Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Довіреність

Довіреність

ДОВІРЕНІСТЬ


Місто Київ, _______ ________ дві тисячі чотирнадцятого року.
Я, _____________________________________, мешкаю за адресою: __________________________________________, паспорт серії ____ №_______, виданий _______________________________, від ___ вересня 20____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків __________, обізнаний iз загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності цього правочину, усвідомлюючи значення своїх дій, вільно володіючи українською мовою, що дає мені можливість правильно зрозуміти текст цього документа, відповідно до вимог ст. 244-250 Цивільного кодексу України, на підставі усного договору доручення з повіреним, дійсною довіреністю уповноважую ________________________, який проживає за адресою: ___________________________________________, паспорт серії ____ № ________, виданий __________________________________, від ___ вересня 20____ року,

----------------------------бути моїм представником---------------------

в Публічному акціонерному товаристві «________ БАНК», та інших юридичних особах з питань відкриття (закриття) банківських (поточних та депозитних) рахунків та рахунків у цінних паперах, а також користування та розпорядження відкритими на моє ім`я рахунками, в тому числі з правом отримання готівки через каси банківських установ, укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів.

Для чого представникові надається право:

  • мати вільний доступ до моїх поточних та депозитних рахунків (рахунків у цінних паперах) та інформації щодо них;

  • подавати від мого імені заяви та інші документи, які будуть необхідними для виконання довіреності, в тому числі заяви про відкриття/закриття рахунків, заяви про дострокове відкликання коштів з депозитних рахунків тощо;

  • розписуватися за мене (у тому числі підписувати, заяви, анкети, опитувальники, картки зі зразками підписів, договори на відкриття та обслуговування поточних рахунків (рахунків у цінних паперах), договори банківського вкладу (депозиту), договори застави, договори фінансового кредиту, договори купівлі-продажу цінних паперів із будь-якими третіми особами, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, розпорядження на виконання облікових (на зарахування, переказ, списання, блокування, знерухомлення) та адміністративних депозитарних операцій зберігачем);

  • одержувати виписки, довідки або інші документи про наявність та рух грошових сум (цінних паперів), відсотків (нарахувань) по них;

  • поповнювати вказані рахунки будь-якими із способів, передбачених законодавством, на свій розсуд;

  • одержувати через касу банку готівкові суми (у тому числі нараховані на суму вкладу відсотки) без обмежень їх розміру;

  • закривати рахунки у випадках, відомих моєму представникові.

Статті 237-241, 244-250, 1000-1009 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз’яснено.

Довіреність видана строком на _____ РОКИ та дійсна до __________ дві тисячі сімнадцятого року.


Підпис: __________________________

Місто Київ, Україна

_____________ дві тисячі чотирнадцятого року

Ця довіреність посвідчена мною, Писанець О.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана _____________________________________ у моїй присутності.

Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №


Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:__________________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Декілька слів про довіреність, а саме про її скасування
Однією з умов припинення дії довіреності закон називає її скасування (ст. 249 Цк). Скасування довіреності відбувається шляхом повідомлення...

Довіреність я, гр. України

Довіреність я, гр. України

Довіреність я, гр. України

Довіреність я, гр. України

Довіреність я, гр. України

Довіреність я, гр. України

Довіреність я, гр. України

Довіреність я, гр. України

Довіреність я, гр. України

Довіреність від імені юр особи

Довіреність я, фізична особа – підприємець гр

Вказати найменування юридичної особи, яка видає довіреність

України, відповідно до якої довіреність на отримання заробітної плати,...
України, відповідно до якої довіреність на отримання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції...

Довіреність м. Київ
Піб майбутнього підписувача особи, на яку необхідно видати сертифікат, наприклад, бухгалтера

Довіреність м. Київ
Піб майбутнього підписувача особи, на яку необхідно видати сертифікат, наприклад, бухгалтера

Довіреність м. Київ
Піб майбутнього підписувача особи, на яку необхідно видати сертифікат, наприклад, бухгалтера

Довіреність м. Київ
Піб майбутнього підписувача особи, на яку необхідно видати сертифікат, наприклад, бухгалтераБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт