Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наказ

Наказ

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2014  № 259
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2014 р.
за № 407/25184

Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

Відповідно до частини першої статті 51 Закону України «Про освіту», Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, та з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей і молоді, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, що додаються.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

С.М. КвітЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
24.03.2014  № 259
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2014 р.
за № 407/25184

ПРАВИЛА
проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

І. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (далі - Конкурс).

2. Конкурс є щорічним інтелектуальним змаганням, що проводиться серед учнів (вихованців) 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

3. Конкурс проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку учнівської молоді, виховання її в дусі патріотизму та демократичних цінностей, прищеплення навичок науково-пошукової роботи, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

4. Основним завданням Конкурсу є виявлення та підтримка інтелектуально та творчо обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання наполегливості, вміння формувати та відстоювати власну думку.

5. Засновником Конкурсу є Міністерство освіти і науки України.

6. Організатором та координатором Конкурсу є Національний центр «Мала академія наук України» (далі - НЦ «МАНУ»).

НЦ «МАНУ» здійснює організаційно-методичний супровід та забезпечує проведення фінального етапу Конкурсу у відповідних наукових відділеннях разом з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді та Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Організацію та проведення Конкурсу НЦ «МАНУ» здійснює спільно з Національною академією наук України, галузевими академіями наук, вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими установами.

7. Під час проведення усіх етапів Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Учасники Конкурсу

1. Участь у Конкурсі беруть учні (вихованці) 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю (далі - учасники).

У Конкурсі можуть брати участь учні (вихованці) 7-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами для 9 класу.

2. Учасник Конкурсу може брати участь у декількох наукових секціях за умови подання відповідної кількості науково-дослідницьких робіт за напрямами цих секцій.

У разі неспівпадання базових дисциплін у наукових відділеннях і наукових секціях, у яких учасник бере участь, він за рішенням журі повинен написати декілька контрольних робіт.

3. Кількість учасників, які можуть брати участь у І етапі Конкурсу від одного навчального закладу, не обмежується.

У ІІ етапі Конкурсу беруть участь учасники, які посіли перші місця за підсумками І етапу Конкурсу у відповідних наукових секціях.

У ІІІ етапі Конкурсу в кожному науковому відділенні беруть участь команди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

4. У разі заміни з поважних причин деяких учасників ІІ та (або) ІІІ етапів керівник команди після прибуття до місця проведення відповідного етапу Конкурсу подає до оргкомітету нову заявку із зазначенням причини такої заміни.

5. Кількість членів команди має відповідати кількості наукових секцій. У кожній науковій секції може брати участь лише один представник команди.

6. До місця проведення кожного етапу Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника команди, який призначається наказом відповідного органу управління освітою з числа керівників гуртків, секцій, педагогічних працівників навчальних закладів.

Керівник команди відповідає за збереження життя та здоров’я членів команди.

7. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цих Правил, порядку проведення відповідного етапу Конкурсу, правил техніки безпеки.

8. У разі порушення учасником цих Правил організаційний комітет відповідного етапу Конкурсу має право дискваліфікувати такого учасника.

Учасник, щодо якого порушено питання про дискваліфікацію, має право надати свої пояснення в письмовій формі. Рішення про дискваліфікацію учасника приймається на засіданні організаційного комітету відповідного етапу Конкурсу, про що складається протокол. Рішення щодо дискваліфікації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів засідання організаційного комітету. Витяг з протоколу засідання організаційного комітету надається учаснику, щодо якого порушено питання про дискваліфікацію.

Повернення додому такого учасника забезпечує керівник команди.

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу

1. Для організації та проведення кожного етапу Конкурсу створюються організаційні комітети.

Організаційний комітет кожного етапу Конкурсу формується з числа керівників навчальних закладів, працівників органів управління освітою, територіальних відділень Малої академії наук України, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників наукових і методичних установ та організацій, представників засобів масової інформації, громадських і благодійних організацій, органів місцевого самоврядування та державних органів (за згодою).

2. Організаційні комітети І етапу Конкурсу формуються місцевими органами управління освітою за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

3. Персональні склади організаційних комітетів І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою.

4. Організаційні Комітети ІІ етапу Конкурсу створюються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органами управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

Персональні склади організаційних комітетів ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

5. Організаційний комітет ІІІ етапу Конкурсу формується МОН України за поданням НЦ «МАНУ».

Персональний склад організаційного комітету ІІІ етапу Конкурсу затверджується наказом МОН України.

6. До складу кожного організаційного комітету входять: голова, члени організаційного комітету та секретар.

До складу оргкомітету ІІІ етапу Конкурсу входить представник МОН України, який координує роботу оргкомітету та журі ІІІ етапу Конкурсу.

7. Очолює організаційний комітет голова, який визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету, керує роботою з організації й проведення відповідного етапу Конкурсу.

8. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення відповідного етапу Конкурсу та забезпечують порядок його проведення.

9. Секретар організаційного комітету:

оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків відповідного етапу Конкурсу;

сприяє висвітленню результатів відповідного етапу Конкурсу в засобах масової інформації;

відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення відповідного етапу Конкурсу.

ІV. Журі Конкурсу

1. Журі Конкурсу створюється з метою забезпечення об’єктивності оцінювання науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками та визначення переможців відповідного етапу Конкурсу.

Журі кожного етапу Конкурсу формується з числа працівників органів управління освітою, територіальних відділень Малої академії наук України, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, наукових і методичних установ та організацій, представників органів державної влади (за згодою) тощо. До складу журі ІІІ етапу Конкурсу включаються також наукові працівники Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України (за згодою).

2. До складу журі усіх етапів Конкурсу не можуть входити близькі особи та наукові керівники учасників Конкурсу.

3. Журі створюється для кожної наукової секції, в якій проводиться відповідний етап Конкурсу.

Кількість членів журі не повинна перевищувати третину від кількості учасників у науковій секції, але становити не менше трьох осіб.

4. Журі І етапу Конкурсу створюються місцевими органами управління освітою за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

Персональні склади журі І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою.

5. Журі ІІ етапу Конкурсу створюються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органами управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

Персональні склади журі ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

6. Журі ІІІ етапу Конкурсу формується МОН України за поданням НЦ «МАНУ».

Персональний склад журі ІІІ етапу Конкурсу затверджується наказом МОН України та оприлюднюється у день відкриття ІІІ етапу Конкурсу.

7. До складу журі кожного етапу Конкурсу входять голова, члени журі та секретар.

8. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, забезпечує об’єктивність розгляду апеляцій, бере участь у визначенні переможців відповідного етапу Конкурсу в науковій секції, підписує оціночні протоколи.

9. Члени журі:

забезпечують об’єктивність оцінювання науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками;

заповнюють оціночні протоколи відповідного етапу Конкурсу в науковій секції;

визначають переможців відповідного етапу Конкурсу в науковій секції.

10. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів відповідного етапу Конкурсу.

Секретар журі не бере участі в оцінюванні науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками та визначенні переможців Конкурсу.

V. Предметні комісії

1. Предметні комісії створюються з метою складання завдань контрольних робіт із базових дисциплін та перевірки виконання учасниками цих робіт.

Предметні комісії створюються, як правило, для складання завдань контрольних робіт з кожної базової дисципліни. У разі потреби предметні комісії можуть створюватися для окремих наукових секцій.

2. Предметні комісії формуються з числа педагогічних працівників навчальних закладів.

До складу предметних комісій не можуть входити близькі особи та наукові керівники учасників.

3. Предметні комісії І етапу Конкурсу формуються місцевими органами управління освітою за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

Кількісні та персональні склади предметних комісій І етапу Конкурсу затверджуються наказами відповідних місцевих органів управління освітою.

4. Предметні комісії ІІ етапу Конкурсу формуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органами управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

Кількісні та персональні склади предметних комісій ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

5. Предметні комісії ІІІ етапу Конкурсу формуються МОН України за поданням НЦ «МАНУ».

Персональний склад предметних комісій ІІІ етапу Конкурсу затверджується наказом МОН України та оприлюднюється в день відкриття ІІІ етапу Конкурсу.

6. Предметні комісії мають статус та повноваження журі, на них поширюється дія пунктів 7-10 розділу IV цих Правил.

VI. Строки, місце та умови проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться у три етапи:

І етап - районний (міський);

II етап - республіканський (в Автономній Республіці Крим), обласний, міський (у містах Києві та Севастополі);

III етап - Всеукраїнський (фінальний).

2. У загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладах може проводитися відбірковий тур І етапу Конкурсу у формі конференцій наукових товариств учнів, якщо такі товариства у цих закладах діють.

Порядок організації та проведення конференції наукового товариства учнів визначається наказом керівника навчального закладу або керівним органом наукового товариства.

Підсумки конференції наукового товариства учнів затверджуються наказом керівника навчального закладу. На підставі цього наказу визначається список учнів, які братимуть участь у І етапі Конкурсу.

3. Організацію та керівництво І етапом Конкурсу здійснюють місцеві органи управління освітою.

Організацію та керівництво ІІ етапом Конкурсу здійснюють орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцеві органи управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

Координацію І та ІІ етапів Конкурсу забезпечують територіальні відділення Малої академії наук України (за їх наявності).

4. Строки, місце проведення, визначення результатів І етапу Конкурсу, а також інші умови, передбачені цими Правилами, та строки подання робіт визначаються наказами місцевих органів управління освітою.

Строки, місце проведення ІІ етапу Конкурсу, а також інші умови, передбачені цими Правилами, у тому числі строки подання робіт, визначаються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевих органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

5. Переліки наукових відділень, наукових секцій, в яких проводяться І і ІІ етапи Конкурсу, та базових дисциплін затверджуються окремими наказами відповідних органів управління освітою з урахуванням поданих заявок.

ІІІ етап Конкурсу проводиться в таких наукових відділеннях:

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства;

мовознавства;

філософії та суспільствознавства;

історії;

наук про Землю;

технічних наук;

комп`ютерних наук;

математики;

фізики та астрономії;

економіки;

хімії та біології;

екології та аграрних наук.

6. До переліку наукових відділень, в яких проводиться ІІІ етап Конкурсу, МОН України може вносити зміни за поданням НЦ «МАНУ» не частіше одного разу на два роки. Зміни до переліку наукових відділень, за якими проводиться Конкурс, затверджуються наказом МОН України.

Перелік наукових секцій, у яких проводиться ІІІ етап Конкурсу, та базових дисциплін визначається щороку МОН України за поданням НЦ «МАНУ» та затверджується наказом МОН України.

7. Для участі у І етапі Конкурсу керівники навчальних закладів, у яких навчаються учасники, у встановлені відповідними наказами строки подають до організаційних комітетів І етапу такі документи:

заявки на участь у І етапі Конкурсу за формою згідно з додатком 1;

науково-дослідницькі роботи учасників.

8. Підсумки проведення І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою на підставі протоколів журі та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах цих органів управління освітою не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення І етапу.

За результатами І етапу Конкурсу формуються команди для участі в ІІ етапі.

9. Для участі у ІІ етапі Конкурсу організатором І етапу у встановлені відповідними наказами строки учасниками подаються до організаційного комітету ІІ етапу такі документи:

наказ про підсумки проведення І етапу Конкурсу;

заявки на участь у ІІ етапі Конкурсу (додаток 1);

інформація про результативність участі вихованців територіального відділення Малої академії наук України в І етапі Конкурсу (додаток 2);

науково-дослідницькі роботи учасників.

10. Підсумки проведення ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевих органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі на підставі протоколів журі та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах цих органів управління освітою не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення ІІ етапу.

За результатами ІІ етапу Конкурсу формуються команди для участі у ІІІ етапі.

11. Строки та місце проведення ІІІ етапу Конкурсу, а також перелік необхідної документації та строки її подання визначаються наказом МОН України.

12. Безпосередню організацію та проведення ІІІ етапу Конкурсу забезпечує НЦ «МАНУ».

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Директору Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства...

Наказ
...

Інструкція зі статистики заробітної плати (Наказ Держкомстату від 13. 01. 2004 р. №5)
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286 (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Соціального педагога
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...

Наказ. Затверджено порядок зберігання та ведення реєстраційних справ...
Відповідно до вимог статей 3, 24 та 301 Закону України «Про нотаріат» та з метою удосконалення організації роботи щодо реєстрації...

1 Примірний наказ про призначення особи, відповідальної за ведення...
Примірний наказ про покладення організації діловодства та архіву на помічника приватного нотаріуса 28

Наказ
Державній адміністрації залізничного транспорту України (Костюк М. Д.) довести цей наказ до відома причетних працівників залізничного...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 18. 09. 2009 №873 "Про затвердження Умов прийому...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року n 254...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254 "Про...

Огляд новин законодавства
Аткової звітності платників податків, Інструкція з підготовки І подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного...

Зі змінами наказ 16. 04. 2014 №270 Бронхіальна астма Адаптована клінічна...
Головний позаштатний спеціаліст моз україни (до 10. 12. 2012–Наказ моз україни №526-К) координатор груп спеціальності «Педіатрія»,...

Наказ
Ауки України від 24 липня 2001 року №533 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних...

До початку роботи
Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України І гудпо мвс...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Щодо дати виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість...
Наказ №943), яким внесені зміни до наказу Мінфіну України від 11. 02. 2016 №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу...

Наказ Міністерства праці та

Наказ Міністерства охорониБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт