Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, І держава має створити можливості для реалізації цього права

Що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, І держава має створити можливості для реалізації цього права

ЗАЯВА
Доводимо до Вашого відома, що ми, батьки ________________________________________________________________________________________________________________ малолітнього (неповнолітнього) _______________________________________________, учня _________________ класу, не будемо зобов’язувати свою дитину носити шкільну форму та не передбачаємо витрачати кошти сімейного бюджету для її купівлі. Оскільки дитина проводить у школі понад 7 годин на день, враховуючи таке навантаження, ми вважаємо недоцільним одягати дитину в класичному стилі і залишаємо за собою право одягати дитину в зручний для неї одяг, що не буде заважати руховій активності на перервах, не викликатиме відчуття дискомфорту і втоми, допоможе дитині почуватися комфортно впродовж тривалого сидіння на уроках і тому не відволікатиме від навчання.

За положеннями статті 53 Конституції України право на освіту гарантовано кожному (частина перша); держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (частина третя). Право на освіту гарантується кожній людині на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України. Визнання права кожної людини на освіту відповідає, зокрема, Загальній декларації прав людини (стаття 26), Міжнародному пакту про економічні, соціальні та культурні права (стаття13).
Рішенням Конституційного Суду у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України "держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах"(справа про доступність і безоплатність освіти) вирішено:
- доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;

- безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги визначених законодавством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена частиною третьою статті 53 Конституції України.
Статтею 8 Конвенцією про права дитини (20 листопада 1989 року) (редакція зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН  від 21 грудня 1995 року) {Конвенцію ратифіковано Постановою ВР № 789-XII від 27.02.91 } чітко зазначено:

1. Держави-учасниці зобов'язуються поважати право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки, як передбачається законом, не допускаючи протизаконного втручання.

2. Якщо дитина протизаконно позбавляється частини або всіх елементів своєї індивідуальності, Держави-учасниці забезпечують їй необхідну допомогу і захист для найшвидшого відновлення її індивідуальності.
Ст. 12 Конвенцією про права дитини передбачено , що Держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю.

Ст.16 Конвенцією про права дитини передбачено, що жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність.
П.2 ст.28 Конвенції про права дитини держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема вживають всіх необхідних заходів, щоб шкільна дисципліна була забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини та відповідно до цієї Конвенції.
Також зазначаємо, що посилання на Указ Президента від 12 червня 1996 р. N417/96 "Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти" Постанову Кабінету Міністрів від 22 серпня 1996 р. N 1004 Київ “Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти” є протизаконними, оскільки ці НА передбачали затвердження зразків шкільної форми, яких до теперішнього часу немає та суперечать міжнародним зобов’язанням України, передбаченим статтею 7 “Угода про текстиль та одяг СОТ а саме: Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994” передбачено процес інтеграції: для покращення доступу до ринків виробів та одягу – зменшення або скасування нетарифних бар'єрів, а також спрощення митних, адміністративних та ліцензійних формальних процедур; забезпечити застосування політики справедливих та рівних торговельних умов щодо текстильних виробів та одягу; запобігати дискримінації імпорту в секторі текстилю та одягу при вживанні заходів з міркувань загальної торгової політики.
Щодо посилання на виконання норм Статуту зазначаємо наступне: Наказом МОН від 29.04.2002 року №284 затверджений примірний Статут загальноосвітнього навчального закладу, яким у п. 3.4 “Учні зобов’язані” передбачено: дотримуватись правил особистої гігієни – будь-яких інших посилань на зобов’язання носити шкільну форму немає. (http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0284290-02)

П.4.6 примірного Статуту загальноосвітнього навчального закладу передбачено що директор навчального закладу забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.
Враховуючи вищевикладене, просимо Вас забезпечити безпечне та комфортне перебування у навчальному закладі нашої дитини та не здійснювати тиск за відмову від шкільної форми.

В іншому випадку ми будемо змушені звернутись до органів прокуратури та суду за захистом наших прав та прав нашої дитини.

З повагою,

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни «Про освіту»
Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків...

Володимир кравчук
Особа, яка не сплатила вкладу, за своїм правовим статусом має весь обсяг корпоративних прав. Проте вона може бути виключена. Законом...

Інструкція з охорони праці №48 для вихователя групи продовженого дня
Вихователем групи продовженого дня може працювати особа, яка має спеціальну педагогічну освіту, І за станом здоров'я може виконувати...

Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії Місто Харків, шістнадцятого...
Петровою Марією Петрівною, що проживає в м. Харкові, вул. Леніна, 7, для оформлення (зазначається короткий зміст прохання про вчинення...

Інформація про кандидатів у члени вищої ради юстиції
України, не молодший 35 років, який проживає в Україні не менш як 10 останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту...

Закон України «Про освіту»
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя І здоров'я,...

Особливості розпорядження об’єктами права спільної власності
Майно може належати на праві власності не лише одній, а й кільком особам (суб’єктам права власності) одночасно. У такому разі між...

Запропонований шаблон договору може бути використаний для оформлення...
Договірні відносини у зв’язку з наданням послуг урегульовані Главою 63 Цивільного кодексу України

Термін придатності/реалізації/зберігання товару на момент поставки...
Товар, що продається за цим Договором, повинен відповідати вимогам державних стандартів та технічним умовам, діючим на території...

Особливості розпорядження об’єктами права спільної власності І. Вступ....
Майно може належати на праві власності не лише одній, а й кільком особам (суб’єктам права власності) одночасно. У такому разі між...

Договори про визначення часток у праві власності, про зміну розміру...
...

Наказ
Створити комісію для заповнення документів про базову загальну середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту випускників...

Навчальна книга богдан
Жодна частина цього видання не може бути використана чи відтворена дь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу позовне провадження при спадкуванні
Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин (держава Україна, Автономна Республіка Крим,...

Методичні рекомендації з розроблення інвестиційного проекту, для...
Ці Методичні рекомендації підготовлено з метою забезпечення однозначного підходу до розроблення інвестиційного проекту, для реалізації...

2. Правова держава І громадянське суспільство 9
Правова держава це така форма організації І діяльності державної влади, при якій держава І громадяни пов'язані взаємною відповідальністю...

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» інститут...
Галунько В. В. Людина І держава : монографія / Валентин Васильович Галунько, Володимир Іванович Милько. – К. Університет «Україна»,...

Закон І діти. Довідник для школярів Права кожної дитини записані...
Будь-яка людина повинна знати свої права та обов’язки. Але часто підлітки не знають, як захистити свої права, що для цього зробити,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт