Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Сторінка1/25
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування


Зміст положення (норми)

чинного законодавства

Зміст положення (норми)

запропонованого проекту акта

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) безліцензійна діяльність - провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії на його провадження, у тому числі провадження ліцензіатом частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої, ніж та, на яку йому надано ліцензію;

Виключити


11) видача ліцензії - внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

11) видача ліцензії – надання суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

Норма відсутня

12) анулювання ліцензії – позбавлення суб’єкта господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

Норма відсутня

13) зупинення дії ліцензії – тимчасове позбавлення суб’єкта господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

Норма відсутня

14) відновлення дії ліцензії – поновлення суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії про що робиться запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) здобувач ліцензії - суб’єкт господарювання, який подав до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії разом із підтвердними документами згідно з вимогами відповідних ліцензійних умов;

2) здобувач ліцензії - суб’єкт господарювання, який звернувся в установленому законом порядку до органу ліцензування про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

3) ліцензіат - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності;

3) ліцензіат - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

4) ліцензійні умови - нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, іншого уповноваженого законом органу державної влади, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії;

4) ліцензійні умови - нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, положенням якого встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії;

5) ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

5) ліцензія – це право суб’єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

6) ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів;

6) ліцензування – засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, безпеки навколишнього природного середовища;

Норма відсутня

61) особливості ліцензування – застосування передбачених законами вимог до порядку ліцензування господарської діяльності, відмінні від вимог, визначених цим Законом.


Норма відсутня

Не є особливостями ліцензування встановлені іншими законами вимоги, які суперечать принципам ліцензування, визначеним статтею 3 цього Закону.

7) орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган.

7) орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган.

Норма відсутня

8) матеріально-технічна база – сукупність засобів та/або місць провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

Норма відсутня

9) місце провадження господарської діяльності - місце (об’єкт, приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), на якому (у межах якого) суб’єкт господарювання провадить господарську діяльність або яке використовується у його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання);

Норма відсутня

10) ліцензійна справа - це єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях, в разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону.

Стаття 2. Сфера дії Закону та повноваження органів державної влади у сфері ліцензування

Стаття 2. Сфера дії Закону та повноваження органів державної влади у сфері ліцензування

1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

2. Дія цього Закону не поширюється на порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на здійснення таких видів господарської діяльності:

1) банківську діяльність, яка здійснюється відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

2) діяльність в галузі телебачення і радіомовлення, яка здійснюється відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;

3) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, що здійснюється відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Виключити

3. Суб’єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії.

3. Суб’єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії.

4. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є:

4. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є:

центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, - провадиться на всій території України;

центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, - провадиться на всій території України;

Рада міністрів Автономної Республіці Крим, - провадиться на території Автономної Республіки Крим;

Рада міністрів Автономної Республіці Крим, - провадиться на території Автономної Республіки Крим;

місцевий орган виконавчої влади, - провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

місцевий орган виконавчої влади, - провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

5. Формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування у встановленому цим Законом порядку здійснюють:

Кабінет Міністрів України або інший орган державної влади, у випадках, встановлених законом, - шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування;

……………………..

5. Формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування у встановленому цим Законом порядку здійснюють:

Кабінет Міністрів України - шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування;

……………………..

Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензування

Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензування

1. Державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на:

1. Державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на:

1) принципі єдиної державної системи ліцензування, що реалізується шляхом:

1) принципі єдиної державної системи ліцензування, який реалізується шляхом:

встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, виключно цим Законом;

встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, виключно цим Законом;

визначення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких документів, достатніх лише для підтвердження виконання вимог відповідних ліцензійних умов;

визначення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких документів, достатніх для підтвердження виконання вимог відповідних ліцензійних умов;

визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування та видів господарської діяльності згідно із статтею 7 цього Закону, на які відповідний орган ліцензування видає ліцензії;

визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування, визначених статтею 7 цього Закону видів господарської діяльності;

Норма відсутня

затвердження ліцензійних умов Кабінетом Міністрів України;

2) принципі територіальності, згідно з яким дія ліцензії поширюється на адміністративну територію органу ліцензування, що її видав;

2) принципі територіальності, згідно з яким дія ліцензії поширюється на адміністративну територію органу ліцензування, що її видав;

3) принципі дотримання законності шляхом того, що:

3) принципі дотримання законності шляхом того, що:

запровадження ліцензування виду господарської діяльності здійснюється виключно законом;

запровадження ліцензування виду господарської діяльності здійснюється виключно законом;

види господарської діяльності, не зазначені у статті 7 цього Закону, ліцензуванню не підлягають;

види господарської діяльності, не зазначені у статті 7 цього Закону, ліцензуванню не підлягають;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про лікарські...

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
Щодо удосконалення системи ліцензування та усунення внутрішніх правових колізій доопрацьовані з урахуванням зауважень та пропозицій...

Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”...
Відповідно до пункту 11 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”...

Наказ
Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14....

Наказ
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів...

Наказ
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів...

Наказ
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів...

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва...
Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік...

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Порівняльна таблиця до проекту наказу "Про внесення змін до Ліцензійних...
Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про лікарські...

Наказ
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та відповідно до підпункту 48...

Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”...
Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на...

Закон україни
Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль...

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України...
«Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку І застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої...

Рішення про відмову може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством
Законах України від 19 грудня 1995 року №481/95-вр «Про державне регулювання виробництва І обігу спирту етилового, коньячного І плодового,...

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
«Про фінансовий лізинг», Положення Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування...

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
«Про фінансовий лізинг», Положення Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування...

Наказ
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт