Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«Учитель року 2015» Підготувала учитель української мови І літератури

«Учитель року 2015» Підготувала учитель української мови І літератури

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Добропільська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Святогорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Матеріали

для участі в конкурсі

«Учитель року – 2015»


Підготувала

учитель української

мови і літератури

Святогорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Пивоварова О.М.


2014 – 2015 н.р.

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСВІДУ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

УЧАСНИКА КОНКУРСУ "УЧИТЕЛЬ РОКУ -2015"№ з/п

Документ

Паперовий носій

Електронний носій

1

Подання (за формою)

+
2

Особиста заява учасника Конкурсу (за зразком)

+
3

Інформаційна картка учасника ІІ туру Конкурсу (за зразком)

+

+

4

Узагальнення досвіду роботи++

5

Презентація
+

6

Фотографії (портрет та 2-3 сюжетних фото про педагогічну діяльність)
+

7

Додаткові матеріали (розробки трьох уроків)

+

+

8

Розробка одного позакласного заходу

+

+ЛИСТ-ПРЕДСТАВЛЕННЯ


Районний оргкомітет

Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року -2015»


Святогорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради представляє Пивоварову Олену Миколаївну, учителя української мови і літератури Святогорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на участь у районному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2015" у номінації «Учитель української мови і літератури».

Пивоварова О.М. працює учителем української мови і літератури з 1999 р. Має першу кваліфікаційну категорію. Постійно працює над підвищенням професійного рівня. Вивчає передовий педагогічний досвід, застосовує його у власній діяльності. Бере участь у конкурсах для учителів («Соняшник» - учитель», «Конкурс на кращу розробку уроку позакласного читання») , розміщує власні розробки на сайті « Методпортал» у мережі Інтернет.

Учні Олени Миколаївни є постійними учасниками та переможцями предметних олімпіад, конкурсів, уміють користуватися різними джерелами інформації, виготовляють мультимедійні презентації до уроків.

Олена Миколаївна є класним керівником 9 класу. Користується повагою з боку учнів, батьків і колег.

Пивоварова О.М. протягом 10 років очолює шкільне методичне об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу. Виступає на засіданнях шкільного МО, на педагогічних нарадах, нарадах при директорі. Очолює районне методичне об`єднання учителів української мови і літератури.

Керівник __________________ Дудушко С.І.

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)


М.П.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА КОНКУРСУ

«УЧИТЕЛЬ РОКУ2015»


Фотопортрет

4х6
Пивоварова

(Прізвище)

Олена

(Ім’я)

Миколаївна

(По батькові)І. Загальні відомості

Громадянство України

українка

Населений пункт

С. Вірівка

Дата народження (день, місяць, рік)

25.05.1978 р.

Місце народження

С.Вірівка

Адреса особистого сайта, блогу та ін., де можна познайомитись з учасником та опублікованими їм матеріалами
Адреса шкільного сайту в Інтернеті
ІІ. Робота

Місце роботи (найменування освітнього закладу відповідно до статуту)

Святогорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради

Посада

Учитель української мови і літератури

Предмети, які викладає

Українська мова і література

Класне керівництво (у даний час, в якому класі)

У 9 класі

Загальний педагогічний та трудовий стаж (повних років на момент заповнення картки)

17 років

Кваліфікаційна категорія

Перша кваліфікаційна категорія

Відомості про досягнення учнів
Відомості про друк у педагогічній пресі
Почесні звання та нагороди (найменування та дата отримання)
Місця та строки роботи за останні 10 років

Святогорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради

Викладацька діяльність за сумісництвом (місце роботи та посада)
ІІІ. Освіта

Найменування та рік закінчення професійної освіти

1997 рік, Донецький національний університет

Спеціальність, кваліфікація за дипломом

Філолог, учитель української мови і літератури

Додаткова професійна освіта за останні три роки (найменування освітніх програм, курсів, стажування і т.п., місця та строки їх отримання)

Вересень 2011 р. – курси підвищення кваліфікації при ДонОІППО з проблеми «Формування інформаційних компетентнотей учнів»

Знання іноземної мови (вказати рівень володіння)
Вчений ступінь
Назва дисертаційної роботи (робіт)
Основні публікації (в т.ч. брошури, книги)
IV. Громадська діяльність

Участь у роботі громадських організацій (найменування, напрям діяльності, дата вступу)
Участь у діяльності управлінської (шкільної) ради
Участь в реалізації районних, обласних, державних проектах (указати статус участі)
V. Дозвілля

Хобі
Спортивні захоплення та досягнення
Сценічні таланти
VІ. Контакти

Робоча адреса з поштовим індексом

Святогорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вул. Шкільна, 75, сел. Святогорівка Добропільського р-ну Донецької обл., 85020

Домашня адреса з індексом

вул. 50 років Жовтня, 3, с. Вірівка Добропільського р-ну Донецької обл., 85061

Робочий телефон з міжміським кодом

0(6277)93140

Домашній телефон з міжміським кодом
Мобільний телефон

0999474892

Факс з міжміським кодом
Робоча електронна пошта

svyatogorovka@mail.ru

Особиста електронна пошта
VІІ. Документи

Паспорт (серія, №, ким і коли виданий)

ВА 118706, виданий Добропільським МРВ УМВС 18.07.1995 р.

ІПН (індивідуальний податковий номер)
VІІІ. Професійні цінності

Професійне кредо учасника

«Учитель – особистість багатогранна»

Чим приваблює робота в школі

Робота в школі приваблює тим, що учитель постійно працює разом з учнями, зростає, вдосконалюється, виробляє в учнів уміння навчатися протягом усього життя.

В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу «Учитель року»

Поділитися власними педагогічними напрацюваннями з колегами, отримати нові знання та застосовувати їх у подальшій педагогічній діяльності.

ІХ. Додатки

Добірка кольорових фотографій:

Портрет 9х13 см;

Жанрова (з уроку, позакласного заходу, педагогічної наради та ін.)

Додаткові жанрові фотографії (не більше 5)
Цікаві відомості про учасника не розкриті попередніми розділами картки (не більше 500 слів)
Авторські статті та розробки учасника, які б він хотів опублікувати в засобах масової інформації

* Достовірність відомостей, які представлені в інформаційній карті, підтверджую. Даю дозвіл на внесення інформації в базу даних і використання заявки (крім контактних, паспортних даних та ІПН (індивідуального податкового номеру) в некомерційних цілях для розміщення в Інтернеті, буклетах і періодичних освітніх виданнях з можливістю редакторської обробки.

_____________ /_______________________/

(підпис) (Прізвище, ініціали)

«___»___________20___ р.


Узагальнення досвіду з проблеми

Шляхи формування

інформаційної

компетентності учнів”

Початок ХХІ ст. – це час визначення стратегічних орієнтирів, народження нової якості життя. Сучасні суспільно-економічні відносини змушують людину виявляти активну життєтворчість, мобільність, самостійність. Наразі піднімаються проблеми про постійне самовдосконалення і розвиток особистості, яка може керувати швидкозмінюваними процесами в навколишньому середовищі, а не залежати від них, адже вперше в історії людства покоління ідей і речей змінюються в часі швидше, ніж покоління людей (за визначенням Е. Тоффлера).

Якість освіти визначається як «національний пріоритет і передумова національної безпеки держави, додержання міжнародних норм і вимог законодавства країни щодо реалізації права громадян на освіту» [Моніторинг якості освіти. – К.: К.І.С., 2004].

Сьогодні йдеться про формування людини, здатної приймати відповідальні рішення, критично мислити, творчо вирішувати проблеми, самореалізовуватися – одним словом, компетентної особистості.

Розвиток інформаційної компетентності передбачає формування вмінь учнів обирати потрібні джерела інформації, удосконалення вмінь використовувати додаткову літературу, проведення інформаційних хвилинок, інформаційних диктантів, вироблення вмінь складати схеми, читати їх, стимулювати критичне ставлення до повідомлень засобів масової інформації

Оскільки сучасна школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації я спрямувала свою діяльність на вирішення наступних задач:

  • забезпечити високий інструментальний рівень знань випускників,

  • розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до практичної роботи;

  • залучати кожного учня до активної пізнавальної діяльності;

  • формувати навички  дослідницької діяльності,

  • розвивати критичне мислення;

  • формувати в учнів цілісну картину світу;

  • грамотно працювати з інформацією.


ІДЕЯ ДОСВІДУ, ЇЇ НОВАЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ЗНАЧУЩІСТЬ

Компетентнісне ставлення особистості до життя означає потребу в самопізнанні, саморегуляції в різних видах творчої діяльності, уміння об’єктивно й адекватно вирішувати життєві проблеми.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Система уроків у 8 класі Підготувала Ігнатьєва Наталія Анатоліївна...
Тема. Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком

«Використання сучасних технологій на уроках англійської мови» Підготувала...
Своїм кредо вважаю: “Знання складається із дрібних крихт щоденного досвіду. Тільки співпраця учителя з учнем здолає бар’єр І дасть...

Алексєєва О. О., учитель української мови та літератури зош №19 Готуємося...
Щоб успішно виконати завдання з мови та літератури, готуватися потрібно систематично й відповідально. Це важлива умова для учнів....

І. А. Висоцька, учитель української мови І літератури Миколаївської гімназії №3
Конструювання уроків української мови з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформації (зразки завдань)

Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури
Рецензенти: Кобзєєва Т. А., заступник директора з навчально – виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, учитель світової літератури,...

Технології блочно-консультативного навчання на уроках української мови
Автор: Котляр Раїса Павлівна, вчитель української мови та літератури Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, спеціаліст...

План-конспект уроку
Ганенко Олександра Андріївна, учитель української мови та літератури, Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №124

Конспект уроку зі світової літератури за новою Програмою для навчальних...
С. П. Фоміна,завідуюча навчально-методичним кабінетом світової літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені В. Сухомлинського...

План-конспект уроку з української мови в 10 класі на тему: «Лексико-синтаксичні...
Підготувала Бойко Людмила Юріївна, учитель вищої категорії Прилуцької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформаційних...

Дистанційний курс з орфографії (українська мова) для учнів 5-го класу 8 годин
Овчаренко Юлія Володимирівна, учитель української мови та літератури, вища категорія

Складне речення
Упорядник: Кравченко Ірина Миколаївна, вчитель української мови та літератури Олександрівської загальноосвітньої школи і-ш ступенів,...

Література 5-9 класи Авторський колектив
С. П. Фоміна, зав навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені В. Сухомлинського...

Література 5-9 класи Авторський колектив
С. П. Фоміна, зав навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені В. Сухомлинського...

Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнськогоконкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1
України; О. В. Ревнивцева, зав навчально-методичного кабінету зарубіжної літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені...

Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...

Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Зміст
України; О. В. Ревнивцева, зав навчально-методичного кабінету зарубіжної літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт