Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації керівникам навчальних закладів освіти Деражнянського району щодо проведення атестації педагогічних працівників за новим типовим положенням та змінами І доповнененнями до нього. Інспектор підрозділу

Методичні рекомендації керівникам навчальних закладів освіти Деражнянського району щодо проведення атестації педагогічних працівників за новим типовим положенням та змінами І доповнененнями до нього. Інспектор підрозділу

Сторінка1/4
  1   2   3   4

Відділ освіти


Деражнянської РДА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

керівникам навчальних закладів освіти Деражнянського району щодо проведення атестації педагогічних працівників за новим типовим положенням та змінами і доповнененнями до нього.


Інспектор підрозділу

юридично-кадрового забезпечення

Копчинська Ж.А.


Підрозділ юридично-кадрового забезпечення відділу освіти районної деравної адміністрації на допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів для використання в практичній роботі пропонує орієнтовний перелік нормативних документів та матеріалів з атестації, які є основними компонентами ефективності управлінської діяльності керівника закладу освіти.Загальні положенняАтестація педагогічних працівників проводиться відповідно до статті 54 Закону України “Про освіту”, статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності.

Проведення атестації педагогічних працівників проводиться згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010р. №930 ( зі змінами – наказ МОНУ від 08.08.2013 № 1135).

Керівникам закладів освіти необхідно звернути увагу на те, що:

 • чергова атестація педагогічного працівника проводиться один раз на п’ять років згідно з графіком проведення атестації працівників, складеним закладом. Якщо педагогічні працівники з поважних або не залежних від них причин не можуть пройти чергову атестацію, то за погодженням з атестаційною комісією термін дії попереднього рішення атестаційної комісії може бути продовженим на один рік.

 • Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

 • Усі педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження, атестуються на рівних умовах. Винятків немає для директора та його заступників, а також і для пенсіонерів (в тому числі на умовах строкового договору), педагогів, для яких навчальні заклади не є основним місцем роботи.

 • Педагогічні працівники, які викладають два й більше предметів, атестуються з того предмета, з якого мають педагогічне навантаження за фахом освіти.

 • На час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

 • У разі поновлення на роботі педагогічного працівника, який раніше виконував цю роботу, незалежно від тривалості перерви у роботі, за ним зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється, як правило, через рік після поновлення на роботі, але не пізніш як через два роки.

 • Особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

 • За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого навчального закладу системи загальної середньої освіти та системи дошкільної освіти, за наявності відповідної фахової освіти зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) до наступної атестації, педагогічні звання.


Загальні вимоги щодо кваліфікаційних категорій та педагогічних звань
За наслідками атестації:

 • присвоєні кваліфікаційні категорії:

 • спеціаліст”,

 • спеціаліст ІІ категорії”,

 • спеціаліст І категорії”,

 • спеціаліст вищої категорії”

 • присвоюються педагогічні звання:

 • старший вчитель”, “старший вихователь”,

 • вчитель-методист”,

 • вихователь-методист”

 • відповідність кваліфікаційним категоріям:

 • спеціаліст”,

 • спеціаліст ІІ категорії”,

 • спеціаліст І категорії”,

 • спеціаліст вищої категорії”

 • відповідність педагогічним званням:

 • старший вчитель”, “старший вихователь”,

 • вчитель-методист”,Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.
Кваліфікаційна категорія “спеціаліст” встановлюється випускникам вищих навчальних закладів при прийомі на роботу.

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст ІІ категорії” присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст І категорії” присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та які використовують методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку; активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

Педагогічні звання «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

Педагогічні звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (для педагогічного звання «керівник гуртка-методист» – найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту), здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.

Педагогічне звання «вихователь-методист» може присвоюватися музичним керівникам та інструкторам з фізкультури дошкільних навчальних закладів.

Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання «вихователь-методист» (для вихователів дошкільних навчальних закладів), «старший учитель», «старший вихователь», якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.


 1. Порядок проведення атестації

До 20 вересня поточного року (п. 2.1.) керівник навчального закладу знайомить педагогічний колектив з:

 • наказом “Про створення атестаційної комісії” (зразок додається);

 • основними умовами і вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб.

Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися. Якщо кількість педагогічних працівників навчального та іншого закладу становить менш як 15 осіб, їх атестація проводиться атестаційними комісіями І рівня, визначеними відповідним органом управління освітою, або атестаційними комісіями ІІ рівня.
НАКАЗ“___”_____________200 р. №____

Про створення

атестаційної комісії
Відповідно до статті 10 Конституції України, статті 54 Закону України “Про освіту”, статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту», згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010р. №930 зі змінами – наказ МОНУ від 08.08.2013 № 1135 , з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності,
НАКАЗУЮ:

 1. Створити атестаційну комісію у складі:

Голова атестаційної комісії – П.І.Б., посада

Заступник голови атестаційної комісії – П.І.Б., посада

Секретар атестаційної комісії: П.І.Б., посада
Члени атестаційної комісії:

 • П.І.Б., посада

(кількість членів атестаційної комісії встановлює голова атестаційної

комісії, але не менше 5 осіб)

 1. Атестаційній комісії забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

 2. Голові методичної ради (або заступнику директора з НВР) школи:

  1. Скласти список педагогічних працівників, які за планом атестуються у 200__-200__ навчальному році.

  2. Розробити критерії оцінювання роботи педагогічного працівника під час атестації.

 3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора (або залишаю за собою).Директор П.І.Б.
З наказом ознайомлені:

_______ДатаКнига протоколів: Протокол може оформлюватись у рукописному вигляді у книзі протоколів атестаційної комісії, аркуші якої нумеруються та прошнуровуються і скріплюються печаткою. Допускається також на підставі записів, зроблених під час засідання АК, готувати друкований варіант протоколу . Після виготовлення друкованого тексту протоколи у хронологічному порядку підшиваються до окремої справи протоколів засідань атестаційної комісії.

Щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Зразок заяви додається.


Голові

атестаційної комісії

заклад

П.І.Б.
учителя (з якого предмету)

П.І.Б.

ЗАЯВА
Прошу атестувати мене в 201__ - 201__ навчальному році на присвоєння (встановлення відповідності) кваліфікаційної категорії “спеціаліст _________” та звання “__________” .

Курси підвищення кваліфікації при ___________ в _________ році, посвідчення №__________ . Стаж роботи ________.

Результати попередньої атестації __________________ , ________ рік.

З Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України ознайомлений.

Дата підпис (П.І.Б.)Заява про перенесення чергової атестації
Голові

атестаційної комісії

заклад

П.І.Б.
учителя (з якого предмету)

П.І.Б.
Заява
У 2015-2016 навчальному році строк моєї чергової атестації.

На підставі п. 3.20 Типового положення про атестацію педагогічних працівників прошу перенести чергову атестацію на один рік у зв’язку з тим, що термін чергової атестації співпав з роком переходу з __________до іншого навчального закладу _________.
_______________ _____________________

(дата) (підпис)
Заява про відстрочення чергової атестації


Голові

атестаційної комісії

заклад

П.І.Б.
учителя (з якого предмету)

П.І.Б.
Заява
На підставі п. 3.21 Типового положення про атестацію педагогічних працівників прошу відстрочити мою чергову атестацію до 2018 року, терміну закінчення навчання у _____________________________ університеті.
_______________ _____________________

(дата) (підпис)

Подання педагогічної ради навчального закладу

про проведення позачергової атестації працівника

у разі зниження ним рівня професійної діяльності
Атестаційна комісія

(назва закладу)
ПОДАННЯ

про позачергову атестацію

майстра виробничого навчання Сидоряка М.М.
Педагогічна рада ___________ 20 вересня 2015року розглянула питання про діяльність ___________

Сидоряк М.М. працює у Міжгірському професійному ліцеї на посаді майстра виробничого навчання з 2006 року. У 2011 році рішенням атестаційної комісії навчального закладу від 23 березня 2011 року йому встановлено 10 тарифний розряд. За час, що минув після атестації, Сидоряк М.М. значно погіршив якість проведення навчальних занять та інші показники у роботі.

Погіршилася організація роботи, уроки виробничого навчання проводяться з порушенням структури уроку, не забезпечується відпрацювання кожним учнем прийомів, операцій за темою заняття, виконання учнями повного переліку навчально-виробничих робіт для присвоєння відповідного рівня кваліфікації. Майстер не намагається застосовувати сучасні форми навчання, не впроваджує у навчальний процес інформаційно-комунікаційні технології. Сидоряк М.М. не виконує завдань щодо забезпечення результативності засвоєння знань, умінь та навичок учнями. Про низьку ефективність його роботи свідчать результати державної кваліфікаційної атестації у 2012 році, а саме 40 % учнів отримали розряди, нижче встановлених навчальним планом.

Сидоряк М.М. систематично порушує трудову дисципліну, неналежно виконує посадові обов’язки, зокрема не бере участі у роботі методичної комісії, безпідставно ставить учням незадовільні оцінки, не виконує вимог з ведення журналів виробничого навчання.

У зв’язку з численними зверненнями батьків учнів на незадовільний рівень проведення занять керівництвом ліцею проводилися службові перевірки, які підтвердили викладені у зверненнях факти.

З огляду на викладене, педагогічна рада рекомендує провести позачергову атестацію майстра виробничого навчання Сидоряка М.М. на відповідність займаній посаді та відповідність раніше встановленому 10 тарифному розряду.

Додаток: витяг з протоколу засідання педагогічної ради від 20.09.13 № 2

Дата

Голова педагогічної ради ______________________

(підпис)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова атестаційної комісії

(заклад освіти)
Затверджено на засіданні атестаційної комісії

Протокол №_____від______


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки, молоді...

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів...
Тому керівникам навчальних закладів та членам атестаційних комісій важливо не припуститися помилок під час оформлення документації...

Методичні рекомендації атестація педагогічних працівників. Цікаве...
Вінниці про завершення атестації педагогічних працівників 2017 року та оформлення відповідних матеріалів 4

Про хід атестації педагогічних працівників навчальних закладів району...
Про хід атестації педагогічних працівників навчальних закладів району на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних...

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня кваліфікації педагогічних...
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ монмолодьспорту від 06. 10. 2010 №930 зареєстрований в Міністерстві...

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня кваліфікації педагогічних...
Типового положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти (наказвід 06. 10. 2010 №930 зареєстрованого в Міністерстві...

Методичні рекомендації щодо організації проведення атестації педагогічних працівників
Відповідно до Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації, за результатами якої визначається їх відповідність...

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда «Про наслідки атестації керівних кадрів, інших педагогічних працівників навчальних та інших...

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних
Департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Методичні рекомендації керівникам закладів освіти району Аудит кадрової документації
Самостійний контроль за веденням кадрового діловодства одна з найважливіших складових ланцюга загальної системи управління закладом...

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів...
Ольга малишева, головний спеціаліст відділу прогнозування розвитку середньої освіти департаменту загальної середньої та дошкільної...

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у...
Департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів птнз у 2017 році
Міністерства освіти І науки України від 08. 08. 2013року №1135, зареєстрованого в Мінюсті України 16. 08. 2013р. №1417/23949, Постанова...

Немирівська районна державна адміністрація вінницької області
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у 2015-2016 н...

Міністерство освіти І науки України Донецький обласний гірничий технікум ім. Є. Т. Абакумова
Методичні рекомендації щодо підготовки педагогічних працівників до атестації та оформлення відповідної документації підготувала Рижикова...

Методичні рекомендації серпневих нарад педагогічних працівників Криворізького...
Т. А. Ланчковська – завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Криворізької районної державної адміністрації

Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі
«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

Положення про систему управління охороною праці в закладах освіти добропільського району
Керівникам закладів освіти призначити відповідальних осіб за організацію охорони праці з числа працівників закладуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт