Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Сторінка1/40
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


ПРОПОЗИЦІЇ

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

(щодо удосконалення системи ліцензування та усунення внутрішніх правових колізій) доопрацьовані з урахуванням зауважень та пропозицій громадськості


Редакція Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» із змінами, що пропонуються Державною регуляторною службою України

(з урахуванням змін, внесених Законом від 26.11.2015 № 835-VIII)

Зауваження та пропозиції громадськості та органів ліцензування, що надійшли до Державної регуляторної служби України

Редакція Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» із змінами, що пропонуються Державною регуляторною службою України, з урахуванням зауважень і пропозицій громадськості та органів ліцензування


Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) безліцензійна діяльність - провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії на його провадження, у тому числі провадження ліцензіатом частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої, ніж та, на яку йому надано ліцензію, а також провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період призупинення (зупинення) дії ліцензії;
11) видача ліцензії - внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб'єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
(частину першу статті 1 доповнено пунктом 1¹згідно із Законом України від 26.11.2015N 835-VIII)
12) призупинення (зупинення) дії ліцензії – тимчасове (на певний строк) припинення органом ліцензування дії ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття відповідного рішення та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про зупинення такого права;
13) відновлення дії ліцензії – рішення органу ліцензування про відновлення дії ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про відновлення такого права;
2) здобувач ліцензії - суб'єкт господарювання, який звернувся до органу ліцензування в установленому цим Законом порядку щодо отримання ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;
3) ліцензіат - суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності;

4) ліцензійні умови - нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії;

5) ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
(пункт 5 частини першої статті 1 у редакції Закону України від 26.11.2015 N 835-VIII)
6) ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів;

61) особливості ліцензування – передбачені спеціальними законами вимоги, зокрема, щодо порядку видачі, переоформлення та анулювання, призупинення (зупинення) та відновлення дії ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, які є відмінними від тих, які встановлені цим Законом.
Не можуть бути особливостями ліцензування вимоги щодо:
- не внесення відомостей про ліцензування видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- необхідності отримання здобувачами ліцензії/ліцензіатами ліцензії на паперовому носії (бланку);
- визначення Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії, призупинення (зупинення), відновлення дії ліцензії та анулювання ліцензії;
- затвердження ліцензійних умов рішенням органу ліцензування;
- порядку набрання чинності рішеннями органу ліцензування.
7) орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган, Національний банк України.

8) матеріально-технічна база провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню – сукупність засобів та місць провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, які відповідають вимогам ліцензійних умов.


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
4) ліцензійні умови - нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України або уповноваженого законом державного колегіального органу, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії;
Згідно з законами України «Про електроенергетику» та «Про ринок природного газу» НКРЕКП, що є державним колегіальним органом вповноважена на прийняття ліцензійних умов у сфері енергетики та на ринку природного газу. Згідно з законами України «Про електроенергетику» та «Про ринок природного газу» НКРЕКП, що є державним колегіальним органом вповноважена на прийняття ліцензійних умов у сфері енергетики та на ринку природного газу.


Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) безліцензійна діяльність - провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії на його провадження, у тому числі провадження ліцензіатом частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої, ніж та, на яку йому надано ліцензію, а також провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період призупинення (зупинення) дії ліцензії;
11) видача ліцензії - внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб'єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
(частину першу статті 1 доповнено пунктом 1¹згідно із Законом України від 26.11.2015 N 835-VIII)
12) призупинення (зупинення) дії ліцензії – тимчасове (на певний строк) припинення органом ліцензування дії ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття відповідного рішення та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про зупинення такого права;
13) відновлення дії ліцензії – рішення органу ліцензування про відновлення дії ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про відновлення такого права;
2) здобувач ліцензії - суб'єкт господарювання, який звернувся до органу ліцензування в установленому цим Законом порядку щодо отримання ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;
3) ліцензіат - суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності;

4) ліцензійні умови - нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії;

5) ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
(пункт 5 частини першої статті 1 у редакції Закону України від 26.11.2015 N 835-VIII)
6) ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів;
61) особливості ліцензування – передбачені спеціальними законами вимоги, зокрема, щодо порядку видачі, переоформлення та анулювання, призупинення (зупинення) та відновлення дії ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, які є відмінними від тих, які встановлені цим Законом.
Не можуть бути особливостями ліцензування вимоги щодо:
- не внесення відомостей про ліцензування видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- необхідності отримання здобувачами ліцензії/ліцензіатами ліцензії на паперовому носії (бланку);

- визначення Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії, призупинення (зупинення), відновлення дії ліцензії та анулювання ліцензії;

- затвердження ліцензійних умов рішенням органу ліцензування;
- порядку набрання чинності рішеннями органу ліцензування.
7) орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган, Національний банк України.
8) матеріально-технічна база провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню – сукупність засобів та місць провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, які відповідають вимогам ліцензійних умов.

Стаття 2. Сфера дії Закону та повноваження органів державної влади у сфері ліцензування
1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.
2. Дія цього Закону не поширюється на порядок видачі, переоформлення, призупинення (зупинення) та відновлення дій, анулювання ліцензій на здійснення таких видів господарської діяльності :
1) банківську діяльність, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність";
2) діяльність в галузі телебачення і радіомовлення, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";
3) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, що здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

3. Суб'єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії.
(частина третя статті 2 із змінами, внесеними  згідно із Законом України від 26.11.2015 N 835-VIII)

4. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є:
центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, - провадиться на всій території України;
Рада міністрів Автономної Республіці Крим, - провадиться на території Автономної Республіки Крим;
місцевий орган виконавчої влади, - провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.


5. Формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування у встановленому цим Законом порядку здійснюють:
Кабінет Міністрів України - шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування;

спеціально уповноважений орган з питань ліцензування;
органи ліцензування.


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Частину 2 доповнити новим пунктом:

4) професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка здійснюється відповідно до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів;
Запропоновано узгодити пропозиції ДРС із проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», як таку, що направлена на приведення повноважень і незалежності регулятора фондового ринку у відповідність з міжнародною практикою.


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

Суб'єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії, які вносяться на наступний робочий день після отримання органом ліцензування копії документа про здійснення у встановлений строк плати за видачу ліцензії.
Зазначені зміни дадуть можливість скоротити перелік підстав анулювання ліцензії і, як наслідок, уникнення зайвих адміністративних процедур, що відповідатиме принципам державної політики у сфері ліцензування, зокрема в частині визначеній абзацом п’ятим пункту 5 частини першої статті 3 Закону.

ОБГОВОРЕННЯ


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
Формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування у встановленому цим Законом порядку здійснюють:
Кабінет Міністрів України або уповноваженого законом державного колегіального органу - шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування;
Згідно з законами України «Про електроенергетику» та «Про ринок природного газу» НКРЕКП, що є державним колегіальним органом вповноважена на прийняття ліцензійних умов у сфері енергетики та на ринку природного газу.
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні.
Доповнити новою частиною:

6. У разі здійснення діяльності (окремих операцій, робіт, послуг), які суб’єкт господарювання виконує власними силами (працівниками, що працюють на умовах трудового договору, до функціональних обов’язків яких належить виконання даних операцій, робіт, послуг), якщо такі роботи і послуги не надаються третім особам (споживачам) або іншим суб’єктам господарювання, та не мають цінової визначеності, ліцензія не видається.

ОБГОВОРЕННЯ
Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України
Доповнити новою частиною:

6. На територіальні підрозділи органу ліцензування можуть покладатись обов’язки з виконання повноважень органу ліцензування щодо надання консультацій та перевірок за бажанням ліцензіата правильності документів, що подаються для отримання ліцензій.


Стаття 2. Сфера дії Закону та повноваження органів державної влади у сфері ліцензування
1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.
2. Дія цього Закону не поширюється на порядок видачі, переоформлення, призупинення (зупинення) та відновлення дій, анулювання ліцензій на здійснення таких видів господарської діяльності :
1) банківську діяльність, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність";
2) діяльність в галузі телебачення і радіомовлення, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";
3) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, що здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

3. Суб'єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії.
(частина третя статті 2 із змінами, внесеними  згідно із Законом України від 26.11.2015 N 835-VIII)

4. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є:
центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, - провадиться на всій території України;

Рада міністрів Автономної Республіці Крим, - провадиться на території Автономної Республіки Крим;
місцевий орган виконавчої влади, - провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

5. Формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування у встановленому цим Законом порядку здійснюють:
Кабінет Міністрів України - шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування;

спеціально уповноважений орган з питань ліцензування;
органи ліцензування.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та деяких інших законодавчих актів України...

Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про лікарські...

Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”...
Відповідно до пункту 11 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”...

Наказ
Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14....

Наказ
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів...

Наказ
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів...

Наказ
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів...

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва...
Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік...

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Порівняльна таблиця до проекту наказу "Про внесення змін до Ліцензійних...
Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про лікарські...

Наказ
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та відповідно до підпункту 48...

Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”...
Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на...

Закон україни
Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль...

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України...
«Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку І застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої...

Рішення про відмову може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством
Законах України від 19 грудня 1995 року №481/95-вр «Про державне регулювання виробництва І обігу спирту етилового, коньячного І плодового,...

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
«Про фінансовий лізинг», Положення Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування...

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
«Про фінансовий лізинг», Положення Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування...

Наказ
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт