Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Висновок

Висновок

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ВІДДІЛ ОСВІТИ
КУП'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИСНОВОК

№1 від 04.01.2016
за результатами атестаційної експертизи Просянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області

Загальна інформація щодо здійснення експертизи

Атестаційна експертиза навчального закладу проведена відповідно до нормативних вимог: законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618, Плану державної атестації навчальних закладів Куп’янського району на 2016-2025 роки, затвердженого наказом відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації від 23.03.2015 № 122, наказу відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації від 12.11.2015 №285 «Про проведення державної атестації Просянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області», робочої програми атестаційної експертизи Просянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області.


Атестаційна експертиза навчального закладу проведена як планова, комплексна, виїзна.

Термін проведення атестаційної експертизи: 14.12.2015 - 04.01.2016.

Термін роботи атестаційної комісії в навчальному закладі: 14.12.2015- 18.12.2015
За результатами атестаційної експертизи ВСТАНОВЛЕНО:
1.Відповідність документації, у тому числі, фінансової, вимогам законодавства

Ділова документація ведеться в основному відповідно до чинної Інструкції з ведення ділової документації.

Установчі документи школи відповідають чинному законодавству. У своїй роботі школа керується Статутом, затвердженим рішенням VІІ сесії VІ скликання Куп’янської районної ради Харківської області 28 березня 2011 року, зареєстрованим державним реєстратором 05 квітня 2011 року (реєстраційний № 14651050012000020 ).

Номенклатура справ затверджена та погоджена з відділом освіти Куп’янської районної державної адміністрації у 2014 році та щорічно вводиться в дію наказом по школі. Визначено місце та порядок зберігання документів. Всі книги та журнали (крім класних) поаркушно пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником навчального закладу і скріплені печаткою.

Накази по школі з основної діяльності, адміністративно-господарських, кадрових питань, руху учнів видаються, в основному, відповідно до Інструкції з ведення ділової документації, в наказах визначаються відповідальні за виконання, які своєчасно ознайомлюються з наказами.

Протоколи педагогічної ради, ради школи, нарад при директорові ведуться у друкованому вигляді, реєструються, щорічно прошиваються, пронумеровуються, скріпляються печаткою та підписом директора та здаються в архів.

Ведення класних журналів, обліку факультативних, індивідуальних і групових занять, роботи гуртків здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 « Про затвердження Інструкції щодо заповнення класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів», від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності». Адміністрацією закладу систематично здійснюється перевірка дотримання нормативних вимог щодо ведення класних журналів.

Алфавітна книга, особові справи учнів ведуться в основному відповідно до нормативних вимог. Здійснюється індексація вхідних та вихідних документів.

Розклад уроків, факультативних занять затверджено директором школи, погоджено з Куп’янським міжрайонним Управлінням Головного Управління Держсанепідслужби у Харківській області.

Штатні розписи та тарифікаційні списки в наявності, підписані та погоджені з профспілковим комітетом, ведуться відповідно до вимог.

Документація щодо оприбуткування коштів, звітності про їх використання знаходиться в належному стані, оформлюється своєчасно та в повному обсязі подається до господарчої групи відділу освіти.

Зауваження:

 • Окремі накази з основної діяльності ведуться з порушенням нормативних вимог, допускаються скорочення назв нормативних документів, вказуються документи, які втратили чинність, не завжди узгоджується постановча та констатуюча частини.

 • З порушенням нормативних вимог здійснюється реєстрація протоколів педради: книга реєстрації протоколів щорічно поновлюється.

 • Неправильно здійснюється індексація вхідної та вихідної кореспонденції, вхідні документи реєструються не з початку календарного року, не всі графи у журналі реєстрації вихідних документів заповнюються.

 • У книзі обліку та видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту бали за державну підсумкову атестацію з математики виставлені у колонку «алгебра», допускається виправлення річних оцінок, які завірені підписом директора та печаткою.

 • Алфавітна книга ведеться з порушенням нормативних вимог: двічі переписувалася - у 2002 та у 2010 роках, неправильно зроблено зведений підрахунок учнів на початок та кінець року за останні 3 роки.

 • Є зауваження до особових справ учнів: не всі розділи заповнено, у характеристиках учнів за 1 клас визначено рівень навчальних досягнень, заяви батьків не зареєстровано.

 • Розклад уроків, факультативних занять не погоджено з профспілковим комітетом.

 • Назви окремих предметів у розкладі уроків не відповідають робочому навчальному плану.

 • Адміністрацією школи не здійснюється контроль за веденням журналів

факультативних занять.

 • Архівування та утилізація документів здійснюється з порушенням нормативних вимог.

Рекомендації:

 • Накази з основної діяльності вести відповідно до чинної Інструкції.

Постійно

 • Книгу реєстрації протоколів педагогічної ради вести відповідно до вимог.

Постійно

 • Індексацію вхідної та вихідної кореспонденції здійснювати відповідно до нормативних вимог: реєстрацію вхідних документів здійснювати з початку календарного року, своєчасно заповнювати всі графи у журналі реєстрації вихідної кореспонденції.

Постійно

 • Записи у книзі обліку та видачі свідоцтв про базову загальну середню та атестатів про повну загальну середню освіту здійснювати відповідно до нормативних вимог.

Постійно

 • Адміністрації школи здійснювати контроль за підрахунком кількості учнів на початок та кінець навчального року у Алфавітній книзі.

Щорічно , вересень, червень

 • Передбачити у річному плані роботи школи здійснення контролю за веденням особових справ учнів.

Щорічно

 • Розклад уроків, факультативних занять погоджувати з профспілковим комітетом.

Щорічно

 • Назви предметів у розкладі уроків привести у відповідність до робочого навчального плану.

З ІІ семестру 2015/2016 н. р.

 • Адміністрації школи здійснювати контроль за веденням журналів

факультативних занять.

Постійно

 • Створити експертну комісію з організації та проведення експертизи цінності документів, яка буде здійснювати архівацію та утилізацію документів.

Щорічно, січень

2. Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі, дітей-інвалідів

У навчальному закладі створено умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі, дітей-інвалідів. Забезпечено доступ до приміщень навчального закладу: в наявності кнопка виклику.

Проводиться робота щодо виявлення дітей з особливими освітніми потребами. У 2015/2016 навчальному році у школі навчаються 4 таких дітей, вони мають статус «дитина –інвалід», із них 3 не потребують додаткових і корекційних занять, а 1 дитина має в цьому потребу, оскільки має вади розумового розвитку. Але робота з нею не організована через відсутність згоди і бажання батьків продовжити обстеження дитини за рекомендацією ХОПМПК для визначення програми навчання і корекції дитини.

Психолого – педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами не організовано, оскільки в школі немає психолога і соціального педагога. Часткове консультування батьків дітей зазначеної категорії проводиться методистом з психологічної служби відділу освіти. Учні з особливими освітніми потребами залучаються до участі в позакласних та загальношкільних заходах.

Для якісного медичного забезпечення учнів у закладі обладнано медичний кабінет, який оснащено медикаментами для надання першої медичної допомоги. Працює шкільна медична сестра. Поглиблені медичні огляди проводяться щорічно відповідно до спільного наказу відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації та Куп’янської центральної міської лікарні. Рекомендації за наслідками медоглядів враховуються, учні розподіляються за групами здоров’я: з дітьми, що відносяться до підготовчої групи, заняття з фізичної культури проводяться з індивідуальним навантаженням, а з дітьми спеціальної групи – не проводяться.

Зауваження:

 • У навчальному закладі відсутній пандус.

 • 1 дитина має потребу в організації індивідуальної форми навчання, оскільки має вади розумового розвитку, але робота з нею не організована через відсутність згоди і бажання батьків продовжити обстеження дитини за рекомендацією ХОПМПК для визначення програми навчання і корекції дитини.

 • Психолого – педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами не організовано, оскільки в школі немає психолога і соціального педагога.

 • Не сформовано нормативно-правову базу з питань медичного обслуговування дітей.

 • Не оформлюється та не узагальнюється документація щодо результатів проведення профілактичних медичних оглядів.

Рекомендації :

 • Забезпечити доступність до навчального закладу: облаштувати пандус.

До 01.09.2016

 • Провести відповідну роботу з батьками дитини з особливими освітніми потребами щодо необхідності визначення програми навчання та корекції.

До 01.04.2016

 • Забезпечити заклад практичним психологом відповідно до нормативів чисельності для організації психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

З 01.09.2016

 • Створити нормативно-правову базу з питань медичного обслуговування дітей.

До 01.02.2015

 • Здійснювати моніторинг результатів проведених поглиблених, профілактичних медичних оглядів учнів.

Щорічно

3. Забезпечення якості загальної середньої освіти (порівняльний аналіз результатів зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів (вихованців), порівняння результатів незалежного оцінювання випускників11-х класівіз результатами їх навчальних досягнень (за останні 3 роки)

Моніторинг результатів ДПА учнів 4,9,11-х класів Просянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, проведений відділом освіти, свідчить, що серед учнів 4-х класів найвищі результати за державну підсумкову атестацію (100%) - з читання у 2012/2013 н.р., найнижчі (75%) - з української мови у 2014/2015 н.р. Серед учнів 9-х класів найвищі результати за державну підсумкову атестацію (100%) -з географії та біології у 2012/2013 н.р., найнижчі (57%) - з математики у 2013/2014 н.р. Серед учнів 11-х класів найвищі результати за державну підсумкову атестацію (100%) - з української мови у 2012/2013, 2013/2014 н.р.р., з історії України (100%) – за три останні роки, біології(100%) – у 2013/2014, 2014/2015 н.р., фізики(100%) – у 2014/2015 н.р., математики (100%) – у 2012/2013, 2014/2015 н.р., найнижчі (50%) - з української мови у 2014/2015 н.р.

Щорічно випускники 11-го класу Просянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, які виявили бажання вступати у вищі навчальні заклади України, проходять зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Аналіз даних свідчить, що у 2013 році результати ЗНО відповідають переважно середньому та достатньому рівню, у 2014 році - достатньому та високому рівню. У 2015 році вперше учні 11-х класів складали державну підсумкову атестацію з української мови та літератури у формі ЗНО. За результатами ЗНО 2015 року якість знань учнів 11-х класів з української мови та літератури по району склала 20,2%, по Просянській ЗОШ І-ІІІ ст. – 50%. Найвищий результат по району показала учениця 11-го класу Просянської ЗОШ І-ІІІ ст. Демідова І. (кількість набраних балів -191,5), яка нагороджена Золотою медаллю.

Результати ДПА учнів 11-го класу з української мови (у формі ЗНО) у 2015 році у порівнянні з річними оцінками наступні:

Річна

ДПА(ЗНО)

Початковий рівень

-

1

середній

3

2

достатній

2

2

високий

1

1

Якість

50%

50%

Аналіз даних свідчить, що один учень склав ДПА на початковому рівні, що не співпадає з річним оцінюванням. Однак якість знань учнів з предмету за результатами ДПА та річного оцінювання не змінилася і складає 50%.


За квадрант-аналізом результатів ЗНО та річного оцінювання навчальних досягнень учнів 11-го класу з української мови - достатньому рівню річного оцінювання відповідає середній рівень результатів ЗНО.

У закладі проводиться відповідна робота щодо забезпечення якості загальної середньої освіти. Щорічно у кінці першого та другого семестрів здійснюється моніторинг рівня навчальних досягнень учнів початкової, базової та старшої школи у розрізі предметів інваріантної складової робочих навчальних планів, результатів державної підсумкової атестації. Аналіз даних свідчить про відповідність між річним оцінюванням та результатами ДПА.

Але є деякі розбіжності: у 2014/2015 н.р. відсоток якості знань за результатами ДПА на 12,5% вищий за річне оцінювання з української мови та на 58,4% з математики - у 4-му класі. У 2012/2013 н.р. відсоток якості знань за результатами ДПА на 16,6% вищий за річне оцінювання з математики у 9-му класі.

На основі динаміки результатів навчальних досягнень учнів, вчителям-предметникам надаються рекомендації щодо посилення мотивації учнів до навчання, диференційованого підходу у роботі з ними. Дане питання обговорено на засіданні ШМО, педагогічних радах, відображено у довідках за наслідками внутрішкільного контролю.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Науково-правовий висновок щодо можливого порядку відчуження та отримання...
Висновок щодо відчуження та отримання в спадщину приватного підприємства насамперед вимагає з’ясування поняття приватного підприємства...

Науково-правовий висновок щодо можливого порядку відчуження та отримання...
Висновок щодо відчуження та отримання в спадщину приватного підприємства насамперед вимагає з’ясування поняття приватного підприємства....

Консультативний висновок спеціаліста

Довідник нотаріуса
Науково-практичний висновок з питань спадкування прав І обов’язків за договором довічного утримання

Довідник нотаріуса
Науково-практичний висновок з питань спадкування прав І обов’язків за договором довічного утримання

Пояснювальна записка до проекту Трудового кодексу 17
Правовий висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України 18

Аудиторський висновок
Ат «Райффайзен Банк Аваль» мфо 322904, єдрпоу 33552552 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 22-Г, кв. 17 тел. 572-08-10

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи
Заява встановленого зразка (оформлення здійснює спеціаліст нашої компанії на основі наданої Вами інформації)

Дипломні проекти. Реквізити
Висновок — документ, який містить думку, висновки організації, комісії чи фахівця з будь-якого документа або питання

Звіт незалежного аудитора
Аудиторський висновок надається засновникам та керівництву ломбарду – Повного товариства «Ломбард «Форум» (Михайленко І компанія),...

Миколаївський будівельний коледж
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

Висновок щодо наявності або відсутності об’єктів археології
Телефон/факс, адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Наукова-правових експертиз висновок
Чи достатньо нанесення скороченої назви об’єкта авторського права на примірнику для того, щоб диск для лазерних систем зчитування...

Довідник Тест (від англійського test випробування) стандартизоване...
Харківська спеціалізована школа-інтернат „Ліцей міліції” Харківської обласної ради

Висновок Список використаної літератури Додатки Вступ
Сутність І класифікація зобов’язань. Класифікація та характеристика поточних зобов’язань

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт