Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах

Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах

Сторінка1/3
  1   2   3
Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах
Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти - це одна із форм організації навчально-виховного процесу. Дана форма навчання впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я, демографічної ситуації, організації їх навчання.

Індивідуальне навчання організовується відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, 20.12.2002року № 732 та відповідно до Наказу Кабінету Міністрів України № 797 від 15.10.2004 року про «Внесення змін до Положення про індивідуальне навчання у загальноосвітніх закладах», Наказу Міністерства освіти і науки України N 278 від 20.08.96 «Про затвердження Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну консультацію», рішенням колегії Міністерства освіти і науки України та АПН України

Від 23.06.99 № 7/5—7 16.06.99. І 1—7/6—6 «Про Концепцію державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами» та іншими нормативно-правовими актами.

Ратифікувавши основні міжнародні правові документи (Декларацію ООН про Права Людини, про права інвалідів, Конвенцію ООН про права дитини), Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема щодо здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами, в тому числі дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. Навчання в умовах сегрегації (інтернатна модель) перестає бути для них єдиним і обов’язковим типом закладу, в якому діти вчаться відокремлено та ізольовано від соціуму.

Статистика свідчить про те, що з кожним роком збільшується кількість дітей з різного роду порушеннями у фізичному та розумовому розвитку, тобто дітей з особливими освітніми потребами. Оскільки ступінь прояву порушення може бути різного роду (наприклад, моно або комбіновані порушення, що супроводжуються різними супутніми чинниками: епілептичними нападами, приступами агресії тощо), навчання дітей з особливими освітніми потребами може здійснюватися відповідно до певних форм: індивідуальне навчання, інтеграція, інклюзивне навчання або навчання в умовах сегрегації. НУ нормативно-правових та законодавчих актах наводиться перелік порушень та захворювань у дітей, що є підставою для альтернативних форм навчання.

Це діти з такими порушеннями і захворюваннями:

- порушення слуху (глухі, або слабочуючі )

- порушення зору (сліпі; або слабозорі);

- порушення інтелектуального розвитку (розумова відсталість; затримка психічного розвитку);

- порушення опорно-рухового апарату;

- комплексні порушення психофізіологічного розвитку (сліпоглухонімі; із дитячим церебральним паралічем, поєднаним з розумовою відсталістю);

- хронічні соматичні захворювання;

- психоневрологічні захворювання.

- порушення мовленнєвого розвитку.

Для дітей вищезазначених категорій нормативними документами регламентуються наступні форми навчання:

- індивідуальне навчання в домашніх умовах;

- навчання у спеціальній школі;

- навчання у школі-інтернаті;

- навчання у навчально-реабілітаційному центрі;

- навчання у спеціальному класі при загальноосвітній школі, дитячому садку,

- екстернатна форма навчання.
Методично – організаційне забезпечення індивідуального навчання у загальноосвітніх закладах.

Порядок запровадження індивідуальної форми навчання у загальноосвітніх закладах регламентовано Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України, 20.12.2002року № 732 та Наказом Кабінету Міністрів України № 797 від 15.10.2004 року про «Внесення змін до Положення про індивідуальне навчання у загальноосвітніх закладах».
Відповідно до нормативно-правових актів право на індивідуальне навчання мають такі учні:

- які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад;

- яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця;

- які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу;

- які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб);

- які не встигають протягом двох років навчання у школі I ступеня;

- які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку (у разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату).
Для вирішення питання про призначення індивідуального навчання, школа до 1 вересня кожного навчального року повинна подати списки дітей, яким виповнилось 15 років, до відділу освіти і отримати дозвіл на подальше навчання цих учнів.

Учні, які навчаються індивідуально, є учасниками навчально-виховного процесу того навчального закладу, який мають відвідувати. Індивідуальне навчання здійснюється до виповнення учнями 15 років. Для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації за рішенням місцевого органу державного управління освіти строк індивідуального навчання може бути змінений.
Рішення про організацію індивідуального навчання приймається на підставі таких документів:

- заява батьків або осіб, які їх замінюють;

- наказ директора навчального закладу;

- погодження відділу освіти.

- довідка ЛКК і довідка ПМПК

- копія свідоцтва про народження

- посвідчення інваліда

Довідка лікувально-консультативної комісії та заява батьків поновлюється щорічно.

Організація індивідуального навчання за рекомендаціями психолого-медико-педагогічної консультації.

Відповідно до Положення «Про індивідуальне навчання у загальноосвітніх закладах», кожна дитина, якій надається індивідуальне навчання, має бути обстежена психолого-медико-педагогічною консультацією.

Кожного року, до 20 вересня, директори шкіл мають подати список дітей, які потребують обстеження та переобстеження дітей районною (міською, обласною) психолого-медико-педагогічною консультацією.

На обстеження діти приходять обов’язково у супроводі батьків, або осіб, що їх замінюють, при собі мають такий пакет документів:

- заяву батьків про обстеження;

- копію свідоцтва про народження;

- картку стану здоров’я та розвитку дитини;

- зошити з математики та письма;

- альбом з малювання;

- особову медичну картку;

- документи, виписки, якщо дитина перебувала на лікуванні.

Після обстеження батьки, або особи, що їх замінюють, отримують витяг психолого-медико-педагогічної консультації з вказанням діагнозу та рекомендаціями щодо програми навчання.

Переобстеження дітей здійснюється відповідно поданої заявки та графіку психолого-медико-педагогічної консультації.

Обов’язковим переобстеження є в тому випадку, коли у витязі вказано рік наступного переобстеження.

За наявності пакету документів для організації індивідуального навчання, педагогічна рада вирішує питання про надання індивідуального навчання учням, яке затверджується наказом відділу освіти. Після цього видається наказ по школі «Про надання учневі індивідуального навчання у ---н/році» (Додаток 1).

Копія цього наказу передається у бухгалтерію відділу освіти.

Після цього наказом по школі призначається вчитель чи кілька вчителів для індивідуального навчання вдома.

Кількість годин для організації індивідуального навчання визначається наказом директора та затверджується відділом освіти відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану:

1-4-ті класи - 5 годин на тиждень на кожного учня;

5-9-ті класи - 8 годин на тиждень на кожного учня;

10-12-ті класи - 12 годин на тиждень на кожного учня за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (це діти із затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю), відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначається наказом директора навчального закладу, затверджується відділом освіти і становить:

1-4-ті кл. - 10 год. на тиждень на кожного учня,

5-9-ті кл. - 14 год. на тиждень на кожного учня,

10-12-ті кл. - 16 год. на тиждень на кожного учня.

Кількість годин на індивідуальне навчання понад установлену норму може бути збільшена шляхом надання платних послуг навчальним закладом.
Підставою для організації індивідуального навчання хворих дітей, які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад, є такі документи:

- витяг районної психолого-медико-педагогічної консультації;

- заява батьків з проханням зарахувати учня до школи;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- направлення відділу освіти;

- довідка, завірена печаткою лікарсько-консультативної комісії за підписом трьох членів, скріплена печаткою лікувального закладу;

Навчання здійснюється за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу (у міру потреби протягом навчального року).

Вчитель, призначений для навчання учня на дому, складає розклад уроків та графік роботи, який погоджується із заступником директора школи із навчально-виховної роботи і затверджується директором. Потім графік занять доводиться до відома учнів та батьків письмово («ознайомлений», підпис). Один примірник цих документів зберігається у заступника директора з навчальної (навчально-виховної) роботи для перевірки роботи вчителя, другий - у відділі освіти.

Індивідуальні плани вчитель складає відповідно до навчальної програми учня. Складений план перевіряє і затверджує заступник директора з навчальної (навчально-виховної) роботи.

Важливим аспектом роботи вчителя щодо організації індивідуального навчання є ведення класного журналу, який є документом для оплати праці вчителя, що здійснює індивідуальне навчання. Дата проведення кожного уроку повинна бути записана в класному журналі. Якщо проводяться спарені уроки, то в журналі двічі ставиться дата проведення уроку. У класному журналі вчитель залишає графу «Для приміток». У цій графі записуються заміни уроків іншими вчителями, якщо вони були.

У кінці кожного місяця вчитель, що здійснює індивідуальне навчання повинен звітувати заступникові директора з навчальної (навчально-виховної) роботи про виконання програми з даним учнем. Лише після цього складається табель оплати праці. Оплата праці педагогічних працівників здійснюється на загальних підставах відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

У кінці кожного року вчитель подає звіт щодо навчання учнів за індивідуальною формою (Додаток 7, 8), індивідуальний план роботи з учнем, що навчається вдома, здається вчителем в школу для перевірки заступником директора з навчальної (навчально-виховної) роботи виконання програми. Журнал перевіряється заступником директора і зберігається в архіві згідно чинного законодавства.

Кожен учень, який навчається за індивідуальною формою, заноситься у списки учнів класу, до якого він прикріплений. Учитель дає відомості про свого учня класоводу, який записує одержані відомості у класному журналі у відповідній графі.

У шкільний журнал виставляються оцінки тільки за чверть та річні, а також робиться запис рішення педагогічної ради про переведення учня до наступного класу.

Навчальні досягнення учня, який навчається за індивідуальною формою, фіксуються в окремому журналі.

У закладі оформляється особова справу на учня індивідуального навчання, у ній записуються дані про учня, річні оцінки, вкладається і зберігається направлення учня до школи, копія свідоцтва про народження.

Після закінчення учнем 1 -го, 4-го та випускного класів у особовій справі пишеться коротка характеристика на учня. Ведення особових справ контролюється заступником директора з навчальної (навчально-виховної) роботи. Особові справи зберігаються у секретаря школи.

Учень веде щоденник, у який записуються домашні завдання. У ньому повинно фіксуватись оцінювання навчальних досягнень дитини, наявні підписи батьків у кінці тижня, як у щоденнику звичайного учня.

Відповідно до Положення про спеціальну загальноосвітню школу –інтернат для дітей з вадами психічного, фізичного та (або) розумового розвитку тривалість уроку становить:

підготовчий клас -30 хвилин;

1-2 клас – 35 хвилин;

3-12 клас - 40 хвилин.

На кожному уроці після 15-20 хвилин занять проводиться 5 хвилинна пауза (пальчикова гімнастика, фізкультурна хвилинка, релаксуючі вправи).

Навчання обов’язково проводиться у І половину дня, бажано вчителем-дефектологом. Якщо дефектологічна освіта відсутня – вчителем відповідної спеціальності загальноосвітнього закладу. Послуги вчителя-дефектолога та вчителя-логопеда можуть надаватися працівниками психолого-медико-педагогічної консультації в рамках індивідуально-корекційної роботи з учнем певної нозології (Додаток 5). Практичний психолог загальноосвітнього закладу складає програму індивідуальної корекційно-розвивальної роботи з учнем, який відповідно до висновку ПМПК потребує корекції (пізнавальної сфери, емоційно-вольової сфери, комунікативно-поведінкових порушень тощо) і працює відповідно до графіку роботи, затвердженого директором закладу освіти.


Організація індивідуального навчання для учнів, що потребують лікування.

Індивідуальне навчання учнів, яким необхідно пройти курс лікування у лікувальному закладі більше одного місяця, організовується на базі найближчого за розташуванням до місця лікування навчального закладу, визначеного відділом освіти, і починається не раніше 3-5 днів після того, як хворий поступає до лікувального закладу.

При наявності у групі 5 і більше осіб, навчання здійснюється за груповою формою (у міру потреби протягом навчального року).

Контингент таких учнів ураховується в статистичних звітах тих шкіл, де вони навчаються постійно та не відраховуються зі складу учнів навчального закладу, до якого вони зараховані.

Результати виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні фіксуються у довідці, підписаній директором навчального закладу, який організовує індивідуальне навчання (Додаток 3).

Організація індивідуального навчання для учнів, що мають високий навчальний потенціал.

Індивідуальне навчання учнів, які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу, крім документів, здійснюється на підставі рішення ради навчального закладу за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу на початку навчального року (на один рік).

Індивідуальне навчання учнів, які проживають у селах, (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб), організовується за індивідуальним навчальним планом, затвердженим відділом освіти (з початку навчального року).
Організація індивідуального навчання учнів, які не встигають протягом двох років навчання у школі I ступеня.

Для організації індивідуального навчання учнів, які не встигають протягом двох років навчання у школі I ступеня, які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку, крім названих раніше документів, додається рішення психолого-медико-педагогічної консультації. Такі учні можуть продовжити навчання за індивідуальним навчальним планом та програмами певний термін, що зазначений у рекомендації ПМПК.

Для організації індивідуального навчання таких дітей крім раніше названих документів, додається довідка, завірена печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу. Навчання здійснюється за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу (у міру потреби протягом навчального року).

Після закінчення терміну індивідуального навчання учень може продовжувати заняття у навчальному закладі, учнем якого він є, на загальних підставах.

Навчання дітей, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Навчання дітей, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, здійснюється за індивідуальним планом, який складає вчитель, з урахуванням психофізичних особливостей учня та відповідно до рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації (Додаток 4). Щоб не дублювати календарні плани, учитель записує план у класному журналі обліку занять з даним учнем, потім проставляється лише дата проведення занять та оцінка з кожного предмета. Таке рішення приймається на засіданні педагогічної ради.

Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, надається відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначається директором навчального закладу, затверджується відповідним органом управління освітою і становить:

1-4-ті класи - 10 год. на тиждень;

5-9-ті - 14 год. - на тиждень;

10-12 –ті класи - 16 год. на тиждень.
Оцінювання навчальних досягнень учнів, що навчаються за індивідуальною формою.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється педагогічними працівниками відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

За результатами річного оцінювання та атестації учням 2-4, 5-8, 10 (11)-х класів, які навчаються індивідуально, видається табель успішності. Учні, які пройшли державну підсумкову атестацію, отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту згідно з чинним законодавством. Звільненню від підсумкової державної атестації підлягають учні, які навчалися індивідуально за станом здоров'я або з інших поважних причин, визначених чинним законодавством. Звільнення здійснюється у встановленому порядку.

У разі незгоди учня, батьків або осіб, які їх замінюють, з результатами річного та підсумкового оцінювання вони можуть оскаржити їх у відділі освіти.

Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання і мають високі результати у вивченні навчальних предметів, можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" та похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" відповідно до Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів".
Відповідні методичні служби проводять методичні декади, обласні заходи для педагогічних працівників з питань організації навчання за індивідуальною формою, проводять вивчення стану реалізації державних стандартів, надають консультативно-методичну допомогу, поширюють перспективний досвід роботи педагогів (додаток 9).
Додаток 1
НАКАЗ

Про організацію індивідуальної форми навчання
Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та на підставі поданих заяв батьків _______ від _______ року та витягу з протоколу № ____ засідання психолого-медико-педагогічної консультації від _______ року

НАКАЗУЮ:
1. Організувати індивідуальне навчання _______ у __ класі протягом _______ навчального року за програмою ____________ школи.
2. Протарифікувати з _______ року вчителю початкових класів _______ 10 годин на тиждень індивідуальних занять.
3. Учителю початкових класів _______:
3.1. До _______ року здійснити розподіл кількості годин для організації індивідуального навчання учня, відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
3.2. До _______ року скласти календарні плани індивідуальних занять.
4. Заступнику директора школи з навчальної роботи _______:
4.1. До _______ року скласти розклад індивідуальних занять;
4.2. До _______ року погодити календарні плани індивідуальних занять.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчальної роботи _______

Директор школи _______

Додаток 2

Алгоритм

роботи щодо організації навчання учнів

за індивідуальною формою
1. Ознайомлення батьків на батьківських зборах в серпні з Положенням про індивідуальну форму навчання та умовами його організації (питання внести в протокол батьківських зборів). Для вирішення питання про призначення індивідуального навчання, школа до 1 вересня кожного навчального року повинна подати списки дітей, яким виповнилось 15 років, до відділу освіти і отримати дозвіл на подальше навчання цих учнів.

2. Заява батьків.

У заяві батьки повинні вказати дату подання (не раніше, ніж дата довідки ЛКК), місце проживання. Предмети не вказуються. У заяві батьки також просять звільнити їх дитину від уроків з тих предметів, які вказані в довідці ЛКК. Довідка повинна мати номер, штамп лікувальної установи, дату, круглу печатку, три підписи членів ЛКК. Для збільшення кількості годин крім довідки надається копія посвідчення дитини-інваліда чи виписка з протоколу засідання обласної(районної) психолого-медико-педагогічної консультації.

3. Директор надає до відділу освіти подання та завірені копії довідки ЛКК, заяви батьків, посвідчення. У поданні вказується номер, дата довідки, ким видана, номер посвідчення. Дата подання цих документів до відділу освіти не може бути пізніша дати вихідної реєстрації.

4. Відділ освіти на підставі поданих документів видає наказ. Лише після отримання наказу директор на заяві батьків накладає резолюцію „До наказу” з датою отримання наказу відділу освіти.

5. На підставі наказу відділу освіти директор видає наказ по школі „Про організацію індивідуального навчання учня .... класу П.І.Б. у 2011-2012 н. р.”. Якщо дитина не має підстав для збільшення годин, то накази про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в констатуючу частину не вносяться.

6. Індивідуальний навчальний план складається заступником директора з НВР за зразком робочого навчального плану даного класу. Для конкретного класу інваріантною частиною навчального плану є предмети і курси, які входять до гранично допустимого навантаження і є обов'язковими для вивчення за індивідуальною формою. Розклад занять погоджується з батьками письмово, затверджується директором. Уроки в розклад писати кожного тижня, тобто не об'єднувати 1 раз на 2 тижні. У розкладі вказувати предмет, час початку уроку, тривалість уроку, місце проведення. Наприклад:
Предмет

понеділок

вівторок

середа

четвер

п'ятниця

1.

Основи економіки12.40 (0,25) каб. 132.

Хімія13.15 (0,5)

каб. 8


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо організіції індивідуальної форми навчання Опублікував
Алгоритм дій керівника навчального закладу щодо організації індивідуального навчання

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної форми навчання 2014 рік
Ведення документації І корекційна спрямованість індивідуального навчання

Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної...
України І полягає в психологічному обстеження дітей І підлітків, їхніх груп та колективів, моніторингу змісту й умов індивідуального...

Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної...
України І полягає в психологічному обстеження дітей І підлітків, їхніх груп та колективів, моніторингу змісту й умов індивідуального...

Методичні рекомендації з досвіду роботи щодо організації та проведення...
Методичні рекомендації з досвіду роботи щодо організації та проведення індивідуального навчання з учнями, що мають вади у психофізичному...

Державний стандарт розроблений з урахуванням Державних санітарних...
Методичні рекомендації "Організація інклюзивного, індивідуального навчання для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні рекомендації щодо особливостей навчання в дошкільних та...
України від 18. 06. 2013 №794, надсилаємо «Методичні рекомендації щодо особливостей навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних...

Методичні рекомендації щодо організації електрогосподарства в школах Горохівського району
Перелік посад І робочих місць, що вимагають присвоєння першої кваліфікаційної групи по електробезпеці

Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...

8. Методичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій
Навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік

Методичні рекомендації щодо облаштування І використання
Методичні рекомендації щодо облаштування І використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх...

Методичні рекомендації щодо практичних робіт з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо практичних робіт з навчальної дисципліни,,Облік у бюджетних установах" для студентів денної та заочної...

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050104...

Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної...
Методичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом

Методичні рекомендації щодо організації навчання учнів початкових...
С. А, Гаряча, завідуюча лабораторією початкового та дошкільного навчання та виховання

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технологій...
Лист мон україни від 26. 06. 2015 №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному...

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт