Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки з української мови професійного спілкування

Методичні вказівки з української мови професійного спілкування

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”)

Харків - 2006

Методичні вказівки з української мови професійного спілкування (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”). – Укл.: Жигло О.О., Малюкова О.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2006. - 30 с.

Укладачі: О.О.Жигло,

О.Ю.Малюкова

Рецензент: І.М.Золотарьова

Рекомендовано кафедрою української та російської мов,

протокол № 7 від 15 березня 2006 р.
Ділова українська мова – одна з дисциплін, що вивчаються на першому курсі. Вона передбачає ознайомлення із різними видами ділових документів, набуття студентами навичок їх укладання, засвоєння етикету ділової кореспонденції.

Дидактична мета курсу:

▪ розширення знань про українську мову як національну мову українського народу, виховання поваги до української літературної мови;

▪ набуття знань про особливості офіційно-ділового стилю, класифікацію документів, структуру тексту документа, вимоги щодо складання й оформлення ділових паперів.

Студенти повинні знати:

▪ роль мови у суспільному житті, мовні норми, розрізняти поняття “національна мова” і “літературна мова”;

▪ функціональні стилі української літературної мови, найважливіші риси, що визначають діловий стиль;

▪ види документів за класифікаційними ознаками; основні правила оформлення реквізитів; вимоги до тексту документа, оформлення сторінки.

Студенти повинні вміти:

▪ давати визначення понять, що є основними для курсу ДУМ;

▪ визначати типи документів за класифікаційними ознаками;

▪ правильно оформляти реквізити;

▪ послуговувати стійкими словесними формулами.

Отже, ділова українська мова допоможе студентам заповнити прогалини в знаннях з української мови, сприятиме розвитку їхньої загальної культури мовлення, а також усвідомленому та ґрунтовному оволодінню мистецтвом ведення ділової кореспонденції.

ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. ФУНКЦІЇ МОВИ.Українська мова – слов’янська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує:

а) у вищій формі загальнонародної мови – сучасній українській літературній мові;

б) у нижчих формах загальнонародної мови – її територіальних діалектах.

Літературна мова – це оброблена, унормована форма загальнонародної мови, яка в писемному та усному різновидах обслуговує культурне життя народу, всі сфери його суспільної діяльності.

За функціональним призначенням – це мова державного законодавства, засіб спілкування людей у виробничо-матеріальній сфері, мова освіти, науки, мистецтва, засобів масової інформації.

Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, господарської, наукової і культурної діяльності. Усна форма – обслуговує безпосереднє спілкування людей, побутові й виробничі потреби суспільства.

Жодне суспільство, на якому б рівні воно не перебувало, не може існувати без мови. Оскільки мова – явище суспільне, вона виконує цілу низку функцій, життєво важливих як для суспільства, так і для самої мови.

Функції мови:

  • комунікативна;

  • ідентифікаційна;

  • експресивна;

  • гносеологічна;

  • мислетворча;

  • естетична;

  • культуроносна;

  • номінативна.

Це найголовніші, але далеко не всі мовні функції, усвідомлення яких суттєво впливає на ставлення до мови, глибину її вивчення та використання. Оскільки мова – явище системне, усі її функції виступають не ізольовано, а проявляються в тісній взаємодії.

ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ

МОВИ

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Стан викладання та рівень грамотності учнів початкової школи з української мови
Нові мотиви опанування державної мови (вихід на рівень міжнародного спілкування, дипломатичних відносин та ін.) вимагають оновлення...

Урок 10. Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови....
Формування позитивної мотивації здорового способу життя учнів на уроках української мови та в позаурочний час

Програма вступного екзамену з української мови та літератури (на...
Програму з української мови для вступників до вищих навчальних закладів розроблено з урахуванням чинних програм з української мови...

Конспект уроку української мови для 5 класу Тема. Урок розвитку зв'язного...
Досить часто доводиться чути, що листи – застарілий спосіб спілкування. Кажуть, у часи телефонів, факсу, інтернету писати листи –...

Використання відеоматеріалів при навчанні французької мови професійного...
Розділ теоретичні засади використання відеоматеріалів для навчання французької мови професійного спрямування

Вимоги до ведення та перевірки учнівських зошитів із української...
Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх...
Головне завдання вивчення української мови як державної – підготовка мовнограмотної людини з високим рівнем комунікативної компетентності,...

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури у 2014-2015 н р
Значення української мови як навчального предмета в школі випливає з її суспільних функцій. Вона є державною мовою українського народу,...

Частина І. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку
Про дошкільну освіту", "Комплексними заходами щодо всебічного розвитку І функціонування української мови", спрямованими на модернізацію...

«Розділові знаки в складному реченні» Відкритий урок з української...
Закріпити уміння користуватися розділовими знаками, знаходити орфограму в тексті. Удосконалити навички синтаксичного розбору. Продовжувати...

Уроку
Рм спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне....

На уроках української мови
Янчук Л. О. Використання ігрових технологій на уроках української мови (на прикладі вивчення теми «Іменник як частина мови» у 6 класі)....

Методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури у 2013/2014 н р

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури...
У 2016/2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами

Програма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка
Екзамен з української мови абітурієнти складають при вступі до училища (база 9 класів) у формі диктанту. Програма вступного екзамену...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови й літератури, світової літератури

Урок-науково-практична конференція «Графіка української мови»
Мета: ознайомити учнів з історією письма, розкрити значення писемності та мови в житті суспільства, визначити етапи розвитку писемності...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт