Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт директора Іванівського нвк

Звіт директора Іванівського нвк

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Звіт

директора Іванівського НВК

про свою діяльність на посаді

протягом 2015/2016 навчального року

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015/2016 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування керівника перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, яке було затверджено за загальних зборах у червні 2015 року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Робота Іванівського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області в 2015/2016 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, сучасної державної політики в галузі освіти, Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, інтеграції України в європейський освітній простір, Постанов Уряду, нормативно-інструктивних матеріалів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, відділу освіти Чугуївської райдержадміністрації, стратегії розвитку освіти в Чугуївському районі на найближчі роки та перспективу створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти Чугуївського району.

У 2015/2016 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією педагогічної проблеми:“Компетентнісна спрямованість навчально-виховного процесу в умовах реформування та гуманізації освіти”.

На виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України заклад освіти створював оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту.. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, який відповідає сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність освітніх закладів. Школа працювала в одну зміну.

Стан і розвиток шкільної мережі:
Адміністрацією та педагогічним колективом закладу було проведено роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі, проаналізовано наповнюваність класів. Так, станом на 01 вересня 2015 року було відкрито 11 класів, кількість учнів становила 107. Середня наповнюваність учнів у класах складала 9,7 учнів, що на 0,3 показника відрізняється показника попереднього навчального року. Для порівняння:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

К-ть учнів

127

109

105

111

107

106

Середня наповнюваність класів

11,5

9,9

9,5

10

9,7

9,6

Важливим етапом формування мережі 2015/2016 навчального років є набір до 1-го та 10-го класів. Вже кілька років поспіль набуває позитивної динаміки мережа 1-х класів.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

К-ть учнів 1-го класу

8 учнів

9 учнів

9 учнів

11 учнів

14 учнів

8 учнів

14 учнів

Дана мережа задовольняє потреби мешканців села Іванівка.
Організація профільного навчання
За результатами роботи класних керівників, практичного психолога та адміністрації школи (анкетування учнів, роз’яснювальна робота серед батьків, психолого-педагогічна діагностика, робота з програмовим методичним забезпеченням) визначений профіль навчання. Згідно з заявами батьків Іванівський НВК організовує навчання в старшій школі (14 учнів) за універсальним профілем.
Кадрове забезпечення.

Протягом року навчальний заклад в основному був забезпечений кадрами. За штатним розкладом чисельність штатних одиниць становила:

 • вчителів – 22 особи ;

 • обслуговуючий персонал – 19 осіб;

 • вихователів – 2 особи.

Педагогічні працівники мають кваліфікаційні категорії:

2015/2016 навчальний рік

кількість

%

педагогічне звання “вчитель-методист”

2

8,3 %

педагогічне звання “старший учитель”

3

12,5 %

спеціалісти вищої категорії

6

25%

спеціалісти І категорії

6

25%

спеціалісти ІІ категорії

2

8,3%

Спеціалісти

2

8,3%

9 тарифний розряд

7

29%

Всього:

24 педагогічні працівники

У школі протягом 2015/2016 навчального року працювало:

 • педагогів пенсійного віку – 6,

 • технічних працівників та спеціалістів пенсійного віку – 5

Якісний склад вчителів-предметників має такий розподіл за кваліфікаційними категоріями:

Предмет викладання

Кількість вчителів

Учитель-методист

Вища категорія

І


ІІ


спеціаліст

9 тариф.

розряд

З них мають звання

Початкові класи

4

-

-

1

-

-

3

1

Укр.мова та література

2

-

2

-

-

-
1

Російська мова

2

-

1

1

-

-

-

1

Англійська мова

1

-

-

-

-

-

1

-

Історія

1

-

-

-

-

1

-

-

Математика

1

-

1

-

-

-

-

-

Географія

1

1

1

-

-

-

-

-

Фізика

1

1

1

-

-

-

-

-

Біологія

1

-

-

-

1

-

-

-

Хімія

1

-

-

1

-

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

-

-

1

-

-

-

-

Музичне мистецтво

1

-

-

-

-

-

1

-

Фізична культура

2

-

-

2
-

-

-

Педагог-організатор

1

-

-

-

-

-

1

-

Психолог

1

-

-

-

1

-

-

-

Вихователь дошкільної групи

2

-

-

-

-

-

2

-

Разом:

23

2

6

6

2

2

7

5

%

100%

8,3 %

25%

25%

8,3 %

8,3%

29

20,8 %

У школі протягом 2015/2016 навчального року працювало:

 • вчителів, що отримують пенсію по інвалідності ІІІ групи – 1 особи.


У порівнянні з 2012/2013, 2013/2014 навчальними роками якісний склад педагогічного колективу за наслідками атестації дещо змінився
Методична робота.

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Другий рік педколектив працює над проблемою “Формування професійної мобільності педагогічних працівників закладу в умовах упровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної середньої освіти - передумова виховання успішної соціально- адаптованої особистості, громадянина України”.

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету, який створено в цьому навчальному році під чітким керівництвом та за ініціативою директора школи.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, районних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси.

Результативною була робота всіх методичних об’єднань. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі також проектно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання.

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовувалася можливість атестації педагогічних кадрів. У 2014/2015 навчальному році були атестовані 6 педагогічних працівників в черговому порядку, а саме:

 • Бондар А.В., учитель географії;

 • Величко Валентина Миколаївна, учитель фізики;

 • Нагорна Ольга Михайлівна, учитель початкових класів

 • Атестаційна комісія за результатами відкритого голосування прийняла рішення:

Бондар А.В. - відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «Учитель-методист»;

Величко В.М. - відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «Учитель-методист»;;

Нагорна О.М. відповідає займаній посаді, встановити 9(дев’ятий) тарифний розряд.

Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів з питань нормативних документів, навчально-методичного забезпечення предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-педагогічній та методичній літературі, нових освітніх технологіях та системах щодо організації навчально-виховного процесу.

Атестаційна комісія підготувала узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що атестувався, склала протоколи оцінювання системи і досвіду роботи. Підсумки атестації педагогічних працівників школи у 2015/2016 навчальному році відображено у наказі. За підсумками роботи вчителів протягом атестаційного періоду над методичною темою оформлені матеріали з досвіду роботи до шкільного методичного кабінету.

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об’єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків та предметні тижні. Слід відзначити, що методичний рівень цих уроків у більшості був високим і достатнім. Учителі змогли продемонструвати свої методичні знахідки та цікаві прийоми і форми роботи. Велика кількість уроків мали нетрадиційну форму організації навчання учнів.

Аналіз стану методичної роботи у 2015/2016 навчальному році в закладі освіти дає підставу вважати, що процес реалізації педагогічним колективом загальношкільної методичної проблеми здійснювався на належному науково-теоретичному та методичному рівні. Проте є ще важливі питання, на розв’язання яких мають бути спрямовані зусилля педагогічного колективу в наступному навчальному році.

У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням навчальних кабінетів школи.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювались такі питання:

 • шляхи реалізації загальношкільної методичної теми: « Підвищення результативності роботи педагогічного колективу шляхом вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, творчого підходу до організації навчально – виховного процесу»;

 • сучасні педагогічні технології у навчально – виховному процесі;

 • підвищення педагогічної майстерності вчителів;

 • аналіз результативності виступу учнів у районному етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін, різноманітних предметних конкурсах;

 • аналіз гурткової та позакласної роботи з предметів;

 • хід атестації педагогічних працівників школи та курсова перепідготовка;

 • підготовка та проведення педагогічних рад: Роль органів учнівського самоврядування в організації виховання учнівського колективу,Формування предметних компетентностей засобами історичної освіти», Формування у школярів потреби у здоровому способі життя (стан викладання курсу « Основ здоров’я»), Дай руку першокласнику.

Згідно графіка проводилися предметні тижні. Предметні тижні – це своєрідний звіт про творчу співпрацю вчителів та учнів. Різні конкурси, змагання, вікторини, турніри, ігри доводять, що гра – це творчість, гра – це праця. Усі предметні тижні проведені на належному рівні.

У 2015/2016 навчальному році учителі проводили роботу з обдарованими дітьми. На виконання Національної Програми “Діти України”, державної програми “Обдаровані діти”, річного плану, в закладі освіти було проведено відповідну роботу, а саме: вивчено загальні та спеціальні методики й програми з метою виявлення, розвитку та підтримки обдарованих та здібних дітей.

До робочого навчального плану було введено:

 • спецкурси;

 • факультативи;

 • індивідуальні заняття;

 • призначено відповідального за роботу з обдарованими дітьми – Гауєр Н.В.

Робота шкільного коллективу, яка проводилась за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, дала свої позитивні результати, а саме:

 • проведено шкільний етап учнівських олімпіад з базових дисциплін, в якому взяло участь 6 учнів 3-4-х класів та 74 учні 6-11-х класів, що складає 94 % від загальної кількості учнів 3-11-х класів, з них - 32 учні брали участь у декількох предметних олімпіадах.

 • у районному етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін брали участь 6 учнів з шести предметів:

П/П

Прізвище, ім’я та по батькові учня

Клас

Кількість

олімпіад

Призові місця

1

Арнаутова Вікторія

3

1

ІV

2

Авдєєнко Дарина Володимирівна

4

1

ІІІ

3

Кабанець Микола Олександрович

9

1

І

4

Колісник Леся Володимирівна

9

1

ІІ

5

Кобилко Таїсія Єагеніївна

9

1

VI

6

Штих Євгенія Анатоліївна

10

2

ІІІ, ІVУ обласному етапі учнівських олімпіад брав участь ученm 9 класу Кабанець Микола Олександрович:П/П

Прізвище, ім’я

та по батькові учня


Клас

Секція

ІІ

етап

Обл.етап

Учитель

1

Кабанець Микола Олександрович

9

фізика

І

-

Величко В.М.Учителі, які підготували переможців районного етапу: Величко В.М. – 1 переможець; ШтихА.Г. – 1переможець; Байбак О.С. – 1 переможець; Грінько Т.М. -1 переможець;.

Учні школи брали активну участь у різноманітних конкурсах, турнірах, олімпіадах. Всього 42 учнів школи ( 2014/2015 – 42 учасника ) взяли участь у інтелектуальних конкурсах районного, обласного, всеукраїнського рівнів, а саме:Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2015/2016 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням.

Протягом 2015/2016 навчального року була активізована робота з організації факультативів:

 • факультатив «Православна культура Слобожанщини» (5-6 класи) - з метою продовження формування вміння жити у полікультурному та багатоконфесійному суспільстві сучасної України;

 • факультатив «Футбол» (8 клас), - з метою пропаганди здорового способу життя;

 • «Психологія» (11 кл.) - з метою оволодіння практичними навичками міжособистісних взаємин і ділового спілкування.

У 2014/2015 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів.

Аналіз результатів успішності з предметів свідчить, що в порівнянні з 2014/2015 навчальним роком простежується тенденція щодо підвищення якості знань з предметів інваріантної складової навчального плану, а саме української літератури, математики, інформатики, історії України, всесвітньої історії, правознавства, людини і світу, біології, географії, хімії, трудового навчання, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, основ здоров’я, фізичної культури, захисту Вітчизни. Та пряд з цим помітне й зниження якості знань з російської мови, зарубіжної літератури, української мови, англійської мови, алгебри, геометрії, інформатики, природознавства, фізики, астрономії, художньої культури.

У порівнянні з 2011-2012 до 2015-2016 навчальними роками різниця по рівнях навчальних досягнень учнів закладу складає:

 • Початковий - - 8%

 • Середній - +8,4%

 • Достатній - -16,4%

 • Високий - +6%Клас

Кількість учнів

П.І.Б. вчителя

Високий та

достатній рівень

Середній рівень

Претенденти

на нагородження Похвальними листами

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

2

12

Пазюра Н.О.

10

83

2

17

4

33

3

11

Грінько Т.М.

8

72

3

28

4

36

4

10

Коротя В.П.

6

60

4

40

3

30

Всього:

33
24

71,67

9

28,33

11

33

За результатами навчального року учні 5-11 класів мають належний рівень навчальних досягнень, що відповідає вимогам навчальних програм з усіх предметів, тобто було досягнуто запрограмованого результату, а саме:

Клас

К-ть учнів

П.І.Б. класного керівника

Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній

рівень

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

5

9

Бирка О.С.

1

11,11

3

33,33

5

55,56

6

9

Каптан Т.М.

1

11,11

5

55,56

3

33,33

7

8

Панченко А.Т.

-

-

-

-

8

100

8

10

Коровкіна І.С.

-

-

1

10

6

60

9

11

Величко В.М.

1

9,9

3

27,27

7

63,64

10

8

Прошутя Т.І

1

12,5

1

12,5

6

75

11

6

Кузьменко В.П.

-

-

-

-

6

100

Всього:

66
4

6,37

12

19,81

41

69,65Більшість учнів 5-11 класів , 75% , - навчається на середньому рівні, 15,75% - на достатньому рівні, 6,25% учнів мають високий рівень навчальних досягнень.

За підсумками навчального року із 92 атестованих учнів 2-11 класів школи закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях 40 учнів, що складає 39,57 % від загальної кількості, з них 15 учнів (15,9%)– на високому рівні.

Державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти учнів 11 класу проводилась з трьох предметів:

з/п

Назва навчального предмета

Кількість випускників

11-х класів

Кількість випускників

11-х класів, які обрали предмет для ДПА


1

Українська мова

6

6

2

Історія України

6

6

3

Іноземна мова (англійська)

6

6

Результати проведення державної підсумкової атестації учнів 11-х класів у 2015/2016 навчальному році узагальнені в наказі від 29.05.2015 № 60.

Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)


Загальна кількість учнів 11 (12)-х класів, які обрали предмет для складання ДПА

Кількість учнів, які звільнені

від проходження ДПА

Кількість учнів, яким зараховано ДПА(МАН, олімпіади)

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

1

Українська мова

6

-

-

6

2

33,3%

2

33,33%

2

33,33%

-

-

2

Історія України

6

-

-

6

1

16,7%

4

66,6%

1

16,7%

-

-

3

Іноземна мова (англійська)

6

-

-

6

-

-

3

50%

3

50%

-

-


Середній бал за результатами ДПА складає:

з української мови – 5,3

з історії України – 5,2

з іноземна мова (англійська) – 5,8

Порівняльна характеристика балів ЗНО та середнього балу табеля успішності в 11 класі свідчить , що з української мови середній бал ЗНО нижчий, ніж річний бал (-1),з історії України різниця становить -1,2, з математики теж нижчий середній бал ЗНО (- 0,4), лише ДПА з англійської мови має рівні результати з річним оцінюванням.Найвищий середній бал в атестаті про повну загальну середню освіту в Савінова Станіслава – 8,5.

Середній бал атестата про повну загальну середню освіту випускників школи знизився, про що свідчить наведена таблиця:

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

8,5

8,2

6,8

7,5

6,8
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2014-2015 навчальний рік

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2013-2014 навчальний рік

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2015-2016 навчальний рік

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2014-2015 навчальний рік

Звіт директора
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...

Звіт вчителя музичного мистецтва та художньої культури Високобайрацького...
Нвк федотової Н. І. про проходження курсів підвищення кваліфікації учителів музичного мистецтва, які викладають художню культуру,...

Аналітичний звіт соціально-психологічної служби Біляївського нвк федоровської О. О
Психолог Федоровська Олена Олександрівна, освіта вища психологічна, загальний стаж – 8 років на посаді психолога

Звіт Капранчук Т. М., директора
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт директора школи на загальних зборах
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Програма науково-практичного семінару «Система внутрішкільного контролю...
Візитна картка Любомльського нвк «зош і-іііст районна гімназія» ( директор нвк о. К. Тишик)

Звіт про діяльність директора
Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими...

Звіт директора хтл №9
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І ми зібралися, щоб зробити певні підсумки роботи педагогічного колективу ліцею, оцінити...

Звіт директора спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №159
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт директора школи «Про роботу директора школи у 2011/2012 навчальному році»
Пропозиція: головою конференції обрати вчителя англійської мови, української мови та літератури Грищенко Ірину Володимирівну, секретарем...

Звіт директора Знам’янської спеціальної загальноосвітньої
Головним завданням спецшколи – інтернату є забезпечення права громадян на освіту

Звіт директора Гланишівського нво „зош І-ІІІ ступенів днз” Лисенка...

Звіт про інженерно-геологічні вишукування
Печерській районній державній адміністрації м. Києва, надалі Виконавець, в особі директора Мандрика Ігоря Петровича, що діє на підставі...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт