Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Ключові слова: присвоєння кваліфікаційних категорій; присвоєння педагогічних звань; проходження позачергової атестації; повноваження атестаційної комісії

Ключові слова: присвоєння кваліфікаційних категорій; присвоєння педагогічних звань; проходження позачергової атестації; повноваження атестаційної комісії

Ключові слова: присвоєння кваліфікаційних категорій; присвоєння педагогічних звань; проходження позачергової атестації; повноваження атестаційної комісії; прийняття рішення атестаційною комісією про відповідність (невідповідність) педагогічного працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії; прийняття рішення атестаційною комісією про відповідність (невідповідність) педагогічного працівника раніше присвоєному педагогічному званню; списки осіб, які підлягають черговій атестації; підвищення кваліфікації; перенесення строку чергової атестації.
З метою удосконалення процесу атестації педагогічних працівників внесено зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 [далі — Типове положення]. Зміни затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та порту України від 20 грудня 2011 р. № 1473 [далі — Наказ № 1473).
Наказом № 1473 також установлено, що присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання вчителям та викладачам, які викладають два і більше навчальних предметів і до набрання чинності цим наказом не пройшли підвищення кваліфікації з усіх навчальних предметів, які вони викладають, поширюються на все педагогічне навантаження до наступної атестації.
Розглянемо, які основні зміни внесено до Типового положення.
Зміна 1. Розширено права педагогічних працівників
Типовим положенням закріплено права педагогічних працівників на збереження за ними раніше присвоєних кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. Також передбачено, що вчителі мають можливість підвищувати кваліфікацію з усіх навчальних предметів інваріантної складової.
Збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань
Відповідно до пункту 3.1 Типового положення працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії, тарифного розряду, а також про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації необхідно подавати атестаційній комісії до 10 жовтня.
Пунктом 3.17 Типового положення визначено, що за працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників проводиться не пізніше ніж через два роки після їх прийняття на роботу.
З метою соціального захисту педагогічних працівників, які тривалий час працювали на педагогічних посадах, досягли високого рівня професіоналізму та перейшли працювати на інші педагогічні посади, до Типового положення введено норму, згідно з якою, при переході педагогічних працівників з одного навчального закладу до іншого, а також при переході на інші педагогічні посади у цьому самому навчальному закладі, кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання, присвоєні їм за результатами попередньої атестації, зберігаються до наступної атестації. Позбавлення педагогічного працівника кваліфікаційної категорії, присвоєної за результатами його роботи на педагогічних посадах, і присвоєння найнижчої кваліфікаційної категорії «спеціаліст» суперечить загальновизнаним нормам трудового законодавства.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, вихователів-методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестуються такі працівники не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста або вихователя-методиста.
При переході педагогічних працівників з методичної установи на педагогічні посади до навчальних закладів за ними зберігаються присвоєні раніше кваліфікаційні категорії до наступної атестації.
Також пунктом 4.8 Типового положення передбачено, що за педагогічними працівниками, які отримали другу повну вищу педагогічну освіту й перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестуються такі працівники не пізніше ніж через два роки після переходу на іншу посаду.
Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками
Відповідно до пункту 3.20 Типового положення вчителі мають можливість підвищувати кваліфікацію з усіх предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, які вони викладають.
Норма щодо підвищення кваліфікації з усіх навчальних предметів, що викладає вчитель, застосовуватиметься лише стосовно тих вчителів, які атестуватимуться, починаючи з 2012 року. Кваліфікаційна категорія, присвоєна вчителям, які атестувалися до 2012 року і не пройшли підвищення кваліфікації з усіх навчальних предметів, які вони викладають, поширюється на все педагогічне навантаження до наступної атестації. Оплата праці таких працівників здійснюється за присвоєною кваліфікаційною категорією та поширюється на все педагогічне навантаження.
У зв’язку з уведенням норми щодо підвищення кваліфікації з усіх навчальних предметів, які викладає вчитель, відповідно до пункту 2 Наказу № 1473 Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладам післядипломної педагогічної освіти доручено забезпечити підвищення кваліфікації вчителів, які мають педагогічне навантаження з кількох навчальних предметів, за інтегрованими програмами.
Зміна 2. Скорочено строк проходження позачергової атестації
Відповідно до пункту 1.8 Типового положення проходження позачергової атестації передбачено через два роки. Тобто педагогічні працівники мають право атестуватися позачергово на присвоєння чергової кваліфікаційної категорії через два роки, а не через три, як передбачалося раніше. Варто звернути увагу, що відлік часу розпочинається з дати останнього засідання атестаційної комісії, на якому підбито підсумки атестації.
Приклад визначення строку проходження позачергової атестації
Учителю математики загальноосвітнього навчального закладу за результатами атестації (протокол засідання атестаційної комісії навчального закладу № 4 від 20 березня 2010 року, наказ директора навчального закладу № 27 від 21 березня 2010 року) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». Зазначений працівник має право на проходження позачергової атестації у 2012/2013 навчальному році, для цього йому необхідно подати заяву на проходження позачергової атестації до 10 жовтня 2012 року.
Зміна 3. Розширено повноваження атестаційної комісії І рівня
Типовим положенням розширено повноваження атестаційної комісії навчального закладу щодо прийняття нею рішень за результатами вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються.
Прийняття рішень
Підпункт 3 пункту 2.12 Типового положення після слів «педагогічних звань» доповнено словами «(про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням)». Це означає, що атестаційна комісія І рівня має право порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів (якщо навчальні та інші заклади перебувають в управлінні Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, органів управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади), атестаційними комісіями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, не лише про присвоєння педагогічних звань, а й про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням.
Зразок оформлення розділу II атестаційного листа
Учителю початкових класів за результатами попередньої атестації (2006/2007 навчальний рік) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель». Атестаційна комісія навчального закладу (за результатами атестації 2011/2012 року) приймає рішення, що учитель початкових класів відповідає займаній посаді та порушує клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про відповідність педагогічного працівника раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» і педагогічному званню «старший учитель» (див. Додаток).


Також за результатами атестації атестаційна комісія навчального закладу має право приймати рішення про те, що педагогічний працівник не відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»] та порушувати клопотання перед атестаційною комісією II, III рівнів або атестаційною комісією центрального органу виконавчої влади (залежно від підпорядкування навчального та іншого закладу, в якому створено атестаційну комісію І рівня) про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та/або педагогічного звання, або про відповідність (невідповідність) працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», та/або відповідність (невідповідність) працівника раніше присвоєному педагогічному званню.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Пункт 5.7 Типового положення, яким було передбачено, що педагогічні звання присвоюються безстроково, виключено. Це означає, що педагогічний працівник, якому присвоєно педагогічне звання, має його підтвердити через п’ять років.
Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються
Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня має вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються. З цією метою атестаційна комісія має право:
• відвідувати уроки (навчальні заняття);
• відвідувати позаурочні (позанавчальні) заходи;
• вивчати рівень навчальних досягнень учнів, студентів, курсантів, слухачів, вихованців з навчального предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник;
• ознайомлюватися з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків;
• ознайомлюватися з документацією щодо участі педагогічного працівника у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи тощо.
Зміна 4. Розширено права членів атестаційної комісії
Типове положення доповнено нормою, яка дає право членам атестаційних комісій, які не згодні з прийнятим комісією рішенням, додавати до протоколу викладену письмово окрему думку з питань атестації педагогічного працівника (пункт 3.7 Типового положення).
Зміна 5. Внесено зміни до процедури прийняття рішень атестаційною комісією
Відповідно до пункту 3.8 Типового положення рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. Тобто, члени атестаційної комісії самі визначають форму проведення голосування. Воно може бути як таємним, так і відкритим.
Зміна 6. Передбачено можливість проведення засідання атестаційної комісії за відсутності педагогічного працівника
Відповідно до пункту 3.6 Типового положення засідання атестаційної комісії має проводитися у присутності працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.
Засідання атестаційної комісії також може проводитися за відсутності педагогічного працівника.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Проводити засідання за відсутності педагогічного працівника можна лише за рішенням атестаційної комісії.
Атестаційна комісія приймає рішення про проведення засідання за відсутності педагогічного працівника після з’ясування причин його неявки. Пунктом 3.6 Типового положення визначено перелік об’єктивних причин, зокрема такою причиною може бути:
• службове відрядження;
• територіальна віддаленість;
• тривала хвороба;
• інші причини, що перешкоджають присутності педагогічного працівника на засіданні.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо атестаційною комісією порушено питання про невідповідність працівника займаній посаді, то засідання проводиться обов’язково за присутності працівника, стосовно якого порушено таке питання.
Зміна 7. Змінено порядок складання списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації
Щороку до 10 жовтня керівник навчального закладу має подати до атестаційної комісії списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У списках педагогічних працівників необхідно зазначити лише строки проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, які підлягають черговій атестації.
Зміна 8. Змінено строки прийняття рішення атестаційною комісією про перенесення чергової атестації
Пунктом 3.2 Типового положення передбачено, що до 20 жовтня атестаційна комісія має затвердити:
• списки педагогічних працівників, які атестуються;
• графік роботи атестаційної комісії.
Також атестаційна комісія приймає рішення про перенесення строку чергової атестації педагогічних працівників. Атестаційна комісія має право приймати таке рішення не лише до 20 жовтня, айв інші строки.
Зміна 9. Зменшено кількість членів атестаційної комісії
Відповідно до пункту 2.6 Типового положення кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб (раніше передбачалося не менше семи осіб). Отже, видаючи наказ про створення атестаційної комісії у навчальному закладі для організації та проведення атестації педагогічних працівників у 2012/2013 навчальному році, керівник має право створити комісію у складі п’яти осіб. Як правило, малочисельні атестаційні комісії можуть створюватися у навчальних закладах з невеликою кількістю педагогічних працівників.
Водночас, слід пам’ятати, що рішення про доцільність створення атестаційної комісії у навчальному закладі, де працює менше 15 педагогічних працівників, приймає районний (міський) відділ освіти (п. 2.10 Типового положення). Проте, це не означає, що у такому навчальному закладі не може бути створено атестаційну комісію.
Зміна 10. Розширено обов’язки педагогічних працівників
Пунктом 3.18 Типового положення передбачено, що при суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі, вони мають атестуватися за кожною із займаних посад.
Зміна 11. Змінено строк проведення повторної атестації
Якщо атестаційна комісія навчального закладу прийняла рішення про відповідність педагогічного працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, то атестаційна комісія має провести повторну атестацію такого працівника у встановлений нею строк, але не більше одного року. Повторна атестація проводиться з метою перевірки виконання визначених заходів. Після її проведення атестаційна комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність педагогічного працівника займаній посаді.
За матеріалами: Ольга МАЛИШЕВА, головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення та організаційної роботи юридичного департаменту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ. №2/2012.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Чи необхідно вносити записи до трудових книжок педагогічних працівників...
Чи необхідно вносити записи до трудових книжок педагогічних працівників про присвоєння їм за результатами атестації кваліфікаційних...

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів птнз у 2017 році
Міністерства освіти І науки України від 08. 08. 2013року №1135, зареєстрованого в Мінюсті України 16. 08. 2013р. №1417/23949, Постанова...

Про хід атестації педагогічних працівників навчальних закладів району...
Про хід атестації педагогічних працівників навчальних закладів району на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних...

Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії
Лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до атестаційної комісії...

Положенням про проведення атестації працівників підприємств, установ,...
За погодженням управління освіти рекомендуємо для використання в роботі примірне положення про кваліфікаційну комісію з присвоєння...

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного...
Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань: «викладач-методист»,...

Затверджено виконкомом фсту 14. 06. 2007
Держкомспорту України" від 11. 09. 2003 №2195, наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про затвердження порядку...

Засідання атестаційної комісії про порядок проведення атестації
Голові атестаційної комісії при Головному управління освіти І науки виконавчого органу Київради (кмда)

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного...
«викладач-методист», «вчитель-методист», «старший вихователь», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист»

Нормативно-правове забезпечення державної підсумкової атестації учнів у 2016 році
Дпа у системі зсо, затвердженим наказом Міністерства освіти І науки від 30 грудня 2014 року №1547, зареєстроване в Міністерстві юстиції...

Зразок протокол №1
Про розгляд заяв педагогічних працівників на участь в атестації, перенесення строку атестації та затвердження списків на проходження...

Урок №102 Тема. Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь...
Навчальна: закріпити та систематизувати знання учнів про значущі частини слова, вміння виділяти значущі частини слова І форми слова,...

Немирівська районна державна адміністрація
«Про проведення атестації педагогічних працівників у 2012/2013 навчальному році», від 22 жовтня 2012 р. №395 «Про атестацію педагогічних...

План заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників...
...

План заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників...
...

Шкільної атестаційної комісії
Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 6 жовтня...

Атестаційної комісії державної атестації
Комунальної установи «Пологівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній заклад – дошкільний заклад» Пологівської районної...

Методичні рекомендації атестація педагогічних працівників. Цікаве...
Вінниці про завершення атестації педагогічних працівників 2017 року та оформлення відповідних матеріалів 4База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт