Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державна реєстрація шлюбу або його розірвання за участю нотаріуса

Державна реєстрація шлюбу або його розірвання за участю нотаріуса

Наталія Саутенко,

приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу

Державна реєстрація шлюбу або його розірвання за участю нотаріуса

Запропонований матеріал, на думку автора, може бути корисним для нотаріусів у разі надання консультацій особі, що звертається до органів реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з розірванням шлюбу та не має змоги особисто подати документи. За загальним правилом відповідно до закону для державної реєстрації шлюбу жінкою та чоловіком особисто подається заява до органу державної реєстрації актів цивільного стану за їх вибором. Особи, які подали заяву про державну реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими. Якщо жінка та/або чоловік не можуть через поважну причину особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їхні представники. Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені. Державна реєстрація шлюбу проводиться у присутності нареченої та нареченого з пред’явленням для посвідчення їх особи і віку паспортів громадянина України або паспортних документів іноземця. Державна реєстрація шлюбу через представника не допускається.

Щодо державної реєстрації шлюбу

Правила державної реєстрації актів громадянського стану в Україні (далі — Правила) мають аналогічні положення та закріплюють форми заяв, що подаються нареченими. Так, для державної реєстрації шлюбу жінкою та чоловіком особисто подається заява про державну реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану за їх вибором. Засвідчення справжності підпису на заяві відповідного змісту провадиться нотаріусом на загальних засадах відповідно до Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

Приклад заповненої заяви пропонується у додатку № 1 до цього матеріалу.

Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, то таку заяву, справжність підпису(ів) на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

Форма та зміст довіреності пропонується в додатку № 2.

Декілька слів про ще одну із заяв, що трапляються в нотаріальній практиці. При поданні заяви про державну реєстрацію шлюбу жінка та чоловік пред’являють на посвідчення своєї особи паспорт або паспортний документ. Заяви про державну реєстрацію шлюбу від громадян України, які постійно проживають за кордоном, приймаються за паспортом громадянина України для виїзду за кордон. Для підтвердження сімейного стану такі громадяни подають заяву, справжність підпису на якій засвідчено нотаріусом або дипломатичним представництвом чи консульською установою України, у якій повідомляють про себе, що вони ніколи не перебували у шлюбі, або про те, що вони раніше перебували у шлюбі, але зараз їх шлюб припинено (зміст заяви запропоновано в додатку № 3).

Заяви громадян України, які оформили виїзд на постійне місце проживання до іншої країни, але ще не виїхали за кордон, приймаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон та при пред’явленні зазначеної вище заяви.

Громадяни України та особи без громадянства, які проживають в Україні, для підтвердження сімейного стану з метою реєстрації шлюбу в іншій державі подають заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою (у якій особа повідомляє про себе, що вона ніколи не перебувала у шлюбі, або про те, що вона раніше перебувала у шлюбі, але зараз її шлюб припинено) та належним чином легалізовану, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Громадяни України, які проживають за кордоном, для реєстрації шлюбу та підтвердження сімейного стану подають аналогічну заяву, справжність підпису на якій засвідчено нотаріусом або дипломатичним представництвом чи консульською установою України.

Документ про сімейний стан дійсний протягом шести місяців з дня його видачі або засвідчення (якщо в ньому не встановлено інший термін).

Державна реєстрація шлюбу через представника не допускається.

Оформлені за участю нотаріуса документи можуть бути необхідними і в деяких інших випадках звернення до органів реєстрації актів цивільного стану. Маються на увазі випадки реєстрації шлюбу із засудженою особою. Адміністрація установи виконання покарань забезпечує засуджену особу бланком заяви про державну реєстрацію шлюбу встановленої форми. Після заповнення засудженим тієї частини заяви, що стосується його, начальник установи виконання покарань звіряє вказані в заяві відомості з паспортом або паспортним документом, який міститься в особовій справі засудженого, засвідчує справжність його підпису відповідно до ст. 78 Закону України «Про нотаріат» та направляє цю заяву особі, з якою засуджений бажає зареєструвати шлюб. Якщо особа, яка погодилась на державну реєстрацію шлюбу із засудженим, не може через поважні причини особисто подати отриману заяву про державну реєстрацію шлюбу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням установи виконання покарань, заяву засудженого та заяву з відомостями про себе, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідчено, особа надсилає поштою до відділу органу реєстрації актів громадянського стану.

Державна реєстрація шлюбу з особами, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, здійснюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану в слідчих ізоляторах лише з письмового дозволу органу досудового розслідування, суду (судді), у провадженні яких знаходиться справа, у тому самому порядку і за тими самими правилами, які встановлені для державної реєстрації шлюбу в установах виконання покарань.

Щодо державної реєстрації розірвання шлюбу

Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану у встановлених законом випадках.

Підставою для державної реєстрації розірвання шлюбу є:

рішення суду про розірвання шлюбу, постановлене судом до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», яке набрало законної сили;

спільна заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей;

заява про розірвання шлюбу одного з подружжя та рішення суду про визнання •другого з подружжя безвісно відсутнім, недієздатним.

Державна реєстрація розірвання шлюбу у випадку, передбаченому ст. 106 Сімейного кодексу України (розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей), проводиться на підставі письмової заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, у якій повинно бути зазначено про відсутність у них спільних дітей, після закінчення одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана, у присутності хоча б одного з подружжя.

Якщо один із подружжя через поважну причину (у зв’язку з тяжкою хворобою, тривалим відрядженням, проживанням у віддаленій місцевості) не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, або прирівняну до неї, від його імені може подати другий із подружжя (зразок заяви — додаток № 4).

Якщо один з подружжя через поважну причину не може з’явитися для державної реєстрації розірвання шлюбу, він може під час подачі заяви про реєстрацію розірвання шлюбу або впродовж місяця письмово повідомити орган державної реєстрації актів цивільного стану про згоду реєстрації розірвання шлюбу за його відсутності та зазначити місцезнаходження органу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого слід надіслати свідоцтво про розірвання шлюбу.

У разі надсилання письмового пові­домлення підпис на ньому того з по­дружжя, який не може з’явитися, повинен бути нотаріально засвідчений (зразок — додаток № 5).

Розірвання шлюбу, здійснене судом (ст. 109 Сімейного кодексу України). до набрання чинності Законом Украї­ни «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», підлягає державній реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Зразок заяви, що подається у разі розірвання шлюбу судом, міститься у додатку № 6.

Державна реєстрація розірвання шлюбу може проводитись незалежно від строку, що минув після постановлення судом рішення про розірвання шлюбу, яке набрало чинності.

У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу.

У разі розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день державної реєстрації розірвання шлюбу.

Державна реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена відділом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя (ст. 107 Сімейного кодексу України), справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою або прирівняною до нотаріально засвідченої, якщо актовий запис про розірвання шлюбу вже складено за заявою другого з подружжя на підставі рішення суду про розірвання шлюбу або на підставі вироку суду про засудження одного з подружжя до позбавлення волі на строк не менш як три роки до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», у разі якщо така особа не може з поважної причини особисто з’явитися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

У разі реєстрації розірвання шлюбу одним із подружжя при складанні актового запису до нього вносяться всі необхідні відомості щодо цієї особи. Щодо другого з подружжя зазначаються лише прізвище до розірвання шлюбу, власне ім’я, по батькові і сума державного мита, яку він має сплатити відповідно до рішення суду.

З урахуванням цього надається зразок заяви у додатку № 7.

Рекомендації:

у разі нотаріального засвідчення справжності підпису на заяві про державну реєстрацію шлюбу одного з заявників рекомендовано заповнювати інформацію щодо обох заявників.

Додаток 1

Зразок заяви про державну реєстрацію шлюбу
до органу державної реєстрації актів цивільного стану

До _____________________________

(назва органу державної реєстрації актів

________________________________

цивільного стану)

від _____________________________

(прізвища, імена, по батькові)

Державну реєстрацію шлюбу призначено

на _______________ о _____ годині ____ хвилин

(число, місяць, рік)

________________________________

(підпис посадової особи, яка приймала заяву)

Шлюб зареєстрований ________________, актовий запис № ___

(число, місяць, рік)

Місце для квитанції

про сплату державного мита

_________________________________________________________________________________

Заява
про державну реєстрацію шлюбу

ВІН

ВОНА

1. Прізвище

Іванов

Петрова

2. Власне ім’я

Іван

Ірина

3. По батькові

Іванович

Миколаївна

4. Дата народження,

виповнилося років

01.04.1990,

24 роки

01.08.1990,

23 роки

5. Місце народження

(місто, село, район, область, держава)

м. Харків

м. Харків

6. Громадянство

Україна

Україна

7. Відношення до військової служби:

а) де перебуває на обліку;

б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить

військовозобов’язаний,

Жовтневий об’єднаний районний військовий комісаріат міста Харкова

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

8. Сімейний стан (у шлюбі не перебуває, удівець (удова), шлюб розірвано).

Назва документа, що підтверджує припинення попереднього шлюбу, номер та дата складання актового запису про розірвання шлюбу

у шлюбі не перебуває

у шлюбі не перебуває

(смерть), назва відділу державної реєстрації актів цивільного стану, який провадив відповідну реєстрацію, номер та дата рішення суду про розірвання шлюбу, назва суду, яким ухвалено рішення9. Місце проживання

(повна адреса)

61098, м. Харків,
вул. Полтавський шлях,
буд. 181, кв. 5

61144, м. Харків,
вул. Героїв Праці,
буд. 25, кв. 15

10. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом і коли виданий)

паспорт МК 001001, виданий 01.05.2008 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.

паспорт МК 002002, виданий 01.09.2008 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.


Перешкод до державної реєстрації шлюбу у мене немає.

Виявляючи згоду на вступ до шлюбу, прошу зареєструвати його в установленому законодавством порядку.

Після державної реєстрації шлюбу бажаю мати прізвище:

Іванов__

(чоловік)

З умовами і порядком державної реєстрації шлюбу, а також з обов’язком повідомити один одного про стан здоров’я ознайомлений.

Права й обов’язки як майбутніх подружжя і батьків мені роз’яснено.

Про відповідальність за утаювання обставин, що перешкоджають державній реєстрації шлюбу, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей органу державної реєстрації актів цивільного стану попереджений.

(Місце для заяви про бажання наречених зареєструвати шлюб в урочистій обстановці; для відміток про отримання направлення на медичне обстеження або про відмову в цьому).

Місто Харків, двадцять шостого травня дві тисячі чотирнадцятого року.

Пiдпис _____________________ _______________________________________

Підпис Прізвище, ім’я, по батькові

Місто Харків Харківської області, Україна.

Двадцять шостого травня дві тисячі чотирнадцятого року.

Я, _________ ,приватний нотаріус __________ міського нотаріального округу ____________ області, засвідчую справжність підпису Іванова Івана Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Іванова Івана Івановича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрi за № _______.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотарiус

Додаток 2

Зразок довіреності щодо повноваження подати заяву
про укладення шлюбу, справжність підпису
на якій засвідчено нотаріусом

ДОВІРЕНІСТЬ

Мiсто ______. Двадцять шостого травня дві тисячі чотирнадцятого року.

Я, ________, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, що проживаю в ____________________,

цією довіреністю уповноважую ___________________________,

що проживає в ___________, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

подати до відповідного відділу реєстрації актів цивільного стану складену та підписану мною заяву про укладення шлюбу, справжність мого підпису на якій засвідчено _____________ року приватним нотаріусом __________ нотаріального округу, реєстровий № ________.

Для чого надається право: представляти мої інтереси в будь­якому відділі реєстрації актів цивільного стану __________, подавати і одержувати різного виду довідки та документи, підписувати від мого імені в межах наданих повноважень та з додержанням при цьому вимог чинного законодавства усі без винятку документи, заяви, скарги тощо, вносити обов’язкові платежі, оплачувати державне мито чи інші збори, передбачені законодавством України при оформленні документів для реєстрації шлюбу.

Довіреність видана строком на _________ роки і діє до _______________ року.

Пiдпис _____________________ _______________________________________

Підпис Прізвище, ім’я, по батькові

Місто Харків Харківської області, Україна.

Двадцять шостого травня дві тисячі чотирнадцятого року.

Ця довіреність посвідчена мною, _____________, приватним нотаріусом ___________ міського нотаріального округу __________ області.

Довіреність підписана _______ у моїй присутності. Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ______.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Додаток 3

Зразок заяви про підтвердження свого сімейного стану
особисто громадянином, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально

Для пред’явлення за місцем вимоги

Громадянина України

Іванова Івана Івановича,

______________ року народження,

паспорт _____________, виданий _________

____________ РВ __МУ УМВС України

в _____________________________ області,

що проживає: ____________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків __________.

ЗАЯВА

Я, Іванов Іван Іванович, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, без будь­якого примусу, як фізичного, так і морального, цією заявою повідомляю, що в зареєстрованому шлюбі як в Україні, так і поза її межами на цей момент не перебуваю, що підтверджую власноручним підписом та даними мого паспорта (реквізити якого записані вище), в якому (обрати потрібний варіант):

відсутня відмітка про реєстрацію шлюбу;

є відмітка про реєстрацію шлюбу (дата реєстрації) у _________ в/ЗАГС м. _______ з гр. Петровою В. А., відмітка про розірвання шлюбу з гр. Івановою В. А. (дата розірвання) року у ________ відділі реєстрації актів цивільного стану __________ міського управління юстиції, актовий запис № ____.

Мені, Іванову Івану Івановичу, про відповідальність за приховування інформації про реєстрацію шлюбу та про надання недостовірної інформації відомо.

Текст цієї заяви з моїх слів нотаріусом записаний вірно, мною прочитаний, її зміст зрозумілий і відповідає моїй волі.

Другого червня дві тисячі чотирнадцятого року, м. Харків

Пiдпис _____________________ _______________________________________

Підпис Прізвище, ім’я, по батькові

Місто Харків Харківської області, Україна.

Другого червня дві тисячі чотирнадцятого року.

Я, ______________, приватний нотаріус _____________ міського нотаріального округу __________ області, засвідчую справжність підпису Іванова Івана Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Іванова Івана Івановича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрi за № _______.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотарiус

Додаток 4

Зразок заяви про розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів
цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей
(ст. 106 Сімейного кодексу України)

До Жовтневого відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції____

(назва відділу державної реєстрації актів цивільного стану)

від _____________________________

(прізвища, власні імена, по батькові)

Державна реєстрація розірвання шлюбу

призначена на _____________________

(число, місяць, рік)

________________________________

(підпис посадової особи, що прийняла заяву)

Розірвання шлюбу зареєстровано

_____________, актовий запис №___.

(число, місяць, рік)

Місце для квитанції

про сплату державного мита

ЗАЯВА
про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей


Я, що нижче підписалася, за взаємною згодою прошу розірвати шлюб у встановленому законодавством порядку.

Спільних дітей не маємо.

Про себе повідомляю:
ВОНА

1. Прізвище, власне ім’я, по батькові

Петренко Ольга Іванівна

2. Дата народження, місце народження

14.09.1985

3. Громадянство

Україна

4. Відношення до військової служби:

а) де перебуває на обліку;

б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

5. Який за рахунком шлюб (перший, другий тощо)

перший

6. Місце державної реєстрації шлюбу, що розривається.

Номер та дата актового запису про шлюб

Харківський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану № 1,

20 квітня 2013 року, актовий запис 234

7. Яке прізвище бажає мати після розірвання шлюбу (узяте при державній реєстрації шлюбу чи дошлюбне)

Іванова (дошлюбне)

8. Місце проживання (повна адреса)

61015, м. Харків,

вул. Клапцова, буд. 71, кв. 21

9. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом та коли виданий)

паспорт, серія _________, виданий (дата видачі)_______РВ ХМУ УМВС Україви в ____ обл.


З умовами розірвання шлюбу ознайомлена, про відповідальність за повідомлення завідомо неправдивих відомостей відділу державної реєстрації актів цивільного стану попереджена.

___________________________________

місце державного реєстраційного
штампа (відмітки)


Підпис особи, що розриває шлюб:

Вона Петренко___

(шлюбне прізвище)

________________________

(число, місяць, рік)

Місто Харків, двадцять шостого травня дві тисячі чотирнадцятого року.

Пiдпис _____________________ _______________________________________

Підпис Прізвище, ім’я, по батькові

Місто Харків Харківської області, Україна.

Двадцять шостого травня дві тисячі чотирнадцятого року.

Я, ______________, приватний нотаріус _____________ міського нотаріального округу __________ області, засвідчую справжність підпису Петренко Ольги Іванівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Петренко Ольги Іванівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрi за № _______.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотарiус

Державне мито в сумі _____________________________

сплачено в ______________________________________

(назва фінансової установи)

Квитанція № ___ від (число, місяць, рік)

Додаток 5

Зразок заяви одного з подружжя про згоду реєстрації розірвання шлюбу
за його відсутності із зазначенням місцезнаходження
органу державної реєстрації актів цивільного стану,
до якого слід надіслати свідоцтво про розірвання шлюбу

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Святошинського районного управління юстиції у м. Києві

(03146, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 6)

Петрова Миколи Івановича,

що проживає в м. Харкові,

вул. Зернова, буд. 44, кв. 35,

реєстраційний номер облікової картки платника податків_________

ЗАЯВА

20 травня 2014 року мною та гр. Петровою Аллою Вікторівною було подано заяву про розірвання шлюбу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану Святошинського районного управління юстиції у м. Києві, укладеного нами 15.03.1999 у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Святошинського районного управління юстиції у м. Києві згідно зі свідоцтвом про одруження І­ВЛ № 123543, виданим 15.03.2012 Святошинським в/ЗАГС м. Києва, актовий запис № 36.

Я, Петров Микола Іванович, даю згоду на реєстрацію розірвання шлюбу між мною та гр. Петровою Аллою Вікторівною у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Святошинського районного управління юстиції у м. Києві, що призначена на 20 червня 2014 року, за моєї відсутності.

Свідоцтво про розірвання шлюбу прошу надіслати на адресу Дзержинського відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (м. Харків, вул. Римарська, 28).

Місто Харків, двадцять п’ятого травня дві тисячі чотирнадцятого року

Пiдпис _____________________ _______________________________________

Підпис Прізвище, ім’я, по батькові

Місто Харків Харківської області, Україна.

Двадцять п’ятого травня дві тисячі чотирнадцятого року.

Я, ___________, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису Петрова Миколи Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Петрова Миколи Івановича, який підписав документ, встановлено, його діє­здатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрi за № _______.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотарiус

Додаток 6

Зразок заяви про державну реєстрацію розірвання
шлюбу на підставі рішення суду
(ст. 109 Сімейного кодексу України)

До _____________________________

(назва відділу державної реєстрації актів

________________________________

цивільного стану)

від _____________________________

(прізвища, власні імена, по батькові)

Розірвання шлюбу зареєстровано

_____________________, актовий запис № ___

(число, місяць, рік)

Місце для квитанції

про сплату державного мита

ЗАЯВА
про державну реєстрацію розірвання шлюбу


Прошу зареєструвати розірвання шлюбу на підставі рішення суду

Московського районного суду м. Харкова від 25 квітня 2014 року___

(назва суду та дата ухвалення рішення)

Про себе повідомляю:
ВІН

1. Прізвище, власне ім’я, по батькові

Петров Петро Петрович

2. Дата народження, місце наро­дження

01.09.1974

3. Громадянство

Україна

4. Відношення до військової служби:

а) де перебуває на обліку;

б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить

військовозобов’язаний,

Жовтневий об’єднаний районний військовий комісаріат міста Харкова

5. Який за рахунком шлюб (перший, другий тощо)

перший

6. Місце державної реєстрації шлюбу, що розривається.

Номер та дата актового запису про шлюб.

Харківський міський відділ державної реєст­рації актів цивільного стану № 1,

20 квітня 2005 року, актовий запис 234

7. Кількість спільних дітей віком до 18 років

1 (одна)

8. Яке прізвище бажає мати після державної реєстрації розірвання шлюбу (узяте при державній реєстрації шлюбу чи дошлюбне)

Петров

9. Місце проживання (повна адреса)

61057, м. Харків,

вул. Сумська, буд. 24, кв. 15

10. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом та коли виданий)

паспорт_________, виданий (дата видачі) _______РВ ХМУ УМВС України в ____ обл.


З умовами розірвання шлюбу ознайомлені, про відповідальність за повідомлення завідомо неправдивих відомостей відділу державної реєстрації актів цивільного стану попереджені.

Підпис особи, що розриває шлюб:

Він Петров___

(шлюбне прізвище)

________________________

(число, місяць, рік)

Місто Харків, ______ дві тисячі чотирнадцятого року.

Пiдпис _____________________ _______________________________________

Підпис Прізвище, ім’я, по батькові

Місто Харків Харківської області, Україна.

________ дві тисячі чотирнадцятого року.

Я, _________ , приватний нотаріус __________ міського нотаріального округу ____________ області, засвідчую справжність підпису Петрова Петра Петровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Петрова Петра Петровича, який підписав документ, встановлено, його діє­здатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрi за №_______.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотарiус

Державне мито в сумі _____________________________

сплачено в ______________________________________

(назва фінансової установи)

Квитанція № ___ від (число, місяць, рік)

Додаток 7

Зразок заяви про розірвання шлюбу
(відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України)

До _____________________________

(назва органу державної реєстрації актів

________________________________

цивільного стану)

від Петрової Юлії Олександрівни

(прізвище, власне ім’я, по батькові)

ЗАЯВА
про розірвання шлюбу
відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України


Прошу розірвати шлюб з:

Петровим Петром Петровичем__

(прізвище, власне ім’я, по батькові)

згідно зі статтею 107 Сімейного кодексу України.

Про себе та чоловіка повідомляю:
ВІН

ВОНА

1. Прізвище

Петров

Петрова

2. Власне ім’я

Петро

Юлія

3. По батькові

Петрович

Олександрівна

4. Дата народження, місце наро­дження
25.01.1976

5. Громадянство
Україна

6. Який за рахунком шлюб (перший, другий тощо)
перший

7. Місце державної реєстрації шлюбу, що розривається, номер та дата актового запису
Харківський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану № 2,

13 жовтня 2001 року,

актовий запис 456.

8. Кількість спільних дітей віком до 18 років
1 (один)

9. Відношення до військової служби:

а) де перебуває на обліку;

б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

10. Яке прізвище бажає мати після розірвання шлюбу (дошлюбне чи взяте при державній реєстрації шлюбу)
Петрова

11. Місце проживання (повна адреса)
61057, м. Харків, вул. Сумська, буд. 24, кв. 15

12. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом та коли виданий)
паспорт ___________, виданий (дата видачі) __________ РВ ХМУ УМВС України в __________ обл.


Опікун недієздатного подружжя: _________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________________

(місце проживання: повна адреса із зазначенням індексу)

________________________________________________________________________________

До заяви додаю: Рішення Московського районного суду від 25.03.2014___

(рішення суду, дата та місце його ухвалення)

________________________________________________________________________________

___________________________

(число, місяць, рік)

Місто Харків, ______ дві тисячі чотирнадцятого року.

Пiдпис _____________________ _______________________________________

Підпис Прізвище, ім’я, по батькові

Місто Харків Харківської області, Україна.

________ дві тисячі чотирнадцятого року.

Я, _________, приватний нотаріус __________ міського нотаріального округу ____________ області, засвідчую справжність підпису Петрової Юлії Олександрівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Петрової Юлії Олександрівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрi за № _______.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотарiус

MEH № 4 2014 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заява про державну реєстрацію розірвання шлюбу
Яке прізвище бажає мати після державної реєстрації розірвання шлюбу (узяте при державній реєстрації шлюбу чи дошлюбне)

Зразок заяви про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду
Яке прізвище бажає мати після державної реєстрації розірвання шлюбу (узяте при державній реєстрації шлюбу чи дошлюбне)

Додаток 2: „Службові відмітки нотаріуса” Зразок службової відмітки...
Року. Ця обставина перевірена за його паспортом, реквізити якого записано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, в якому на стор....

Образец заявления о регистрации брака
Назва документа, що підтверджує припинення попереднього шлюбу, номер та дата складання актового запису про розірвання шлюбу (смерть),...

Позовна заява про розірвання шлюбу

Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу І поділ майна

Позовна заява про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на дитину

Реєстрація транспортного засобу в україні
У цій статті поговоримо, зокрема, про те, як відбувається державна реєстрація (пере­реєстрація) транспортних засобів в Україні; які...

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових...
Під час розірвання шлюбу або окремого проживання подружжя, яке має спільних неповнолітніх дітей, часто виникає питання щодо визначення...

Заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей
Ми, що нижче підписалися, за взаємною згодою просимо розірвати шлюб у встановленому законодавством порядку

Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на дитину
Примирення між нами неможливе, оскільки відповідач виявляє намір одружитися з іншою жінкою

Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу
У зв’язку з цим я в (число, місяць) цього року припинила з ним шлюбні стосунки І перестала вести спільне господарство

Прайс-лист на по слуги компан ії «ontop»
...

Довідник нотаріуса
Проблеми застосування окремих норм нового сімейного та цивільного законодавства (неповнолітні, подружжя, розірвання )

Загальний порядок реєстрації реєстрація
У разі втрати або пошкодження Сертифіката необхідно оформити його дублікат у хрцояо після 1 квітня 2013 року

Зразок позовної заяви про визнання шлюбу недійсним
До шлюбу ми були знайомі два місяці. З перших днів знайомства відповідач наполягав на укладенні шлюбу, запевняв мене, що хоче мати...

Керівник юридичного відділу
Подружжя має двох неповнолітніх дітей та майно, яке набуте за час перебування у шлюбі. Нерухоме майно та транспортний засіб у разі...

Додаток Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу
Васильченко К. С., та Васильченком О.І., про що в книзі реєстрації актів про одруження Криворізького відділу актів цивільного стану...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт