Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Відділ державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві Головний державний виконавець Данилюк Р. В

Відділ державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві Головний державний виконавець Данилюк Р. В


«_____» _________ 201_ року

Броварський міськрайонний суд Київської області

07400, м. Бровари, Грушевського, 2


Заявник:

____________________________

Адреса: _______________

Тел.. ____________________


Представник Заявника:

___________________________

Адреса: _______________________

тел._________________________


Суб'єкт оскарження

(державний орган, дії якого оскаржуються):

Відділ державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві

Головний державний виконавець Данилюк Р.В.

02232, м. Київ, вул. Бальзака, 64

тел.044 515 80 22; 515 07 50; 515 89 45


Скарга

на бездіяльність державного виконавця та зобов’язання вчинити певні дії
_____________________ звертається до Броварського міськрайонного суду Київської області з скаргою на бездіяльність державного виконавця та зобов’язання вчинити певні дії у з’язку з наступним.

Відповідно до ст. 384 Цивільного процесуального кодексу України скаргу може бути подано до суду безпосередньо або після оскарження рішення, дії або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби до начальника відповідного відділу державної виконавчої служби. Скарга подається до суду, який видав виконавчий документ.

Відповідно до ч. 2 ст. 82 Закону України «Про виконавче провадження» боржник має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби виключно в судовому порядку.

На підставі рішення суду _______ ____________201__- року Броварським міськрайонним судом Київської області було видано виконавчий лист № ____-, на підставі зазначеного виконавчого листа ___.____.201___ року старшим державним виконавцем ВДВС Деснянськго РУЮ у м. Києві _______________ відкрито виконавче провадження (роздруківка постанови додається – додаток № 1).

При виконання рішення суду було також накладено арешт на все майно _______________(копія інформаційної довідки додається – додаток № 2)

__________ _________ 201__ року державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві ________________ було винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві (роздруківка постанови додається – додаток № 3).

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» повернення виконавчого документа стягувачеві з підстав, передбачених цією статтею, не позбавляє його права повторно предявити виконавчий документ до виконання протягом строків, встановлених статтею 22 цього закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчі документи можуть бути пред’явлені до виконання в строк протягом року, якщо інше не передбачено законом.

Так як постанова про повернення виконавчого документа стягувачу була винесена 22 червня 2012 року, тому строк повторного пред’явлення виконавчого документу відповідно закінчився 22 червня 2013 року. Окрім того, це вказано в самій постанові про повернення виконавчого документа стягувачу.

11.11.2013 року державним виконавцем ВДВС Деснянського РУЮ у м. Києві ___________ була винесена постанова про відмову у відкритті виконавчого провадження так як стягувачем пропущено строк подачі виконавчого документа до виконання (Копія постанови додається – додаток № 4).

Отже стягувач, втратив своє право щодо примусового стягнення боргу з -_____________ так як пропустив строк на повторне пред’явлення виконавчого листа до виконання.

Врахувавши ці обставини ______________ ______.-_________.201__р. письмово звернулася до начальника ВДВС Деснянського РУЮ у м. Києві та просила зняти арешт накладений на все її майно (копії заяви, чеку поштового відправлення та рекомендованого повідомлення про вручення додаються – додатки №№ 5, 6). Однак ВДВС Деснянського РУЮ у м. Києві на звернення ______________ ніяк не відрегував.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов'язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 60 Закону України «Про виконавче провадження» у всіх інших випадках незавершеного виконавчого провадження арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду.

20 січня 2016 року Броварським міськрайонним судом Київської області було винесено рішення, яким звільнено з-під арешту та заборони відчуження належне _______________________ майно, яке обтяжено на підставі постанови відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві від 13 жовтня 2010 року. Рішення набрало законної сили 02 лютого 2016 року (копія рішення суду додається – додаток № 7).

Відповідно до ч. 3 ст. 61 Цивільного процесуального кодексу України обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

________ __________ 2016_____ року представник ______________ звернувся до ВДВС Деснянського РУЮ у м. Києві з відповідно заявою про зняття арешту з майна ____________ та додав належним чином завірену копію рішення суду (копія заяви додається – додаток № 8).

________ _________ 201_ року представник позивача отримана відповідь від Головного державного виконавця ВДВС Деснянського РУЮ у м. Києві ________________, що підстави для зняття арешту відсутні так як відділ рішенням суду не зобов’язано зняти арешт (копія відповіді додається – додаток № 9).

Згідно з ст. 383 Цивільного процесуального кодексу України сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права чи свободи.

Відповідно до ст. 385 Цивільного процесуального кодексу України скаргу може бути подано до суду у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод.

Відповідно до ст. 69 Цивільного процесуального кодексу України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Відповідно до ч. 6 ст. 70 Цивільного процесуального кодексу України строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв'язку.

Враховуючи те, що відповідь була отримана ____._____.201___ року, то останнім днем направлення скарги на дії державного виконавця є ___.___.201__ року, тому строк направлення скарги – не пропущений.

Отже, позивач не може погодитися з такими твердженнями державного виконавця, саме з відмовою щодо зняття арешту, тому звертається з відповідною скаргою до суду, де просить зобов’язати ВДВС Деснянського РУЮ виконати рішення Броварського міськрайонного суду Київської області, яким звільнено з-під арешту належне їй майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про виконавче провадження» у разі прийняття судом рішення про зняття арешту з майна арешт з майна знімається за постановою державного виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

____ ____________ 201__ року Броварським міськрайонним судом Київської області було винесено рішення, яким звільнено з-під арешту та заборони відчуження належне _____________ майно, яке обтяжено на підставі постанови відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві від 13 жовтня 2010 року. Рішення набрало законної сили ____ _________ 201__ року.

Відповідно до ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Тому, бездіяльність ДВС по відмові у виконанні рішення Броварського міськрайонного суду Київської області від 20 січня 2016 року має бути визнана неправомірною, а арешт який накладений на майно заявника знятий постановою державного виконавця ВДВС Деснянського РУЮ.

Враховуючи все вищевикладене та керуючись ст. ст. 124 Конституції України; ст. ст. 383-385 Цивільного процесуального кодексу України ст. ст. 60, 82 Закону України «Про виконавче провадження», -

ПРОШУ:


 1. Прийняти скаргу до розгляду.

 2. Визнати бездіяльність державного виконавця ________________ по відмові у виконанні рішення Броварського міськрайонного суду Київської області від ____ _______ 201___ року неправомірною.

 3. Зобов’язати відділ державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції виконати рішення Броварського міськрайонного суду Київської області від _____ _____ 201___ року - звільнити з-під арешту та заборони відчуження належне ________________ майно, яке обтяжено на підставі постанови відділу Державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві від __ _________ 20__ року.

  Додатки:

 1. Роздруківка постанови від 13.10.201_року.

 2. Копія Інформаційної довідки.

 3. Роздруківка постанови від 22.06.201_ року.

 4. Копія постанови 11.11.201_ року

 5. Копія заяви.

 6. Копія чеку та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення.

 7. Копія рішення Броварського міськрайонного суду Київської області від 20 січня 201_року.

 8. Копія заяви про зняття арешту від 11.04.2016 року.

 9. Копія відповіді ВДВС Деснянського РУЮ у м. Києві від 01.06.201_ року.

 10. Копія довіреності на представництво інтересів позивача.

 11. Копія скарги з додатками 1-10.


Представник заявника

_________________

Примітка:

За цим посиланням можна ознайомитись із судовим рішенням за цією скаргою:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63857880
Текст ухвали суду за цією скаргою:
державний герб україни

справа № 361/3400/16-ц

провадження № 4-с/361/37/16

12.12.2016

УХВАЛА

    

12 грудня 2016 року                                                                                              м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді:                Петришин Н.М.

за участю секретаря:              Масловської А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу ОСОБА_1 на дії головного державного виконавця відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_2, заінтересовані особи: Публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект», ОСОБА_3, -

в с т а н о в и в :

До суду звернулась ОСОБА_1 із вказаною скаргою, в обґрунтування якої зазначає, що на підставі рішення Броварського міськрайонного суду Київської області від 15 вересня 2010 року видано виконавчий лист №2-252, на підставі якого державним виконавцем ВДВС Деснянського РУЮ у м. Києві ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження. При виконанні рішення суду було накладено арешт на все майно ОСОБА_1

22.06.2012 року державним виконавцем відділ державної виконавчої служби Деснянського РУЮ у м. Києві ОСОБА_2 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу.

11.11.2013 року державним виконавцем відділ державної виконавчої служби Деснянського РУЮ у м. Києві ОСОБА_5 винесена постанова про відмову у відкритті виконавчого провадження, так як стягувачем пропущено строк подачі виконавчого документу до виконання.

Рішенням Броварського міськрайонного суду Київської області від 20 січня 2016 року задоволено позовні вимоги ОСОБА_1 та звільнено з-під арешту та заборони відчуження належне позивачу майно, яке обтяжене на підставі постанови відділу державної виконавчої служби Деснянського РУЮ у м. Києві від 13 жовтня 2010 року. Дане рішення набрало законної сили та представником скаржника подана заява до відділу державної виконавчої служби Деснянського РУЮ у м. Києві про зняття арешту.

01.06.2016 року представником скаржника отримана відповідь від головного державного виконавця ВДВС РУЮ у м. Києві ОСОБА_2 про те, що підстави для зняття арешту відсутні.

У звязку з викладеним скаржник просить визнати дії державного виконавця відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_2 щодо відмови у виконанні рішення Броварського міськрайонного суду Київської області від 20 січня 2016 року неправомірними та зобовязати відділ державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві виконати рішення Броварського міськрайонного суду Київської області від 20 січня 2016 року.

У судовому засіданні представник скаржника ОСОБА_6 доводи скарги підтримала з підстав, викладених у скарзі.

Представник Деснянського районного відділу державної виконавчої служби міста Києва у судове засідання не зявився, про розгляд справи неодноразово повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представники Товариства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект», Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» та ОСОБА_3 у судове засідання не зявилися, про розгляд справи повідомлялись у встановленому законом порядку.

Судом встановлено наступні факти та відповідні їм правовідносини.

Матеріалами справи встановлено, що рішенням Броварського міськрайонного суду Київської області від 07 липня 2010 року стягнено солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 на користь Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» заборгованість за кредитним договором № 11285992000 від 21 січня 2008 року в сумі 242370 грн. 88 коп. та судові витрати в сумі 1820 грн.

На підставі наведеного вище рішення суду 15 вересня 2010 року стягувачу видано виконавчий лист, на підставі якого 13 жовтня 2010 року старшим державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_4 прийнято постанову про відкриття виконавчого провадження № 21975219.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 10 листопада 2015 року № 47327904 вбачається, що на все майно, яке належить ОСОБА_1 накладено арешт та заборону здійснювати відчуження належного їй майна в межах суми боргу (а.с. 217-219 том 1).

З матеріалів справи також вбачається, що постановою державного виконавця відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_2 від 22 червня 2012 року виконавчий лист № 2-252, виданий 15 вересня 2010 року Броварським міськрайонним судом Київської області, повернено стягувачеві, оскільки в ході проведення виконавчих дій стягнути кошти не виявилося можливим. У зазначеній постанові також роз'яснено, що виконавчий документ може бути пред'явлено для виконання в строк до 22 червня 2013 року .

Ухвалою Броварського міськрайонного суду Київської області від 01 жовтня 2012 року замінено сторону у виконавчому провадженні з виконання виконавчого листа № 2-252/2010 з ПАТ «УкрСиббанк» на ТОВ «Кей-Колект».

Постановою державного виконавця відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у місті Києві ОСОБА_5 від 11 листопада 2013 року відмовлено у прийнятті до виконавчого провадження виконавчий лист № 2-252/10 з підстав пропуску строку подачі виконавчого документа до примусового виконання.

Рішенням Броварського міськрайонного суду Київської області від 20 січня 2016 року задоволено позовні вимоги ОСОБА_1, вирішено звільнити з-під арешту та заборони відчуження належне позивачу майно, яке обтяжене на підставі постанови відділу державної виконавчої служби Деснянського РУЮ у м. Києві від 13 жовтня 2010 року. Дане рішення набрало законної сили.

Листом від 01.06.2016 року відділ державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у Києві повідомив представника скаржника про те, що відділ не зобовязано зняти арешт, тому підстави для зняття відсутні. ( а.с. 232)

Відповідно ст. 383 ЦПК України сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права чи свободи.

Згідно із ч. 2 ст. 60 Закону України «Про виконавче провадження» у разі прийняття судом рішення про зняття арешту з майна, арешт з майна знімається за постановою державного виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови про зняття арешту з майна надсилається боржнику та органу (установі), якому була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на майно боржника.

30 листопада 2016 року набрав чинності новий Закон України «Про виконавче провадження», де в статті 59 закріплено такі ж самі положення.

З огляду на викладене вбачається, що державним виконавцем безпідставно відмовлено у знятті арешту з майна боржника та не виконано вимоги ст. 60 Закону України «Про виконавче провадження», тому доводи скарги є обґрунтованими.

Разом з тим, вимоги скарги є дещо некоректними, тому в рамках ст. ст. 383-387 ЦПК України підлягають частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 10, 11, 72, 386-388 ЦПК України, ЗУ «Про виконавче провадження», суд,

у х в а л и в :

Скаргу задовольнити частково.

Визнати дії державного виконавця відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_2 щодо відмови у знятті арешту з майна боржника на підставі рішення Броварського міськрайонного суду Київської області від 20 січня 2016 року неправомірними.

Зобовязати державного виконавця відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_2 з урахуванням рішення Броварського міськрайонного суду Київської області від 20 січня 2016 року ( справа №361/5128/15ц, провадження №2/361/103/16 ) вчинити дії, передбачені частиною 2 статті 59 Закону України «Про виконавче провадження».

В іншій частині скарги відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя                                                                           Н.М. Петришин

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відділ державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві

Відділ державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції в м. Києві

В ідділ державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у місті Києві
Відділ державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у місті Києві

12. 05. 201 р. До Апеляційного суду м. Києва вул Солом’янська,2а
Відділ державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кобелєва Алла Михайлівна
Відділ державної виконавчої служби Солом’янського районного управління юстиції в м. Києві

До відділу державної виконавчої служби
До відділу державної виконавчої служби [назва] районного управління юстиції у м. Києві

Дарницький районний відділ державної виконавчої служби м. Києва Головного...
Дарницький районний відділ державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві

Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби м. Києва...
Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної...
Головного територіального управління юстиції для сплати, перевірка повноти заповнення реквізитів, наявність розпорядчого підпису,...

Інструкція про проведення виконавчих дій
У тексті Інструкції слова "арбітражний" та "відділ Державної виконавчої служби" в усіх відмінках замінено словами "господарський"...

Начальнику відділу державної виконавчої служби Високопільського районного...

Заінтересована особа: Відділ державної реєстрації актів цивільного...

Чотирнадцята київська державна нотаріальна контора
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної...
Головний спеціаліст здійснює діяльність в межах повноважень, делегованих йому начальником відділу

До Комунарського відділу державної реєстрації актів цивільного стану...
Комунарський відділ державної реєстрації актів цивільного реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, 12. 12....

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної...
Головний спеціаліст здійснює діяльність в межах повноважень, делегованих йому начальником відділу

До Відділу державної виконавчої служби Сквирського районного управління юстиції
Тов «борг-плюс» (далі – Боржник) на користь тов «бобруйск-агро» (далі – Стягувач) грошової суми у розмірі 93 983,67 грн. – заборгованості,...

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі
«Адміністрація морських портів України» в особі Миколаївської філії (далі – дп «ампу») до Регіональної служби про стягнення коштів,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт