Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення 15. 03. 2018 №291- 31 V іі м. Кагарлик Про створення Комунальної установи Кагарлицької районної ради «Кагарлицький районний інклюзивно ресурсний центр»

Рішення 15. 03. 2018 №291- 31 V іі м. Кагарлик Про створення Комунальної установи Кагарлицької районної ради «Кагарлицький районний інклюзивно ресурсний центр»КАГАРЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА VІІ СКЛИКАННЯРІШЕННЯ

15.03.2018 № 291- 31 - VІІ м. Кагарлик
Про створення Комунальної установи

Кагарлицької районної ради «Кагарлицький

районний інклюзивно – ресурсний центр»
Розглянувши лист начальника відділу освіти Кагарлицької районної державної адміністрації № 2-14/153 від 12.03.2018 про створення Комунальної установи Кагарлицької районної ради «Кагарлицький районний інклюзивно – ресурсний центр» та затвердження Статуту, з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідно до статті 19, 20 Закону України «Про освіту», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, екології, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та підтримки учасників АТО та їх сімей, районна рада вирішила:
1.Створити Комунальну установу Кагарлицької районної ради «Кагарлицький

районний інклюзивно – ресурсний центр».
2. Затвердити статут Комунальної установи Кагарлицької районної ради «Кагарлицький районний інклюзивно – ресурсний центр» , що додається.

3.Призначити Куріцину Вікторію Сергіївну виконуючою обов’язки директора Комунальної установи Кагарлицької районної ради «Кагарлицький районний інклюзивно – ресурсний центр».

4. Виконуючому обов’язки директора Комунальної установи Кагарлицької районної ради «Кагарлицький районний інклюзивно – ресурсний центр» вжити необхідні організаційно-правові заходи щодо створення підприємства.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, екології, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та підтримки учасників АТО та їх сімей,


Голова районної ради І.М. Семцов
Додаток

до рішення сесії районної ради

№ 291 -31 - VII від 15.03..2018
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Комунальна установа Кагарлицької районної ради «Кагарлицький районний інклюзивно – ресурсний центр» (далі - Центр) створена згідно з рішенням сесії Кагарлицької районної ради та у відповідності з Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про освіту», Постановою КМУ «Про затвердження Положення про інклюзивно – ресурсний центр» та іншими нормативно-правовими актами України.

1.2. Найменування Центру:

1.2.1. Повне найменування :

- українською мовою - Комунальна установа Кагарлицької районної ради «Кагарлицький районний інклюзивно – ресурсний центр».

1.2.2. Скорочене найменування Центру:

- українською мовою - КУ КРР «Кагарлицький районний інклюзивно – ресурсний центр».

1.3. Юридична адреса Центру: Україна, 09201, Київська обл. м. Кагарлик вул.Паркова,26.

1.4. Вид діяльності за КВЕД – 85.60 – допоміжна діяльність у сфері освіти.

1.5. Засновником Центру є Кагарлицька районна рада (надалі – Засновник), код ЄДРПОУ 04054754, місцезнаходження: 09201, Київська область, м. Кагарлик, пл. Незалежності, 1, яка представляє спільні інтереси територіальних громад Кагарлицького району.

Засновником делеговано окремі повноваження Кагарлицькій районній державній адміністрації в межах та обсягах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України.

Центр є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки набуває з дня державної реєстрації його Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.6. Центр має печатку і штампи, бланки встановленого зразка, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

1.7. Центр несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством України. Центр не несе відповідальність за зобов’язаннями держави, Засновника, а Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Центру.

1.8. Координацію та поточний контроль діяльності Центру здійснюють Засновник та Кагарлицька районна державна адміністрація .

1.9. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими нормативними актами інших органів центральної влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчаї влади та органів місцевого самоврядування і цим Статутом.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.
2.2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності Центру є:

2.2.1. проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;

2.2.2. надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги;

2.2.3. ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в Центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

2.2.4. ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань, за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;

2.2.5. надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;

2.2.6. надання методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям;

2.2.7. взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку Центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

2.2.8. Надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги таким дітям;

2.2.9. надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

2.2.10. провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

2.2.11. взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів; підготовка звітної інформації про результати діяльності Центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності Центру, а також аналітичної інформації для відповідного Центру;

2.2.12. інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.

2.3. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.
3. ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ІНКЛЮЗИВНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
3.1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог Центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

-документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

- свідоцтва про народження дитини;

- індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

            - форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра.

3.2. Центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі - заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

3.3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

- психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу;

- зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

- документи щодо додаткових обстежень дитини.

3.4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до Центру подаються:

- попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

- висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

3.5. Центр може проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного навчального закладу, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

3.6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці Центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

3.7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

3.8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями Центру індивідуально за такими напрямами:

- оцінка фізичного розвитку дитини;

- оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

- оцінка когнітивної сфери дитини;

- оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

- оцінка навчальної діяльності дитини.

3.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель лікувальної фізкультури заповнює карту спостереження дитини.

3.10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.13. Метою проведення оцінки навчальної діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.14. У разі потреби фахівці Центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

3.15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в Центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в Центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

3.16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців Центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

3.17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, найменування навчального закладу (дошкільного, загальноосвітнього, професійно-технічного), напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців Центру, які проводили оцінку.

3.18. Фахівці Центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у навчальних закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

3.19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

3.20. Висновок про комплексну оцінку складається у трьох примірниках (два примірники для батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, третій - зберігається в Центрі).

3.21. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в Центрі, а також у відповідному навчальному закладі в особовій справі дитини з особливими освітніми потребами після його надання батьками (одним з батьків) або законними представниками такої дитини.

3.22. У разі встановлення фахівцями Центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

3.23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до дошкільного або загальноосвітнього навчального закладу. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до Центру за шість місяців до початку навчального року.

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до навчального закладу, який вони обрали, для зарахування дитини.

3.24. Повторна комплексна оцінка фахівцями Центру проводиться у разі:

переведення дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивної (спеціальної) групи дошкільного навчального закладу або інклюзивного (спеціального) класу загальноосвітнього навчального закладу;

покращення або погіршення стану здоров’я дитини з особливими освітніми потребами, труднощів у засвоєнні навчальної програми.

В інших випадках фахівці Центру забезпечують психолого-педагогічне супроводження такої дитини.

3.25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відділу освіти Кагарлицької районної державної адміністрації для проведення повторної комплексної оцінки обласним психолого-педагогічним консиліумом (далі - консиліум).

Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників відповідний структурний підрозділ з питань діяльності Центру зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

3.26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

3.27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

3.28. Педагогічне навантаження фахівців Центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми, що становить ставку заробітної плати (посадовий оклад). Крім того, фахівці Центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні.
4. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ ТА ЙОГО КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
4.1.Управління Центром здійснюється згідно даного Статуту з урахуванням прав та інтересів трудового колективу, закріплених в колективному договорі та прав і інтересів Засновника.

4.2. Центр в установленому порядку розробляє структуру, штатний розпис , форми, системи оплати праці працівників Центру подає на погодження відділу освіти Кагарлицької районної державної адміністрації та на затвердження голові районної ради.
4.3. Субۥєктами управління Центру є:

- Кагарлицька районна рада (Засновник);

-  відділ освіти Кагарлицької районної державної адміністрації;

- Директор Центру.

4.3.1. До повноважень Засновника належить:

- затвердження Статуту Центру, приймає рішення про внесення змін та доповнень до Статуту;

- призначення та звільнення директора Центру;

- організація та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Центру;

- укладання строкового трудового договору (контракту) з директором Центру;

- здійснення контролю за дотриманням умов контракту з директором Центру;

- готує пропозиції щодо продовження або розірвання контракту з Директором Центру;

- заслуховує звіт Директора про діяльність Центру;

- здійснює контроль за дотриманням Директором Статуту Центру;

- погоджує умови і приймає рішення про приватизацію майна Центру;

-  вирішує питання притягнення директора Центру до дисциплінарної відповідальності;

- надає погодження на укладання договорів оренди майна Центру;

- прийняття рішень щодо відчуження, передачі у заставу (іпотеку), оренду, володіння та користування майна Центру;

- надання згоди на списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів Центру, а також прискорену амортизацію її основних фондів;

- приймає рішення про ліквідацію, реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та перепрофілювання Центру, виділення з його складу одного чи кількох структурних підрозділів для створення нового підприємства створення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;

- здійснює інші повноваження, передбачені рішеннями Засновника.

4.3.2. До повноважень відділу освіти Кагарлицької районної державної адміністрації належить:

- залучення необхідних фахівців для надання психолого-педагогічної допомоги шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів Центру;

- забезпечення створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування Центру та організації інклюзивного навчання;

- забезпечення підвезення учнів, вихованців з особливими освітніми потребами до місця навчання і додому, у тому числі шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей;

- розгляд звернень стосовно діяльності Центру в установленому законодавством порядку;

- здійснення координації роботи Центру та забезпечення контролю за його діяльністю, дотриманням вимог законодавства;

- здійснення контролю за дотриманням права дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на інклюзивне навчання;

- визначення потреби району у фахівцях різних спеціальностей для надання психолого-педагогічної допомоги, формування замовлення на їх підготовку.

- приймає участь у роботі комісії щодо призначення та звільнення директора Центру;

- приймає участь у роботі комісії для перевірки фінансово - господарської діяльності Центру;

- вносить на розгляд пропозиції щодо притягнення Директора Центру до дисциплінарної відповідальності;

- за поданням директора Центру погоджує структуру та штатний розпис, форми, системи оплати праці працівників Центру та передає її на затвердження голові районної ради;

- веде облік наявного майна Центру та майна, переданого в оренду;

- готує матеріали щодо вирішення питань передачі в оренду майна Центру;

- веде реєстр та облік договорів оренди;

- здійснює контроль за ефективністю використання майна Центру,

- забезпечує дотримання порядку списання майна Центру;

- здійснює контроль за дотриманням Статуту Центру;

- узагальнює матеріали по відчуженню, списанню, передачі та придбанню майна Центру;

- здійснює інші повноваження, передбачені рішеннями Засновника.
4.3.3. Керівництво діяльністю Центру здійснює Директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади Засновником. На посаду директора Центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.
Директор Центру:

- планує та організовує роботу Центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

- затверджує посадові інструкції фахівців Центру;

- забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені Центру;

- призначає на посади фахівців Центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства;

- створює належні умови для продуктивної праці фахівців Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

- забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, праці та господарської діяльності, санітарно – гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

- представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- діє на принципах єдиноначальності, організовує всю роботу і несе відповідальність за діяльність Центру;

- здійснює загальне керівництво Центром, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

- забезпечує реалізацію головних завдань позашкільної освіти, визначених Законом України "Про позашкільну освіту";

- забезпечує збереження матеріально-технічної бази;

- забезпечує відповідність організації навчально-виховного процесу віковим особливостям учнів, вимогам охорони життя та здоров'я дітей;

- забезпечує якість та ефективність роботи Центру;

- забезпечує збереження коштів та майна, що передане Центру Засновником;

- забезпечує організацію планово-фінансової діяльності згідно з діючими нормативними документами та інструкціями;

- забезпечує дотримання штатної дисципліни Центру;

- організовує підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- установлює в межах затвердженого фонду заробітної плати надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги викладачам та іншим працівникам Центру, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

- подає Засновнику річний звіт про діяльність Центру;

- директор Центру підзвітний Засновникові і несе перед ним персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій.

- до призначення директора Центру або у разі його відсутності з певних причин, що унеможливлюють тимчасове заміщення виконання його повноважень іншим працівником Центру (дострокове розірвання контракту, звільнення, смерть), обов’язки директора Центру виконує особа, призначена рішенням сесії районної ради, у міжсесійний період – розпорядженням голови районної ради;

- у разі нетривалої відсутності директора у зв’язку з відрядженням, щорічною відпусткою, тимчасової втратою працездатності, виконує особа, призначена наказом директора Центру за погодженням із Засновником;

- відповідає за інші питання, пов'язані з роботою Центру.
4.4. Діяльність Центру забезпечують педагогічні працівники, які мають вищу освіту за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, вчителі лікувальної фізкультури, медична сестра та бухгалтер.

4.4.1 На посади педагогічних працівників Центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, при цьому не менше 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.

4.4.2 Призначення на посади педагогічних працівників Центру здійснюється на конкурсній основі.

4.4.3 Обов’язки фахівців Центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

4.4.4 Посади директора та фахівців Центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.

4.4.5 Гранична чисельність фахівців Центру становить 12 осіб. У разі потреби Центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.

4.4.6 Для надання психолого-педагогічної допомоги в Центрі можуть бути введені наступні посади:

- вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;

- вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;

- практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;

- вчителя лікувальної фізкультури з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

4.4.7 Посада прибиральника приміщень Центру вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. метрів площі, що прибирається.

4.4.8 За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

4.4.9 Кількісний склад фахівців Центру визначається з урахуванням потреб адміністративно-територіальної одиниці, територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами. У разі потреби можуть бути введені додаткові штатні одиниці, у тому числі у разі, коли кількість дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади (району), перевищує 7 тис., Центр додатково залучає необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують надання психолого-педагогічної допомоги.
5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

5.1. Центр має право:

5.1.1. В межах своєї компетенції здійснювати всі необхідні заходи, спрямовані на реалізацію мети і предмета діяльності, що передбачені Статутом;

5.1.2. Відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень, визначених Статутом:

- від свого імені укладати договори та угоди, що не суперечать чинному законодавству України, з державними установами, громадськими, кооперативними та іншими установами та організаціями, окремими фізичними особами – підприємцями, громадянами;

- самостійно здійснювати розрахунки за своїми зобовۥязаннями перед бюджетами всіх рівнів та державними цільовими фондами, установами та організаціями незалежно від форм власності;

- звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладних на Центр завдань;

- здійснювати захист своїх прав та інтересів у відповідних державних установах та закладах, а також в судах;

- планувати відповідно до чинного законодавства свою діяльність;

- отримувати наукову, методичну та технічну допомогу для проведення комплексу робіт, передбачених цим Статутом;

- володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним рухомим та нерухомим майном, фінансовими ресурсами та іншими цінностями в межах, визначених чинним законодавством;

- придбавати, згідно з діючим законодавством необхідне обладнання, інвентар, матеріали в інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, а також у громадян за рахунок бюджетних коштів та інших власних надходжень, не пов’язаних з бюджетним фінансуванням;

- утримувати або орендувати рухоме та нерухоме майно, необхідне для здійснення господарської діяльності;

- передавати в оренду іншим підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам підприємницької діяльності, громадянам тимчасово вільні площі, інше окреме індивідуально визначене майно у порядку, визначеному Засновником;

- приймати участь у асоціаціях, корпораціях та інших обєднаннях на договірних засадах, якщо це не суперечить чинному законодавству України і завданням установи;

- створювати філіали, відділення та інші відособлені підрозділи, подавати на затвердження положення про них;

- вносити пропозиції Засновнику щодо внесення змін і доповнень до Статуту Центру;

- одержувати благодійні пожертви, внески тощо;

- інші права згідно чинного законодавства України.
5.2. Центр зобов’язаний:

- забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів ) до бюджетів та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством;

- забезпечувати цільове використання закріпленого за ним комунального майна та виділених бюджетних коштів;

- здійснювати капітальний ремонт основних фондів;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, додержуватися вимог чинного законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

- забезпечувати здійснення робіт, виконання доручень Засновника в межах їх повноважень;

- здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників як за результатами особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Центру;

- здійснювати бухгалтерський облік і ведення статистичної звітності згідно з чинним законодавством;

- виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

- забезпечувати економне і раціональне використання фінансових та матеріальних ресурсів;

- дотримуватися договірних зобов’язань з суб’єктами виробничої, наукової, комерційної діяльності та громадянами (в тому числі за міжнародними угодами).
6. ВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЦЕНТРУ
6.1. Для організації та обліку роботи фахівці Центру ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема:

- річний план роботи Центру;

- річний план роботи фахівців Центру;

- щотижневі графіки роботи Центру та фахівців Центру;

- звіти фахівців Центру про результати надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

- журнал обліку заяв;

- журнал обліку висновків про комплексну оцінку;

- журнал обліку консультацій;

- особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку.
7. МАЙНО ЦЕНТРУ

7.1. Майно Центру складають основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

7.2. Майно, закріплене за Центром Засновником є спільною власністю територіальних громад сіл та міста району і належить йому на праві оперативного управління і підлягає обліку згідно з чинним законодавством. Здійснюючи право оперативного управління, Центр володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать діючим законам і цьому Статуту.

7.3. Центр не має права без погодження Засновника безоплатно передавати належне їй майно іншим юридичним особам чи громадянам. При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад Кагарлицького району закріплене за Центром на праві оперативного управління, здійснюються з дозволу Засновника. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних засобів, Центр має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачений чинним законодавством.

7.4. Джерелом формування майна Центру є:

7.4.1. бюджетні надходження;

7.4.2. майно, передане Центру Засновником;

7.4.3. капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

7.4.4. безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян у встановленому законодавством порядку;

7.4.5. майно, придбане від інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

7.4.6. інші джерела, що не заборонені законодавчими актами України.

7.5. Директор несе персональну відповідальність за дотримання порядку і звітності.

7.6. Збитки, завдані Центру в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Центру згідно з діючим законодавством України.

8. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
8.1. Центр є неприбутковою установою (не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності). Джерелом фінансових ресурсів Центру є бюджетні кошти та кошти, що надходять від надання послуг та іншої не забороненої законодавством та статутом діяльності.

Отримані доходи (прибутки) або їх частини забороняється розподіляти між Засновником та працівниками ( крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).

Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

8.2.Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до законодавства та цього Статуту.

8.3.Фінансування Центру здійснюється за рахунок бюджетних коштів, спонсорських коштів та від діяльності, яка не забороняється законодавством України. Основним джерелом фінансування установи є бюджетні кошти. Порядок використання коштів регламентується Бюджетним кодексом України, законами України про Державний бюджет та іншими нормативно-правовими актами.
8.4. Додатковими джерелами фінансування Центру є:

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

-інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
8.4.1. Доходи (прибутки) отримані Центром з додаткових джерел, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

8.5. Центр у процесі проведення фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до цього Статуту та в межах повноважень, наданих Засновником;

- розвивати власну матеріальну базу;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту в межах повноважень, наданих Засновником;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташований Центр;

- модернізувати власну матеріально-технічну базу;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту.

8.6. Ведення діловодства та звітності в Центрі здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

8.7. Виробничі трудові відносини між трудовим колективом та Директором регулюються колективним договором.

8.8. Центр здійснює відрахування до цільових фондів згідно з чинним законодавством.
9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЦЕНТРУ
9.1. Трудовий колектив Центру становлять працівники, які беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).

9.2.  Працівники Центру в обов’язковому порядку підлягають державному соціальному страхуванню на випадок каліцтва або професійного захворювання, отриманих внаслідок виконання трудових обов’язків та пенсійному забезпеченню відповідно до діючого законодавства.

9.3. Умови оплати праці працівників Центру визначаються з урахуванням соціальних гарантій оплати праці та фінансових можливостей Центру згідно з чинним законодавством.

9.4. Повноваження трудового колективу:

- розгляд і затвердження проекту колективного договору;

- розгляд і вирішення питання самоврядування трудового колективу згідно із Статутом і чинним законодавством України;

- участь у вирішенні питань, повۥязаних з матеріальним та моральним стимулюванням продуктивної праці, заохоченням раціоналізаторської діяльності, порушують клопотання про представлення працівників до нагород.

9.5. Колективний договір укладається з метою:

9.5.1. врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема:

- зміни в організації праці;

- забезпечення продуктивної зайнятості;

- нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій);

- режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

- умов і охорони праці;

- організації оздоровлення і відпочинку працівників.

9.5.2. Узгодження інтересів трудового колективу, керівника Центру та уповноважених ними органів;

9.5.3. Передбачення додаткових порівняно з чинним законодавством і угодами гарантій, соціально-побутових пільг.
10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ
10.1. У відповідності з цим статутом завдань Центру та нормативних документів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність, здійснюють таку діяльність за напрямками:

- встановлення прямих благодійних угод з підприємствами і організаціями інших країн;

- здійснення на безвалютній основі з іноземними партнерами обміну спеціалістами та колективами, підготовку кадрів і підвищення їх кваліфікації;

- безпосереднього укладання договорів та контрактів із зарубіжними партнерами;

- інших видів діяльності, що не суперечить законодавству України і відповідають завданням Центру.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ11.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Центру здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду у відповідності до чинного законодавства України.

11.2. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється за рішенням Засновника. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк подання претензій кредиторами встановлюється відповідно до чинного законодавства.

11.3. Від моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс Центру і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

11.4. Майно, що залишається після задоволення претензій кредиторів, передається за рішенням Засновника ради одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу районного бюджету у разі припинення Центру (у разі його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

11.5. У разі реорганізації і ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

11.6. При реорганізації Центру в іншу юридичну особу до неї, як правонаступника, переходять усі майнові права і обов'язки реорганізованого Центру.

11.7. Центр вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
З питань, не врегульованих Статутом, Центр керується чинним законодавством України.

Якщо одне з положень Статуту буде визнано недійсним, це не торкається решти його положень.

Якщо одне з положень Статуту в звۥязку із внесенням змін до законодавства стає таким, що йому суперечить, Засновник застосовує норми, передбачені новим законодавством та зобов’язується внести відповідні зміни до Статуту.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за відповідним рішенням Засновника та реєструється у встановленому порядку.

Голова районної ради І.М.Семцов

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням сесії Кагарлицької районної ради

VII скликання

від 15.03.2018 № 291- 31 – VІІ
Голова Кагарлицької районної ради
__________________________ І.М.Семцов


СТАТУТ

Комунальної установи Кагарлицької районної ради

«Кагарлицький районний інклюзивно – ресурсний центр»

м. Кагарлик, 2018

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення 27. 02. 2015р. №591 46 VІ м. Кагарлик
Кагарлицької районної державної адміністрації, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного...

Итини за
Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
Т. А. Ланчковська – директор Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської...

Кнз «Лозуватська загальноосвітня школа №1 імені Т. Г. Шевченка» Укладач Шевченко С. В
Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради

Рішення від 28 лютого 2018 року №541- VIІ про внесення змін до рішення...
...

Про Подяку Кагарлицької районної ради та Кагарлицької районної державної...
Подяку Кагарлицької районної ради та Кагарлицької районної державної адміністрації на 2015 рік

Про Подяку Кагарлицької районної ради та Кагарлицької районної державної...
Подяку Кагарлицької районної ради та Кагарлицької районної державної адміністрації на 2016 рік

Оголошується набір до складу присяжних кагарлицького районного суду
Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Кагарлицького районного суду та виявили бажання бути присяжним,...

Охтирська районна рада сьоме скликання восьма сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання одинадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання чотирнадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання десята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання дванадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 21. 01. 2015 «Про районний бюджет на 2015 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання третя сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 21. 01. 2015 «Про районний бюджет на 2015 рік»

Атестаційної комісії державної атестації
Комунальної установи «Пологівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній заклад – дошкільний заклад» Пологівської районної...

Сьома сесія
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт