Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Відділ освіти, молоді І спорту Баштанської районної державної адміністрації

Відділ освіти, молоді І спорту Баштанської районної державної адміністрації

Сторінка1/3
  1   2   3Вид НПА

Наказ

Орган, що видав НПА

Відділ освіти, молоді і спорту Баштанської районної державної адміністрації 

Дата видачі НПА

25.01.2017

Власний номер НПА

14

Назва українською мовою

Про проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Дата державної реєстрації

27.01.2017

Номер державної реєстрації

14/2595

Місце реєстрації

Миколаївська область

Регіон

Миколаївська область

Управління юстиції, що здійснило реєстрацію

Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області

Статус НПА

Зареєстрований

Наявність тексту

Текст

Реєстраційний код НПА
Дата присвоєння реєстраційного коду
Дата скасування рішення про державну реєстрацію

 

Номер висновку про скасування рішення про державну реєстрацію

 

Дата виключення НПА з державного реєстру

 ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ І СПОРТУ

БАШТАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Н А К А З
25.01.17 Баштанка №14

Про проведення I етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії

наук України
Зареєстровано в Головному територіальному

управлінні юстиції у Миколаївській області

                    27.01.2017 року № 14/2595

Відповідно до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2014 року № 259, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 407/25184, з метою виявлення і підтримки талановитої учнівської молоді, залучення її до науково - дослідницької та експериментальної роботи, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації,
НАКАЗУЮ:
1.Провести 01 лютого 2017 року о 14.00 годині І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі - Конкурс) на базі Будинку дитячої та юнацької творчості.
2. Затвердити Умови проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що додається (далі – Умови проведення конкурсу – захисту).
3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів Баштанського району:


  1. Забезпечити подання заявок на участь у I етапі Конкурсу та необхідної документації відповідно до Умов проведення конкурсу-захисту до 31 січня 2017 року до комунальної установи «Баштанський районний сервісний центр по обслуговуванню закладів освіти»;
  1. Взяти під особистий контроль належну підготовку учнів до І етапу Конкурсу та дотримання вимог до написання, оформлення і подання науково-дослідницьких робіт;
  1. Забезпечити організоване прибуття учнів-учасників Конкурсу на захист науково-дослідницьких робіт 01 лютого 2017 року до 10.00 год. до Будинку дитячої та юнацької творчості.

4. Директору Будинку дитячої та юнацької творчості (Комаристій Л.В.) забезпечити належні умови для проведення Конкурсу.

5. Комунальній установі «Баштанський районний сервісний центр по обслуговуванню закладів освіти» до 02 лютого 2017 року організувати направлення науково-дослідницьких робіт та необхідної документації до оргкомітету II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації.

7.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,

молоді і спорту Баштанської районної

державної адміністрації О.І. Бєлова

ПОГОДЖЕНО:

Директор Будинку дитячої

та юнацької творчості Л.В. Комариста

В.о. директора комунальної установи

«Баштанський районний сервісний

центр по обслуговуванню

закладів освіти» Ж.В. Гвалія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді і

спорту Баштанської районної

державної адміністрації

25 січня 2017 року № 14
Зареєстровано в Головному територіальному

управлінні юстиції у Миколаївській області

                    27.01.2017 року № 14/2595

Умови

проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів

Малої академії наук України
І. Загальні положення
1. І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – Конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, виховання їх у дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.
2. Основними завданнями Конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання самостійності, наполегливості, вміння формувати і обстоювати власну думку.
3. І етап Конкурсу проводиться 01 лютого 2017 року на базі Баштанського районного Будинку дитячої та юнацької творчості.
4. Під час проведення І етапу Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
5. Учасники І етапу Конкурсу до початку його проведення мають бути ознайомлені з умовами його проведення, характером і обсягом виконуваних робіт, видами і формами морального і матеріального заохочення тощо.
6. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цих Умов, програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки.

ІІ. Керівництво I етапом Конкурсу
1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням I етапу Конкурсу здійснює відділ освіти, молоді і спорту Баштанської районної державної адміністрації з числа представників якого формується організаційний комітет.
2. Відповідальні за підготовку завдань контрольних робіт з базових дисциплін методисти відділу методичної роботи комунальної установи «Баштанський районний сервісний центр по обслуговуванню закладів освіти».
ІІІ. Програма Конкурсу
1. Програмою Конкурсу передбачено:

заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

написання контрольних робіт з базових дисциплін;

захист науково-дослідницьких робіт.
2. I етап Конкурсу проводиться у таких наукових секціях Баштанської районної філії Миколаївського територіального відділення Малої академії наук при Баштанському районному Будинку дитячої та юнацької творчості:

історія;

українська мова;

математика.
3. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт здійснюється членами журі на предмет дотримання учасниками вимог щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт. Член журі, який здійснює оцінювання науково-дослідницької роботи учасника, заповнює оціночний лист. Оціночний лист підписується членом журі, який проводив заочне оцінювання та головою журі секції.

Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників вносяться до протоколу, який підписується усіма членами журі та оголошуються учасникам напередодні захисту науково-дослідницьких робіт.

Автор кожної науково-дослідницької роботи отримує аргументовану рецензію з висновками та рекомендаціями журі.

Для захисту роботи учаснику надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Після виступу всіх учасників у науковій секції журі проводить оцінювання їхніх виступів. Під час оцінювання виступів учасників забороняється присутність інших осіб, які не є членами журі.

Результати оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт фіксуються у протоколі оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт, який підписується усіма членами журі.

Результати оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються учасникам під час оприлюднення підсумкового протоколу І етапу Конкурсу.
4. На підставі протоколів заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт та захисту науково-дослідницьких робіт журі складається підсумковий протокол проведення І етапу Конкурсу в кожній секції, який є підставою для встановлення результатів І етапу Конкурсу.
ІV. Учасники I етапу Конкурсу


  1. У Конкурсі беруть участь учні (вихованці) 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.
  1. Учасник Конкурсу може брати участь у декількох секціях за умови подання такої ж кількості робіт різних за змістом відповідно до напрямків секцій.


3. До місця проведення І етапу (районного) Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника групи, який призначається з числа вчителів, викладачів навчальних закладів.

Керівник групи відповідає за збереження життя та здоров’я її членів.
4. Учасники конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог даних Умов, програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки.

У разі порушення учасником цих Умов організаційний комітет за поданням журі І етапу Конкурсу має право дискваліфікувати такого учасника.

Учасник, щодо якого порушено питання про дискваліфікацію, має право надати свої пояснення в письмовій формі. Рішення про дискваліфікацію учасника приймається на засіданні організаційного комітету І етапу Конкурсу, про що складається протокол. Рішення щодо дискваліфікації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів засідання організаційного комітету. Витяг з протоколу засідання організаційного комітету надається учаснику, щодо якого порушено питання про дискваліфікацію.

Повернення дискваліфікованого учасника до навчального закладу забезпечує супроводжуючий вчитель.
V. Порядок проведення І етапу Конкурсу
1. Для участі у І етапі Конкурсу учасникам необхідно до 31 січня 2017 року подати у відділ методичної роботи такі документи:

заявки на участь у I етапі конкурсу (додаток 1);

науково-дослідницькі роботи в твердій обкладинці з оформленим титульним аркушем (додаток 3), склеєні або прошиті в друкованому та електронному вигляді, та підготовлені згідно Основних вимог до написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт (додаток 2);

відредаговані тези науково-дослідницьких робіт учасників І етапу на електронному носії;

паспорти експонатів – за їх наявності (додаток 4);

анкети учасників (додаток 5) I етапу Конкурсу, дві глянцеві фотографії для документів розміром 3,5 х 4,5, бажано також в електронному вигляді.
2.Підсумки проведення І етапу Конкурсу затверджуються наказом відділу освіти, молоді і спорту Баштанської районної державної адміністрації на підставі протоколів журі у день проведення. За результатами І етапу Конкурсу формується команда для участі у ІІ етапі Конкурсу.


  1. Усі науково-дослідницькі роботи повинні бути оформлені згідно з Вимогами щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт.  1. Втручання батьків та інших осіб у процедуру проведення І етапу Конкурсу, розгляду апеляційних заяв учасників, у роботу журі та організаційного комітету забороняється.


5. Фото-, кіно-, телезйомки під час проведення Конкурсу здійснюються з дотриманням вимог чинного законодавства.
VІ. Умови визначення результатів Конкурсу
1. Визначення результатів І етапу Конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі визначення результатів Конкурсу, розробленої на основі кваліметричного підходу.
2. Факторно-критеріальна модель оперує такими поняттями:

фактори − основні напрямки діяльності; відповідають розділам конкурсу: «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи», «Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни» та «Захист науково-дослідницької роботи» (вагомості факторів наведені у таблиці 1);

вагомість фактору − його частка у загальному показнику;

критерії − складові фактору; їх сукупність характеризує фактор у цілому;

вагомість критерію − показує його пріоритет у складі фактору;

експертний бал − ступінь виконання вимог певного критерію.
Таблиця 1
Вагомість факторів моделі визначення результатів Конкурсу
з/п

Фактор

Секція

Математики


Історії,

української мови

Вагомість фактора

Максимальна сума балів

Вагомість фактора

Максимальна сума балів

1

Оцінювання

навчальних

досягнень із

базових дисциплін

-

33

-

30

2

Заочне

оцінювання

науково-дослідницьких робіт

2,0

20

2,5

25

3

Захист

науково-дослідницьких робіт

4,7

47

4,5

45

Усього

-

100

-

100


3. Експертний бал виставляється членами журі під час заочного оцінювання роботи та прилюдного її захисту відповідно до такої шкали:

«критерій відпрацьовано бездоганно» – 10 балів;

«критерій в цілому відповідає вимогам» – 9 балів;

«критерій відповідає вимогам із незначним зауваженням» – 8 балів;

«критерій відповідає вимогам із зауваженнями» – 7 балів;

«критерій відповідає вимогам наполовину» – 5 балів;

«критерій мало відповідає вимогам» – 3 бали;

«критерій не відповідає вимогам» – 0 балів.
4. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі 31 січня 2017 року.

5. Значення факторів «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт», Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни» та «Захист науково-дослідницьких робіт» визначаються шляхом множення суми значень критеріїв на вагомість фактора.
6. Для визначення значення фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт» необхідно:

визначити значення першого критерію, помноживши бал, виставлений членами журі за цей критерій, на його вагомість;

визначити значення решти критеріїв таким самим чином;

знайти суму значень критеріїв;

визначити значення фактора, помноживши суму значень критеріїв на вагомість цього фактора.

Вагомості критеріїв фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи» наведені у таблицях 2-4.
Таблиця 2
Вагомості критеріїв 
фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт» 
для секції історії


№ з/п

Критерій

Вагомість критерію

1

Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження

0,1

2

Вміння чітко і зрозуміло викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела

0,2

3

Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни

0,3

4

Повнота у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних

0,2

5

Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження

0,1

6

Відповідність вимогам щодо оформлення наукових робіт

0,1
7. Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин.
8. Визначення значення фактора «Захист науково-дослідницьких робіт» здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт», описаним у пунктах 4 та 5 розділу VI.
Таблиця 3
Вагомості критеріїв 
фактора «Захист науково-дослідницьких робіт» для секції української мови


№ з/п

Критерій

Вагомість критерію

1

Аргументованість вибору теми дослідження

0,1

2

Критичний аналіз досліджуваної проблеми з виявленням особистого внеску учасника конкурсу в розв’язання порушеної проблеми

0,3

3

Чіткість, логічність, послідовність, грамотність викладення матеріалу

0,2

4

Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань)

0,2

5

Культура мовлення, вільне володіння матеріалом

0,1

6

Наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо)

0,1


Таблиця 4
Вагомості критеріїв 
фактора «Захисту науково-дослідницької роботи» для секції математика


№ з/п

Критерій

Вагомість критерію

1

Аргументованість вибору теми і методів дослідження

0,1

2

Ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу

0,3

3

Чіткість, логічність, послідовність, грамотність викладення матеріалу

0,2

4

Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань)

0,2

5

Культура мовлення, вільне володіння матеріалом

0,29. Значення фактору «Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни» визначається за сумою балів, набраних учнем за виконання завдань.

У науковій секції математики за виконані завдання виставляються такі бали:

І рівень – 3 завдання по 3 бали (загалом 9 балів);

ІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів);

ІІІ рівень – 2 завдання по 7 балів (загалом 14 балів).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни - 33 бали.

У наукових секціях історії та української мови за виконані завдання виставляються такі бали:

І рівень - 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів);

ІІ рівень - 3 завдання по 4 бали за кожне (загалом 12 балів);

ІІІ рівень - 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни у цих наукових відділеннях, - 30 балів.
10. Завдання може містити декілька питань, бути представлене у вигляді тестів.
11. Визначення значення фактору “Захист науково-дослідницьких робіт” здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт”.
12. Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються після виступу всіх учасників відповідної наукової секції та підсумкової наради членів журі.
13. Для визначення загальної суми балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми І етапу Конкурсу, необхідно додати значення всіх факторів.
14. Переможці І етапу Конкурсу визначаються в кожній науковій секції окремо за сумою балів, набраних учасниками в усіх розділах програми І етапу Конкурсу.

Переможцями І етапу Конкурсу є учасники, які в наукових секціях посіли 1, 2 і 3 місця та відзначені дипломами відповідно І, ІІ і ІІІ ступенів.
15. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми Конкурсу.

I місце не визначається, якщо учасник набрав менше 95 балів.

II місце не визначається, якщо учасник набрав менше 85 балів.

III місце не визначається, якщо учасник набрав менше 75 балів.
16. При рівності сум балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.
VІІ. Порядок розгляду спірних питань
1. У разі виникнення питань щодо результатів захисту науково-дослідницьких робіт учасник може звернутися за роз’ясненнями до голови журі відповідної наукової секції не пізніше ніж через 10 хвилин після їх оголошення. У такому разі учаснику головою та членами журі відповідної наукової секції надаються аргументовані роз’яснення та рекомендації.
2. У разі незгоди учасника із загальними результатами І етапу Конкурсу він має право подати про це апеляційну заяву в письмовій формі до організаційного комітету І етапу Конкурсу.

Термін подання заяви визначаються організаційним комітетом, про що повідомляється учасникам перед початком І етапу Конкурсу.

Експертна комісія з вирішення спірних питань формується із представників організаційного комітету І етапу Конкурсу та голови журі.

Експертна комісія розглядає подані учасниками заяви. За підсумками розгляду експертна комісія може прийняти рішення про зміну загального результату участі заявника у І етапі Конкурсу, про що складається протокол, який підписують усі члени експертної комісії. Копія протоколу засідання експертної комісії надається заявнику для ознайомлення.
VІІІ. Нагородження переможців І етапу Конкурсу
1. Переможці І етапу Конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів.

Учасники Конкурсу, які не стали переможцями І етапу Конкурсу нагороджуються дипломами учасників.
2. Кращі роботи учасників конкурсу можуть бути відзначені спеціальними дипломами.
ІХ. Журі I етапу Конкурсу
1. Журі І етапу Конкурсу створюється з метою забезпечення об’єктивності оцінювання науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками та визначення переможців І етапу Конкурсу.
2. Журі формується за відповідними секціями з числа методистів відповідних освітніх галузей відділу методичної роботи комунальної установи «Баштанський сервісний центр по обслуговуванню закладів освіти», викладачів навчальних закладів.

3. До складу журі І етапу Конкурсу не можуть входити близькі особи та наукові керівники.


  1. Склад журі затверджується наказом відділу освіти, молоді і спорту Баштанської районної державної адміністрації та оголошується на відкритті Конкурсу.
  1. До складу журі І етапу Конкурсу входять голова, члени журі та секретар.
  1. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, забезпечує об’єктивність розгляду апеляцій, бере участь у визначенні переможців І етапу Конкурсу в науковій секції, підписує оціночні протоколи.


7. Члени журі:

забезпечують об’єктивність оцінювання науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками;

заповнюють оціночні протоколи І етапу Конкурсу в науковій секції;

визначають переможців І етапу Конкурсу у науковій секції.
8. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів І етапу Конкурсу.

Секретар журі не бере участі в оцінюванні науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками та визначенні переможців І етапу Конкурсу.

Начальник відділу освіти,

молоді і спорту Баштанської

районної державної адміністрації О.І.Бєлова

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відділ освіти, молоді та спорту Мелітопольської районної державної...
Рекомендовано науково-методичною радою відділу освіти, молоді та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації (протокол...

Барило віта іванівна
Відділ освіти, молоді та спорту хорольської районної державної адміністрації ковалівської зош І-ІІ ступенів хорольської районної...

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної...
Коломийської райдержадміністрації; головного спеціаліста відділу загальної середньої освіти управління освіти, молоді та спорту Коломийської...

Ульяновської районної державної адміністрації
«Кіровоградщина – мій рідний край, колиска слова І зерна»: Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань І першого уроку в 2013...

Відділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
Головне управління освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Відділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації...
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації

Відділ освіти, молоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації...
Зміст даного доробку дасть можливість планувати та проводити роботу у школі за напрямом сімейного виховання. Рекомендовано для використання...

Україна
Керуючись Положенням про відділ освіти Сарненської районної державної адміністрації (із змінами), затвердженим розпорядженням голови...

Відділ освіти кегичівської районної державної адміністрації харківської області
Накази, доручення, рішення колегії Департаменту науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації (копії)

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент...
Автори: М. М. Байцар, Л. А. Приймак, А. В. Ткач, вчителі української мови та літератури Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ...

Методичні рекомендації щодо вироблення та впровадження критеріїв
«Критеріальний підхід до оцінки діяльності методичних кабінетів, центрів», завідувач методичного кабінету відділу освіти, молоді...

Т. В. Зубченко Роль методичного кабінету у формуванні та розвитку...
З досвіду роботи методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новоархангельської районної державної адміністрації

Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації
...

Відділ освіти Волочиської районної державної адміністрації
Вступ

Відділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
Т. А. Ланчковська – директор Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської...

На уроках інформатики
Департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт