Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві Адреса

Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві Адреса


____ _____ 2017 р.

Шевченківський районний суд м. Києва

03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 31-А


Позивач:

_____________________

Адреса________________________,

Тел.: +38 _______________


Представник

Позивача:


Відповідач:
Треття особа:

__________________________

Адреса для листування: _______________

Тел.: +38 ____________________

_______________________________

Адреса: ______________________

Засоби зв’язку: невідомі


Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві

Адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 110

Тел.: +38 044 234-76- 30

позов немайнового характеру
ПОЗОВНА ЗАЯВА

про зняття арешту з майна та заборони на його відчуженняПід час оформлення купівлі продажу автомобіля марки Mercedec-Benz, моделі VITO 110, _________ року випуск, якій належить на праві власності позивачу, останній дізнався у нотаріуса про те, що на все його майно накладений арешт.

Через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна позивача було з’ясовано, що постановою відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві № ___________ від 12.04.2013 року було накладено арешт на все майно позивача та оголошено заборону на його відчуження (копія довідки із з Державного реєстру – додається).

Представник позивача ____________ 10.03.2017р звернулася з письмовою заявою до Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві з заявою про ознайомленням з матеріалами виконавчого провадження (копія заяви – додається).

Ознайомившись з матеріалами справи виконавчого провадження представником позивача було встановлено наступне.

В архіві Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у м. Києві перебуває завершене виконавче провадження по стягненню з Позивача на користь гр. _____________ боргу у сумі 39 867, 50 грн. (Роздруківка інформації про виконавче провадження з офіційного сайту "Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень" додається - додаток ).

Постановою від 13.11.2014 року державним виконавцем ___________ було повернуто виконавчий документ стягувану (відповідачу за позовом) на підставі п. 2 ч. 1 ст. 47 Закону України "Про виконавче провадження" (в редакції Закону, що діяв на момент винесення постанови).

З цього приводу представником позивача до Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у м. Києві 22.03.2017р. було подано клопотання про закінчення провадження та зняття арешту з майна (копія клопотання – додається)..

19 травня 2017 року представник позивача отримав лист Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва від 10.04.2017р., яким було відмовлено позивачу у знятті арешту з майна, посилаючись на те, що підстави для зняття арешту відсутні.
Позивач не може погодитися з таким рішенням та у зв’язку з чим, керуючись частиною 5 ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження» звернувся до суду з позовом про зняття арешту з майна та заборони на його відчуження, обґрунтовуючи свої позовні вимоги наступним.
Як зазначається вище у позові в архіві Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві перебуває завершене виконавче провадження по стягненню з __________ на користь ______________ боргу у сумі 39 867, 50 грн.

В ході здійснення виконавчих дій постановою Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва від 12.04.2013 року накладено арешт на все майно боржника (позичальника) та оголошено заборону на його відчуження (копія постанови – додається).

Постановою Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва від 17.06.2013р. та Постановою від 25.11.2013р. оголошено розшук майна боржника, а саме автотранспортного засобу марки Mercedec-Benz, моделі VITO 110, 2002 року випуску, державний номер __________, який є особистою приватною власністю позивача.

Постановою від 13.11.2014 року державним виконавцем Норкою Є.В. було повернуто виконавчий документ стягувачу на підставі п. 2 ч. 1 ст. 47 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон, що діяв на момент винесення постанови).

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження», повернення виконавчого документа стягувачу з підстав, передбачених цією статтею, не позбавляє його права повторно пред'явити виконавчий документ до виконання протягом строків, встановлених статтею 22 цього Закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження», виконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання в строк протягом року, якщо інше не передбачено законом.

Так як постанова про повернення виконавчого документа стягувачеві була винесена 13 листопада 2014 року, то строк повторного пред’явлення виконавчого документу відповідно закінчився 13 листопада 2015 року.

До закінчення вказаного строку стягувачем повторно не було предявлено виконавчий документ до виконання. Таким чином відповідач втратив право на стягнення заборгованості з позивача за виконавчим листом від 29.03.2012р., виданим Шевченківським районним судом м. Києва за позовом ________________ до _______________ (позивача за цим позовом) про відшкодування збитків (копія виконавчого листа – додається).

Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Отже, враховуючи те, що Закон зворотної дії у часі не має, то до даних відносин, що склалися на момент винесення постанови про певернення виконавчого документа стягувачу застосовуються положення Закону України «Про виконавче провадження», який був чинний на момент винесення Постанови про повернення виконавчого документа стягувачу.

Враховуючи те, що представник позивача, який є стороною виконавчого провадження звернулася з клопотанням про закінчення виконавчого провадження та зняття арешту з майна у період діє нової редакції Закону України "Про виконавче провадження", тому відповідно на момент розгляду цього клопотання мають застосовуватися вже положення нового Закону України «Про виконавче провадження» в редакції від 02.06.2016 року.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження" підлягають примусовому виконанню рішення на підставі виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про виконавче провадження" сторони виконавчого провадження та прокурор як учасник виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, мають право доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження, право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність виконавця у порядку, встановленому цим Законом, надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненні виконавчих дій, надавати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.

Наразі статус вищезазначеного виконавчого провадження значиться в реєстрі виконавчих провадження як "Завершене".

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону України "Про виконавче провадження" у разі закінчення виконавчого провадження (крім офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, закінчення виконавчого провадження за судовим рішенням, винесеним у порядку забезпечення позову чи вжиття запобіжних заходів, а також, крім випадків не стягнення виконавчого збору або витрат виконавчого провадження, не стягнення основної винагороди приватним виконавцем), повернення виконавчого документа до суду, який його видав, арешт, накладений на майно (кошти) боржника, знімається, відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників, скасовуються інші вжиті виконавцем заходи щодо виконання рішення, а також проводяться інші необхідні дії у зв’язку із закінченням виконавчого провадження.
Відповідно до п.3 статті 59 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції від 05.01.2-17р.) у разі виявлення порушення порядку накладення арешту, встановленого цим Законом, арешт з майна боржника знімається згідно з постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Однак в порушення зазначеної норми арешт не був знятий.

Відповідно до ч.1 ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції від 05.01.2-17р.) особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.

Згідно ст. 41 Конституції України, право власності є непорушним. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Статтею 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, ратифікованого Верховною Радою України 17.07.1997 року (Закон № 475/97-ВР), визначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
На підставі наведеного, керуючись ст. 41 Конституції України, ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, ратифікованого Верховною Радою України 17.07.1997 року, ст.ст. 15, 16, 19, 40, ч.1, ч.5 ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження», ст.ст. 3, 15 ЦПК України,

ПРОШУ:


 1. Прийняти позовну заяву до розгляду.

 2. Витребувати у відділа деpжавної виконавчої служби у Шевченківському районі у м. Києві матеріали виконавчого провадження № ______________.

 3. Зобов'язати Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві зняти арешт на все майно __________________, що накладений Постановою відділу деpжавної виконавчої служби у Шевченківському районі у м. Києві від 12.04.2013 року (виконавче провадження _________) та припинити розшук автомобіля марки Mercedec-Benz, моделі VITO 110, 2002 року випуску, державний номерний знак ______________, який було оголошено в розшук постановами відділу деpжавної виконавчої служби у Шевченківському районі у м. Києві від 17.06.2013р. та від 25.11.2013р. (виконавче провадження _____________).

 4. Стягнути з Шевченківського районний відділ державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві за рахунок державних асигнувань на користь ________________ судові витрати в розмірі ___ гривень.


Додатки:

 1. Оригінал квитанції про сплату судового збору за подання позову.

 2. Копія листа Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва від 10.04.2017р.

 3. Інформаційна довідка про виконавче провадження від 15.03.2017р.

 4. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон від 21.02.2017р.

 5. Копія Постанови Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва про відкриття виконавчого провадження від 26..02.2013р.

 6. Копія Постанови Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва про арешт майна та оголошення заборони на його відчуження від 12..04.2013р.

 7. Копія Постанови Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва про розшук майна боржника від 17..06.2013р.

 8. Копія Постанови Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва про розшук майна боржника від 24..11.2013р.

 9. Копія Постанови Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва про повернення виконавчого документа стягувачеві від 13..11.2014р.

 10. Копія виконавчого листа від 29.03.2012р., виданим Шевченківським районним судом м. Києва.

 11. Копія заяви про ознайомленням з матеріалами виконавчого провадження від 10.03.2017р.

 12. Копія клопотання про закінчення виконавчого провадження та зняття арешту з майна.

 13. Копія довіреності на представника позивача.

 14. Копія позовної заяви з додатками до неї для відповідача та третьої особи.Представник позивача

за довіреністю ____________ ________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Дарницький районний відділ державної виконавчої служби м. Києва Головного...
Дарницький районний відділ державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної...
Головного територіального управління юстиції для сплати, перевірка повноти заповнення реквізитів, наявність розпорядчого підпису,...

В ідділ державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у місті Києві
Відділ державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у місті Києві

12. 05. 201 р. До Апеляційного суду м. Києва вул Солом’янська,2а
Відділ державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві

Відділ державної виконавчої служби Деснянського районного управління...
Відділ державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві

Відділ державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції в м. Києві

Відділ державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві

Чотирнадцята київська державна нотаріальна контора
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кобелєва Алла Михайлівна
Відділ державної виконавчої служби Солом’янського районного управління юстиції в м. Києві

Окружний адміністративний суд міста києва
Аблова Є. В., розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом Головного управління Державної служби України...

До наказу Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області
Бердянського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій...

До наказу Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області
Бердянського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій...

До відділу державної виконавчої служби
До відділу державної виконавчої служби [назва] районного управління юстиції у м. Києві

Інструкція з діловодства в Головному територіальному управлінні юстиції...
Головне територіальне управління) та територіальних органах юстиції у місті Києві (далі територіальні органи юстиції у місті Києві)...

Інструкція про проведення виконавчих дій
У тексті Інструкції слова "арбітражний" та "відділ Державної виконавчої служби" в усіх відмінках замінено словами "господарський"...

Умови
Олександрівського районного у місті Запоріжжі відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління...

Умови
Олександрівського районного у місті Запоріжжі відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління...

383 умови
Провідний спеціаліст відділу централізованого оформлення документів №1 управління з питань громадянства, паспортизації та реєстрації...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт