Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рекомендації щодо заповнення логічних моделей проекту таблиця «Заплановані продукти/послуги та очікувані результати»

Рекомендації щодо заповнення логічних моделей проекту таблиця «Заплановані продукти/послуги та очікувані результати»
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЕКТУ

Таблиця «Заплановані продукти/послуги та очікувані результати»

При заповненні даної таблиці використовуйте інформацію з пунктів 5,10,11 Аплікаційної форми та рекомендації, наведені нижче.

Взаємозв’язок основних термінів проектної діяльності


Ціль Завдання Діяльність Продукт Результат Вплив
Ціль є широким завданням високого рівня, на виконання якого зорієнтована проектна діяльність. Цілі мають довготерміновий характер і пов’язані з впливами проектів.
Аналогічно, завдання пов’язані з коротко- або довго терміновими результатами.
І, нарешті, активності як основний вид проектної діяльності пов’язані з продуктами.
Індикатори
Індикатор – це показник або змінна, що забезпечує прості та надійні засоби для вимірювання досягнення та відображення змін, пов’язаних з проектною діяльністю.
Для моніторингу та оцінки виконання проекту необхідно розробити індикатори як на рівні продуктів, так і на рівні результатів. Формулювання індикаторів є як мистецтвом, так і наукою, оскільки для цього необхідно мати здоровий глузд та знання контексту.
При формулюванні індикаторів необхідно пам’ятати, що вони мають бути SMART, тобто «розумними». SMART означає Specific (специфічний), Measurable (той, що можна виміряти), Available (доступний), Relevant (релевантний або реалістичний) та Time-bound (пов'язаний з часом).
Розглянемо нижче приклади цих характеристик.
а) Специфічний по відношенню до результату, який вимірюється

Приклад: Проект розвитку потенціалу недержавного сектору в громадянському моніторингу.

Результат: Покращене співробітництво між групами зацікавлених сторін, включаючи громадян, НУО, місцевий бізнес і державних службовців.
Індикатор: Тип і кількість рекомендацій, розроблених НУО, які прийняті та реалізовані урядом.
Насправді цей індикатор не є дуже специфічним для цього результату. Для демонстрації покращення співробітництва між різними групами зацікавлених сторін можна використати «кількість моніторингових проектів, виконаних у співпраці» або, можливо, «кількість коаліцій зацікавлених сторін, які залучені до розгляду питання». Наведений вище індикатор може краще бути використаний для такого результату, як «покращений політичний вплив організацій громадянського суспільства».

б) Той, що можна виміряти

Приклад: Проект підтримки реформи освіти
Результат: Розширення громадянської участі в шкільному управлінні та контролі позабюджетних фондів у певних середніх школах.

Індикатор: Бюджети для позабюджетних фондів в 5 школах розроблені спільно з батьками.
Насправді, це більше схоже не на індикатор, а на результат, який ми хочемо досягнути, оскільки реально виміряти його важко. Заміст нього можна використати «% батьків, які вважають, що в процесі формування шкільного бюджету враховуються їх пропозиції».


в) Доступний (точніше, доступний за прийнятну вартість)

Приклад: Проект територіального розвитку

Результат: Збільшена обізнаність громадськості про результати та перспективи проектів регіонального розвитку в 6 цільових регіонах.
Індикатор: % людей, які вважають, що вони “дуже добре поінформовані ” або “поінформовані ” про проекти територіального розвитку.
Якщо інша організація не збирає ці дані, використання цього індикатора буде досить дорогим, особливо у випадку великої кількості регіонів, в яких працює проект. Значно дешевшим, хоча і не таким сильним, може бути «кількість публікацій в засобах масової інформації про проекти територіального розвитку».

г) Релевантний (по відношенню до інформаційних потреб керівництва, донорів тощо)

Приклад: Проект в галузі освіти.

Продукт: 4 тренінги для викладачів університетів з метою ознайомлення з новими освітніми технологіями.

Індикатори: «кількість учасників тренінгу», «кількість представлених освітніх технологій».

д) Пов'язаний з часом (ми знаємо, коли можна очікувати досягнення результату)

Приклад: Проект розвитку можливостей ресурсних центрів в регіоні XYZ по збору та аналізу даних.

Результат: Покращилися засоби збору та аналізу інформації 8 ресурсних центрів в регіоні XYZ.
Індикатор: кількість оціночних звітів, розроблених ресурсними центрами.

В даному формулюванні індикатор не є пов’язаним з часом. Він стане таким, якщо явно зазначити, коли він буде виміряний: наприклад, в 2010 р., або в червні 2011 р. тощо.

Джерела інформації
Говорячи про джерела інформації, необхідно розрізняти рівень продукту та рівень результату.
Джерела інформації рівня продукту зазвичай є частиною плану постійного моніторингу проекту та включають:

  • анкети, що заповнюються після заходу;

  • оцінки тренерів;

  • подальші дослідження;

  • безпосередні спостереження;

  • проектна документація (списки учасників, списки розсилки тощо).

Джерела інформації рівня результату зазвичай є частиною стратегії оцінки проекту та включають:

  • оцінка вихідної ситуації (baseline evaluation), оцінка процесу (process evaluation) або сумуюча оцінка (summative evaluation);

  • формальна або неформальна оцінка.


Структура результатів – це засіб управління, який демонструє причинні зв’язки між продуктами (outputs) та результатами (outcomes),визначає індикатори та прив'язує ці стратегічні елементи до джерел інформації. Використання структури результатів призводить до покращення дизайну проекту, спрощення підтримки планування, виконання та оцінки проекту.


ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦІ:

Для демонстрації положень, наведених в попередніх розділах, розглянемо проектну пропозицію «Впевнений старт в самостійне життя».
Коротка інформація про проект

Пропонується реалізувати проект, направлений на підготовку виконавців інтернат них закладів міста ХХХ до самостійного життя.

В рамках проекту пропонується працювати з трьома цільовими групами.
По-перше, з дітьми-сиротами у віці від 11 до 18 років. Пропонується провести для них серію тренінгів з питань комп’ютерної грамотності, життєвого планування, спілкування, здорового способу життя, вміння поводити в конфліктних ситуаціях, розпоряджатися власними фінансами, приймати рішення та вирішувати проблеми, протистояти тиску одноліток тощо. Також пропонується залучати цих молодих людей до проведення тренінгів і заходів для молодших вихованців інтернатів. Це дозволить їм передати молодшим вихованцям свої знання та досвід і відчути себе більш відповідальними та самостійними.
По-друге,пропонується працювати з фахівцями місцевих соціальних служб, вчителями та вихователями шкіл-інтернатів, а також представниками місцевих громадських організацій, з метою навчити їх грамотно готувати вихованців інтернатів до самостійного життя. Для них буде проведений ряд тренінгів по методиці такого навчання для різних вікових груп, адаптації існуючих педагогічних матеріалів до роботи з сиротами, а також вони будуть забезпечені необхідними методичними та педагогічними матеріалами.
По-третє, пропонується працювати з співробітниками-волонтерами компанії УУУ, які бажають надавати час сиротам, проводити разом з ними освітні, розважальні та спортивні заходи, бути наставниками дітей.
Ціль і завдання проекту

Виходячи з обґрунтування, була сформульована наступна ціль проекту: в місті ХХХ підвищити потенціал для соціальної адаптації підлітків і молодих людей у віці 11-18 років, позбавлених батьківського піклування.

Для досягнення цієї цілі необхідно виконати наступні завдання:
Завдання 1: Підвищити потенціал соціальних працівників, вчителів, представників місцевих громадських організацій та волонтерів по підготовці дітей-сиріт до незалежного життя.
Завдання 2: Підготувати цільову групу дітей-сиріт до незалежного життя.
В наведеній нижче структурі результатів показані зв’язки цих завдань з продуктами та результатами проекту, визначені індикатори, джерела інформації та часовий інтервал.


Продукти/послуги та результати

Індикатори

Показники досягнення результатів

Джерело інформації

Часовий інтервал

Початковий

Запланований

Завдання 1: Підвищити потенціал соціальних працівників, вчителів, представників громадських організацій та волонтерів по підготовці дітей-сиріт до незалежного життя.

Продукти/ послуги

Проведений ремонт і обладнання комп’ютерного класу.
Проведені тренінги з комп’ютерної грамотності для вчителів інтернатів.

Відібрані співробітники-волонтери компанії УУУ для роботи з дітьми - сиротами.


Комп’ютерний клас відремонтований та обладнаний.
Кількість тренінгів;

Кількість учасників тренінгів з розбивкою за статтю;

Рівень задоволення учасників якістю тренінгу.
Кількість волонтерів з розбивкою за статтю та професією;


3

20
90%

30Документи проекту
Програми тренінгів;

Списки учасників;

Оціночні форми учасників
Список волонтерів


1-2 місяці проекту

3-4 місяці проекту


4 місяць проекту


Розроблений та надрукований посібник по соціальній адаптації та навчанню сиріт життєвим навичкам.

Проведені тренінги для соціальних працівників, вчителів, представників громадських організацій та волонтерів по навчанню життєвим навичкам.

Тираж надрукованого посібника та кількість розповсюджених примірників.


Кількість тренінгів;

Кількість учасників тренінгів з розбивкою за статтю;

Рівень задоволення учасників якістю тренінгу.
300/300

4

80
90%


Документи проекту;

Список розповсюдження.
Програми тренінгів;

Списки учасників;

Оціночні форми учасників

1-3 місяці проекту


3-4 місяці проекту


Результати

Покращений потенціал соціальних працівників, вчителів, представників громадських організацій та волонтерів по навчанню життєвим навичкам.

Процент учасників тренінгів, що заявили, що вони «добре» або «дуже добре» підготовлені до роботи з дітьми-сиротами.

60% (має бути визначено на початковій фазі проекту)

90%


Оцінка соціальних працівників, вчителів, представників громадських організацій та волонтерів

Продукти/послуги та результати

Індикатори

Рівні результатів

Джерело інформації

Часовий інтервал

Початковий

Запланований

Завдання 2: Підготувати цільову групу дітей-сиріт до незалежного життя

Продукти/ послуги

Проведені тренінги з комп’ютерної грамотності для дітей-сиріт.

Проведені тренінги для сиріт по навчанню життєвим навичкам.

Проведені консультації для сиріт по навчанню життєвим навичкам.Кількість тренінгів;

Кількість учасників тренінгів з розбивкою за статтю;

Рівень задоволення учасників якістю тренінгу.
Кількість тренінгів;

Кількість учасників тренінгів з розбивкою за статтю;

Рівень задоволення учасників якістю тренінгу.
Кількість консультацій;

Кількість дітей-сиріт, які отримали консультацію з розбивкою за статтю та віком.
4

100
90%

6

100
90%

20

100


Програми тренінгів;

Списки учасників;

Оціночні форми учасників
Програми тренінгів;

Списки учасників;

Оціночні форми учасників
Журнал консультацій


5-6 місяці проекту

7-8 місяці проекту

5-8 місяці проектуПроведені спільні заходи волонтерами та дітьми-сиротами.


Кількість заходів;

Кількість дітей-сиріт, які взяли участь в заходах з розбивкою за статтю та віком;

Кількість волонтерів, які взяли участь в заходах з розбивкою за статтю та віком.
50

100
30

Звіти за проектом

5-8 місяці проекту


Результати

Діти-сироти – вихованці інтернатних закладів краще підготовлені до незалежного життя.

Процент дітей-сиріт, які продемонстрували покращені життєві навички.
Кількість дітей-сиріт, які продовжують навчання у вищих або середніх спеціальних навчальних закладах.

Кількість дітей-сиріт, які працюють волонтерами в інших організаціях.

50% (має бути визначено на початковій фазі проекту)

80%

Тести до та після тренінгів
Результати оцінки проекту
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо проведення уроку
Очікувані результати: учні використовують мультимедійні м інші комунікаційні засоби для презентації теми або проблеми проекту, застосовують...

Рекомендації щодо заповнення аплікаційної форми титульний лист
Заповніть дані щодо організації та ключових осіб організації / проекту. Якщо заявка подається у електронному вигляді, необхідно надіслати...

Рекомендації щодо заповнення аплікаційної форми титульна сторінка
Заповніть дані щодо організації та ключових осіб організації / проекту. Якщо заявка подається у електронному вигляді, необхідно надіслати...

Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту...
Фінансовий план підприємства (далі – фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові...

Дослідження теми проекту: Добирання необхідної інформації; Аналіз...
Розширювати уміння користуватись образними можливостями слова для передачі думок

Деклараційний патент на винахід
Об’єктами винаходів І корисних моделей можуть бути: продукти (пристрій, речовина, штамп мікроорганізму, культура клітин рослин І...

Урок 14 Тоталітаризм Очікувані результати
У результаті може трапитися так, що країна з монархічною формою правління виявляється більш демократичною, ніж інша республіка

Узагальнення матеріалів машинобудівних підприємств, фінансових установ,...
Це дозволяє реалістично оцінити можливості підприємства у реалізації інвестиційного проекту у заплановані терміни, також своєчасно...

Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів
Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р за №472/26917, надсилаємо для можливого використання в роботі методичні рекомендації...

Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів
Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р за №472/26917, надсилаємо для можливого використання в роботі методичні рекомендації...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного
Послуги є результатом різнорідної діяльності, яка здійснюється виробником на замовлення будь-яких споживачів (окремих громадян, підприємств,...

Звіт про результати річного оцінювання учнів
Результати моніторингів (додаток до плану 1) проаналізовано на педагогічній раді, методичній раді, методичних об’єднаннях, надано...

Методичні рекомендації заповнення декларації
Районне управління юстиції надає методичні рекомендації та роз’яснення щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати І зобов’язання...

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін...
Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо...

Волокна тваринного походження, їх властивості, використання
Очікувані результати: учні називають види волокон, характеризують процес виробництва тканини, розпізнають нитки основи, піткання,...

Уроків з української мови 6 клас Тема уроку
Очікувані результати: учні називають основні терміни розділу й знають, що вони означають; визначають лексичне значення слова, групи...

Очікувані результати учіння / індекс конкретного очікуваного результату (кор)
Слова – назви предметів, ознак. Запис елементарних повідомлень за допомогою малюнкового письма. Друкування власного імені та прізвища....

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт