Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До наказу дфс від 10. 08. 2017№1932-о

До наказу дфс від 10. 08. 2017№1932-о

Додаток 10

до наказу ДФС

від 10.08.2017№1932-о
УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного державного ревізора-інспектора

відділу методології адміністрування ПДВ управління методологічного супроподження адміністрування податків Департаментуподатків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України


Загальні умови

Посадові обов’язки

  1. Методологічне супроводження адміністрування податків і зборів з юридичних осіб в частині податку на додану вартість:

1.1.аналіз пропозицій наданих структурними підрозділами ДФС та територіальними органами ДФС заходів щодо поліпшення результативності камеральних перевірок, в т.ч. електронних камеральних перевірок податкової звітності;

1.2.розробка методичних рекомендацій, інструкцій, порядків з питань адміністрування податків і зборів з юридичних осіб та з питань проведення камеральних перевірок, в т.ч. електронних камеральних перевірок податкової звітності;

1.3.розробка та супроводження алгоритмів контролю показників у формах звітності, що застосовується для проведення електронної камеральної перевірки;

1.4.опрацювання наданих структурними підрозділами ДФС, територіальними органами ДФС пропозицій щодо вдосконалення адміністрування податків і зборів з юридичних осіб;

1.5.надання роз’яснень з проблемних питань, що виникають при адмініструванні податків і зборів з юридичних осіб;

1.6.методологічне забезпечення формування та ведення реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування платникам податку і тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування;

1.7.участь у розробці пропозицій до податкового законодавства та відповідних нормативно-правових актів щодо правомірності бюджетного відшкодування ПДВ;

1.8.методологічне забезпечення формування Реєстрів сільськогосподарських товаровиробників із зазначених сум ПДВ, сплачених такими товаровиробниками до бюджету, на підставі поданої податкової звітності з ПДВ( з урахуванням уточнюючих розрахунків з ПДВ), а також Реєстру отримувачів бюджетної дотації;

1.9.Методологічне супроводження функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість.

1.10.Розгляд та надання відповідей на звернення та запити народних депутатів України у межах компетенції.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5900 грн.,надбавка за вислугу років, надбавка за спеціальне звання (Закон України від 10 грудня 2015 року №889-VIII «Про державну службу», постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №757 «Деякі питання оплати праці працівників Державної фіскальної служби та її територіальних органів»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду


На період відпустки для догляду за дитиною основного працівника

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4.Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається шляхом заповнення на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції - www.nazk.gov.ua).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Якщо особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.
Документи надсилати поштою на адресу м. Київ, пл. Львівська, 8 із позначкою на конверті «Документи для участі у конкурсі на посаду головного державного ревізора-інспекторавідділу методології адміністрування ПДВ управління методологічного супроподження адміністрування податків Департаменту податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України»

Кінцевий термін прийому документів: до 18 год. 00 хв.30 серпня 2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

з 05 по 07 вересня 2017 року о 10:00, м. Київ, пл. Львівська, 8

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу


Терещук Сергій Вікторович, (044) 247-36-81,

Перегуда Анастасія Іванівна, (044) 247-34-81, a.perehuda@sfs.gov.uaВимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища за освітнім ступенем бакалавра або молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем бакалавра або молодшого бакалавра

2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України«Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про звернення громадян»;

5) Податковий кодекс України;

6) Митний кодекс України.


3

Професійні чи технічні знання

- Високий рівень знань сучасного вітчизняного законодавства, що регулюють податкову та митну сфери;

-знати сукупність норм (правил), методів, засобів дій, за допомогою яких здійснюється адміністрування податків і зборів;

-знати порядок надання податкових консультацій контролюючими органами та вміння його застосування у практиці діяльності ДФС України;

- знати правотворчій процес та повноваження суб’єктів правотворчості;

-вміти аналізувати, порівнювати та узагальнювати результати правозастосовної практики;

-знання та розуміння механізми подання платниками податків передбаченої законом звітності;

-вміння готувати інформаційно – аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції підрозділу, для розгляду на засіданнях Колегії ДФС, нарадах, селекторних нарадах, заслуховуваннях керівництва ДФС;

-володіти належним рівнем грамотності та офіційно-діловим стилем мовлення і письма української мови;

-вміння працювати із комп’ютерною технікою та володіти здатністю швидко опановувати нові внутрішньовідомчі програмні продукти


4

Знання сучасних інформаційних технологій


впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet)5

Особистісні якості

  1. якісне виконання поставлених завдань вміння працювати з інформацією, орієнтація на досягнення кінцевих результатів, вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати ;

  2. командна робота та взаємодія ( вміння працювати в команді; вміння ефективної координації з іншими)

  3. сприйняття змін (здатність приймати зміни та змінюватись);

  4. особистісні компетенції ( відповідальність, дисципліна і системність; ініціативність та креативність, вміння працювати в стресових ситуаціях).

Директор Департаменту кадрової

політики та роботи з персоналом Т.П. Пажитнова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До наказу дфс від 10. 08. 2017№1932-о
Дфс, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління

До наказу дфс від 10. 08. 2017№1932-о
Департаменту – начальника управління адміністрування податків та контрольної роботи Департаменту податків І зборів з юридичних осіб...

До наказу дфс від 06. 06. 2017 №1328-о
Дфс та на керівні посади в територіальних органах дфс, підвідомчих установах організаціях роботи з підготовки та підвищення кваліфікації...

Д До наказу Міжрегіональної митниці дфс в від 31. 05. 2017 №43
Дфс контролю за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законом порядку переміщення товарів,...

№33 від 05 квітня 2017 року
Баришівського району», наказу Морозівського нвк від 29. 03. 2017 №32 «Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017...

Перелік змін та доповнень (версія 25. 19. 0) (станом на 31. 07. 2017)
Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року...

«Зміни у податковому законодавстві з 1 січня 2017»
Криворізька південна одпі гу дфс у Дніпропетровській області повідомляє (13/01/2017)

Шановні громадяни! Деклараційна кампанія 2017 року триває!
Криворізька південна одпі гу дфс у Дніпропетровській області повідомляє (14. 04. 2017)

Шановні громадяни! Деклараційна кампанія 2017 року триває!
Криворізька південна одпі гу дфс у Дніпропетровській області повідомляє (23. 03. 2017)

Дфс спрямовано понад 8 млрд грн на реконструкцію доріг
Протягом січня-липня 2017 року у рамках експерименту щодо перерахування на реконструкцію доріг 50% від перевиконання надходжень митних...

До листа Міністерства освіти І науки України від 19. 09. 2017 №1/9-508
Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року...

Умови
Додаток 3 до наказу Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення дфс

Довідник №83/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01. 07. 2017 р
Криворізька північна одпі повідомляє, що на офіційному веб-сайті дфс україни відкоригували довідник типів об’єктів оподаткування,...

Територіальними органами дфс дніпропетровської області надано понад...
Протягом семи місяців 2017 року Центрами обслуговування платників органів дфс дніпровського регіону було надано 172,8 тисяч адміністративних...

Головні управління дфс в областях, м. Києві, Офіс великих платників податків дфс
Міністерстві юстиції України 28. 02. 2017 за №269/30137 (далі – наказ №276), яким, зокрема, внесено зміни до форми податкової накладної...

Криворізька південна одпі гу дфс у Дніпропетровській області повідомляє (17. 02. 2017)

Дфс: Запити на отримання інформації про доходи фізичних осіб для...
Міністрів України від 26. 04. 2017 №300 щодо внесення змін до Порядку призначення та надання населенню субсидій, дфс було в повному...

Відповіді фахівцій дфс на проблемні питання, що надійшли від територіальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт