Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення міської ради

Рішення міської ради

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

VI скликання

27.09.2012629

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Чернівцях  1. Загальні положення


1.1. Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами
в м. Чернівцях (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про архітектурну діяльність”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України
від 29.12. 2003 р. “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, рішення міської ради V скликання від 28.02.2007 р. №252 “Коригування історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони пам’яток та визначення меж і режимів використання історичних ареалів
м. Чернівців” і наказом Міністерства культури і туризму України від 16.06.2007р. №661/0/16-07, рішення виконавчого комітету міської ради від 22.01.2008 р. №47/2 “Про Положення щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, мостів, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дошок в м. Чернівцях”, та відміну рішення виконавчого комітету міської ради від 27.03.2007 року №213/5 з цього питання зі змінами та іншими нормативно-правовими актами.

1.2. Положення регулює правові відносини між виконавчими органами Чернівецької міської ради та юридичними особами, фізичними особами-підприємцями і громадянами, що виникають у зв’язку з виробництвом, розповсюдженням, розміщенням та споживанням зовнішньої реклами на території м. Чернівців.

1.3. Положення визначає механізм надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м. Чернівцях, вимоги щодо проектування, визначення та погодження місць встановлення рекламних засобів, їх розміщення (встановлення, монтажу, нанесення), експлуатації та демонтажу, порядок контролю за дотриманням вимог цього Положення.

1.4. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1.4.1. Вивіска - елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг, що належать цій особі, комерційне (фірмове) найменування (якщо таке є), вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), про час роботи, розміщені на внутрішній поверхні (у вітрині) власного чи орендованого особою приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди, не вище першого поверху, або на поверсі, де знаходиться власне чи орендоване особою приміщення, біля входу в таке приміщення.

Вище першого поверху дозволяється розташовувати вивіски при умові, що фізична чи юридична особа є власником усієї будівлі.

1.4.2. Виробник реклами - особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами.

1.4.3. Вітрина - засклений елемент фасаду, який використовується для експонування продукції, вивіски, таблички, інформації про надавані послуги та про виробника товару або товар.

1.4.4. В’їзд - в’їзд крізь ворота, арку у будівлю, (споруду) або на прибудинкову територію, огороджену з усіх сторін огороджувальними конструкціями або спорудами.

1.4.5. Вхід - вхід до будинку (споруди), що знаходиться на рівні першого або цокольного поверхів.

1.4.6. Дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами, встановлення вивіски або інформаційної таблички на певний строк та у певному місці.

1.4.7. Заходи рекламного характеру - заходи з розповсюдження реклами, які передбачають розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або їх обмін споживачам однієї кількості чи одного виду товарів, що рекламується на інший.

1.4.8. Зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг.

1.4.9. Комерційне (фірмове) найменування - найменування закладів, які не співпадають із офіційно зареєстрованим найменуванням особи. Комерційне (фірмове) найменування може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.

1.4.10. Місце розташування вивіски - внутрішня поверхня (вітрина, вхідні двері) власного чи орендованого особою приміщення, зовнішня поверхня фасаду першого поверху будинку біля входу (в’їзду), де юридична, або фізична особа займає приміщення.

1.4.11. Місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом.

1.4.12. Місце розташування таблички інформаційної - внутрішня або зовнішня поверхня вхідних дверей, вітрини, зовнішня поверхня фасаду біля входу (в’їзду) у приміщення ( будівлю ).

1.4.13. Недобросовісна реклама - реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження.

1.4.14. Об’єкти архітектури та містобудування - окремі архітектурні споруди, а також пов’язані з ними твори монументального, декоративного та образотворчого мистецтва, які характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів, традицій або авторів, природно-архітектурні комплекси (ансамблі), історичні центри, вулиці, квартали, площі, залишки давнього розпланування та забудови, що є носіями певних містобудівних ідей.

1.4.15. Об’єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

1.4.16. Особа - фізична особа, в тому числі суб’єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні.

1.4.17. Порівняльна реклама - реклама, яка містить порівняння з іншими особами та/або товарами іншої особи.

1.4.18. Проект (паспорт) вивіски - проектна документація, яка містить юридично-правові підстави влаштування вивіски, її пластично-естетичне вирішення, архітектурну прив'язку до фасаду та фотографічний знімок об'єкта до розташування вивіски, конструктивне рішення, найменування розповсюджувача, номера його телефонів.

1.4.19. Профіль діяльності - інформація, яка розкриває характер діяльності особи (торгівля, ресторанне господарство, побутове обслуговування, транспортні послуги, послуги зв'язку та культури і спорту, житлово-комунальні, банківські, фінансові, оздоровчі та інші послуги) і випливає із ліцензії, дозволу, патенту тощо.

1.4.20. Реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

1.4.21. Реклама на транспорті - реклама, що розміщується на території підприємств транспорту загального користування, зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів і споруд підприємств транспорту загального користування.

1.4.22. Рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача.

1.4.23. Рекламодавець - особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження.

1.4.24. Розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами.

1.4.25. Самовільно встановлений рекламний засіб - рекламний засіб, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу або його скасування.

Не вважається самовільно встановленим рекламний засіб впродовж часу розгляду заяви розповсюджувача зовнішньої реклами про продовження дії дозволу до моменту прийняття виконавчим комітетом Чернівецької міської ради відповідного рішення за такою заявою.

1.4.26. Складний рекламний засіб - засіб, який використовується для розміщення реклами і відповідає декільком з таких ознак:

а) розмір загальної площі рекламної поверхні рекламного засобу наземної конструкції будь-якого виду більше 36,0 кв. метрів, без врахування виступаючого елемента площею до 1,0 кв. метрів;

б) форма якого виготовлена за індивідуальним проектом (нетипова, нестандартна конструкція);

в) дахові установки, світлові екрани, біжучі рядки тощо.

1.4.27. Соціальна реклама - інформація будь-якого виду,
розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

1.4.28. Спеціальні виставкові заходи - заходи, які здійснюються з метою просування відповідного товару на ринок, проводяться організовано в певному приміщенні або на огородженому майданчику (у тому числі в місцях реалізації товару) у визначені строки, розраховані на зацікавлених та/або професійних відвідувачів, організатор яких обмежив відвідування заходу тими особами, яким відповідно до законодавства дозволяється продавати товар, що демонструється.

1.4.29. Споживачі реклами - невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама.

1.4.30. Спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами будь-якої діяльності з метою популяризації виключно свого імені, найменування, свого знака для товарів і послуг.

1.4.31. Табличка - плоский виріб площею до 0,15 кв. м. (орієнтовними розмірами 300 х 400 мм) з інформацією про зареєстроване найменування особи та про розпорядок роботи закладу.

1.4.32. Табличка інформаційна - дивись вивіска.

1.4.33. Фасад будинку (споруди) - зовнішня сторона будинку (споруди) з усіма елементами від покрівлі до мощення. Складовими частинами фасаду є віконні і дверні прорізи, стіни, перемички, дашки, навіси, портали, зовнішні сходи, арки, вітрини та інше.

1.4.34. Робочий орган - відділ благоустрою та дизайну міського середовища департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин.

1.5. Інші терміни вживаються в розумінні, визначеному нормативними актами України.

1.6. Дія цього Положення поширюється на всю територію міста Чернівців, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, у тому числі: на відкритих майданчиках, на міських вулицях (дорогах, проїздах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, благоустрою, інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості, на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та відомчої належності, фізичних осіб-підприємців і громадян, діяльність яких пов’язана з встановленням зовнішньої реклами, розміщенням вивісок, інформаційних табличок тощо на території міста Чернівців.

1.7. Дія цього Положення не поширюється на:

1.7.1. Відносини, пов’язані з розповсюдженням інформації, обов’язковість розміщення та оприлюднення якої визначено іншими законами України.

1.7.2. Оголошення фізичних осіб, не пов’язані з підприємницькою діяльністю.


  1. Порядок встановлення вивісок (табличок)

в м. Чернівцях (згідно з додатком)
2.1. Вимоги до місця розташування вивісок
2.1.1. Вивіски повинні розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків.

2.1.2. Місце розташування вивіски повинно інформувати споживача про місцезнаходження юридичної або фізичної особи-підприємця, яка розмістила її і вказує місце входу до нього. Розташовується вивіска на зовнішніх поверхнях фасадів перших поверхів будинків біля вхідних дверей або в’їздів, чи на поверсі біля входу у приміщення, власником або орендарем якого є особа. Вивіска може розташовуватись вище першого поверху, на даху будівлі (споруди) чи на огорожі у випадку, коли суб’єкту господарювання належить на праві приватної власності вся будівля та земельна ділянка з огорожею або за наявності погодження з власником місця або уповноваженим органом (особою).

2.1.3. Якщо у будівлі знаходиться декілька власників (орендарів) приміщень, зовнішній вхід для яких є спільним, то їх вивіски повинні розташовуватись на невеликих табличках однакового розміру (площею до 0,15 кв. м) та з однакового матеріалу виконання, розміщених біля входу (в’їзду) у будівлю (приміщення), або у належних їм вітринах чи вікнах. Окрім того, їхні внутрішні вивіски розташовуються безпосередньо на дверях належних їм приміщень або біля них.

2.1.4. Не допускається розміщення вивісок на новозбудованих будинках (спорудах) - об’єктах нерухомості, що не введені в експлуатацію в установленому порядку.

2.1.5. Розміщення вивісок на фасадах будинків (приміщень) обов'язково погоджується з власниками цих об'єктів або з уповноваженими ними органами (особами), відділом охорони культурної спадщини міської ради в межах історичних ареалів міста.

2.1.6. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування вивіски, які зумовлюють необхідність її демонтажу, власник зобов’язаний демонтувати вивіску, а по закінченні зазначених робіт встановити на попереднє місце згідно з погодженим проектом.

2.1.7. Розміщення вивісок з порушенням пунктів 2.1.1, 2.1.2 та 2.1.3 цієї глави забороняється.
2.2. Архітектурно-естетичні вимоги до вивісок
2.2.1. Розміщення вивісок на фасадах будинків і споруд повинно здійснюватися з дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів без пошкодження елементів архітектури та з врахуванням зовнішнього опорядження фасаду і його архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища. Забороняється розміщувати вивіски із закриттям вікон, вітрин, цінної пластики та ліпнини. Розміри вивісок повинні бути співрозмірними до рустики та пластики фасадів будинків (як правило, розмірами в один руст), а їх зображення і тексти - пропорційними до загальних розмірів вивіски без спотворення тексту і мовних помилок. Скорочення слів не допускається, за винятком загальноприйнятих, встановлених правилами орфографії.

2.2.2. Кольорове вирішення вивіски повинно бути згармоноване із загальним колористичним вирішенням будинків.

2.2.3. Вивіски пропонується виконувати на жорсткій основі, з текстом, нанесеним методом малярства, різьби, позолоти, аплікації, травлення, фрезерування, гравіювання тощо. Вивіски можуть бути художньо обрамлені.

2.2.4. Матеріали, які використовуються при виготовленні вивісок, повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

Рішення Маріупольської міської ради від 28. 08. 2013 №6/29-3445 «Про...
Про внесення змін в структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів

Рішення Бурштинської міської ради
Франківської обласної державної адміністрації. Органом управління відділу освіти є виконавчий комітет міської ради

Звіт оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо...
Києві», розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30. 09. 10. №787...

Святогірська міська рада рішення
Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території Святогірської міської ради, затверджених рішенням міської ради від...

Україна снігурівська міська рада миколаївської області виконавчий...
Снігурівської міської ради від 29. 12. 2010 р. «Про затвердження Положення про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами...

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради ві 30 січня 2015 року №930 Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015...

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

До рішення Одеської міської ради
Одеської міської ради через Центр надання адміністративних послуг

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Таращанської міської ради
«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Таращанської міської ради на 2017...

Рішення від 29. 06. 2016 №96
Про внесення доповнень до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Святогірської міської ради, затвердженої рішенням виконкому...

До рішення Зеленодольської міської ради
Надсилання зауважень І пропозицій здійснюється відповідно до чинного законодавства у письмовій формі на поштову адресу Зеленодольської...

Рішення від 27. 01. 2016 №2 м. Святогірськ Про затвердження регламенту...
З метою врегулювання організаційно-процедурних питань діяльності виконавчих органів Святогірської міської ради, керуючись Законом...

Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12....
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 року №305 та рішення виконавчого комітету Новокаховської міської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт