Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Заява

Заява

Зразок

(примірний)
_____________________________________________________________________________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА

на видачу ліцензії

(примірна форма)Заявник

(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника, робочі телефони)(для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані: серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, контактні дані)

Банківські реквізити: ____________________________________________________

( № рахунку, найменування банку, МФО)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання ______________________________________ просить видати ліцензію на здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, згідно з переліком робіт, що додається.

Ліцензія отримується вперше (за наявності раніше виданої ліцензії вказується: серія _____ №_________, діє до ______ року, видана _____________________________).

(найменування органу, який видав ліцензію)

З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами і іншими нормативно-правовими актами щодо виконання робіт, які додаються до заяви ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Я ___________________________________________________________________

(для юридичної особи прізвище, ім'я, по батькові керівника), (для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних та не заперечую проти розміщення інформації (для юридичних осіб – назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові) про видачу ліцензії в засобах масової інформації.

До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.07 № 1396 зі змінами від 18.01.2012 № 43 «Про відновлення дії постанови від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»), а саме:

- довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- перелік робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які заявник має намір виконувати;

- (*) дані про наявність відокремлених структурних підрозділів із зазначенням їх місцезнаходження;

- відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт.

Заявник(посада особи, яка склала заяву) (підпис) (прізвище, ініціали)
«_____» ___________ 20__ р.

М.П.

Примітка: *заповнюється за наявності у заявника відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв), які провадитимуть будівельну діяльність на підставі отриманої ліцензії, довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заява Заява
Заява – це офіційний документ що містить повідомлення в письмовій формі. Заява містить найчастіше пропозиції, скарги або прохання...

Реєстраційна заява платника податку Форма n 1-рн
Додаток №1. Реєстраційна заява на включення ог до Реєстру неприбуткових організацій та Пояснення до порядку запов

Заява на акредитацію туристичної фірми
Заява на акредитацію у таких країнах/The application is for accreditation to the following countries

Анкета -заява (опитувальник клієнта фізичної особи)
«Анкета-опитувальник клієнта фізичної особи», без заповнення інших частин. В разі відкриття Клієнту декількох рахунків одночасно...

Заява поступила До н-ської державної
Заява про відмову від прийняття спадщини з відсутністю вимоги про видачу свідоцтва про право власності

Перелік документів для визначення вартості об’єкта оренди І підготовки договору оренди
Заява про оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява...

Примірник № заява про відкриття документарного акредитива
Примірник № заява про відкриття документарного акредитива / letter of credit application №

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

ЗаяваБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт