Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи

Сторінка1/3
  1   2   3
Висновок

щодо результатів атестаційної експертизи

Великодмитровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Обухівського району Київської області
На виконання частини 3 статті 40 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015року № 67, відповідно до плану проведення атестаційної експертизи, затвердженого наказом департаменту освіти і науки Київської ОДА від 04.01.2011 р. №2 «Про затвердження планів проведення атестаційної експертизи загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів», наказів відділу освіти Обухівської РДА від 17.03.2015 № 42-О «Про затвердження Плану проведення державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів Обухівського району на 2015-2017 роки», від 17.06.2015 № 104-«а»-0 «Про проведення атестаційної експертизи Великодмитровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів», від 29.09.2015 №145 «а»-0 «Про внесення змін до наказу відділу освіти від 17.06.2015 №104 «а»-0 з 06 по 27 жовтня 2015 року проведено атестаційну експертизу Великодмитровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Експертною комісією вивчалися ресурси та умови для організації діяльності закладу, якість організації навчально-виховного процесу та забезпечення прав і законних інтересів його учасників, результативність навчально-виховного процесу, питання управління закладом.

У своїй діяльності заклад керується Статутом школи, нова редакція якого затверджена рішенням Обухівської районної ради 12.06.2015 року № 644.43.VІ.

У закладі навчається 97 учнів.

Технічний стан будівель, приміщень та шатрової покрівлі знаходиться в задовільному стані.

У цілому, умови для організації навчально-виховного процесу, харчування та відпочинку школярів забезпечуються.

Щороку проводяться поточні косметичні ремонти приміщень.

Навчальні класи школи в основному забезпечені обладнанням та меблями в обсязі, який дає можливість проводити навчально-виховний процес.

Кабінет інформаційно-комунікаційних технологій оснащений комп`ютерами, наявні мультимедійний проектор, принтер, ксерокс. Забезпечено провідниковий доступ до мережі Інтернет. Одним із джерел висвітлення діяльності школи є сайт, який містить інформацію для учителів, учнів, батьків, але потребує систематичного поновлення та заповнення всіх розділів.

Учителі використовують ІКТ для здійснення навчально-виховного процесу.

Для забезпечення навчально-виховного процесу, якісного виконання навчальних планів і програм, впровадження державних стандартів освіти школа укомплектована відповідними педагогічними і керівними кадрами. Відповідно до штатного розпису забезпечено добір керівних кадрів. Директор та заступник мають вищу педагогічну освіту, достатній педагогічний стаж, різнопрофільну підготовку.

У школі працюють 19 педагогічних працівників. З них мають вищу педагогічну освіту 18 чоловік, 1 – середню спеціальну. Із загального числа працівників мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» - 9, «спеціаліст І категорії» - 3, «спеціаліст ІІ категорії» - 3, «спеціаліст» - 4. 1 вчитель має звання «вчитель-методист», 8 – «старший вчитель», 2 сумісники. Середній вік працюючих – 45,7 р. Педагогічний колектив працює стабільно, плинності педагогічних кадрів немає. Добір педкадрів здійснюється за безпосередньої участі директора, який узгоджує дані призначення з відділом освіти. При прийомі на роботу та звільненні з роботи вчителів порушення КЗпП України не допускаються. Трудові книжки ведуться і зберігаються згідно з вимогами трудового законодавства. Записи в трудових книжках зроблені охайно. Правильно проставляються дати призначення на роботу і робляться посилання на накази по школі.

Зростанню педагогічної майстерності вчителів сприяє система методичної роботи школи. Проводяться відповідні заходи з підвищення їх кваліфікації. Згідно з перспективним і річним плануванням забезпечується курсова перепідготовка. Результати росту педагогічної майстерності підсумовуються під час атестації. Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників складаються перспективні та щорічні плани атестації. Ведеться відповідна документація. Дотримуються терміни і порядок її проведення. Педагогічні працівники своєчасно знайомляться з атестаційними листами та отримують їх у відповідні терміни.

В методичному кабінеті є атестаційний куточок. На стенді висвітлюється результативність роботи вчителів, досягнення учнів на олімпіадах. Особові справи працівників закладу та книга обліку особового складу зберігаються згідно з інструкцією. Окремо ведуться дві книги наказів: з кадрових питань та з основної діяльності.

Робочий навчальний план закладу складений відповідно до нормативно-правової бази, рекомендованої МОН України, відповідає Типовим навчальним планам, затверджений відділом освіти Обухівської районної державної адміністрації. Розклад уроків складено з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджено керівником школи. Варіативна складова навчального плану сформована з урахуванням типу закладу, а також індивідуальних освітніх запитів учнів та побажань батьків. Навчальні програми, підручники та посібники, за якими навчаються учні, мають відповідний гриф МОН України.

Адміністрацією здійснюється контроль за виконанням навчальних планів і програм.

Випускники школи (9 клас) продовжують навчатись для здобуття повної загальної середньої освіти, наявні довідки про підтвердження.

Постійно ведеться моніторинг за станом відвідування учнями занять. Для збору оперативної інформації щоденно заповнюється журнал відвідування, що дає змогу аналізувати стан відвідування та захворюваності школярів. Відсутність учнів з поважних причин підтверджено довідками, заявами батьків.

За останніх три роки жоден учень школи не скоїв правопорушень.

Проходження педагогічними працівниками атестації відбувається з дотриманням чинного законодавства.

Важливе місце в роботі навчального закладу відводиться курсовій підготовці педагогічних працівників як головній формі підвищення кваліфікації у міжатестаційний період, згідно з поточним та перспективним плануваннями. Організація й ефективність курсової підготовки перебуває на контролі адміністрації.

Науково-методична проблема закладу передбачає вирішення сучасних освітніх завдань із використанням інноваційного підходу.

Структура методичної роботи складається із 4 методичних об’єднаннь: вчителів початкових класів, гуманітарного, природничого циклів, класних керівників. Діяльність усіх структурних одиниць здійснюється відповідно до положень та планів роботи. Вчителі на засіданнях діляться досвідом роботи, обговорюють проблеми, працюють над впровадженням інтерактивних технологій.

За останні три роки жодного випадку дитячого травматизму в закладі не зафіксовано.

На жаль, з початку навчального року так і не організовано гаряче харчування учнів (в березні минулого навчального року звільнився кухар). В даний час діти харчуються лише пайками (сік, печиво). Адміністрацією школи та батьківською громадськістю докладаються зусилля щодо надання можливості учням школи отримувати гарячі обіди з грудня 2015 року (за рахунок доплат батьківських коштів).

Зміст, форма і порядок проведення ДПА учнів відповідають вимогам чинного законодавства.

Оформлення та видача документів про освіту, нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні здійснюється у встановленому порядку.

Алфавітна книга та книга обліку руху учнів ведуться відповідно до вимог.

Кількість учнів станом на 05.09.2015 року в алфавітній книзі співпадає з мережею.

Вимоги щодо відрахування та зарахування учнів до закладу дотримуються. Накази відповідають вимогам, наявні необхідні документи. Всі педагогічні працівники та учні школи своєчасно проходять медичний огляд.

Управління навчальним закладом здійснюють директор Буря Анатолій Павлович та заступник директора з навчально-виховної роботи Петрущенко Галина Степанівна.

У наявності необхідні документи, що свідчать про планування роботи та сприяють належній її організації.

Основні напрями роботи відображено в Концепції розвитку школи на 2012-2016 роки та реалізуються в річному плані роботи, мета і завдання якого формується на основі аналізу результативності навчально-виховного процесу за попередній навчальний рік та спрямовані на усунення допущених недоліків. Планування роботи в основному є дієвим, план роботи школи виконується, діяльність педагогічної ради відповідає вимогам законодавства.

Шкільне діловодство (в основному) здійснюється відповідно до Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.

Практично всі напрямки роботи закладу охоплені внутрішньошкільним контролем, однак кількість відвіданих адміністрацією уроків та заходів, проведених педагогами, засвідчує не належний рівень контролю за роботою вчителів школи.

Щорічно відбувається звіт директора школи перед громадськістю. Імідж закладу в селі є задовільним (минулі роки оцінка громадськості – задовільна та незадовільна).
Шкільна бібліотека розміщена у просторому, естетично оформленому приміщенні разом з читальним залом. Фонд бібліотеки налічує 12936 примірників, 3798 - з них – підручники.

Завідувач бібліотекою Мироненко Ірина Василівна співпрацює з класними керівниками та вчителями щодо популяризації навчальної та художньої літератури. Бібліотекар дбає про дотримання відповідного порядку в приміщенні бібліотеки.

Адміністрація школи та бібліотекар забезпечують своєчасне отримання підручників з відділу освіти, їх технічну обробку та облік нових надходжень. Облікова документація ведеться, але є деякі зауваження щодо ведення книги сумарного обліку підручників. Сумарна книга художньої літератури відсутня. Інвентарні книги знаходяться в задовільному стані. В бібліотеці ведеться картотека обліку підручників. Накладні, акти про надходження книг до фонду, акти на вилучення застарілих та непридатних для використання підручників належно зберігаються.

Рівень забезпечення навчального закладу підручниками на час перевірки становить 89%. Всі підручники відповідають „Переліку програм, підручників, навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України...” Розподіл підручників між класами і учнями рівномірний та вмотивований.

Педагогічний колектив та бібліотекар проводять активну роботу, спрямовану на виховання культури роботи з навчальною літературою. З цією метою проводяться виховні години, батьківські збори, акція „Живи, книго!”. Враховуючи навчальні та виховні завдання школи, інтереси читачів, їхні виховні особливості, тематику літератури, яка надійшла в бібліотеку, проблематику періодики Ірина Василівна та педагогічний колектив проводять індивідуальні та масові форми бібліографічного інформування, а саме: огляди літератури, виставки, бібліотечні тижні, інформаційні бюлетені. На час перевірки фонд бібліотеки розкривали такі виставки: „На хвилинку зупинись - на новинку подивись“, „Шевченкове слово у віках не старіє”, „Чарівний світ казок”, ”З живого джерела”, ”Пам’ятай про голодомор 1933 року” тощо

В бібліотеці встановлено один комп’ютер, підключений до мережі Інтернет.

За стан роботи з обдарованими учнями відповідає Петрущенко Галина Степанівна – заступник директора (педагогічний стаж – 32 роки, вища кваліфікаційна категорія, звання "старший вчитель"). Робота зі здібними та обдарованими дітьми є одним з напрямків у діяльності педагогічного колективу.

Планування роботи з обдарованими дітьми відбувається на початку навчального року, вчителі обирають форми і методи роботи.

Класні керівники школи на належному рівні організовують та проводять роботу з обдарованими дітьми. У кожного класного керівника зібрано:

1. Нормативні документи щодо організації вищезазначеної роботи.

2. Карти інформаційного банку даних «Обдаровані діти» класу.

3. Пам’ятки для батьків «Як виховувати обдаровану дитину» тощо.

Учні школи беруть активну участь в районних олімпіадах, конкурсі-захисті МАН, турнірах, акціях, спортивних змаганнях, туристичних зльотах, КВК.

Щорічно учні школи беруть участь у Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Левеня», міжнародних конкурсах імені П.Яцика, мовно-літературному конкурсі імені Т.Шевченка, «Кенгуру». У навчальному закладі створено банк даних про здібних, обдарованих дітей та вчителів, які з ними працюють. Наявні картки обліку обдарованої дитини, занесеної до банку даних, інформація про педагогів-наставників.

Протягом жовтня кожного навчального року в школі проходить І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, в якому бере участь значна кількість учнів школи. За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад учні Великодмитровицької ЗОШ І-ІІІ ст. показали такі результати:

2012-2013 навчальний рікучень

клас

предмет

місце

вчитель

1

Москотіна Ірина

7

українська мова і література

ІІ

Максимчук А.С.

2

Москотіна Ірина

7

математика

І

Синільник В.І.

3

Радченко Лілія

10

правознавство

ІІ

Сьомочкіна Ю.П.

4

Радченко Лілія

10

інформаційні технології

ІІ

Чернікова А.С.

5

Москотіна Ірина

7

світова література

ІІ

Петрущенко Г.С.

6

Аширова Євгенія

10

світова література

ІІ

Петрущенко Г.С.

7

Мироненко Лідія

8

образотворче мистецтво

ІІІ

Самохвал Н.Ф.

2013-2014 навчальний рікучень

клас

предмет

місце

вчитель

1

Москотіна Ірина

8

біологія

ІІ

Солдатенко В.М.

2

Москотіна Ірина

8

укр. мова і література

(районний етап)

(обласний етап)


І

І

Дібрівна О.Ф.

3

Москотіна Ірина

8

історія

ІІ

Сьомочкіна Ю.П.

4

Москотіна Ірина

8

англ. мова

І

Левицька О.А.

5

Москотіна Ірина

8

математика

І

Синільник В.І.

6

Радченко Лілія

11

правознавство

І

Сьомочкіна Ю.П.

7

Москотіна Ірина

8

географія

(районний етап)

(обласний етап)


І

ІІ

Радченко І.О.

8

Чураченко Дарина

7

світова література

ІІІ

Єрмоленко І.І.

9

Москотіна Ірина

8

світова література

І

Петрущенко Г.С

10

Гержан Анна

10

світова література

ІІІ

Єрмоленко І.І.

11

Радченко Лілія

11

інформаційні технології

ІІ

Чернікова А.С.


2014-2015 навчальний рікучень

клас

предмет

місце

вчитель
Петрущенко Євгеній

9

ІІІ математика
Чернікова Анна Семенівна 17Моніторинг результативності участі учнів Великодмитровицької ЗОШ І-ІІІ ст. в районних предметних олімпіадах за три роки показує, що в 2014-2015 навчальному році значно зменшилась кількість учнів школи, що стали переможцями районних олімпіад.

У школі організована позакласна спортивно-масова та військово-патріотична робота, передбачено проведення відповідних заходів з фізичної культури. Це - тиждень фізичної культури, у рамках якого пройшов Олімпійський тиждень та Олімпійський урок, спортивні змагання з футболу, волейболу, настільного тенісу, легкої атлетики, інших видів спорту.

Протягом навчального року систематично здійснюється контроль за результативністю роботи з обдарованими дітьми. Відповідні дані проаналізовано й видано аналітичні накази.

Організація роботи в 1-4 класах здійснюється за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460.

Уроки в початкових класах проводяться за розкладом, затвердженим директором школи. Календарні плани перевірені та затверджені директором школи, відповідають вимогам навчальних програм, вчителі пишуть їх власноруч, використовуючи за основу надруковані у посібниках; плани-конспекти уроків пишуть всі вчителі.

Перевірка показала, що вчителі знайомі з вимогами навчальних програм, добре знають критерії оцінювання, формують навчальні навички учнів.

На час перевірки всі вчителі виконали потрібну частину програми, у кожному класі проведено рекомендовану кількість перевірних робіт, але допущено ряд помилок у оформленні перевірних колонок у класних журналах практично, на що було вказано заступнику директора та директору школи.

Записи в класних журналах здійснюються вчителями відповідно до вимог ведення документації і мовного режиму школи. Про перевірку класних журналів адміністрацією школи ведуться відповідні записи на відведеній сторінці журналу. Наслідки перевірки класних журналів фіксуються заступником директора в окремому зошиті та на відведеній сторінці класного журналу.

З метою перевірки рівня знань, умінь і навичок учнів та рівня викладання математики і української мови були проведені контрольні роботи за текстами відділу освіти у 4 класі (результати та аналізи контрольних робіт додаються), а також відвідані уроки у початковій школі.

Всі вчителі виконують вимоги програми, дотримуються методичних рекомендацій до проведення уроків, враховують індивідуальні особливості учнів, застосовують диференціацію, раціонально використовують час, об’єктивно оцінюють учнів та мотивують виставлені оцінки. Учні розкуті в своїй поведінці, володіють ситуацією та використовують набуті знання на практиці. В учнів досить добре розвинена мова, уява, пам»ять, мислення, комунікативні здібності, вони мають відповідний словниковий запас. Уроки у 1-2 класах насичені фізкультхвилинками, ігровими моментами, змінами видів діяльності, що відповідає нормам і вимогам роботи з дітьми 6-7-річного віку.

Робота вчителів української мови та літератури спрямована на аналіз обізнаності з вимогами навчальних програм та методичними рекомендаціями щодо викладання предмету, стану календарного, поурочного планування, виконання навчальних програм, стану навчально-матеріальної бази викладання предмета, якості навчального процесу, позакласної роботи, дотримання єдиних вимог до усного і писемного мовлення, застосування інноваційних методів викладання, вивчення рівня сформованості основних видів діяльності школярів на уроках української мови та літератури, підготовки учнів до проведення ДПА та ЗНО.

Навчання української мови та літератури в ЗОШ здійснюють учителі, що мають вищу освіту, викладають предмет за фахом. Дібрівна Ольга Федорівна – спеціаліст вищої категорії, звання "старший учитель", педагогічний стаж – 51 рік. Єрмоленко Ірина Іванівна – 1 кваліфікаційна категорія, педагогічний стаж – 22 роки. Вчителі на належному рівні забезпечують процес гуманітарної освіти. Навчання та виховання школярів словесники проводять згідно з вимогами діючих програм з української мови та літератури. Вивчення роботи філологів дозволяє констатувати, що належна увага надається позакласній роботі з предметів. У навчальному закладі проводяться заходи до Дня української писемності, Міжнародного дня рідної мови, Дня народження Лесі Українки, Тараса Шевченка, А.С.Малишка (тематичні лінійки, випуски газет, мовні свята, літературно-музичні композиції, лінгвістичні ігри, вікторини, усні журнали).
Згідно з наказами по відділу освіти у школі проходять перші етапи предметних олімпіад, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка, Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої».
Дібрівна О.Ф. – постійний член журі олімпіад та конкурсів учнівської творчості. Серед її учнів – переможець ІІІ (обласного) етапу учнівських олімпіад з базових дисциплін, учениця 8 класу (2013-2014 н.р.) Москотіна І.Ю. (1 місце). Єрмоленко І.І - старанна, відповідальна, знає матеріал, добросовісно готується до уроків. Учителі-філологи беруть активну участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, психолого-педагогічних семінарів, педагогічних читань, виступають з доповідями. Рівень навчальних досягнень учнів вивчався через проведення письмових робіт, перевірку зошитів, усне опитування та спостереження за їх відповідями на уроках.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи Томашгородської...
«Про проведення атестаційної експертизи Томашгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Рокитнівської районної ради Рівненської...

Висновки за результатами атестаційної експертизи комунального дошкільного...
За результатами атестаційної експертизи, що була проведена атестаційною комісією з 14 березня по 18 березня 2016 року, встановлено...

Методичні рекомендації по організації та проведенню атестаційної...
Порядку, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 30. 01. 2015 №67, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України...

Щодо результатів атестаційної експертизи Красноармійського міського ліцею «Надія»
Міністерства освіти І науки України від 30 січня 2015 року №67, зареєстрованим Міністерством юстиції України 14 лютого 2015 року...

Аргументований висновок за результатами атестаційної експертизи Шульгівського...
Ганенко Світлана Станіславівна, член піклувальної ради Шульгівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний...

Відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації Акт...
«Про державну атестацію Маловисківської гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської області» та Робочої програми державної...

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи
Заява встановленого зразка (оформлення здійснює спеціаліст нашої компанії на основі наданої Вами інформації)

До Методичних рекомендацій по організації та проведенню атестаційної...
Центр – Державний методичний центр навчальних закладів культури І мистецтв України

Науково-правовий висновок щодо можливого порядку відчуження та отримання...
Висновок щодо відчуження та отримання в спадщину приватного підприємства насамперед вимагає з’ясування поняття приватного підприємства...

Науково-правовий висновок щодо можливого порядку відчуження та отримання...
Висновок щодо відчуження та отримання в спадщину приватного підприємства насамперед вимагає з’ясування поняття приватного підприємства....

Засідання атестаційної комісії про порядок проведення атестації
Голові атестаційної комісії при Головному управління освіти І науки виконавчого органу Київради (кмда)

Нака з
«Про проведення атестаційної експертизи Вендичанської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, гімназії» та з метою контролю...

План загальна організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні....
Використання автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи

Інформація про роботу дошкільних навчальних закладів у між атестаційний...
Атестація – основна форма державного контролю, спрямована на визначення ефективності роботи днз відповідно до Базового компоненту...

Методичні рекомендації щодо процесу оцінювання та підтвердження результатів...
Міжвідомчої робочої групи з розробки нормативно-правових актів з питань підтвердження результатів неформального професійного навчання...

Дошкільний Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение
На виконання «Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом Міністерства освіти І науки,...

"Невизначеність результатів біохімічних досліджень"
Представлення результатів вимірювань. Значущі цифри. Складання звіту (бюджету) невизначеності

Висновок щодо наявності або відсутності об’єктів археології
Телефон/факс, адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт