Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Заява

Заява

Додаток 7

до Порядку обліку платників податків і зборів

(пункт 5.3)

Форма № 1-РПП 

ЗАЯВА

про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток
РеєстраціяПеререєстрація, зміни


Найменування контролюючого органу, до якого подається заява


Код за ЄДРПОУ

(заповнюється відокремленими підрозділами іноземних компаній, організацій у разі взяття на облік згідно з підпунктом 5.2.1 пункту 5.2 розділу V цього Порядку)

Повне найменування постійного представництва нерезидента в Україні
Місцезнаходження

П


оштовий індекс
Країна


Область


Район


Місто


ВулицяБудинок
/Корпус
Офіс/квартираДАНІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

Найменування органу державної реєстраціїДата реєстрації


/ /

Номер рішення про реєстрацію
О

СНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ Ознака ЗЕД

Код
ДРУГОРЯДНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Код
Код
Код
КодНазва виду діяльностіК

ЕРІВНИК: прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*Паспорт: серія _______ , номер __________________ , ким виданий ___________________________________ , дата видачі ___________


Т

елефони факс факс


Г

ОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов'язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків): прізвище, ім'я, по батькові та
реєстраційний номер

облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*Паспорт: серія ________ , номер _________________ , ким виданий __________________________________ ,

дата видачі ___________


Т

елефони факс факс

Кількість працівників на момент взяття на облік
Дані про рахунки постійного представництва

МФО банку

Найменування банку

рахунку


* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб – платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

2

Продовження додатка 7

Форма № 1-РПП

Дані про нерезидента
Найменування мовою оригіналу


Найменування українською мовоюІдентифікаційний номер нерезидента


у країні його місцезнаходження
Адресні дані нерезидента

Поштовий індекс


Країна

Область

Район

Місто

Район міста

Вулиця
Будинок
/Корпус
Офіс/квартира
Телефон

ФаксНазва органу державної

реєстрації
Дата реєстрації//
Номер рішення

про реєстрацію
Сфера діяльності нерезидента
Дані про банківські рахунки нерезидента

МФО банку

Найменування банку

рахунку


_____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

______________________

(підпис)

_________________________

(дата)

М.П.
ДАНІ ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ТА РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

(заповнюються посадовими особами контролюючого органу)
Результати обробки реєстраційної заяви
Прийнято рішення про реєстрацію
Відмовлено в реєстрації
Запропоновано подати нову заяву
Причини неприйняття рішення про реєстрацію


Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи контролюючого органу, відповідальної за прийняття рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації) постійного представництва платником податку на прибуток
Підпис Дата


Дата реєстрації платником податку на прибуток “___”_______________ _____ року


Реєстраційний (обліковий) номер
(заповнюється у разі взяття на облік постійного представництва нерезидента на території України згідно з пунктом 5.4 розділу V цього Порядку)


Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи контролюючого органу, відповідальної за внесення даних до електронної бази
Підпис Дата

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заява Заява
Заява – це офіційний документ що містить повідомлення в письмовій формі. Заява містить найчастіше пропозиції, скарги або прохання...

Реєстраційна заява платника податку Форма n 1-рн
Додаток №1. Реєстраційна заява на включення ог до Реєстру неприбуткових організацій та Пояснення до порядку запов

Заява на акредитацію туристичної фірми
Заява на акредитацію у таких країнах/The application is for accreditation to the following countries

Анкета -заява (опитувальник клієнта фізичної особи)
«Анкета-опитувальник клієнта фізичної особи», без заповнення інших частин. В разі відкриття Клієнту декількох рахунків одночасно...

Заява поступила До н-ської державної
Заява про відмову від прийняття спадщини з відсутністю вимоги про видачу свідоцтва про право власності

Перелік документів для визначення вартості об’єкта оренди І підготовки договору оренди
Заява про оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява...

Примірник № заява про відкриття документарного акредитива
Примірник № заява про відкриття документарного акредитива / letter of credit application №

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

Заява

ЗаяваБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт