. Керівник навчального закладу зобов’язаний ознайомити екстерна, батьків або осіб, які їх замінюють, із Положенням про екстернат, статутом навчального закладу, Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (п. 1.7. Положення про екстернат).

5. Заява (додаток 1) подається на ім'я директора школи, як правило не пізніше 1 березня поточного навчального року (повнолітні громадяни подають заяву особисто, за неповнолітніх - батьки або особи, які їх замінюють). Для учнів, які тимчасово навчалися за кордоном або для осіб, що проживають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях термін подачі заяв не обмежується.

6. До заяви додаються:

1) оригінал свідоцтва або табель за відповідний клас; (1.У разі проходження екстерном річного оцінювання за предмет, курс навчання в іншому навчальному закладі - довідку, завірену підписом керівника та печаткою відповідного навчального закладу, в якому навчається або навчався екстерн. 2. За відсутності в особи, що хоче вступити на екстернат, документа про наявний рівень освіти створити наказом комісію, до складу якої входять: голова комісії (керівник навчального закладу або його заступник), учителі, які викладають навчальні предмети, з яких визначається рівень екстерна (п.2.2 Положення про екстернат);

2) завірена копія свідоцтва про народження або паспорта;

3) дані флюорографічного обстеження;

4) згода на обробку персональних даних;

5) ідентифікаційний код громадянина України (затверджена копія);

6) у разі перебування дитини або сім´ї на обліку служби у справах дітей - відповідний дозвіл (оригінал);

7) документ, що засвідчує зміну прізвища або імені (за потребою).

7. Керівник навчального закладу погоджує в відділом освіти, молоді та спорту Пологівської райдержадміністрації зарахування осіб на екстернат (п. 2.1.).

8. Керівник навчального закладу:

1) зобов’язаний створити належні умови для оцінювання навчальних досягнень екстерна та проходження ним державної підсумкової атестації (п.3.1.);

2) затверджує графік консультацій учителів з екстерном (п.5.1.);

3) дозволяє в окремих випадках на підставі письмової заяви та за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА одночасно проводити оцінювання рівня навчальних досягнень екстерна за один або декілька років навчання в межах одного освітнього рівня (початкової, базової або загальної середньої освіти);

4) з цією метою затверджує індивідуальний навчальний план та графік проведення консультацій не пізніше двох тижнів після подання відповідних документів екстерном, батьками або особами, які їх замінюють (з ознайомленням під підпис) (п.3.4.);

5) затверджує наказом рішення педагогічної ради про допуск екстерна до державної підсумкової атестації (п.4.2.);

6) видає наказ про результати річного оцінювання навчальних досягнень та державної підсумкової атестації екстернів (п.4.4.).

9. Екстерн бере участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах.

10. Екстерни, які опанували навчальний матеріал, визначений загальноосвітніми програмами на високому рівні, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Положенням про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", яке затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 №306, передбачено нагородження медалями осіб, які навчалися за екстернатною формою навчання. З цією метою нагородження екстернів здійснюється за результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації, оскільки екстернатна форма навчання не передбачає семестрового оцінювання.

11. У залежності від кількості бажаючих у школах може створюватись кілька груп для проходження екстернату з різними термінами початку роботи.
ІІІ. Організація екстернату (за курс базової загальної

середньої освіти або курс повної загальної середньої освіти)
1. Після збору заяв директор навчального закладу пише подання до відділу освіти, молоді та спорту Пологівської РДА з клопотанням затвердженої форми (додаток 2) дозволити відповідним громадянам пройти атестацію екстернатом і отримати відповідний документ про освіту.

2. ВОМС розглядає подані на екстернат документи і у разі позитивного вирішення питання видає відповідний наказ.

3. У разі погодження клопотання видається наказ по школі «Про зарахування учнів для атестації у формі екстернату і отримання відповідного документу про освіту» (обов’язкове посилання на нормативні документи і наказ ВОМС, зазначається відповідальна особа по школі).

4. На екстернів заводяться особові справи звичайного зразка, на яких проставляється номер реєстрації в алфавітній книзі.

5. Заводиться класний журнал звичайного зразка.

6. За погодженням з ВОМС директор видає наказ по закладу про організацію роботи з екстернами та проведенням їх річного оцінювання в якому визначає відповідального за даний вид роботи, порядок, форму та терміни проведення річного оцінювання (п.3.2.).

7. Загальноосвітнім навчальним закладом складається графік проведення річного оцінювання, погоджується з ВОМС і затверджується директором. Терміни проведення річного оцінювання визначаються окремо по кожному закладу.

8. Завдання для проведення річного оцінювання розглядаються на засіданні педагогічної ради, погоджуються ВОМС і затверджується директором.

9. Річне оцінювання проходить виключно у письмовій формі (письмове опитування, контрольна робота, тестування).

10. Перелік предметів для річного оцінювання визначається навчальним закладом відповідно до робочого навчального плану закладу.

11. Склад атестаційних комісій для проведення річного оцінювання погоджується з ВОМС і затверджується наказом директора.

12. Результати оцінювання навчальних досягнень екстернів фіксують: для перевідних класів – у відомості навчальних досягнень екстерна за встановленою формою, у випускних класах – в окремому протоколі (у правовому верхньому кутку протоколу зазначається «Екстернат» (п.3.5.).

13. Наявність річного оцінювання є передумовою для проходження екстерном атестації (п.3.6.).

14. Після завершення річного оцінювання проводиться засідання педагогічної ради про допуск екстерна до державної підсумкової атестації (всі учні, які отримали від 1 до 12).

15. Дане рішення затверджується наказом по школі і доводиться до відома екстернів (учнів випускних класів).

16. До початку державної підсумкової атестації (далі ДПА) до ВОМС у 2 примірниках надаються списки екстернів, які допущені до ДПА. Крім того, надаються списки екстернів, які не допущені до ДПА, з метою вилучення їх прізвищ з бази даних для отримання документів про відповідний рівень освіти.

17. Проходження атестації екстернами за курс початкової, базової та повної загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602 (п.4.3.).

18. Результати ДПА вносяться у протоколи встановленого зразка, у правому верхньому кутку якого зазначено «Екстернат» та у відомості навчальних досягнень.

19. За результатами річного оцінювання та атестації рішенням педагогічної ради та наказом керівника навчального закладу екстерну видають табель успішності, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту (п.4.4.).

20. Екстерни, які опанували навчальний матеріал, визначений загальноосвітніми програмами на високому рівні, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – не нагороджуються (п.4.7).

21. Видача свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестата про повну загальну середню освіту реєструється загальноосвітніми навчальними закладами у книзі обліку цих документів.

22. Після отримання документів загальноосвітніми навчальними закладами до ВОМС у 2 примірниках надаються списки учнів, які отримали відповідні документи про освіту, а також пакет документів:

-​ результати річного оцінювання за попередній клас;

-​ копія загальної відомості про навчальні досягнення учня, яка заповнюється за результатами атестації;

-​ відповідний наказ по школі за результатами атестації.

23. У алфавітній книзі і класному журналі робляться відповідні записи про випуск учнів. На кінець навчального року у алфавітній книзі учнів-екстернів – 0.
Начальник відділу освіти,

молоді та спорту П.В. Капітонов

Додаток 1

до Алгоритму роботи щодо

організації навчання за екстернатною

формою у 2016/2017 навчальному році
Приклад оформлення заяви про зарахування на екстернат
Директору

Пологівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № ___ Пологівської районної ради Запорізької області

___________________________________

( П.І.Б. керівника закладу)

___________________________________ ,

(П.І.Б. екстерна або батька, матір)

який мешкає за адресою

м. _________________________________

вул. (пров.) ________________________

буд. _____________,

кв. ________________

тел.моб. екстерна____________________

тел. моб. батька_____________________

тел. моб. матері_____________________
ЗАЯВА
Прошу зарахувати мене (мого сина, доньку),_______________________________ __________________________________________________,(П.І.Б. екстерна повністю) на навчання у формі екстернату за курс_____________________ класу (освіти) з подальшим проходженням річного оцінювання за _______ клас та атестації на базі вашого навчального закладу й отриманням документа за відповідний освітній рівень (табель, свідоцтво, атестат).
До заяви додаю:З Положенням про екстернат, статутом навчального закладу, Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, програмами з навчальних предметів ознайомлений, з умовами проходження річного оцінювання та атестації згодний.

Надаю однозначну згоду на використання та обробку моїх персональних даних, зазначених у заяві, у ході організації та проведення екстернатної форми навчання, річного оцінювання та державної підсумкової атестації.
«______» ______________ 20 ____р. _________________ ______________

підпис прізвище, ініціали

Додаток 2

до Алгоритму роботи щодо

організації навчання за екстернатною

формою у 2016/2017 навчальному році
Зразок клопотання
Начальнику

відділу освіти, молоді та спорту

Пологівської райдержадміністрації

Капітонову П.В.

Клопотання

Щодо погодження зарахування

на екстернатну форму навчання

Адміністрація (повна назва навчального закладу) згідно з вимогами Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431 та р. ІV Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 просить погодити зарахування на навчання за екстернатною формою, надання можливості пройти річне оцінювання за __ клас(класи) та державну підсумкову атестацію за курс повної (базової) загальної середньої освіти повнолітнім (або неповнолітнім) громадянам (або конкретне прізвище), які не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти або мають бажання прискорено опанувати навчальний матеріал відповідного класу (конкретно. Якщо є інші причини – додати).

Додаток на (кількість) арк. у 1 прим.:

1. Список громадян (якщо 1 учень, список не додається), які виявили бажання навчатися за екстернатною формою і пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за курс повної (базової) загальної середньої освіти.

2. Копії заяв учнів, батьків учнів (осіб, які їх замінюють)

3. Копії свідоцтв про базову загальну середню освіту (табелю навчальних досягнень за відповідний клас, який закінчено на момент подання заяви, довідки з попереднього місця навчання).

Директор підпис ініціали, прізвище

Додаток до клопотання
Список громадян, які виявили бажання навчатися за екстернатною формою і пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за курс повної (базової) загальної середньої освіти.

№ п/п

ПІБ

Рік, число,

місяць

народж.

Освіта

(документ

про освіту:

№, серія, ким виданий, дата видачі)

Паспортні дані

(свідоцтва про народження)

№, серія, ким виданий, дата видачі)

Місце прописки,

(реєстрації)

На який документ буде проводитись екстернат


Директор підпис ініціали, прізвище

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2016-2017 навчальному році
У 2016/2017 навчальному році навчання фізиці у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури...
У 2016/2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах, у 2016/2017 навчальному році

Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Он україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, надсилаємо орієнтовні вимоги до проведення...

Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Он україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, надсилаємо орієнтовні вимоги до проведення...

Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Он україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, надсилаємо орієнтовні вимоги до проведення...

№33 від 05 квітня 2017 року
Баришівського району», наказу Морозівського нвк від 29. 03. 2017 №32 «Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017...

Лист мон україни від 13. 03. 2017 №1/9-149 «Про проведення державної...
Мон україни від 23. 02. 2017 №294 «Про затвердження Переліку професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких будуть створені...

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх...

Інструктивно-методичний лист щодо проведення державної підсумкової...
Відповідно до листа квнз «Вінницька академія неперервної освіти» від 17. 03. 2017р №01/19-211 надсилаємо орієнтовні вимоги до проведення...

Основні завдання виховної роботи на 2016-2017 навчальний рік
Основною метою у вихованні учнів у 2016-2017 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно...

Методичні рекомендації щодо викладання фізики в 2016-2017 навчальному році Фізика

«Про підсумки розвитку освіти району в 2015/2016 навчальному році...

Наказ
Провести у І півріччі 2016/2017 навчальному році районну спартакіаду учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Розглянуто
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників психологічної служби у 2016/2017 навчальному році

Методичні рекомендації
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Цюрупинський районний методичний кабінет
У 2016-2017 навчальному році освітній процес у початковій школі організовується відповідно до чинних документів мон україни

Методичні рекомендації викладання курсу інформатики в початковій...
Укладач: Іванісова Світлана Іванівна, методист Запорізького оіппо тел. 236-30-99, ciitБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт