Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Відділ освіти

Відділ освіти

У
КРАЇНА


ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ


14.01.2013 № 16
Про проведення в I туру

Всеукраїнського конкурсу професійної

майстерності педагогічних працівників

дошкільних навчальних закладів міста

«Вихователь року» у 2014 році
На виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 629 (зі змінами), Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки,  затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 19.12.2013 № 885-VI, відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.05.2012 № 582, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.05.2012 за № 861/21173, умов проведення другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у Харківській області, затверджених наказом Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 12.03.2013 № 146, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у Харківській області 29.03.2013 за № 2/1419, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 30.12.2013 №755, плану роботи відділу освіти Ізюмської міської ради на 2014 рік, з метою сприяння підвищенню престижності праці вихователів дошкільних навчальних закладів, їх ролі в розвитку й вихованні дітей дошкільного віку, самореалізації і розкриттю творчого потенціалу педагогів,

Н А К А З У Ю

1. Підготувати та провести перший ( міський) тур Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2014 році (далі – перший (міський) тур Конкурсу).

Конкурс провести у 3 етапи:

- перший – представлення портфоліо (заочний 07.02.2014);

- другий – представлення практичної освітньої діяльності (11.02.2014 -14.02.2014 за графіком);

- третій – презентація власного досвіду (18-19.02.2014).

Перший, третій тури провести у відділі освіти; другий тур в дошкільних навчальних закладах( згідно графіка).

Лютий 2014 року

2. Затвердити склад організаційного комітету (додаток 1) та журі (додаток 2) першого (міського) туру Конкурсу.

3. Визначити переможців міського конкурсу звання «Вихователь року» у 2014 році за трьома номінаціями: « Вихователь-методист»(посада); «Вихователь - новатор»; «Інструктор з фізичної культури».

4. Згідно з Положенням міського конкурсу «Вихователь року» у 2014році переможці (І місце) отримують премію у розмірі 1000 грн..

5.Методичному кабінету відділу освіти (Єзик Н.І.):

5.1. Здійснити організаційний супровід проведення першого (міського) туру Конкурсу.

Лютий 2014 року

5.2. Провести реєстрацію учасників міського Конкурсу та прийом конкурсних матеріалів.

До 30 січня 2014 року

5.3. Надати консультаційно-методичну допомогу працівникам методичних кабінетів та педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів з питань підготовки до участі у першому (міському) турі Конкурсу.

Січень-лютий 2014 року

5.4. Забезпечити висвітлення подій першого (міського) туру Конкурсу на веб-сайті відділу освіти Ізюмської міської ради.

Лютий-травень 2014 року

5.5. Здійснити формування каталогу педагогічної майстерності та популяризацію педагогічного досвіду учасників першого (міського) туру Конкурсу.

До 01.03.2014

5.6. Надати до організаційного комітету Комунального закладу «Харківський центр дослідницько-експериментальної діяльності «Будинок учителя» Харківської обласної ради» заявки на участь у другому (обласному) турі Конкурсу та інформацію про проведення першого (міського) туру Конкурсу.

До 01.03.2014

5.7. Розробити Положення конкурсу (додаток №3) та зразки документації для участі (додатки 5,6,7).

До 30.01.2014

6. Керівникам дошкільних навчальних закладів :

6.1. Довести інформацію про організацію та проведення Конкурсу до педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

До 27.01.2014

6.2. Залучати педагогів до участі в конкурсі.

До 30.01.2014

6.3. Проводити роботу щодо участі педагогів в усіх зазначених номінаціях.

До 30.01.2014

7. Бухгалтерії відділу освіти (головний бухгалтер Чуркіна В.В.) витрати на проведення першого (міського) туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2014 році провести в межах кошторису.

До 01.03.2014

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Котенко В.В.
Начальник відділу освіти: Ю.І.Жувако

Агішева С.Р.
Додаток № 1

до наказу відділу освіти

від 14.01.2014 № 16
Склад організаційного комітету першого (міського) туру

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності

педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

«Вихователь року»у 2014 році
1.Жувако Ю.І.- начальник відділу освіти

2.Єзик Н.І. - завідувач методичним кабінетом відділу освіти

3.Агішева С.Р.- методист методичного кабінету відділу освіти

4.Скобєлєва І.А.-директор дитячого будинку(за згодою)

5. Чорноріз І.А.- вихователь-методист ІДНЗ№ 9 (за згодою)

Додаток № 2

до наказу відділу освіти

від 14.01.2014 № 16
Склад журі першого (міського) туру

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності

педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

«Вихователь року» у 2014 році


1.Жувако Ю.І.- начальник відділу освіти

2.Котенко В.В.- заступник начальника відділу освіти

3.Васько Н.О. –провідний спеціаліст відділу освіти

4.Єзик Н.І. - завідуюча методичним кабінетом відділу освіти

5.Агішева С.Р.- методист методичного кабінету відділу освіти

6. Польова О.О. –завідувач ІДНЗ№13(за згодою)

7. Трикоза Л.В.- вихователь-методист ІДНЗ№16 (за згодою)

Додаток № 3

до наказу відділу освіти

від 14.01.2014 № 16
ПОЛОЖЕННЯ

першого (міського) туру Всеукраїнського конкурсу

професійної майстерності педагогічних працівників

дошкільних навчальних закладів

«Вихователь року»у 2014 роціІ. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» (далі – Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться з метою сприяння підвищенню престижності праці вихователів дошкільних навчальних закладів, їхньої ролі у розвитку і вихованні дітей дошкільного віку, самореалізації і розкриттю творчого потенціалу педагогів.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

піднесення ролі вихователя дошкільного навчального закладу в суспільстві;

формування позитивної громадської думки про професію вихователя дошкільного навчального закладу;

оптимізація інноваційної діяльності вихователя, удосконалення його фахової майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення;

привернення уваги місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості до проблем дошкільної освіти;

популяризація перспективного педагогічного досвіду.
ІІ. Учасники Конкурсу

2.1. Учасниками Конкурсу можуть бути вихователі з відповідною фаховою освітою, які працюють у дошкільних навчальних закладах різних типів, форм власності, підпорядкування і мають стаж педагогічної роботи не менше 5 років (далі – учасники Конкурсу). Участь вихователів у Конкурсі здійснюється на добро­вільних засадах.

2.2. Учасники Конкурсу:

 • зобов’язані ознайомитись з цим Положенням та дотримуватись його;

 • не можуть залучати сторонніх осіб до виконання конкурсних завдань;

 • мають право одержати інформацію про результати своєї участі у певному турі Конкурсу та роз’яснення щодо отриманих оцінок.


IІІ. Організація проведення Конкурсу

3.1. Конкурс оголошується наказом відділу освіти Ізюмської міської ради, який містить інформацію про строки подання документів, номери контактних телефонів організаторів.

3.2. Умови та форми проведення Конкурсу:

Конкурс проводиться у чотири тури:

перший – представлення портфоліо (заочний 07.02.2014);

другий – представлення практичної освітньої діяльності (11.02.-14.02.2014 за графіком);

третій – презентація власного досвіду (18-19.02.2014).

Формат: презентація учасником власного інноваційного професійного досвіду у довільній формі з використанням будь-яких демонстраційних форм й інших матеріалів (ефективні форми; засоби, прийоми навчання і виховання, авторські знахідки та ідеї);

третій – представлення практичної освітньої діяльності – «Навчальне заняття»( номінації «Вихователь - новатор»; «Інструктор з фізичної культури»; методичний захід ( номінація « Вихователь-методист»(посада));

Конкурс проводиться у три етапи, що базуються на принципах діяльнісного підходу.

Перший тур (заочний) передбачає оцінку представленого портфоліо учасника. Оцінюється в 5 балів.

З метою забезпечення неупередженості та об’єктивності оцінювання робіт оргкомітетом проводиться кодування робіт учасників.

Другий тур (практичний) полягає у проведенні учасником Конкурсу навчального заняття з дітьми в дошкільному навчальному закладі. Тему заняття, вікову групу та інтеграцію навчально-виховних завдань визначає сам учасник.

Після закінчення заняття конкурсант здійснює його аналіз: коротко описує особливості технології заняття, обґрунтовує доцільність застосування обраних прийомів, методів навчання, інноваційних освітніх технологій.

Аналіз заняття відбувається за планом:

 • рівень реалізації програмового змісту заняття й рішення поставлених завдань;

 • відповідність цілей і задач віковим особливостям дітей;

 • адекватність етапів заняття поставленим цілям, завданням;

 • структурованість, логічність побудови заняття;

 • раціональність розподілу часу на занятті;

 • стимулювання дітей до вибору різних способів виконання діяльності, створення умов для пізнавальної активності дітей на занятті;

 • активізація особистого досвіду дитини і його використання в процесі заняття;

 • переважання форм спілкування: монолог, діалог, полілог;

 • форми роботи, яким віддається перевага: виклад знань, самостійна робота дітей, колективне рішення творчих завдань, аналіз;

 • індивідуальний і диференційований підходи до навчання дітей;

 • динамічність заняття;

 • розвиток творчих здібностей дітей;

 • застосування інноваційних прийомів і методів роботи з дітьми;

 • відповідність санітарно-епідеміологічним нормам і правилам.

Регламент третього етапу: проведення навчального заняття –
20 хвилин; аналіз заняття та відповіді на запитання – 10 хвилин, проведення методичного заходу – 30 хвилин. Оцінюється в 12 балів.
Третій тур (методологічний) відбувається у формі презентації учасником Конкурсу власного інноваційного професійного досвіду за допомогою мультимедійної дошки з використанням інших матеріалів за бажанням учасника. Оцінюється в 7 балів.

Під час презентації необхідно коротко представити концепцію педагогічного досвіду, що сформувався при взаємодії з колегами, фахівцями освітніх установ, батьками дітей, громадськими організаціями, представниками інших сфер.

Регламент другого етапу: час виступу – 7 хвилин; відповіді на запитання – 3 хвилини.

Результати Конкурсу визначаються та затверджуються на засіданні організаційного комітету Конкурсу за поданням журі наприкінці лютого 2014 року.

3.3.За підсумками Конкурсу на підставі узагальнених оціночних листів у кожній номінації визначаються учасники (до трьох), які набрали найбільшу кількість балів. Переможцем у номінації вважається учасник Конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів. У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику Конкурсу, який має вищий бал за виконання практичного завдання. Решта з відібраних учасників Конкурсу є лауреатами в номінації.

За підсумками першого (міського) туру рекомендують кандидатуру переможця для участі у другому (обласному) турі Конкурсу.

3.4. Методичний кабінет відділу освіти забезпечує:

- розроблення методичних рекомендацій, зразків документації (заяви учасника, бланки протоколів, оцінних листів тощо);

- зберігання конкурсних матеріалів міського Конкурсу.

-висвітлення подій конкурсу на сайті відділу освіти Ізюмської міської ради.

3.5. Реєстрація учасника міського Конкурсу здійснюється за умови подання ним повного комплекту матеріалів( зразки - додатки :4,5,6), що містить:

 • особиста заява на ім'я голови оргкомітету про участь у Конкурсі
  (додаток 5);

 • лист-подання місцевого органу управління освіти (додаток 6);

 • педагогічне портфоліо (додаток 7).

Матеріали подаються у друкованому (формат А4, шрифт 14, Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5) та електронному варіантах (на дисках CD-R, CD-RW або DVD).

Матеріали, подані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються.
Комплект матеріалів подається до методичного кабінету відділу освіти на паперових та електронних носіях (по 1 примірнику) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця роботи, місця проживання учасника Конкурсу.

3.6. Комплекти матеріалів, що надійшли з порушенням вимог пункту 3.6. цього розділу та строків подання, не підлягають розгляду, про що протягом трьох робочих днів повідомляється учасник Конкурсу.

Комплекти матеріалів, надіслані на Конкурс, не повертаються.

3.7. Міській Конкурс проводиться у три тури.

За підсумками Конкурсу на підставі узагальнених оціночних листів у кожній номінації визначаються учасники (до трьох), які набрали найбільшу кількість балів. Переможцем у номінації вважається учасник Конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів. У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику Конкурсу, який має вищий бал за виконання практичного завдання. Решта з відібраних учасників Конкурсу є лауреатами в номінації.

На першому (відбірковому) турі члени журі розглядають та оцінюють комплекти матеріалів, надіслані на Конкурс, відбирають учасників, які набрали найбільшу кількість балів і допускаються до участі у другому та третьому турі.

Завдання для учасників Конкурсу і послідовність участі в конкурсній презентації визначаються жеребкуванням у присутності журі і учасників Конкурсу безпосередньо у день проведення третього туру.

3.8. Результати проведення першого, другого та третього турів Конкурсу, оформляються протоколами засідання журі та засвідчуються підписами голови, секретаря і всіх членів журі, присутніх на засіданні.

ІV. Організаційний комітет Конкурсу

4.1. Для організації проведення усіх турів Конкурсу створюється організаційній комітет.

4.2. Організаційній комітет формується із числа керівників відділу освіти і дошкільних навчальних закладів, працівників методичного кабінету відділу освіти .

4.3. Склад міського організаційного комітету Конкурсу затверджується наказом відділу освіти.

4.4. Очолює міський організаційний комітет голова, який здійснює розподіл повноважень між його членами та керує роботою з організації проведення Конкурсу.

4.5. Голову, заступника голови і секретаря організаційного комітету обирають на засіданні організаційного комітету.

4.6. Члени міського організаційнго комітету Конкурсу:

- створюють необхідні умови для забезпечення порядку проведення Конкурсу та успішної роботи учасників Конкурсу;

- розробляють конкурсні завдання, критерії їх оцінювання;

- приймають за поданням журі рішення про визначення переможця, лауреатів Конкурсу та їх нагородження;

- позбавляють учасників Конкурсу права подальшої участі в ньому у випадку порушення ними умов Конкурсу;

- сприяють висвітленню результатів Конкурсу у міській пресі та засобах масової інформації;

- не втручаються у процес оцінювання результатів учасників конкурсних випробувань.
V. Журі Конкурсу

5.1. Для визначення переможців і лауреатів усіх турів Конкурсу створюється журі за місцем їх проведення.

5.2. Склад журі формується із числа працівників фахівців відділу освіти, керівників і педагогів дошкільних навчальних закладів (за згодою). Кількість членів журі становить від 5 до 9 осіб.

До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Конкурсу.

5.3. Склад журі міського Конкурсу затверджується наказом відділу освіти.

5.4. Голову, заступника голови і секретаря журі міського Конкурсу обирають на засіданні журі.

5.5. Голова журі:

- організовує роботу журі, дотримання порядку проведення Конкурсу, оформлення відповідних документів;

- проводить засідання журі;

- забезпечує об'єктивність оцінювання робіт учасників Конкурсу та конфіденційність результатів;

- готує за рішенням журі пропозиції міському організаційному комітету щодо визначення переможця і лауреатів Конкурсу, їх нагородження.

5.6. Члени журі Конкурсу:

- оцінюють матеріали, подані на Конкурс, якість виконання конкурсних завдань;

- заповнюють оцінні листи.

5.7. Секретар журі:

- забезпечує прийом конкурсних матеріалів учасників Конкурсу від відповідальної особи дошкільного навчального закладу, їх збереження на період роботи журі;

- оформляє відповідні документи (протоколи, узагальнені оцінні листи тощо), своєчасно передає їх до організаційного комітету після завершення відповідного туру Конкурсу;

- організовує передачу конкурсних матеріалів учасників Конкурсу до місця їх подальшого зберігання після завершення відповідного туру Конкурсу.
VI. Визначення та відзначення переможців та лауреатів Конкурсу

6.1. Результати проведення кожного туру Конкурсу розглядає і затверджує міській організаційний комітет за поданням журі.

За підсумками кожного туру Конкурсу на підставі узагальнених оцінних листів визначаються учасники, які набрали найбільшу кількість балів. Переможцем туру вважається учасник Конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів. У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику Конкурсу, який має вищий бал за виконання практичних завдань. Решта із відібраних учасників Конкурсу є лауреатами зазначеного туру Конкурсу, між якими, за рішенням організаційного комітету, розподіляються друге і третє місця.

6.2. Згідно з висновками журі міський оргкомітет конкурсу приймає рішення про присудження переможцям міського конкурсу звання “Вихователь року» у 2014році.

Згідно з Положенням міського конкурсу «Вихователь року» у 2014році

преміювати грошовою винагородою переможців за І місця (в межах кошторису).

VII. Фінансування Конкурсу

7.1. Фінансові витрати на підготовку і проведення міського конкурсу «Вихователь року» у 2014році здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

7.2 Спонсори конкурсу та інші організації, приватні особи можуть встановлювати свої індивідуальні призи переможцям «Вихователь року» у 2014році.

7.3. Для покриття витрат на проведення конкурсу можуть використовуватися кошти цільових відрахувань підприємств і організацій, внески спонсорів та інші надходження фізичних та юридичних осіб.

7.4. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються в межах відповідних бюджетних коштів, а також коштів, не заборонених законодавством.

VIII. Зберігання, публікація матеріалів, надісланих на Конкурс,

8.1. Комплекти матеріалів, надіслані на перший і другий тури Конкурсу, зберігаються за місцем їх проведення у відділі освіти

8.2. Комплекти матеріалів зберігаються до наступного Конкурсу.

8.3. Формування каталогу педагогічної майстерності та популяризацію педагогічного досвіду учасників міського Конкурсу здійснює методичний кабінети відділу освіти .

8.4. Публікація матеріалів, надісланих на Конкурс здійснюються за письмовою згодою його учасників.
ЗРАЗОК №5
Додаток 2 до

наказу відділу освіти

від 14.01.2014 № 16
Голові оргкомітету першого(міського) туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»
у 2014 році

Жувако Ю.І.

Сидоренко Ольги Андріївни, вихователя дошкільного навчального закладу(ясла-садок) № 4 Ізюмської міської ради Харківської області
З А Я В А.
Прошу дозволити мені брати участь у першому (міському) турі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»у 2014році.

Із Положенням проведення першого (міського) туру конкурсу та методичними рекомендаціями щодо його проведення ознайомлена й погоджуюсь.

Даю згоду на публікацію матеріалів, надісланих на конкурс, та внесення даних про мене до каталогу педагогічної майстерності.
  (дата) (підпис)

ЗРАЗОК №6
Додаток 2 до

наказу відділу освіти

від 14.01.2014 № 16
Лист-подання

на учасника другого (міського) туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2014 році

в м.Ізюмі
Лист-подання пишеться в довільній формі.

У ньому слід коротко охарактеризувати професійні якості учасника, досвід його роботи та основні досягнуті результати, зазначити форми їх узагальнення й опублікування (конференції, методичні об'єднання, публікації у фахових виданнях тощо), висвітлити участь педагога в методичній і громадській роботі в закладі, місті, області,Всеукраїнських заходах.

Лист-подання оформляються на бланку, підписується керівником дошкільного навчального закладу та завіряється печаткою.

  (дата) Завідувач (підпис)
М.П.
ЗРАЗОК №7
Додаток 2 до

наказу відділу освіти

від 14.01.2014 № 16
Педагогічне портфоліо

учасника першого (міського) туру професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

«Вихователь року» у 2014році в м.Ізюмі


 1. Загальні відомості

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Дата народження
Домашня адреса, мобільний телефон, е-mail
Паспортні відомості, ідентифікаційний номер
Освіта (освітній рівень, навчальний заклад, рік закінчення)
Місце роботи (повна назва закладу за статутом), контактний телефон
Загальний педагогічний стаж
Стаж роботи в цьому навчальному закладі
Вікова група вихованців
Кваліфікаційна категорія, звання
Проходження курсів кваліфікації за останні 5 років
Використання інноваційних технологій
Участь у роботі методичного об'єднання
Основні професійні досягнення
Нагороди, відзнаки
Опубліковані статті, методичні рекомендації, брошури (бібліографічні дані публікацій) 1. Фотографії (10х15):

художній портрет;

фотографії, що ілюструють професійну діяльність педагога (3 шт.).

 1. Матеріали з досвіду роботи:

  • творча робота-есе за темою «Моя професія найкраща» (до 2 сторінок)

  • методична тема (проблема), над якою працює вихователь;

  • опис педагогічного досвіду:

Вступ.

Актуальність обраної теми. Стан її вивчення у вітчизняній та зарубіжній педагогіці. Мета дослідження, яку ставить перед собою педагог. Завдання, через виконання яких можливо досягти мети. Методи збору інформації. Ступінь і характер новизни досвіду.

Теоретичне обґрунтування досвіду.

Педагогічні, психологічні та інші ідеї роботи; автори, які вплинули на становлення досвіду. Провідна думка досвіду.

Опис нововведення.

Характеристика нововведення, його ознак, структури. Технологія його впровадження.

Педагогічні умови й особливості застосування.

Аналіз умов виховання у групі дітей дошкільного віку. Опис чинників, що забезпечують успіх нововведення або заважають йому. Межі застосування досвіду.

Аналіз результатів вивченого досвіду й можливості його використання в інших умовах.

Опис діагностичних процедур. Статистичні дані про рівень сформованості знань і вмінь дітей, мотивацію дітей до навчання, які свідчать про ефективність застосування досвіду в порівнянні з даними до впровадження досвіду.

Висновки.

Резюмування проведеної роботи, висновок про ефективність застосування нововведення на підставі проведеного моніторингу. Перспективи подальшого застосування досвіду.

Список літератури.

  • практичні додатки за напрямом обраної номінації (авторські програми, методичні матеріали, публікації, друкована продукція, творчі роботи вихованців, фото- та відеоматеріали тощо).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відділ освіти кіровської районної у місті дніпропетровську ради наказ
Міністерства освіти І науки України від 12. 09. 2008 №845, від 21. 12. 2009 №1151, від 23. 11. 2010 №1116,, керуючись Положенням...

Відділ освіти нака з
Про підготовку закладів освіти району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 навчального року

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
Головне управління освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Графік подання закладами освіти інформації щодо отримання закладами освіти ліцензій
...

Відділ освіти надає примірний зразок документів, які потрібно оформити...
Графік подання закладами освіти інформації щодо отримання закладами освіти ліцензій

Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ...
Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання

Департамент освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації...
Організація, форми, зміст та методичні поради щодо проведення військово-патріотичної роботи в навчальному закладі

Міністерство освіти І науки україни відділ освіти козельщинської...
Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2017-2018 навчальний рік

Міністерство освіти І науки україни відділ освіти козельщинської...
Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2016-2017 навчальний рік

Відділ освіти
України, президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України (протокол №1/6-22 від 23. 01. 2013р., №17-18-3 від 10. 12. 2012р.),...

Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації...
Упорядник В. Ф. Крохмаль, методист з початкової освіти Катеринопільського районного методичного кабінету

Відділ освіти Ямпільської райдержадміністрації
Вступ

Відділ освіти Ізюмської міської ради Сучасні підходи планування виховної...
Сучасні підходи до планування виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу. – Ізюм: Відділ освіти Ізюмської міської ради,...

Нікопольська районна державна адміністрація дніпропетровської області відділ освіти наказ
Відповідальність за забезпечення випускників загальноосвітніх навчальних закладів Нікопольського району випускною документацією покласти...

Відділ освіти Волочиської районної державної адміністрації
Вступ

Рішенням колегії відділу освіти
Вступ. Аналіз роботи відділ у освіти райдержадміністрації за 2016 рік та пріоритетні завдання та напрями роботи на 2017 рік

Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації
...

Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Поради слухачам ман
Укладач: Сопчук С. Л., методист районного методичного кабінету відділу освіти Новоодеської райдержадміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт