Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Старокостянтинівський районний методичний кабінет Миролюбненська зош і—ііі ступенів

Старокостянтинівський районний методичний кабінет Миролюбненська зош і—ііі ступенів

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Старокостянтинівський районний методичний кабінет

Миролюбненська ЗОШ І—ІІІ ступенів

Тимощук І.І.,

вчитель української мови та літератури

Передерій Л. В.,

вчитель української мови та літератури

Старокостянтинів - 2013


Передерій Л. В., Тимощук І.І.

Факультативний курс

«Чарівний світ поезії»

Плани-конспекти уроківАвтори-упорядники:

Передерій Лариса Володимирівна, вчитель української мови та літератури Миролюбненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського району Хмельницької області;

Тимощук Ірина Іванівна, вчитель української мови та літератури Миролюбненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського району Хмельницької області

Рецензент:

Березовська Алла Михайлівна, методист районного відділу освіти Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області.

Рекомендовано для використання в навчально-виховному процесі на засіданні методичної ради РМК (протокол №1 від 31.01.2013 р.).

Передерій Л.В., Тимощук І.І.

Факультативний курс «Чарівний світ поезії». 10 (11) клас. Плани-конспекти уроків. – 2013.- 193 с.

Посібник містить детальні розробки уроків та багатий додатковий матеріал – літературознавчі статті українських письменників та критиків. Практична частина планів-конспектів пропонує різноманітні форми діяльності класу на уроці: бесіду, роботу в групах, складання та коментування таблиць, доповіді.

ПЕРЕДМОВА

Шановні колеги!

Цей посібник складений на допомогу вчителеві відповідно до чинної програми факультативного курсу. У ньому розроблено різні типи уроків – як традиційні, так і нетрадиційні, є чимало методів та прийомів інтерактивного навчання, завдань для груп і пар, питань проблемно-пошукового характеру.

Завдяки розробкам уроків учні вдосконалять свої навички аналізу поетичних творів, отримають систематизовану інформацію з історії та теорії літератури, поглиблять знання про видатних представників української літератури, розширять загальнокультурний кругозір, навчаться формулювати та висловлювати власні погляди на літературні явища, самостійно готувати повідомлення.

Ми намагалися створити конспекти уроків, у процесі яких учитель дасть необхідні стартові знання, змогу висловити власні судження, заохотить школярів до глибшого пізнання, зацікавить, скорегує, спрямує вивчення теми. Але разом із тим не вимагатиме прийняття єдиної думки, не диктуватиме власне прочитання тексту, а дасть можливість учням вдатися до міркувань, винести свої оцінки подіям, явищам та героям. Саме тому багато уваги у планах-конспектах приділено спостереженню над текстами,бесідами, порівняннями, самостійному пошукові додаткової інформації, розвиткові зв’язного мовлення.

З повагою, автори

ЧАРІВНИЙ СВІТ ПОЕЗІЇ

ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ

10 (11) клас

Автор: В.І. Цимбалюк, викладач Сквирського ліцею Київської області, заслужений учитель України, кандидат педагогічних наук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Поезія – це завжди неповторність, // Якийсь безсмертний дотик до душі», - писала відома українська поетеса Л. Костенко. Тому постійне спілкування з поезією духовно збагачує людину, робить її життя прекрасним.

Факультативний курс «Чарівний світ поезії» для 10 (11) класу профільної школи є продовженням факультативного курсу «У світі поетичного слова», який пропонується для профільного навчання у 8 (9) класі.

Метою курсу «Чарівний світ поезії» є поглиблене ознайомлення учнів із специфічним світом поетичної творчості, із лірикою як літературним родом та її жанрами.

Завдання курсу:

 1. дати системне уявлення учням про лірику як своєрідний літературний рід у системі української культури на основі літературознавчих праць

  І. Франка та Л. Костенко;

 1. ознайомити учнів із основними ліричними жанрами в українській літературі та з кращими зразками сучасної української поезії;

 2. розвивати вміння презентувати художньо-біографічні книжки про особисте життя відомих українських поетів, яке стало основою їхньої творчості;

 3. навчити учнів проводити ідейно-художній аналіз поезії в єдності змісту і форми, рецензувати поетичні збірки;

 4. залучати учнів до позакласної роботи (оформлення поетичних збірок, альманахів, складання сценаріїв вечора поезії, готувати повідомлення, реферати, творчі звіти про роль поезії в людському житті);

 5. розвивати естетичні смаки учнів на основі ознайомлення зі світом поетичного слова.

  За структурою програма факультативного курсу складається із теоретичних і практичних розділів: «Вступ», «Лірика та її жанри», «Поетична вітальня», «Практичні заняття», «Підсумково-узагальнювальні заняття». У них подаються теоретичні відомості про поетичну творчість, жанри, її роль у житті. На теоретичних заняттях уводяться практичні вправи (складання власних віршів різних жанрів, переклад невеликих поетичних творів). На практичних заняттях учні вчаться робити ідейно-художній аналіз поезій, рецензувати поетичні збірки тощо.

  Основними методами і формами занять є: розповідь учителя, бесіда з учнями, зустріч з поетами, обговорення й презентація науково-популярних книжок та статей про поезію, участь у дискусії, складання власних поезій, рецензування поетичних збірок, обговорення учнівських творів тощо.

  Учні, які відвідують факультативний курс, можуть брати участь і в позакласній роботі: складання сценарію та підготовці вечора поезії, організації заняття клубу у формі поетичної вітальні, проведенні творчих звітів тощо.

  Наприкінці вивчення факультативного курсу «Чарівний світ поезії» можна проводити залік, на якому учні виступають із творчими звітами.

  ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

  10 (11) клас (17 годин на рік)

  з/п

  К-ть год

  Зміст програмного матеріалу

  Примітки

  1

  1

  Істина чи краса? Світ поезії в людському житті  2

  1

  І.Франко. «Із секретів поетичної творчості»  3

  1

  Ліричні жанри за мотивами. Громадянська, патріотична і філософська лірика  4

  1

  Пейзажна та інтимна лірика  5

  1

  Ліричні жанри за поетичною формою  6

  1

  Зорова поезія  7

  1

  Поезія в прозі. Верлібр. Сучасна модерністська поезія та її види  8

  1

  Ліро-епічні жанри  9

  1

  Поетичний переспів і переклад  10

  1

  Поетична вітальня: Тарас Шевченко і Варвара Рєпніна  11

  1

  Поетична вітальня: Іван Франко. «Тричі мені являлася любов»  12

  1

  Поетична вітальня: Леся Українка і Сергій Мержинський  13

  1

  Поетична вітальня: Павло Тичина і Наталія Коновал  14

  1

  Оформлення поетичної збірки, альманаху, сценарію вечора поезії  15

  1

  Ідейно-художній аналіз улюбленої поезії, рецензування поетичної збірки  16

  1

  Зустріч з українським поетом  17

  1

  Творчий звіт на тему: «Світ поезії в моєму житті»Урок №1

Істина чи краса? Світ поезії в людському житті

Мета: допомогти учням зрозуміти особистість Ліни Костенко, осягнути особливості її творчої манери, дослідити проблематику творів поетеси; удосконалювати вміння працювати у групах, навчати школярів з’ясовувати світоглядні позиції автора за його творчістю; розвивати образне мислення і творчі здібності, навички дослідницької роботи; виховувати повагу, любов до особистості митця; плекати почуття патріотизму, національної гідності; формувати громадянську свідомість, високу духовність.

Тип уроку: урок-дослідження.

Обладнання: портрет Ліни Костенко, фотоматеріали, виставка творів поетеси.

Життя людського строки стислі.
Немає часу на поразку
.

Л. Костенко

Випереджувальні завдання

І. Міні-проект «Життя-подвиг»

Завдання: «дослідникам» - ознайомити клас зі спогадами про поетесу; «акторам» - підготувати інсценізацію поезії «Доля»ІІ. Міні-проект «Нев’янучий сад поезії Ліни Костенко»

Завдання: «літературознавцям» - дослідити проблематику публіцистичної статті Ліни Костенко «Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала». Підготувати презентацію поезій: виразне читання, ідейно-художній аналіз.ІІІ. Міні-проект «Кодекс честі - заповідь нащадкам»

Завдання: «критикам» - підготуватися до засідання круглого столу «Чому творчість Ліни Костенко знайшла своїх шанувальників у всьому світі»; «експертам» - скласти «Кодекс честі» за творами Ліни Костенко.
Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку

IV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

Слово вчителя. Українська поезія – це неосяжний світ прекрасного, це світовідчуття і мудрість, яку наш народ з Божої волі висловлює через митців слова. Якби прочитати всю поезію, створену через століття, то можна було б пізнати історію душі народу і людини – історію страждань і сподівань, прагнення свободи і болю неволі… У віршах – багатство почуттів, краса української мови і рідної землі, любов до батьків та Батьківщини. У них – гаряче, пульсуюче серце нашої нації.

Час української поезії вершинного рівня почався від Тараса Шевченка і триває друге століття. Яскравим представником поезії світового рівня є Ліна Костенко.

(Звучить «Місячна соната» Л. ван Бетховена)

Декламатор.

Страшні слова, коли вони мовчать,

коли вони зненацька причаїлись,

коли не знаєш, з чого їх почать,

бо всі слова були уже чиїмись.

Хтось ними плакав, мучився, болів,

із них почав і ними ж і завершив.

Людей мільярди, і мільярди слів,

а ти їх маєш вимовити вперше!

Все повторялось: і краса, й потворність.

Усе було: асфальти й спориші.

Поезія – це завжди неповторність,

якийсь безсмертний дотик до душі.

Слово вчителя. Поезія - це правда і чесність із собою. А що робити поетові, коли правди не докличешся, не дошукаєшся, коли правда є прямою дорогою на Голгофу? Кожен митець вирішує це питання для себе сам. Одначе, відступивши від правди, поезія стає звичайним віршуванням. У цьому трагедія не тільки багатьох українських письменників, а й цілого суспільства, бо маємо величезну прогалину в літературному процесі ХХ століття. За томами книжок, написаних у добу соцреалізму, стоїть порожнеча. Спілка письменників щороку обростала новими й новими літераторами, а справжньої літератури не було, поезія вмирала. Її намагалися перетворити на щось потрібне до протоколу партійних зборів. Ліна Костенко, така вразлива до фальші, була однією з тих, хто страждав від цього незмірно.
Декламатор.

Поезія згубила камертон.

Хтось диригує ліктями й коліном.

Задеренчав і том, і обертон,

і перша скрипка пахне нафталіном.

Поезія згубила камертон.

Перецвілась, бузкова і казкова.

І дивиться, як скручений пітон,

скрипковий ключ в лякливі очі слова.

У правди заболіла голова

од часнику, політики й гудрону.

Із правдою розлучені слова

кудись біжать по сірому перону.

Відходять вірші, наче поїзди.

Гримлять на рейках бутафорські строфи.

Але куди? Куди вони, куди?!

Поезія на грані катастрофи.

І чи зупиним, чи наздоженем?

Вагони йдуть, спасибі коліщаткам…

Але ж вони в майбутнє порожнем!

Як ми у вічі глянемо нащадкам?!
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент...
Автори: М. М. Байцар, Л. А. Приймак, А. В. Ткач, вчителі української мови та літератури Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ...

Відділ освіти, молоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації...
Зміст даного доробку дасть можливість планувати та проводити роботу у школі за напрямом сімейного виховання. Рекомендовано для використання...

Методичний посібник для вчителів економіки
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту славутської райдержадміністрації старокривинський навчально-виховний...

Навчально-методичний посібник Автор розробки Карпук Оксана Василівна...
Навчально-методичний посібник. Нвк «Маневицька зош І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А. П. Бринського»68 стор

Відділ освіти Городищенської районної державної адміністрації Районний...
Кожна робота містить короткі теоретичні відомості, правила техніки безпеки, покроковий алгоритм виконання з додатковими завданнями...

Перспективний план роботи чижівської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2015...
Контингент дітей дошкільного віку по мікрорайону Чижівської зош І-ІІІ ступенів від 1 до 5 років

Департамент освіти Вінницької міської ради Міський методичний кабінет...
Рекомендовано методичною радою закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради». Протокол №3 від 25. 12....

Довідка за результатами комплексного вивчення Медвинської зош І-ІІІ ступенів
Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2014 рік, наказу №23 від 07. 02. 2014 року «Про проведення комплексного вивчення Медвинської...

Швиденко О. М. Міні-підручник для 9 класу Новоолександрівська зош – дитсадок
Наталія петрук – учениця 11 класу Новоолксандрівської зош – дитсадка І-ІІІ ступенів

«Учитель року 2015» Підготувала учитель української мови І літератури
Зош І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради представляє Пивоварову Олену Миколаївну, учителя української мови І літератури Святогорівської...

Відділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет

Итини за
Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради

Проект статуту
Солонянський районний науково-методичний кабінет” солонянської районної ради дніпропетровської області

Затверджено на засіданні педагогічної ради Шахтарської загальноосвітньої...
...

Відділ освіти виконкому Жовтневої районної у місті ради Районний...
Додаток Словник основних термінів І понять з питань креативного навчання

Ку «Криворізький районний науково методичний кабінет»
Виховна робота в школі. Збірник авторських розробок сценаріїв морально – етичного та художньо естетичного спрямування – 66 с

Кнз «Лозуватська загальноосвітня школа №1 імені Т. Г. Шевченка» Укладач Шевченко С. В
Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради

Цюрупинський районний методичний кабінет
У 2016-2017 навчальному році освітній процес у початковій школі організовується відповідно до чинних документів мон україниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт