Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тема. Ділові папери. Доручення, офіційний лист, розписка. Мета: навчальна

Тема. Ділові папери. Доручення, офіційний лист, розписка. Мета: навчальна

Тема. Ділові папери. Доручення, офіційний лист, розписка.

Мета: навчальна: поглиблювати знання про офіційно-діловий стиль мовлення та про правила ділового спілкування, ознайомити учнів із призначенням та формою вказаних ділових паперів, навчати складати їх за зразком, удосконалювати вміння працювати з документами, ознайомити із реквізитами та вимогами до оформлення ділових паперів;

розвиваюча: розвивати критичне мислення, пам’ять, увагу; продовжувати роботу щодо удосконалення усного та писемного мовлення, збагачувати словниковий запас учнів;

виховна: виховувати в учнів культуру ділового спілкування та мовлення, шанобливе ставлення до рідної мови.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих вмінь.

Обладнання: допоміжні картки, дидактичні матеріали,ТЗН, презентація Power Point.

ЕПІГРАФ : "Документація повинна бути обличчям вашим і вашої
                      
компанії. Обличчям настільки виразним і неповторним,
                     
щоб навіть не глянувши на підпис адресат знав би, що
                      
це написано Вами."
                                                                                  С.П. Бибик


Хід уроку:

І. Актуалізація знань

Перевірте себе, розв’язуючи кросворд і спираючись на раніше отримані знання. 1. Неодмінний реквізит більшості документів.

 2. Лист, адресований організаціям, установам, фірмам.

 3. Різновид мови, який використовують за певних умов спілкування.

 4. В якому документі міститься інформація про подію або захід?

 5. Документ, який містить прохання (звертання) до керівника, посадовця.

 6. Документ, який містить перелік осіб, предметів у певному порядку.

7. Документ, який містить думку, критичний аналіз і висновки оргнізації чи фахівця щодо певної розглянутої праці.

Відповіді:

 1. Підпис, 2. Офіційний, 3. Стиль, 4. Запрошення, 5. Заява, 6. Список, 7. Відгук.

ІІ. Повідомлення теми

Цей урок допоможе вам удосконалити своє спілкування у сфері діловодства та документації. Ви навчитеся регулювати офіційні ділові стосунки, правильно обслуговувати потреби людей у типових ситуаціях, писати розписки.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Метод навчаючи-вчуся

Клас поділяється на дві групи. Перша група отримує зразок документа «доручення» та картку допомоги. Друга група готує тематичні запитання для першої групи.

Зразок документа

ДОРУЧЕННЯ

Я, учень 11 класу Зарудянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Невідомий Павло Андрійович, доручаю учениці 11 класу Картофель Оксані Степанівні одержати в касі відділу освіти Зборівської районної державної адміністрації мою грошову винагороду в сумі 400 (чоритиста) грн.

12 листопада 2013 р. /Підпис/

Підпис Невідомий П.А.. Засвідчую

Директор школи /Печатка/ /Підпис/
Картка допомоги

Доручення – це документ, який дає повноваження його пред’явникові на виконання будь-яких дій від імені окремої особи чи установи, підприємтсва тощо.

Тематичні запитання другої групи:

 • Які види доручень бувають? (особисті, офіційні)

 • Які доручення є залежно від обсягу та змісту повноважень? (разові, спеціальні, генеральні)

 • Назвіть реквізити особистого доручення.

 • Назвіть реквізити офіційного доручення.

При розгляді другого документа групи обмінюються завданнями. Друга група отримує зразок документа «офіційний лист» та картку допомоги. Перша готує тематичні запитання для другої групи.

Зразок документа

Київське акціонерне виробниче товариство «Гетьман»

40123, Київ-044, просп. Шевченка, 8,

Тел.751-14-35, телефакс 752-24-60

Е-mail: _________________http:\\www.________________________

№07-11/418 09.10.11
Голові Київського телерадіокомітету

Литвину Г. С

41908, Київ-22, майдан Свободи, 3

про рекламні послуги

Просимо відрекламувати продукцію АВО «Гетьман» під час футбольного матчу «Зеніт» (Луганськ) – «Шахтар» (Дніпропетровськ).

Додаток – текст для рекламного ролика на 10 с. у 2 прим.

Оплату згідно з тарифом гарантуємо протягом 30 днів.

Директор /підпис/ В. В. Олешко

Головний бухгалтер /підпис/ С. В. Чорна

/печатка/

Картка допомоги

Офіційний лист – письмовий документ, який є засобом спілкування між установами (організаціями, підприємтсвами), а також між приватними особами й установами.

Тематичні запитання першої групи:

 • Офіційні листи за ознаками поділяються на: (листи, що потребують відповіді; листи, що не потреюубть відповіді)

 • Назвіть види офіційних листів? (лист-прохання, лист-відмова, лист-нагадування, лис-запит, лист-вимога)

 • Назвіть реквізити офіційного листа

 • Вступ, докази, висновок і заключення – це... (логічні елементи документа).

Зразок документа    Р О З П И С К А

Я, Іваненко Ірина Василівна, одержала від Кирилової Тетяни Іванівни 70(сімдесят) гривень. Зобов’язуюсь цю суму повернути 11жовтня 2013 року.

19 жовтня 2012 рік                                                         Іваненко (підпис)
Засвідчення:                                                Підпис Іваненко І.В. засвідчую
                                                                                                                                 Картка допомоги

Розписка - це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача.
Має довільну форму.

Реквізити:

— назва виду документа (розписка);
— посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає розписку;
— кому дається розписка;
— у чому конкретно дано розписку (обов’язково слід вказати точне найменування матеріальних цінностей, предметів, інструментів);
— на підставі якого розпорядження чи документа одержано цінності;
— дата й підпис одержувача цінностей.

Дата пишеться за таким зразком:
11 вересня 2013 року

Грошові суми пишуться цифрами, а в дужках - словами:
в сумі 600 (шістсот) грн.


2. Бесіда вчителя

Стиль – це властиві слова на своєму місці

Дж. Свіфт

Офіційно-діловий стиль використовується в офіційних, службових стосунках (закони, інструкції, оголошення, листи). Мета – повідомити інформацію, дати вказівки, рекомендації практичного характеру.

Молодим людям важко вижити в діловому світі, якщо не володіти культурою та мовленням ділового спілкування. Якою людиною ви уявляєте себе в діловому світі? Назвіть позитивні якості ділової людини майбутнього.

3.РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ

Ділова людина у сучасному світі

Професійні якості

Досягнення ділової людини

Плани на майбутнє

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Виконання тренувальних вправ (використання комп’ютера та дидактичного матеріалу)

1. Прочитайте документ. Назвіть його і виправте допущенні в ньому помилки (презентація Power Point)

Документ №1

Будь-які привілеї чи обмеження прав особи за мовною ознакою, мовна дискримінація недопустимі.

Публічне приниження чи зневаження, навмисне спотворення української мови чиінших мов в офоційних документах і текстах, створення перешкод у користуванні ними тягнуть відповідальність, становлену законом (СТАТТЯ)

Частина документа №2

Протокол №1

зборів колективу Київської фабрики

Присутні: директор, заступник, секретар.

Відсутні: 10 осіб

 1. Затвердження плану роботи фабрики.

 2. Затвердження складу комісії з питань контролю дисципліни (ПРОТОКОЛ)Документ №3

Моя автобіографія

У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ білий і потім – років, мабуть, десять підряд – мати казали, що мене витягли з колодяззя, коли напували корову Оришку.

Трапилася ця подія 1 листопада (ст. стилю) 1889 року в містечку Груні, Зінківського повіту на Полтавщині...

Власне, подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі Чечві, біля Груні, в маєткові поміщиків фон Рот, де мій батько працював у панів.

Умови для мого розвитку були підходячі. З одного боку – колиска з вервечками, з другого боку – материні груди. Трішки поссеш, трішки поспиш – і ростеш собі помаленьку.

Так ото й пішло, значить: їси – ростеш, потім ростеш – їси.

Батьки мої біли як узагалі батьки. Батько батьків був у Лебедині шевцем. Материн батько був у Груні хліборобом (АВТОБІОГРАФІЯ)

Документ №4

Директору професійного училища №56

Петриненко Миколи Володимировича

заява

Прошу прийняти мої документи на навчання в училищі. В 2005 році я закінчив 9 класів середньої школи №123 м. Харків.

До заяви додаю:

 1. фото;

 2. мою автобіографію;

 3. свідоцтво про освіту.

2. Написання учнями офіційного листа, доручення, розписки.

V. Підсумок уроку

У ст.11 Закону «Про мови» записано: «Мовою роботи, діловодства й документації, а також відносин державних, громадських організацій, підприємств, установ є українська мова». Щою бути діловою людиною, перш за все потрібно володіти рідною мовою, використовувати норми принаймі трьох сучасних стилів – офіційно-ділового, наукового, розмовного, оскільки ділова мова містить близькі, взаємопроникні й навіть спільні мовні засоби різних рівнів. Уміле застосування цих засобів – перша передумова досягнення успіхів у професійній царині.

VІ. Домашнє завдання

Виконати письмово впр. 81 с.70 (із підручника).

Створити презентації Power Point «Ділові папери в українській мові».
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1.Програма для загальноосвітніх начальних закладів 10-11 класи. Українська мова (рівень стандарту, академічний рівень і профільний рівень). Укладачі: Л.В. Скуратівський, Г.Т.Шелехова, А.М. Корольчук. К. 2010.

2.Українська мова. Календарно-тематичне планування уроків 5-11 класи.

3. О. Белецька, І Житар Українська мова (комплексна підготовка) ЗНО. – Т.: Підручники і посібники, 2012

4. О.В. Дияк, В.М. Прудка Українська мова комплексне видання. – К.Літера ЛТД, 2012поділитися в соціальних мережахСхожі:

Лекція. Лекція №1 Тема. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
Мета. Набуття знань про документ, його призначення, класифікацію; оволодіння навичками складання текстів документів, правильного...

Тема: Як додати слайди до презентації Мета: навчальна
Мета: навчальна: навчити учнів збільшувати презентацію шляхом додавання слайдів; ввести поняття шаблона, теми

Ділові папери. Заява. Автобіографія Мета
Прочитати (прослухати) речення. Вказати вжиті в них назви ділових паперів. Яке призначення кожного з названих ділових паперів? У...

Урок №23
Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер

Тема: Підмет – головний член речення. Способи вираження підмета Мета навчальна
Мета навчальна: розширити І систематизувати знання учнів про граматичну будову речення; ознайомити зі способами вираження підмета;...

Доручення Доручення (довіреність)
Офіційне доручення укладається на спеціальному чи загальному бланку формату А4 або А5 (залежно від обсягу тексту) з обов'язковим...

Урок 1 Тема: Засоби масової комунікації
Мета: Навчальна : ознайомити з новою лексикою, тренувати во вживанні, навчати граматичному матеріалу за темою «Підрядні речення»

Підручником О. Карп’юк. Тема: Літній відпочинок. Дозвілля
Мета: Навчальна – навчити учнів вживати форми дієслова «to be» минулого часу в стверджувальних, питальних та заперечних реченнях

Урок 30 Тема: Розробка плану створення презентацій: визначення мети,...
Навчальна мета: Познайомити учнів з редактором презентацій та основами роботи з ним

Уроків Клас: 5 Тема: Книжкова ілюстрація. Малювання ілюстрації до казки
Мета: Навчальна: ознайомити учнів з поняттям «ілюстрація», роботою художників-ілюстраторів, навчати самостійно обирати сюжет та композиційне...

Тема уроку
Мета: навчальна: дати поняття учням про основні дефекти зварних швів, розширити їх знання про основні причини їх виникнення та способи...

Тема : «Види конструкцій рукавів. Моделювання рукавів»
...

Урок 22 Тема: Комп’ютерні публікації. Засоби створення публікацій
...

Дата складання доручення. Доручення
Права, які надані уповноваженій організації в даному Дорученні обмежуються тільки наведеною вище діяльністю

Конспект уроку образотворчого мистецтва у 5 класі тема уроку
Мета: навчальна: ознайомити учнів з особливостями петриківського розпису, історією його виникнення, майстрами цього розпису; навчити...

Лекція №1 Тема. «Техніка мовлення» як навчальна дисципліна
Мета: зацікавити студентів нормативно спілкуватися, ознайомити з мовознавчою наукою: здобутками та перспективами; ґрунтовно та системно...

Тема. Лист рідним, друзям. Правила написання листа. Мета
Методи, прийоми: прослуховування аудіо запису листа, робота з епіграфом, робота з пам’ятками, робота в парах, пояснення вчителя,...

Тема 3 : Облiк операцiй на розрахунковому рахунку
Ключові питання: платіжне доручення, виписка банку, чек, готівка,поточний рахунокБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт