Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток 1: „Заяви щодо спільної власності” Зразок заяви про згоду на дарування нерухомого майна (з приватизованою одним з подружжя земельною ділянкою)

Додаток 1: „Заяви щодо спільної власності” Зразок заяви про згоду на дарування нерухомого майна (з приватизованою одним з подружжя земельною ділянкою)

Додаток 1: „Заяви щодо спільної власності”
Зразок заяви про згоду на дарування нерухомого майна (з приватизованою одним з подружжя земельною ділянкою)


Відповідному органу нотаріату – за призначенням


Іванової Наталії Юріївни, 28.02.1964 р.н.,

паспорт серії ВО № 310888, виданий

Ужгородським МВ УМВС України в

Закарпатській області 24.07.1999 року,

мешкаю в м. Ужгород, вул. Шумна, буд. 10,


З а я в а

про згоду на укладення договору про відчуження майна,

що є об’єктом права спільної сумісної власності

Я, Іванова Наталія Юріївна, даю згоду на укладання договору про дарування моїм чоловіком Івановим Іваном Івановичем, НЕДОБУДОВАНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 30 (тридцять), що знаходиться на вулиці Миру в селі Минай Ужгородського району Закарпатської області, разом з земельною ділянкою площею 0,10 га, на якій він розташований, нашому сину Іванову Сергію Івановичу, 1983 р.н.

Недобудований житловий будинок, який буде даруватися, є нашою з Івановим Іваном Івановичем спільною сумісною власністю як такий, що набувався у період перебування у зареєстрованому шлюбі.

При цьому я заявляю, що погоджуюся з тим, щоб умови договору дарування недобудованого житлового будинку з земельною ділянкою визначалися моїм чоловіком самостійно.
дата

підпис:

посвідчувальний напис нотаріуса

Зразок заяви про згоду другого з подружжя на продаж нерухомого майна

Відповідному органу нотаріату – за призначенням


Іванової Наталії Юріївни, 28.02.1964 р.н.,

паспорт серії ВО № 310888, виданий

Ужгородським МВ УМВС України в

Закарпатській області 24.07.1999 року,

мешкаю в м. Ужгород, вул. Шумна, буд. 10,


З а я в а

про згоду на укладення договору про відчуження майна,

що є об’єктом права спільної сумісної власності

Я, Іванова Наталія Юріївна, даю згоду на укладання договору про продаж моїм чоловіком Івановим Іваном Івановичем, КВАРТИРИ № 39 (тридцять дев’ять), що знаходиться в будинку № 37 (тридцять сім), розташованому по проспекту Свободи в місті Ужгород.

Квартира, яка буде продаватися, є нашою з Івановим Іваном Івановичем спільною сумісною власністю як така, що набувалася (а саме – купувалася) у період перебування у зареєстрованому шлюбі.

При цьому я заявляю, що такий правочин відповідає інтересам нашої сім’ї, та погоджуюся з тим, щоб умови договору купівлі-продажу квартири (у тому числі і сума договору) визначалися моїм чоловіком самостійно.
дата

підпис:

посвідчувальний напис нотаріуса

Факт шлюбних відносин між Івановим І.І. та Івановою Н.Ю. перевірено за паспортом останньої, реквізити якого зазначено вище, в якому на стор. 10 „сімейний стан” є запис про реєстрацію 09.09.1995 року у відділі РАГС м. Ужгорода її шлюбу з гр. Івановим Іваном Івановичем, 1965 р.н.*

Приватний нотаріус:
*така відмітка доцільна на заяві, яка подається дружиною, оскільки при підписанні договору купівлі-продажу у чоловіка може не бути в наявності свідоцтва про шлюб, а за його паспортом перевірку шлюбних відносин здійснити неможливо, оскільки у ньому зазначено дівоче прізвище дружини.


Зразок заяви про згоду другого з подружжя на купівлю нерухомого майна

Відповідному органу нотаріату – за призначенням


Іванової Наталії Юріївни, 28.02.1964 р.н.,

паспорт серії ВО № 310888, виданий

Ужгородським МВ УМВС України в

Закарпатській області 24.07.1999 року,

мешкаю в м. Ужгород, вул. Шумна, буд. 10,


З а я в а

Я, Іванова Наталія Юріївна, даю згоду на укладання договору про купівлю моїм чоловіком Івановим Іваном Івановичем, КВАРТИРИ № 39 (тридцять дев’ять), що знаходиться в будинку № 37 (тридцять сім), розташованому по проспекту Свободи в місті Ужгород, власником якої є Петров Василь Васильович.

З діями мого чоловіка, які відповідають інтересам сім’ї, я повністю згодна і не маю заперечень проти оформлення договору купівлі-продажу зазначеної вище нерухомості. Умови договору купівлі-продажу (в тому числі сума договору) мені відомі.
*у випадку, коли заява подається не безпосередньо перед підписанням договору, тобто завчасно, або засвідчується іншим нотаріусом, зважаючи на те, що умови договору купівлі-продажу не можуть ще бути відомі, другий абзац можливо викласти в наступній редакції:

„При цьому я стверджую, що договір купівлі-продажу укладається моїм чоловіком в інтересах сім’ї на умовах, які ми попередньо обговорили і вважаємо вигідними для нас, і укладання цього договору відповідає нашому спільному волевиявленню.”

дата

підпис:

посвідчувальний напис нотаріуса

Зразок заяви про згоду другого з подружжя на іпотеку нерухомого майна

Відповідному органу нотаріату – за призначенням


Іванової Наталії Юріївни, 28.02.1964 р.н.,

паспорт серії ВО № 310888, виданий

Ужгородським МВ УМВС України в

Закарпатській області 24.07.1999 року,

мешкаю в м. Ужгород, вул. Шумна, буд. 10,


З а я в а

про згоду на укладення договору про іпотеку майна,

що є об’єктом права спільної сумісної власності

Я, Іванова Наталія Юріївна, даю згоду на укладання моїм чоловіком, Івановим Іваном Івановичем, договору про передачу в іпотеку (майнову поруку) АКБ „Національний кредит” КВАРТИРИ № 39 (тридцять дев’ять), що знаходиться в будинку № 37 (тридцять сім), розташованому по проспекту Свободи в місті Ужгород, для забезпечення виконання зобов’язань Сидорова Сергія Івановича перед банком за кредитним договором.

Квартира, яка буде передаватися в іпотеку, є нашою з Івановим Іваном Івановичем спільною сумісною власністю як така, що набувалася (а саме – купувалася) у період перебування у зареєстрованому шлюбі.

При цьому я погоджуюся з тим, щоб умови договору іпотеки квартири визначалися моїм чоловіком самостійно, або його представником (за виданою довіреністю).
дата

підпис:

посвідчувальний напис нотаріуса

Зразок заяви про згоду другого з подружжя на передачу в оренду (позичку) транспортного засобу

Відповідному органу нотаріату – за призначенням


Іванової Наталії Юріївни, 28.02.1964 р.н.,

паспорт серії ВО № 310888, виданий

Ужгородським МВ УМВС України в

Закарпатській області 24.07.1999 року,

мешкаю в м. Ужгород, вул. Шумна, буд. 10,


З а я в а

про згоду на укладення договору про оренду майна,

що є об’єктом права спільної сумісної власності

Я, Іванова Наталія Юріївна, даю згоду на укладання договору про передачу моїм чоловіком Івановим Іваном Івановичем в оренду товариству з обмеженою відповідальністю „БЕТА” транспортного засобу марки ВАЗ, моделі 21099, 2001 року випуску, колір – червоний, шасі (кузов, рама, коляска) № 456230000000, тип ТЗ – легковий-В, реєстраційний номер АО 23-23 АС.

Транспортний засіб, який буде передаватися в оренду, є нашою з Івановим Іваном Івановичем спільною сумісною власністю як такий, що набувався (а саме – купувався) у період перебування у зареєстрованому шлюбі.

При цьому я заявляю, що такий правочин відповідає інтересам нашої сім’ї, та погоджуюся з тим, щоб умови договору оренди транспортного засобу (у тому числі і розмір орендної плати за договором) визначалися моїм чоловіком самостійно.

дата

підпис:

посвідчувальний напис нотаріуса

Зразок заяви про згоду другого з подружжя на купівлю нерухомого майна, поданої за довіреністю

(у випадку, коли чоловік видав дружині довіреність на розпорядження всім майном та

грошовими коштами, з правом подання усіх необхідних заяв)

Відповідному органу нотаріату – за призначенням


Іванової Наталії Юріївни, 28.02.1964 р.н.,

паспорт серії ВО № 310888, виданий

Ужгородським МВ УМВС України в

Закарпатській області 24.07.1999 року,

мешкаю в м. Ужгород, вул. Шумна, буд. 10,

яка на підставі довіреності,

посвідченої 03.04.2006 року приватним нотаріусом

Ужгородського міського нотаріального округу

____________ за р. № ____,

діє від імені

Іванова Івана Івановича,

що мешкає там же

З а я в а

Я, Іванов Іван Іванович, в особі представника за довіреністю Іванової Наталії Юріївни, даю згоду на укладання договору про купівлю моєю дружиною Івановою Наталією Юріївною КВАРТИРИ № 39 (тридцять дев’ять), що знаходиться в будинку № 37 (тридцять сім), розташованому по проспекту Свободи в місті Ужгород, власником якої є Петров Василь Васильович.

З діями моєї дружини, які відповідають інтересам сім’ї, я повністю згоден і не маю заперечень проти оформлення договору купівлі-продажу зазначеної вище нерухомості. Умови договору купівлі-продажу (в тому числі сума договору) мені відомі.

дата

підпис: за довіреністю ________________

посвідчувальний напис нотаріуса


Зразок заяви співвласника у спільній частковій власності про відмову від переважного права на придбання частки


Відповідному органу нотаріату – за призначенням


Іванової Наталії Юріївни, 28.02.1964 р.н.,

паспорт серії ВО № 310888, виданий

Ужгородським МВ УМВС України в

Закарпатській області 24.07.1999 року,

мешкаю в м. Ужгород, вул. Шумна, буд. 10,


З а я в а

Я, Іванова Наталія Юріївна, ставлю до відома усіх зацікавлених у тому осіб, що відмовляюся від переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності, що передбачено ст. 362 Цивільного кодексу України, і заявляю, що не маю наміру придбавати відчужувані громадянином Власенком Петром Петровичем ¾ частки домоволодіння під № 6 (шість), розташованого на вулиці Митній в місті Ужгород, за суму 100000,00 (сто тисяч) гривень.

дата

підпис:

посвідчувальний напис нотаріуса

Зразок заяви про згоду на передачу спільних грошей подружжя у позику (на примірнику договору для нотаріуса)


З а я в а

Я, Малеш Людмила Іванівна, даю згоду на передачу моїм чоловіком, Малеш Іваном Івановичем, в безпроцентну позику громадянин Німеччини Бекер Юрген Гельмут Ганс-Дітер наших з чоловіком спільних грошових коштів в сумі 2 529 716,40 грн. (два мільйони п’ятсот двадцять дев’ять тисяч сімсот шістнадцять гривень 40 копійок) на умовах, йому відомих.
дата підпис:
Особи заявниці встановлено за паспортом серії ___ № ____, виданим __________ МВ УМВС України в ________ області ___ року. Справжність її підпису перевірено. Факт шлюбних відносин між Малеш І.І. та Малеш Л.І. перевірено за паспортом останньої, реквізити якого зазначено вище, в якому на стор. 10 «сімейний стан» є запис про реєстрацію ____ року у відділі РАГС м. Ужгорода її шлюбу з гр. Малеш Іваном Івановичем, 1975 р.н.
дата приватний нотаріус:


*****************************************************************************


Зразок заяви про згоду на передачу в заставу транспортного засобу (на примірнику договору для нотаріуса)

З а я в а

про згоду на укладення договору про заставу майна,

що є об’єктом права спільної сумісної власності

Я, Іванова Наталія Юріївна, даю згоду на укладання моїм чоловіком, Івановим Василем Івановичем, договору про передачу в заставу Акціонерному комерційному банку „Райффайзенбанк Україна”, для забезпечення виконання його зобов’язань перед банком за кредитним договором, транспортного засобу:

  • марки ГАЗ, моделі 2705-ЗПАХ12Д, білого кольору, 2003 року випуску, шасі (кузов, рама, коляска) № Х9627050060411111, тип ТЗ – мікроавтобус-D, реєстраційний номер АО 07-77 AС.

Транспортний засіб, який передається в заставу, є нашою з Івановим Василем Івановичем спільною сумісною власністю як такий, що набувався (а саме – купувався) у період перебування у зареєстрованому шлюбі.

При цьому я заявляю, що такий правочин відповідає інтересам нашої сім’ї, та погоджуюся з тим, щоб умови договору застави транспортного засобу визначалися моїм чоловіком самостійно.
дата підпис:
Особи заявниці встановлено за паспортом серії ___ № ____, виданим __________ МВ УМВС України в ________ області ___ року. Справжність її підпису перевірено. Факт шлюбних відносин між Івановим В.І. та Івановою Н.Ю. перевірено за паспортом останньої, реквізити якого зазначено вище, в якому на стор. 10 «сімейний стан» є запис про реєстрацію ____ року у відділі РАГС м. Ужгород її шлюбу з гр. Івановим Василем Івановичем, 1954 р.н.
дата приватний нотаріус:

Зразок заяви про те, що набувач є вдовою/вдівцем (на примірнику договору для нотаріуса)


З а я в а


Я, Іванова Валерія Іванівна, цією заявою стверджую той факт, що з 03.05.2001 року я є вдовою, і грошові кошти, що витрачаються мною на придбання квартири за цим договором, не є спільною сумісною власністю, і особи, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на грошові кошти (чи їх частку), витрачені на купівлю квартири, у тому числі відповідно до статей 65, 74 та 97 Сімейного кодексу України, відсутні.
дата підпис:

З а я в а


Мені, Петровій Наталії Анатоліївні, зміст вищенаведеної заяви Іванової Валерії Іванівни відомий.

дата підпис:
Особу заявників встановлено, справжність їх підпису перевірено.

Факт того, що Іванова В.І. є вдовою, перевірено за свідоцтвом серії ___№ ___, виданим відділом РАГС _________ ___ року про смерть ___ року __________________, яке мені до огляду було подано та повернуто Івановій В.І., а також за паспортом Іванової В.І., реквізити якого записано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, в якому відсутня відмітка про реєстрацію нового шлюбу.
дата приватний нотаріус:


*****************************************************************************

Зразок заяви про те, що набувач у шлюбі не перебуває (на примірнику договору для нотаріуса),

продавець діє за довіреністю


З а я в а


Я, Кузнєцова Олена Олександрівна, цією заявою стверджую той факт, що у шлюбі не перебуваю і грошові кошти, що витрачаються мною на придбання домоволодіння за цим договором, не є спільною сумісною власністю, і особи, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на грошові кошти (чи їх частку), витрачені на купівлю домоволодіння, у тому числі відповідно до статей 65, 74 та 97 Сімейного кодексу України, відсутні.

дата підпис:


З а я в а


Мені, Петрову Роману Івановичу, представнику Сидорова Івана Сергійовича, зміст вищенаведеної заяви Кузнєцової Олени Олександрівни відомий.

дата підпис:
Особу заявників встановлено, справжність їх підпису та повноваження перевірено.

Факт відсутності перебування Кузнєцової О.О. у зареєстрованому шлюбі перевірено за свідоцтвом серії ___ № _____, виданим відділом РАЦС Ужгородського міського управління юстиції ____ року, про розірвання ___ року шлюбу між Кузнєцовим Владиславом Івановичем та Кузнєцовою Оленою Олександрівною, яке мені до огляду було подано та повернуто Кузнєцовій О.О., а також за її паспортом, реквізити якого записано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, в якому відсутня відмітка про реєстрацію нового шлюбу.
дата приватний нотаріус:
Зразок заяви про те, що продавець є вдовою/вдівцем (на примірнику договору для нотаріуса)*


З а я в а


Я, Іванова Валерія Іванівна, цією заявою стверджую той факт, що з 03.05.2001 року я є вдовою та по сьогоднішній день у шлюбі не перебуваю, і відчужувана мною за даним договором квартира не є спільною сумісною власністю, і осіб, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на відчужувану квартиру (її частку), у тому числі відповідно до статей 65, 74 та 97 Сімейного кодексу України, немає.
дата підпис:

З а я в а


Мені, Петровій Наталії Анатоліївні, зміст вищенаведеної заяви Іванової Валерії Іванівни відомий.

дата підпис:
Особу заявників встановлено, справжність їх підпису перевірено.

Факт того, що Іванова В.І. є вдовою, перевірено за свідоцтвом серії ___№ ___, виданим відділом РАГС _________ ___ року про смерть ___ року __________________, яке мені до огляду було подано та повернуто Івановій В.І., а також за паспортом Іванової В.І., реквізити якого записано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, в якому відсутня відмітка про реєстрацію нового шлюбу.
дата приватний нотаріус:
*така заява можлива тільки у разі, коли майно набувалось після смерті другого з подружжя. Якщо з правовстановлювального документу вбачається, що майно набувалось до смерті другого з подружжя, то подання такої заяви буде порушенням, оскільки в такому разі другий з подружжя автоматично став співвласником, і є потреба оформляти спадщину на частку другого з подружжя. Для цього спадкоємці звертаються до державного нотаріуса з проханням видачі „Свідоцтва про право власності в спільному майні подружжя на частку того з подружжя, який помер”, проводять реєстрацію виданого свідоцтва в БТІ, отримують Витяг з реєстру прав власності та оформляють спадщину на цю частку.
*****************************************************************************
Зразок заяви про те, що продавець у шлюбі не перебуває (на примірнику договору для нотаріуса)


З а я в а


Я, Кузнєцова Олена Олександрівна, цією заявою стверджую той факт, що відчужуване мною домоволодіння не є спільною сумісною власністю, оскільки на час його набуття (як і на день підписання цього правочину) я не одружена, і осіб, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на відчужуване домоволодіння (його частку), в тому числі і відповідно до статей 65, 74 та 97 Сімейного кодексу України, немає.
дата підпис:


З а я в а


Мені, Петрову Роману Івановичу, зміст вищенаведеної заяви Кузнєцової Олени Олександрівни відомий.

дата підпис:
Особу заявників встановлено, справжність їх підпису перевірено.

Факт відсутності перебування Кузнєцової О.О. у зареєстрованому шлюбі на момент придбання домоволодіння перевірено за її паспортом, реквізити якого записано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, в якому відсутня відмітка про реєстрацію шлюбу.
дата приватний нотаріус:


Зразок заяви про те, що продавець у шлюбі не перебуває (на примірнику договору для нотаріуса)

від Продавця діє представник за довіреністю, у якій передбачено право подання заяв про належність

Продавцю майна на праві особистої власності

З а я в а


Я, Кузнєцова Олена Олександрівна, в особі представника за довіреністю Кузнєцової Ірини Олександрівни, цією заявою стверджую той факт, що відчужуване мною домоволодіння не є спільною сумісною власністю, оскільки на час його набуття (як і на день підписання цього правочину) я не одружена, і осіб, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на відчужуване домоволодіння (його частку), в тому числі і відповідно до статей 65, 74 та 97 Сімейного кодексу України, немає.
дата підпис: за довіреністю ____________


З а я в а


Мені, Петрову Роману Івановичу, зміст вищенаведеної заяви Кузнєцової Олени Олександрівни, від імені якої діє представник Кузнєцова Ірина Олександрівна, відомий.

дата підпис:
Особу заявників встановлено, справжність їх підпису та повноваження перевірено.
дата приватний нотаріус:


*****************************************************************************

Зразок заяви про те, що набувач у шлюбі не перебуває (на примірнику договору для нотаріуса)

від Покупця діє представник за довіреністю, у якій передбачено право подання заяв про належність

Покупцю грошей на праві особистої власності


З а я в а


Я, Кузнєцова Олена Олександрівна, в особі представника за довіреністю Кузнєцової Ірини Олександрівни, цією заявою стверджую той факт, що у шлюбі не перебуваю, і грошові кошти, що витрачаються мною на придбання домоволодіння за цим договором, не є спільною сумісною власністю, і особи, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на грошові кошти (чи їх частку), витрачені на купівлю домоволодіння, у тому числі відповідно до статей 65, 74 та 97 Сімейного кодексу України, відсутні.

дата підпис: за довіреністю ____________


З а я в а


Мені, Петрову Роману Івановичу, зміст вищенаведеної заяви Кузнєцової Олени Олександрівни, від імені якої діє представник Кузнєцова Ірина Олександрівна, відомий.

дата підпис:
Особу заявників встановлено, справжність їх підпису та повноваження перевірено.
дата приватний нотаріус:

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Поняття та порядок поділу спільного майна подружжя
Поділ спільного майна подружжя означає припинення права спільної сумісної власності подружжя на це майно І виникнення на її основі...

Теоретичні та практичні аспекти заповіту подружжя
Відповідно до ст. 1243 Цивільного кодексу України (далі — цк) подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить...

Методичні рекомендації з питань нотаріального посвідчення договорів...
Сімейний кодекс України передбачає, що до об’єктів права спільної сумісної власності подружжя належать

Зразок 8 заяви про згоду на передачу спільних грошей подружжя в позику заява
Я, Малеш Людмила Іванівна, даю згоду на передачу моїм чоловіком Малеш Іваном Івановичем у позику громадянину Петрову Петру Петровичу...

Методичні рекомендації щодо посвідчення договорів про виділ (поділ)...
Об’єктом права спільної часткової власності є об’єкт нерухомого майна, який складається з однієї основної будівлі та допоміжних будівель...

Інструкція про заповнення бланків державних актів на право власності...
Міністрів України від 2 квітня 2002 року n 449 "Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного...

Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності...
Тимчасового положення про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав власності на них в місті Києві, з метою удосконалення...

Зразок заяви про відмову від спадщини (за законом на користь іншого спадкоємця)
Згідно ст. 60 Сімейного кодексу України я маю право на частку в спільному майні подружжя, але одержувати свідоцтво про право власності...

Практика щодо земельних правовідношень у запитаннях та відповідях
Про порядок складання, видачі, реєстрації І зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку І право постійного...

Додаток 2 Зразок Заяви Споживача нв щодо узгодження ро

Рішення міської ради про переоформлення права постійного користування...

Договір про визначення часток в праві спільної власності подружжя
У ч. 1 ст. 368 Цивільного кодексу України (далі — ЦК україни) наведено визначення спільної сумісної власності: «Спільною сумісною...

М. Виноградів вул Злагоди, 25
Прошу надати дозвіл на здійснення правочину щодо рухомого І нерухомого майна: продаж, купівлю, обмін, дарування, прийняття/відмови...

Зразок позовної заяви про зміну прізвища дитини
Після цього я вирішила змінити прізвище дочки І попросила відповідача дати на це свою згоду. Однак він відмовився

Зразок позовної заяви про визнання права власності в порядку спадкування

Додаток 5 Зразок заяви щодо технічного огляду електроустановок та прийняття ро
Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності з ват «Запоріжжяобленерго» (оригінал)

Зразок заяви №4
Прошу перевести особовий рахунок з Коваленка Василя Івановича на мене у зв’язку з (вказати підстави переведення, спадкування, купівля-продаж,...

Правові аспекти охорони спільної часткової власності
Крім того, ст. 364 Цк передбачено, що кожний з учасників спільної часткової власності має право вимагати виділу своєї частки із спільного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт