Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Розклад роботи центру

Розклад роботи центру

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

«02» вересня 2016 року № 65

інформаційна картка

адміністративної послуги

державна Реєстрація іноземних інвестицій

(назва адміністративної послуги)

Департамент економіки та інвестицій

виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування центру надання адміністративної послуги)


Інформація про центр надання адміністративної послуги

1.

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


2.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

м. Київ, Дніпровська набережна, 19 Б


3.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги


Графік прийому:

День тижня

Часи прийому

понеділок, середа

9:00-18:00

вівторок, четвер

9:00-20:00

п’ятниця

9:00-16:45

субота

9:00-16:00

неділя

вихідний
Розклад роботи центру:

Консультації здійснюється уповноваженою особою Департаменту економіки та інвестицій в понеділок, четвер з 9:00 до 17:00.4.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

(044) 202-60-38

(044) 202-60-39
e-mail: unap@kievcity.gov.ua
http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5.

Закони України

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій»

6.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 № 139 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання» (далі – Порядок).

7.

Акти центральних органів виконавчої влади

Відсутні.

8.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Відсутні.

Умови отримання адміністративної послуги

9.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Фактичне внесення іноземним інвестором іноземної інвестиції.


10.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі – заявник) подає:

1) заяву про державну реєстрацію іноземних інвестицій;

2) інформаційне повідомлення згідно з додатком 1 до Порядку у трьох примірниках з відміткою територіального органу Міністерства доходів і зборів за місцем здійснення інвестицій про їх фактичне здійснення. Зазначене повідомлення заповнюється згідно з додатком 2 до Порядку;

3) документи, що підтверджують форму здійснення іноземних інвестицій (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо);

4) документи, що підтверджують вартість іноземних інвестицій, що визначається відповідно до статті 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування".


11.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник подає до органу державної реєстрації через адміністратора Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або надсилає поштою документи, необхідні для здійснення державної реєстрації іноземної інвестиції. Факт прийому документів фіксується у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій та в інформаційній базі «Офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва».

12.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Законом не встановлено.

У разі платності:

12.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

12.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

12.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

13.

Строк надання адміністративної послуги

В семиденний строк з дня подання заявником документів для реєстрації іноземних інвестицій.

14.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива у разі порушення встановленого порядку реєстрації.


15.

Результат надання адміністративної послуги

Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється шляхом присвоєння органом державної реєстрації інформаційному повідомленню реєстраційного номера, який на всіх трьох примірниках засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою органу державної реєстрації, та внесення відповідного запису до журналу обліку.

Перший примірник інформаційного повідомлення повертається заявникові як підтвердження факту державної реєстрації іноземних інвестицій, другий – надсилається до Мінекономрозвитку України, третій – залишається в органі державної реєстрації.


16.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником в години прийому в Департаменті (Центрі) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Факт видачі документів фіксується у журналі обліку державної реєстрації іноземних інвестицій, в якому заявник ставить свій підпис та в інформаційній базі «Офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва».

17.

Примітка
*також до інформаційної картки додається зразок заяви (додаток№1)

Додаток №1

Зразок заяви для здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій

Директору Департаменту

економіки та інвестицій

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

Принаді С.І
ПІБ/ ТОВ «Назва» іноземного інвестора або уповноваженої особи

Заява

Іноземний інвестор (ПІБ) / ТОВ «Назва» просить зареєструвати внесення іноземної інвестиції до статутного капіталу ТОВ «Назва». До заяви додаються документи:

  • Інформаційне повідомлення з відміткою територіального органу Міністерства доходів і зборів України – 3 екз.;

  • Статут ТОВ «Назва» – копія нотаріально завірена, 1 екз.;

  • Довіреність на уповноваженого представника від______ – копія нотаріально завірена - 1 екз.

В разі реєстрації рухомого майна:

  • Митна декларація № _________ від___________ – копія - 1 екз.;

В разі реєстрації іноземної валюти:

  • Довідка з банку № ________ від _________ – оригінал, 1 екз.;

  • Банковский документ системи SWIFT – копія, завірена уповноваженим

банком - 1 екз.;

  • Виписка з особового рахунку ТОВ «НАЗВА» про зарахування коштів до статутного капіталу ТОВ «Назва» - копія, завірена

уповноваженим банком – 1 екз.

Іноземний інвестор або

уповноважений представник ПІБ (підпис, дата)
_________________________________________________________

(відмітка територіального органу

Міністерства доходів і зборів)

Додаток

до Порядку державної реєстрації (перереєстрації )іноземних інвестицій та її анулювання

інформаційне повідомлення

Відповідно до статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування"

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА 1»

інформує про здійснену іноземну інвестицію і просить зареєструвати її в установленому порядку.

Іноземний інвестор

ЗРАЗОК
Вид інвестицій


Форма здійснення інвестицій


Об’єкт здійснення інвестицій


Обсяг інвестицій

Період використання інвестицій


1

2

3

4

5

6

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА 1», «NAZVA NA ANGLIISKIY».

Державна приналежність: США.

Місцезнаходження: США 546443, штат Флорида, м.Майамі, 315, Ортне 643.

Вид інвестицій обов’язково зазначається відповідно до ст.2 ЗУ «Про режим іноземного інвестування», від 19.03.1996 року.
Приклад: Іноземна валюта, що визначається конвертованою Національним Банком України на загальну суму 2 560 458, 04 Євро (два мільйони п’ятсот шістдесят тисяч чотириста п’ятдесят вісім Євро, чотири Євро цента) а саме:

- сума 2 560 458, 04 Євро, що на дату фактичного внесення 00.00.2009р. згідно курсу НБУ (1 Євро = 7,3344 грн.) становить 18 178 207,73 грн.

Форма здійснення інвестицій обов’язково зазначається відповідно до ст. 3 ЗУ « Про режим іноземного інвестування», від 19.03.1996 року.
Приклад: часткова участь у підприємстві, що створюється спільно з українськими юридичними і фізичними особами. Частка іноземного інвестора Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА 1» становить 00 %.
Приклад: Внесок до статутного фонду підприємства, що повністю належить іноземним інвесторам. Частка іноземного інвестора Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА 1» становить 00 %.

Приклад:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА 2»

01111, м. Київ, вул. Кірова, 45, тел. 777-77-77, факс 888-88-88, ЄДРПОУ 99999999,

КОАТУУ 80000000

КФВ - відмінено

КОПФГ 240

Види діяльності за КВЕД:

51.90.0. – інші види оптової торгівлі;

52.48.9 – роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не внесеними до інших групувань.


Приклад:

2 560 458, 04 Євро (два мільйони п’ятсот шістдесят тисяч чотириста п’ятдесят вісім Євро, чотири Євро цента), що еквівалентно 18 178 207,73 грн. (вісімнадцяти мільйонам ста сімдесяти восьми тисяч двоста сім Гривень, сімдесят три копійки) за курсом НБУ 1 Євро = 7,3344 грн.

безстроково

Іноземний інвестор ___________ _____________________

(підпис) (посада, прізвище, ім'я)
"____" _________________ р. М. П.
_______________________________________________________________

(відмітка про анулювання (скасування)

державної реєстрації іноземних інвестицій

із зазначенням їх обсягу)

_________________________________________ _______________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові

посадової особи органу державної реєстрації

іноземних інвестицій ) .


Реєстраційний № _______________________

від __________ ______________ 20___ р.

_________________________________________________

_________________________________________________
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
_____________________________

(підпис)

М. П.

________________________________

(підпис)

М. П._________________________________________________________

(відмітка територіального органу

Міністерства доходів і зборів)

Додаток

до Порядку державної реєстрації (перереєстрації )іноземних інвестицій та її анулювання

інформаційне повідомлення

Відповідно до статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування"

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА»

інформує про здійснену іноземну інвестицію і просить зареєструвати її в установленому порядку.

Іноземний інвесторВид інвестицій


ЗРАЗОКФорма здійснення інвестицій


Об’єкт здійснення інвестицій


Обсяг інвестицій

Період використання інвестицій

1

2

3

4

5

6

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА 1», «NAZVA NA ANGLIISKIY».

Державна приналежність: США.

Місцезнаходження: США 546443, штат Флорида, м.Майамі, 315, Ортне 643.

Вид інвестицій обов’язково зазначається відповідно до ст.2 ЗУ «Про режим іноземного інвестування», від 19.03.1996 року.
Приклад: Рухоме майно вартістю 2 560 458,04 (два мільйони п’ятсот шістдесят тисяч чотириста п’ятдесят вісім Євро, чотири Євро цента), а саме:

Згідно ВМД №00000 від 00.00.2008 рухоме майно вартістю 2 560 458,04 Євро:

1.Круглий стіл панелі оцинковані, гофровані, ST310T - 5 шт;

Апарат для приготування / охолоджування газових напоїв Apexx 6 арт. 061140603 – 8 шт;

2.Трактор гусеничний з кабіною марка – Claas Challenger 75 E, номер шасі: 79500238, реєстраційний номер: T440ENV, - 1 шт. 1998 року випуску в комплекті вага – 17500 кг;

3.Пристрій для різки мін. Вати у вигляді плит – 1 комп. Модель: КМ-UKO8-A001 сер. № KM-JK080704-07.

Форма здійснення інвестицій обов’язково зазначається відповідно до ст. 3 ЗУ « Про режим іноземного інвестування», від 19.03.1996 року.
Приклад: часткова участь у підприємстві, що створюється спільно з українськими юридичними і фізичними особами. Частка іноземного інвестора Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА 1» становить 00 %.
Приклад: Внесок до статутного фонду підприємства, що повністю належить іноземним інвесторам. Частка іноземного інвестора Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА 1» становить 00 %.

Приклад:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА 2»

01111, м. Київ, вул. Кірова, 45, тел. 777-77-77, факс 888-88-88, ЄДРПОУ 99999999,

КОАТУУ 80000000

КФВ - відмінено

КОПФГ 240

Види діяльності за КВЕД:

51.90.0. – інші види оптової торгівлі;

52.48.9 – роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не внесеними до інших групувань.


Приклад:

2 560 458, 04 Євро (два мільйони п’ятсот шістдесят тисяч чотириста п’ятдесят вісім Євро, чотири Євро цента), що еквівалентно 18 178 207,73 грн. (вісімнадцяти мільйонам ста сімдесяти восьми тисяч двоста сім Гривень, сімдесят три копійки) за курсом НБУ 1 Євро = 7,3344 грн.

безстроково

Іноземний інвестор ___________ _____________________

(підпис) (посада, прізвище, ім'я)
"____" _________________ р. М. П.
_______________________________________________________________

(відмітка про анулювання (скасування)

державної реєстрації іноземних інвестицій

із зазначенням їх обсягу)

_________________________________________ _______________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові

посадової особи органу державної реєстрації

іноземних інвестицій ) .Реєстраційний № _______________________

від __________ ______________ 20___ р.

_________________________________________________

_________________________________________________
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
_____________________________

(підпис)

М. П.


________________________________

(підпис) М. П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розклад роботи ацск укрзалізниці

Розклад занять І графік роботи в приміщеннях вищого навчального закладу

Розклад уроків Особисті досягнення учнів класу протягом року Розділ...
Критерії оцінки організаційно-виховної роботи з учнями,педагогічної роботи з батьками

Регламент Центру надання адміністративних послуг Костянтинівської міської ради
Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг (далі центр), порядок дій адміністраторів...

Та розклад їх роботи стор. 10
Журнал є основним документом, по якому директор або завідуючий закладу культури клубного типу звітує за виконане державне та соціально-культурне...

Розклад роботи гуртків 42 Розподіл функціональних обов′язків між...
Головний спеціаліст відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації: Шевченко С. В

Засідання методичної ради, методичних об’єднань, атестаційної комісії, педагогічної ради центру
Основні завдання Центру на 2015 рік. Циклограма щомісячної діяльності Центру. Внутрішкільний контроль

Регламент роботи Новомосковського центру надання адміністративних послуг
Регламент) встановлює порядок діяльності Новомосковського центру надання адміністративних послуг (далі – Центр), зокрема, порядок...

Пам’ятка аспіранта аспірант першого року навчання повинен
Розклад занять знаходиться у відділі аспірантури. Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва, для відвідування занять...

Система роботи практичного психолога з проблеми адаптації першокласників до школи
Алєскова-савицька, методист Обласного центру практичної психології І соціальної роботи Одеського обласного інституту вдосконалення...

План роботи консультативного центру днз №13 Гвоздичка

Порядок організації роботи учасників Центру надання адміністративних...
Кабінету Міністрів України від 01. 08. 2013 №588 "Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг"...

Розклад прибирання
Як тільки ви вибрали, які з цих документів ви бажаєте використовувати, видаліть цей розділ1

Акт по результатам роботи міжвідомчої комісії з розгляду питань,...
Суми вулиця Засумська,2” та визначений в додатку вказаного розпорядження персональний склад міжвідомчої комісії в період з 13. 02...

Регламент роботи центру надання адміністративних послуг «Альтернатива»
У регламенті вживаються терміни у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги»

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» Номінація
«Організація ефективної системи роботи, використання інформаційно-комунікаційних технологій для створення шкільного бібліотечно-інформаційного...

І розклад добрий щоб нам скласти
Дружний наш учнівський корабель владно долає усі перешкоди на дорозі знань. А веде його з допомогою

Методичний посібник складається з наступних розділів
Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт