Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Декларація відповідності об ' єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (для початку господарської діяльності)

Декларація відповідності об ' єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (для початку господарської діяльності)

Декларація відповідності об'єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (для початку господарської діяльності)

Власник (орендар) може розпочати господарську діяльність за декларативним принципом у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди у випадках:

якщо не змінюється функціональне призначення об'єктів та орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування (крім потенційно небезпечних об'єктів);

якщо об'єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів.

Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за затвердженою формою.

Дозвіл не оформлюється:

у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією, утвореною в установленому порядку;

на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринках відповідно до схеми, що в установленому порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду".

Погодження в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду нормативно-технічної документації на нові технології та зразки нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції є одночасно дозволом на їх практичне впровадження чи передачу у виробництво.
(Відповідно до Постанови КМУ №17 від 11.01.2006р. "Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень")
Для реєстрації в органах пожежної безпеки Декларації відповідності, заявник звертається до Адміністратора Центру з видачі документів дозвільного характеру (далі Дозвільний центр) з належним пакетом документів:

- заява на ім’я Адміністратора;

  • декларація у двох примірниках (підпис особи - підприємця засвідчується її печаткою у разі відсутності печатки, підлягає нотаріальному посвідченню) (відповідно до Постанови КМУ від 17.05.2006р. №685 "Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства")

Не пізніш ніж через 3 дні Адміністратор дозвільного центру передає заявнику зареєстровану в Луганському міському управлінні Головного управління МНС України в Луганській області Декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з пожежної безпеки, або мотивовану відмову.

(Бланк Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з пожежної безпеки додається)

Дозвільний центр розташовано за адресою:

м. Луганськ, вул. Коцюбинського, б. 14 (у будинку виконавчого комітету Луганської міської ради, каб. 433, 432) т. 581024, 580340

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

_______________________________________________________________________________                                                                (повне найменування об'єкта)
      Місцезнаходження об'єкта _______________________________________________________________________________
      Місцезнаходження керівника (керівного органу) суб'єкта господарської діяльності _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку ______________________________________________________________________________
      Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності

_______________________________________________________________________________                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
     Телефон __________________ Телекс __________________ Телефакс_________________
     Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися), а також виробів, що виготовляються _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
      Характеристика об'єкта _______________________________________________________________________________

                                                 (конструктивні елементи будівлі, загальна площа,

_______________________________________________________________________________                                                    поверховість, наявність підвальних та горищних

_______________________________________________________________________________                     приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова кількість робочих місць)
_______________________________________________________________________________

Наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________                      (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Відповідність об'єкта, що декларується,

вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

      Загальні положення __________________________________________________________________________________

                                  (відповідальність за забезпечення пожежної безпеки на об'єкті,

__________________________________________________________________________________наявність наказів, інструкцій,

__________________________________________________________________________________

планів евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної комісії, проведення навчань

__________________________________________________________________________________

та інструктажу з питань пожежної безпеки тощо)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Загальні вимоги пожежної безпеки до територій __________________________________________________________________________________  (наявність на території

__________________________________________________________________________________

проїздів, під'їздів, пожежних водоймищ або гідрантів, відповідність

__________________________________________________________________________________

протипожежних розривів вимогам законодавства)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
         Утримання будівель, приміщень та споруд __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                              (наявність шляхів евакуації, систем автоматичного пожежогасіння та сигналізації,

__________________________________________________________________________________                     протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежогасіння, вогнезахисної обробки

__________________________________________________________________________________                     конструкцій, протипожежних перешкод, електромереж, електрообладнання, опалювальних

__________________________________________________________________________________

                                  приладів, систем вентиляції тощо, відповідність їх вимогам законодавства)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Керівник (власник) _________________________           ______________________________

суб'єкта господарської                      (підпис)                                              (ініціали та прізвище)

діяльності
"___" ____________ 200_ р.
М. П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Декларація №1 відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання...

Зразок заповнення Декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам...

Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам...

6. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Центру...
...

Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств,...
Протипожежний режим. Інструкції з питань пожежної безпеки. Навчання з питань пожежної безпеки в закладах, установах І організаціях...

Законодавства з питань пожежної безпеки

Декларування відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства...
Аналіз виробничого травматизму на підприємствах області за минулий рік свідчить, що 22,2% від загальної кількості смертельно травмованих...

До початку роботи
Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України І гудпо мвс...

Законодавства з питань пожежної безпеки
Зразок бланка заяви на отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Інструкція про заходи пожежної безпеки на приватному підприємстві «Компанія»
України «Про пожежну безпеку», напб а. 01. 001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні» І встановлює правила дотримання пожежної...

Журнал результатів перевірки стану пожежної безпеки
Зовнішнім оглядом перевіряєть­ся наявність та цілість засобів пожежегасіння, пожежної сигналізації, оповіщення тощо. Не­доліки та...

Суб’єкта господарювання в галузі торгівлі та побутового обслуговування вимогам законодавства
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: центру надання адміністративних послуг

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд порядок оцінювання...
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, національних...

Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Інструкція учасникам торгів Перелік документів, які вимагаються для...
Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам...

Для одержання дозволу на реекспорт
Лист –звернення подається за підписом керівника іноземного суб’єкта господарської діяльності або уповноваженої ним особи з обґрунтуванням...

Порівняльна таблиця до проекту наказу "Про внесення змін до Ліцензійних...
Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про лікарські...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт