Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інноваційні технології у системі формування компетентностей ділового мовлення студентів

Інноваційні технології у системі формування компетентностей ділового мовлення студентів
Інноваційні технології у системі формування компетентностей ділового мовлення студентів

(з досвіду роботи)

Л.О.Сулімова, викладач української мови та

літератури вищої категорії

ВКНЗ "Володимир-Волинський

педагогічний коледж

ім.А.Ю.Кримського",

Волинська обл.

Великої значення у сучасному світі набуває вміння зав’язувати ділові стосунки та підтримувати їх. Головне, чим повинна керуватися ділова людина, - це професіоналізм. Стати професіоналом важко, але можливо. Розпочати потрібно із ділових паперів.

Кожна людина повинна уміти скласти і написати заяву, довідку, доручення, розписку, автобіографію, протокол, характеристику, правильно написати доповідну записку, заповнити анкету, скласти текст телеграми, написати план роботи, запрошення тощо. Хай не кожному доведеться писати резолюції, розпорядження, постанови, інструкції, накази, зате читати (і виконувати) їх доведеться всім.

Педагогічний коледж готує майбутніх учителів.

Модель ділової людини

Має справу

з діловими паперами

Знає, як організувати

ділові зустрічі

Пише

ділові листи

Проводить

ділові бесіди

Бере участь

у ділових колах

Їй притаманний

діловий вигляд

Вносить

ділові пропозиції

Її імідж

діловий стиль

Вчитель – ділова людина

Має справу

з шкільною документацією

Знає, як організувати

батьківські збори, зустрічі випускників, засідання ПЦК

Пише

службові записки, доповідні записки, листи батькам

Проводить

бесіди з учнями, колегами, батьками

Бере участь

у педрадах, парадах, зборах колективу

Йому притаманний

офіційний вигляд

Імідж

стриманий, професійний

Вносить

вносить зміни у навчальні програми, розклад навчальних занять, методики викладання предметів

Комунікативна компетенція (лат. competents – належний, відповідний) – сукупність знань про спілкування в різноманітних умовах і з різними комунікантами, а також уміння їх ефективного застосування у конкретному спілкуванні в ролі адресанта і адресата. Для професії вчителя адресант – вчитель, адресат – учні, батьки, колеги ( тобто нам необхідні комунікативні компетенції для спілкування з учнями, батьками, колегами.)

Мовна компетенція (лат. competens – належний, відповідний) – знання учасниками комунікації норм і правил сучасної літературної мови і вміле використання їх у продукуванні висловлювань.

Немає жодної професії, яка не пов'язана з написанням ділових паперів,

вчителю початкових класів необхідно оформляти безліч ділових паперів

(заяви, характеристики, особові справи). В основному - це документи з низьким рівнем стандартизації. А правильно підготовлений і належним чином оформлений документ – це свідчення високої культури виконавця.

Ділове мовлення – один із видів писемного мовлення, який характеризується особливостями стилю, лексики сфери використання.

Для всіх текстів рукописних чи друкованих документів характерні такі ознаки, як: ясність, точність, компактність, гранична стислість викладу з використанням термінології, часте вживання віддієслівних іменників, відіменних прийменників, складних сполучників, оповідний характер викладу, перевага прямого порядку слів у реченні, слабка індивідуалізація стилю мовця, повна відсутність художньо-зображальних засобів.

В офіційно-діловому стилі до точності мовлення ставляться найвищі вимоги. Вони виявляються у використанні спеціальних термінів, дат, цифрових даних, у точній назві установ.

Щоб правильно оформити різноманітні ділові папери, потрібно врахувати особливості офіційно-ділового стилю мовлення, дотримуватися основних вимог до будь – якого документа, а саме:

а) додержуватись прийнятих у даному суспільстві форм ділових паперів, їхньої структури та інше;

б) дотримуватися норм сучасної української літературної мови, не вживати кальок, використовувати загальновідомі, зрозумілі слова і конструкції;

в) не вживати просторічних, діалектних, розмовних, емоційно-експресивних мовних засобів;

г) домагатися логічної завершеності, чіткості висловлювання, точності викладу, вичерпності переконливості обґрунтування;

ґ) уникати двозначності, багатослів'я і т. ін.

Досить суха і одноманітна інформація, засвоїти яку студентам дуже важко. Особливо, коли сприймати все це просто слухаючи лекцію викладача.

Як же зацікавити студентів специфікою ділової мови, як навчити їх правильно і грамотно складати ділові папери?

Із свого невеликого досвіду переконалася, що робота з комп’ютером набагато більше подобається дітям, ніж вислуховування викладача. Тут на допомогу мені прийшли мультимедійні технології (комп'ютер, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка). Адже народна мудрість говорить: "Краще один раз побачити, ніж сто разів почути".

Улюбленим моїм жанром є "медіа-заняття". Таке заняття завжди яскраве, динамічне, насичене, результативне. Саме таке заняття, на мою думку , є найефективнішим у вивченні ділових паперів.

Сучасні комп’ютерні класи з операційними системами сімейства Windows містять пакет Microsoft Office, до складу якого входить редактор

презентацій Power Point. Це універсальна і проста у використанні та достатньо різноманітна щодо можливостей програма. Презентації, розроблені засобами даного редактора, дають можливість урізноманітнити процес навчання, роблять його цікавим насиченим, дозволяють значно економити час, викликають інтерес до навчання.

Для вивчення ділових паперів пропоную розробити «універсальну» презентацію (рис. 1), яку можна використати при вивченні будь-якого документа. Така презентація допоможе повторити , що таке документ, основні принципи оформлення ділових паперів, нагадає основні їх види .

Документ


 • Основний вид ділових паперів, який

має чітку композицію, належним

чином оформлений, вміщує

достовірну інформацію


Основні принципи оформлення ділових документів

 • Текст містить певну офіційно-ділову інформацію.

 • Виклад змісту чіткий, характеризується конкретністю і точністю формулювань, офіційністю стилю.

 • Відповідність мовних засобів їх стильовому призначенню.

 • Логічність формування думки, чіткість і послідовність викладу, членування тексту відповідно до будови ділового паперу.

 • Оформлення державною українською літературною мовою • Лист

 • Адреса

 • План роботи

 • Оголошення

 • Розписка

 • Протокол

 • Заява

 • Автобіографія

 • Звіт про виконану роботу

 • Характеристика

 • Офіційний лист

 • Акт

 • Протокол (складний)

 • Доручення

Рис.1 «Універсальна» презентація для вивчення ділових паперів.

Далі за допомогою функції «гіперссилки» можна перейти до вивчення потрібного документа.

Приступаючи до вивчення ділових паперів, варто спочатку не оголошувати тему заняття, а в короткій вступній бесіді створити проблемну ситуацію. Потім викладач показує зразок документа та проектує його на екран за допомогою мультимедійного проектора. Студенти самі можуть зробити висновок, що в діловому папері є заголовок, основна частина, підпис і таке інше.

Головне у вивченні документів – ознайомити студентів із їх структурою, формою і стилем. В першу чергу викладач повинен подати короткі теоретичні відомості про документ, перерахувати обов’язкові його реквізити, мовні рекомендації та зразки складання й оформлення ділових паперів.

Отже, медіа-заняття з вивчення ділових паперів можуть мати таку структуру:

а) різновид документа , його призначення;

б) реквізити;

в) вимоги до оформлення;

г) зразки;

д) тренувальні вправи.

Наприклад, щоб навчити студентів правильно писати заяви, пропоную таку презентацію (рис. 2) .

 • Зразок заявиЗавідувачу відділу "Початкової та дошкільної освіти"

ВКНЗ "Володимир-Волинський

педагогічний коледж

ім. А.Ю.Кримського"

Петренку О.М.

студентки 1 курсу групи Б

ВКНЗ "Володимир-Волинський

педагогічний коледж

ім. А.Ю.Кримського"

Солодухи Вікторії Сергіївни

Заява

Прошу відпустити мене з навчальних занять 20 лютого 2013 року в зв’язку з медичним обстеженням.

19.02.2013 року

(підпис)
Інформаційний документ, який

адресується установі або посадовій особі і містить прохання або пропозицію


Заява як різновид документа

 • У заяві може висловлюватися прохання прийняти на роботу. Зарахувати до навчального закладу, надати відпустку тощо.

 • Заяви бувають особистими ( пишуться від руки) та службовими ( пишуться на готових бланках), простими і складними, з обґрунтуванням прохання, поясненням причин і мотивів, переліком документів, які додаються до заяви.


Реквізити заяви

 • Повна назва організації, установи, а також посади особи, якій адресована заява.

 • Відомості про того, хто подає заяву.

 • Назва ділового папера – “Заява”.

 • Текст заяви.

 • Дата і підпис.
Вимоги до оформлення заяви

 • Заява пишеться власноруч в одному примірнику.
Культура мови
Тренувальні вправи

 • Напишіть заяву на ім'я директора коледжу про зарахування вас із 15 вересня до групи факультативних занять «Ділова українська мова».
 • Відредагуйте текст

Директору автобази №2

м.Полтави

від Стеценка О.М.

Заява

Шановний директор, до вас звертається водій автобази Стеценко О.М. Дуже прошу Вас звільнити мене на деякий час від роботи на дальніх рейсах. Я зараз лікуюся в поліклініці, довідку можу предявити. Дуже прошу не відмовляти мені.

12.01.2011 р. Стеценко
Усміхнись!

П.Глазовий

Заява

Неписьменності немає, ліквідовано її,

Та трапляються частенько ще такі грамотії,

Що, буває, як напише, як накрутить бісів син,

То виходить, як то кажуть, ні в ворота, ані в тин.

До директора заводу вчора від Панька

Надійшла заява ось яка:

«Прошу лічно дирекцію, а также завком,

Щоб мене не уважали більш холостяком.

Ізо мною в брак вступає будуща жена.

Я для свайби повершаю вбивство кабана,

Какового приобрьол я весом в сто кіло

І в його сопровожденні їду на село.

Ісходя із цього от пуск разрешіть мені,

Ібо я у брак вступаю на чотири дні.

Прошу рорішить,

Бо нада спішить,

І не откладать,

Бо некогда ждать.

ПАНТІЛЕЙ ЛЕПЕХА-

З подсобного цеха»

 • Використовуючи текст гуморески, напишіть заяву в офіційно-діловому стилі

Рис.2 Зразок презентації на тему «Заява»

За подібним зразком готую презентації до всіх занять ділового мовлення.

Власний досвід показав, що заняття, проведені з використанням мультимедіа, найбільш ефективні у навчальному процесі.

Практика свідчить, що рівень засвоєння студентами програмового матеріалу за даною темою дуже високий. Все це вказує на необхідність впровадження мультимедійних технологій у практику кожного викладача .

Основною формою існування ділового тексту є документ. В основі цього слова лежить латинське слово doceo , що значить «пояснює, викладає справу». Латинське слово documentum - це абстрактне поняття, що означає «зразок», «взірець».

Як уже зазначалося вище, щоб правильно оформити різноманітні ділові папери, потрібно врахувати особливості офіційно-ділового стилю мовлення, дотримуватися основних вимог до будь – якого ділового паперу. Отож, важливо завжди мати зразок потрібного документа.

На мою думку, актуальним є укладання довідника з ділового мовлення для студентів. Пропоную записувати зразки документів у окремий зошит або зберігати їх у особистому мовному портфоліо, якщо вдома є комп’ютер. Таким чином, по закінченню коледжу студент матиме свій «довідник», який стане йому корисним помічником у діловому спілкуванні.

Уміння складати ділові папери, вдумливо читати їх, правильно розуміти – обов’язок кожної сучасної людини. А обов’язок викладача – навчити дітей вижити у сучасному світі ділових відносин.

Література

1.Андрєєва, О.В. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури / О.В.Андрєєва // Зарубіжна література в школі. - 2008. - №6.- С.12-25.

2. Горецька, І.Й. Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса : (Конспект уроку) [ Електронний ресурс ]/ І.Й Горецька – Режим доступу до роботи: http//school.xvatit.com/index.php

3.Желюк, Н. Інформаційні технології на уроках української мови / Н.Желюк // Інформатика. – 2008. - №8. – С.20-24.

4.Жуковська, Н.М. Мультимедійні технології на допомогу вчителю літератури / Н.М. Жуковська // Комп’ютер у школі та сім`ї.- 2004.- №2.- С.51-53.

5.Костюк, Г.С. Психологія програмованого навчання. / Г.С. Костюк – К.: Радянська школа, 1973.- 123с.

6. Марун, М.Є. Формування умінь і навичок ділового мовлення

в учнів 5-9 класів:(Автореферат дисертації) [ Електронний ресурс ]/Микола Марун - Режим доступу до роботи: http://disser.com.ua/contents/6649.html

7. Марун, М.Є. Ділове мовлення в школі/ М.Є. Марун // Дивослово. – 1999. – №10. – С. 20 – 22.

8. Марун, М.Є. Формування ділового мовлення в школярів / М.Є.Марун// Українська мова і література в школі. - 1999. – № 3. – С. 19-22.

9. Матвієнко, Л.П.,Ващук Г.О. Ділова українська мова (Практичний посібник)./ Л.П. Матвієнко,Г.О.Ващук – Володимир-Волинський,1998.-95с.

10.Очеретяна, Л.В. Розбір мовних одиниць на уроці. Опорні схеми / Л.В.Очеретяна // Вивчаємо українську мову і літературу.-2008.- №8.-С.28.

11. Пшеничникова, О.В. Застосування комп`ютерних

технологій на уроках російської та української мов / О.В.Пшеничникова, Л.П.Смоляр // Комп`ютер у школі та сім’ї. - 2007.- №6.- С.31-32.

12.Радченко, І. Майстер-клас: мультимедійні жанри/ Ірина Радченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях,ліцеях та колегіумах.-2008.-№10.-С.8-17.

13.Салівон, Т.Л. Підготовка педагогів до розробки навчальних занять із мультимедійним супроводом у класі інформаційно-комунікативних технологій: (Рекомендації) [ Електронний ресурс ]/ Т.Л.Салівон - Режим доступу до роботи: http://kristti.com.ua/modules.php

14. Семенів, Н.Л. Електронний підручник з рідної (української) мови як засіб реалізації особистісно зорієнтованого навчання/Н.Л.Семенів // Українська мова і література в школі. - 2005. - №5. - С.2-6.

15. Скуратівський, Л. В. Інформаційні технології як засіб мовленнєвого розвитку учнів у процесі навчання української мови в основній школі / Л.В. Скуратівський // Українська мова і література в школі. - 2005. - №4. - С.7-10.

16. Соловйова, Н. Використання комп’ютерних технологій на уроках української мови та літератури / Н.Соловйова// Українська література в загальноосвітній школі.-2007.-№10 – С.12-14.

17.Сороко, Н.В. Стан і перспективи використання комп’ютерних технологій на уроках української мови / Н.В.Сороко // Комп’ютер у школі та сім`ї.-2006.-№8.-С.34-36.

18.Уліщенко, А. Комп’ютер для нас! / А.Уліщенко// Українська мова й література в середніх школах, гімназіях,ліцеях та колегіумах.-2007.-№2.- С.45-50.

19.Федоренко, Г.М. Комп’ютерні технології на уроках літератури/ Г.М.Федоренко// Вивчаємо українську мову і літературу.-2008.-№8.-С.6-9.

20.Черненко, В.О. Досвід розробки електронного посібника / В.О.Черненко // Комп’ютер у школі та сім`ї.-2007.-№6.-С.33-37.

21. Шелехова, Г. Використання комп’ютерних технологій на уроках української мови / Г. Шелехова//Українська мова і література в школі. - 2006- №8. - С.4-8.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вих. №09/07-14/502-oг/МЮ/вгсу від 09. 07. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна товариство з обмеженою відповідальністю "інноваційні технології 2005" (тов "інноваційні...

Вих. №19/09-14/696-oг/МЮ/вгсу від 19. 09. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна товариство з обмеженою відповідальністю "інноваційні технології 2005" (тов "інноваційні...

Методична розробка уроку з української мови у 7 класі на тему: «Культура...
Слово вчителя про жанри офіційно-ділового стилю: законодавчі, дипломатичні та адміністративно-канцелярські документи

Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей школярів на уроках в початковій школі
Анотація. В статті автор пропонує шляхи формування комунікативних компетентностей учнів початкової школи. Запропоновані з досвіду...

Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Невербальні засоби ділового спілкування
Мета. Досягти практичного засвоєння учнями ос­новних правил ділового спілкування на невербальному рівні; розвивати вміння моделювати...

Кабінет українського ділового мовлення та редагування службових документів

Методична розробка уроку з української мови у 5 класі на тему «Культура...
Мета: ознайомити учнів із правилами написання листів, підписування конвертів, формування вміння та навичок правильно визначати зміст...

Методична розробка уроку з української мови у 5 класі на тему «Культура...
Мета: ознайомити учнів із правилами написання листів, підписування конвертів, формування вміння та навичок правильно визначати зміст...

З предмету
Сті” з метою формування компетентностей передбачених освітніми програмами для студентів окр “Бакалавр” спеціальності 071 “Облік І...

Витяг із протоколу №2 засідання педагогічної ради
Про узагальнення досвіду роботи вихователя Шабленко Г.І. з проблеми «Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі»

Дипломи І ступеня 12
«Формування ключових компетентностей учнів на снові інноваційних освітніх технологій»

Інтерактивна технологія навчання як засіб формування ключових компетентностей...
«Що вивчати?». Такий підхід вже вичерпаний самою практикою розвитку освіти. Гуманізація освіти, її орієнтація на формування творчої...

Традиційні та інноваційні технології в сучасному уроці. Підготувала...
Лише добре знаючи свій предмет І постійно удосконалюючи свою майстерність, можна навчити інших

Що таке передовий педагогічний досвід?
Тема. Перспективний педагогічний досвід та інноваційні технології у освітньому просторі

Методична розробка з теми «Впровадження продуктивного навчання з...
...

І мета висловлювання у текстах різних типів. Заголовок тексту
«Мова І мовлення», «Текст», а також відповідно до нової мети шкільного мовного курсу – формування комунікативного мовлення – вивчають...

Урок-заочна екскурсія з природознавства у 2-му класі з теми «В гості до осені»
Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей школярів на уроках в початковій школі

Урок розвитку зв'язного мовлення
Тема. Належність висловлювання до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового. Сфери використання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт