Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Відділ освіти березанської районної державної адміністрації

Відділ освіти березанської районної державної адміністраціїВІДДІЛ ОСВІТИ

БЕРЕЗАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇН а к а з
Від 17. 10. 2014р. № 191

Березанка
Про проведення

Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2015»
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18 вересня 2014 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» № 1053, з метою виявлення та підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків
Н А К А З У Ю:

 1. Провести у 2014-2015 навчальному році Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2015» із таких номінацій: «Правознавство», «Українська мова і література», «Хімія», «Класний керівник», «Образотворче мистецтво».
 1. Провести І (районний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» (далі – Конкурс) у листопаді-грудні 2014 року.
 1. Затвердити склад оргкомітету та журі І (районного) туру Конкурсу (додатки 1, 2).


4. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів провести належну роботу щодо залучення вчителів школи до участі в Конкурсі.
5. Районному методичному кабінету (Химич С.С.):
5.1. Створити організаційно-методичні умови для проведення І (районного) туру Конкурсу.
5.2. Надати звітну інформацію про проведення І (районного) туру до Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет 20) .
5.3. Забезпечити своєчасну підготовку матеріалів переможців І (районного) туру Конкурсу та надходження їх до Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти .
5.4. Забезпечити участь переможців І (районного) туру у ІІ (обласному) турі Конкурсу .

6. Членам журі відібрати в кожній номінації учасників на участь у ІІ (обласному) турі Конкурсу.
7.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти Л.І.Кравцова

.

Додаток 1

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

від 17.10.2014 № 191Склад

оргкомітету І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2015»

Голова оргкомітету

1.

Кравцова

Людмила Іванівна- начальник відділу

освіти райдержадміністрації;
Заступники голови оргкомітету

2.

3.

4.
5.Химич

Світлана Сергіївна
Члени оргкомітету
Єрошенко

Ліна Іванівна

Посухіна

Світлана Георгіївна

Поклад

Олена Сергіївна

 • завідувач районного методичного кабінету;


 • методист районного методичного кабінету;

 • методист районного методичного кабінету;

 • методист районного методичного кабінетуНачальник відділу освіти Л.І.Кравцова


Додаток 2

до наказу відділу райдержадміністрації

від 17.10.2014 № 191

Склад журі

І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»

Голова журі
1.

Химич

Світлана Сергіївна • завідувач районного методичного кабінету;


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Члени журі
Селізар

Людмила Володимирівна

Посухіна

Світлана Георгіївна

Поклад

Олена Сергіївна

Єрошенко

Ліна Іванівна

Чернікова

Людмила Филимонівна

Новак

Тетяна Анатолівна

Шпак

Наталія Володимирівна

77 • методист районного методичного кабінету;

 • методист районного методичного кабінету;

 • методист районного методичного кабінету

 • методист районного методичного кабінету;

 • методист районного методичного кабінету;

 • методист районного методичного кабінету

 • методист районного методичного кабінету

Начальник відділу освіти Л.І.Кравцова

Додаток 3

до наказу відділу освіти

райдержадміністрації

від 17.10.2014 № 191

Прядок проведення І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»

 1. У конкурсі беруть участь педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем роботи – громадяни України незалежно від освіти, набутого фаху і віку, які мають стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

 2. І (районний) тур конкурсу передбачає:

2.1 Ознайомлення членів журі з матеріалами, надісланими учасниками конкурсу;

2.2 Безпосереднє спілкування членів журі з конкурсантами та організація проведення конкурсних випробувань, які включають письмову роботу, майстер-клас і презентацію досвіду:

 • Письмова робота передбачає перевірку фахової підготовки учасників конкурсу, володіння ними методикою викладання предмета та загальної ерудиції.

 • Майстер-клас «Я роблю так …» є однією з форм презентації досягнень конкурсанта як педагога, де він виконує роль «учителя вчителів», розкриваючи методи своєї роботи та оригінальні ідеї.

 • Презентація досвіду, яка передбачає дискусію за змістом проблеми, над якою працює вчитель.

Увага! У 2015 році для учасників Конкурсу запроваджуються нові конкурсні випробування:

 • для вдосконалення навичок використання ІКТ у контексті вміння структурувати інформацію, оформлювати її, використовувати авторські ілюстрації, дотримуватись єдиного стилю та оригінальності та сприяти оптимізації навчального процесу буде проведено конкурсне випробування «Інтернет-ресурс»;

 • конкурсне випробування «Презентація досвіду» надасть Конкурсантам можливість познайомитися з новими технологіями, новими методиками і авторськими напрацюваннями, що втілюються на практиці;

 • без оцінювання, для формування першого враження та ознайомлення з унікальністю особистості вчителя, для визначення лідерських якостей і креативності конкурсанта запроваджується конкурс «Самопрезентація».


Учасники І районного туру повинні подати електронну версію свого портфоліо відповідно до поданої форми не пізніше 15 листопада 2014 року на електронну адресу відділу освіти з позначкою (Конкурс «Учитель року-2015»)


Форма електронного портфоліо

Прізвище, ім’я та по батькові

Місце проживання

Дата народження (день, місяць, рік)

Адреса особистого сайту, блогу тощо, де можна познайомитися з учасником та опублікованими їм матеріалами (навчальні методичні та (або) інші авторські розробки, що відображають інноваційний досвід роботи, демонструють якість подання освітньої інформації в мережі Інтернет)

Місце роботи (найменування освітнього закладу відповідно до його статуту), адреса шкільного сайту в Інтернеті (якщо є)

Посада

Предмети, що викладає

Загальний педагогічний стаж

Кваліфікаційна категорія

Почесні звання та нагороди (найменування, дата отримання)

Професійне кредо учасника.

Чим приваблює робота в школі?

Фотографії:

 • портрет

 • сюжетні фотоматеріали про педагогічну діяльність (на уроці, позакласному заході, педагогічній нараді тощо)Для участі в І (районному) турі Конкурсу дирекції ЗНЗ направляють до оргкомітету Конкурсу такі матеріали за поданими зразками:

1. Лист-представлення
ЗРАЗОК

(бланк організації)
ЛИСТ-ПРЕДСТАВЛЕННЯ

Оргкомітет І (районного)

всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2015»__________________________________________________________________

(повне найменування загальноосвітнього навчального закладу)

представляє________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові учасника Конкурсу)

________________________________________________________________

(посада і місце роботи учасника Конкурсу)

на участь у всеукраїнському Конкурсі «Учитель року – 2015» у номінації «_______________________________________________» (указати номінацію)

__________________________________________________________________

(короткий висновок про педагогічну та методичну діяльність учасника Конкурсу)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Керівник _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.


 1. Заяву учасника І (районного) туру Конкурсу за зразком:


Оргкомітету І (районного ) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»

____________________________

(ПІБ – повністю)

____________________________

(посада, місце роботи)

____________________________________________________________________________________

ЗАЯВА *

Прошу допустити мене до участі у І (районному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» у номінації «____________________________».

З умовами Конкурсу ознайомле(на/ий) і погоджуюсь.
______________ _________________

(дата) (підпис)
* Заява пишеться власноруч 1. Інформаційну картку учасника І (районного) туру Конкурсу:


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА

І (районного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»Фотопортрет

4х6

______________________________

(Прізвище)

______________________________

(ім’я)

______________________________

(по батькові)І. Загальні відомості

Громадянство України
Населений пункт
Дата народження (день, місяць, рік)
Місце народження
Адреса особистого сайту, блогу тощо., де можна познайомитись з учасником та опублікованими ним матеріалами
Адреса шкільного сайту в Інтернеті (якщо є)
ІІ. Робота

Місце роботи (найменування освітнього закладу відповідно до статуту)
Посада
Предмети, що викладає
Класне керівництво (у даний час, в якому класі)
Загальний педагогічний і трудовий стаж (повних років на момент заповнення картки)
Кваліфікаційна категорія
Почесні звання та нагороди (найменування та дата отримання)
Місця та строки роботи за останні 10 років
Викладацька діяльність за сумісництвом (місце роботи та посада)
ІІІ. Освіта

Найменування та рік закінчення професійної освіти
Спеціальність, кваліфікація за дипломом
Додаткова професійна освіта за останні три роки (найменування освітніх програм, курсів, стажування тощо., місця та строки їх отримання)
Знання іноземної мови (указати рівень володіння)
Учений ступінь
Назва дисертаційної роботи (робіт)
Основні публікації (в т.ч. брошури, книги)
IV. Громадська діяльність

Участь у роботі громадських організацій (найменування, напрям діяльності, дата вступу)
Участь у діяльності управлінської (шкільної) ради
Участь в реалізації районних, обласних, державних проектах (указати статус участі)
V. Сімя

Сімейний стан (ПІБ чоловіка/дружини, професія)
Діти (імена та вік)
VІ. Дозвілля

Хобі
Спортивні захоплення та досягнення
Сценічні таланти
VІІ. Контакти

Робоча адреса з поштовим індексом
Домашня адреса з індексом
Робочий телефон із міжміським кодом
Домашній телефон із міжміським кодом
Мобільний телефон
Факс із міжміським кодом
Робоча електронна пошта
Особиста електронна пошта
VІІІ. Документи

Паспорт(серія, №, ким і коли виданий)
ІПН (індивідуальний податковий номер)
ІХ. Професійні цінності

Професійне кредо учасника
Чим приваблює робота в школі
Професійні та особисті цінності найбільш близькі учаснику
У чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу «Учитель року»
Х. Додатки

Добірка кольорових фотографій:

 • портрет 9 х13 см;

 • жанрова (на уроці, позакласному заході, педагогічній нараді тощо)

 • додаткові жанрові фотографії

(не більше 5)

Подаються на компакт-диску (або на іншому електронному носії) у форматі JPEG («*.jpg»), 300 точок на дюйм без зменшення оригінального розміру

Цікаві відомості про учасника,не розкриті в попередніх розділах картки (не більше 500 слів)
Авторські статті та розробки учасника, які б він хотів опублікувати в засобах масової інформації

Подаються на компакт-диску (або іншому електронному носії) у форматі DOC («*.doc»), не більше 5-ти.


* Вірність відомостей, що представлені в інформаційній карті, підтверджую. Даю дозвіл на внесення інформації в базу даних і використання заявки (крім контактних, паспортних даних та ІПН (індивідуального податкового номера) у некомерційних цілях для розміщення в Інтернеті, буклетах і періодичних освітніх виданнях із можливістю редакторської обробки.
_____________ _______________________/

(підпис) (Прізвище, ініціали)
«___»___________2014 р.


 1. Узагальнення досвіду роботи – конкурсний матеріал у вигляді тексту до 12 друкованих сторінок);
 1. Фотографії (портрет і 2 – 3 сюжетні світлини про педагогічну діяльність в електронному варіанті – тип – IPEG, розмір – до 5 МБ); 1. Додаткові матеріали: розробки трьох уроків і позакласного заходу, для номінації «КЛАСНИЙ КЕРІВНИК» розробки трьох ефективних заходів


7. Перелік матеріалів, наданих на Конкурс, за поданим зразком:

УВАГА! Заява, лист-представлення надаються в паперовому вигляді, узагальнення досвіду, фотографії і додаткові матеріали), надаються тільки на електронних носіях. Перевірте наявність повного пакету документів і матеріалів

(перевірте чи є віруси на дисках)!

Перелік матеріалів учасника І (районного) туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»


з/п

Документ

Паперовий носій

Електронний носій

1.

Лист-представлення (за формою)

2.

Особиста заява учасника І (районного) туру Конкурсу (за зразком)

3.

Інформаційна картка учасника І (районного) туру Конкурсу (за зразком)

4.

Узагальнення досвіду роботи ( до 12 друкованих сторінок)

5.

Фотографії (портрет і 2 – 3 сюжетних фото про педагогічну діяльність)

6.

Додаткові матеріали (за бажанням учителя: розробки уроків – до 3-х, розробка позакласного заходу з предмета; для класних керівників: розробки ефективних заходів – до 3 - х)


Членами журі здійснюватиметься експертиза та рецензування матеріалів, що будуть представлені конкурсантами.


Орієнтовні критерії оцінюванняПоказники

Актуальність

постановка проблеми

аргументованість авторських ідей

обґрунтованість соціальної значущості

професійна затребуваність

Інноваційність

новизна змісту, технології тощо

оригінальність ідей

можливість поширення і впровадження

Реалістичність

прогнозовані результати

ресурсна забезпеченість

Культура оформлення

культура оформлення«Інтернет-ресурс»

Учасники Конкурсу не пізніше 15 листопада 2014 року розміщують на особистому або шкільному Інтернет-сайті, блозі тощо навчальні методичні та (або) інші авторські розробки, що відображають інноваційний досвід роботи та демонструють якість подання освітньої інформації в мережі Інтернет.

«Презентація досвіду» (регламент до 7 хвилин, включаючи відповіді на питання)

Мета – демонстрація професійного потенціалу учасника Конкурсу

Формат: усне подання (презентація) конкурсантом свого професійного досвіду, в якому відображаються інноваційні підходи до освіти, сутність використовуваних освітніх технологій, відповідність до сучасних вимог в освіті.

Конкурсне завдання оцінюється під час проведення Конкурсу.Критерії оцінювання

Показники

Актуальність

постановка проблеми

аргументованість авторських ідей

обґрунтованість соціальної значущості

професійна затребуваність

Інноваційнність

новизна змісту, технології та ін.

оригінальність ідей

можливість поширення і впровадження

Реалістичність

прогнозовані результати

ресурсна забезпеченість

Культура презентації

цілісність викладення

доступність і наочність

культура мовлення

взаємодія з аудиторією


Самопрезентація (3 хв.)

Формат: самопрезентація, самопредставлення у вільній формі з використанням будь-яких форм презентації.

Тему самопрезентації визначає сам учасник Конкурсу.
Самопрезентація учасника не оцінюється, але вона покликана сформувати перше враження та ознайомитись з унікальністю особистості вчителя, визначити лідерські якості та креативність Конкурсанта.
Майстер-клас (7 хв.)

Формат: ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом (умовно «Школа передового педагогічного досвіду») педагогів , заснованим на практичних діях, показу і демонстрації творчого вирішення певної педагогічної, психологічної, методичної задачі, обмін досвідом навчання і виховання учнів.

Конкурсне завдання оцінюється під час проведення Конкурсу.

Мета - демонстрація творчого вирішення певної педагогічної, психологічної, методичної задачі, обмін досвідом навчання і виховання учнів


Критерії оцінювання

Показники

Професійна майстерність

вибір теми

адекватність змісту і форми проведення майстер-класу

мотивація аудиторії до використання авторських знахідок та ідей

уміння взаємодіяти з аудиторією та коментувати ідеї

цілі та завдання використовуваних педагогічних технологій

комунікативність і професійна етикаЗагальна ерудиція

інтелектуальний рівень

використання знань з інших галузей

Педагогічний імідж

емоційність

виразність

яскравість

артистизм


Підбиття підсумків І (районного) туру Конкурсу

       1. За результатами конкурсних випробувань І (районного) туру визначаються переможець і два лауреати Конкурсу в кожній із номінацій. Переможцем стає учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

       2. При однаковій сумі балів переможець визначається за більшою кількістю балів, набраних за проведення уроку.

       3. На кожному етапі члени журі оцінюють роботу конкурсантів за бальною системою з урахуванням специфіки навчального предмета. Максимальну кількість балів визначає журі.

       4. Результати проведення всіх етапів Конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписує голова та всі присутні члени журі.


РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО КОНКУРСНИХ ЗАВДАНЬ

У ПРЕДМЕТНИХ НОМІНАЦІЯХ
ПОРТФОЛІО ВЧИТЕЛЯ ПРЕДМЕТНОЇ НОМІНАЦІЇ

«МІЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ОСВІТИ РЕГІОНУ»
Формат: в електронному вигляді та розміщене на Інтернет-ресурсі конкурсанта (шкільний сайт, власний блог або сайт).

Комплект матеріалів складається з таких розділів:

- титульний аркуш;

- загальні відомості про вчителя ;

- результати педагогічної діяльності;

- результати виховної діяльності;

- результати комплексного методичного забезпечення освітнього процесу.
ВІДЕОУРОК ( ВІДЕОЗАХІД )

Формат: завершений відеофрагмент уроку ( заходу для номінації «КЛАСНИЙ КЕРІВНИК» з кількома етапами (на компакт-диску у форматі avi).

Додаток до відеофрагменту уроку ( заходу )– письмова розробка всього уроку ( заходу ) з усіма завданнями і самоаналізом уроку ( заходу ) на електронному носії.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТВОРЧОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВЧИТЕЛЯ

Формат – усне подання конкурсантом свого професійного досвіду, демонструє вміння аналізувати, узагальнювати, виявляти та застосовувати інноваційні ідеї в своїй професійній діяльності (мультимедійний супровід - не більше 15 слайдів).

Завдання – показати рівень професіоналізму, продуктивність (актуальність досвіду, його практичну значимість представленої роботи; інноваційний характер досвіду роботи); логічність побудови представленої роботи; відповідність змісту заявленій темі;культуру публічного виступу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДГОТОВКИ

ДО КОНКУРСНИХ ЗАВДАНЬ У НОМІНАЦІ

«КЛАСНИЙ КЕРІВНИК»
Мета – запровадження даної номінації є сприяння підвищенню ефективності діяльності класних керівників.

Завдання:

 • виявлення найбільш успішних класних керівників;

 • вивчення та розповсюдження досвіду ефективного виховання;

 • формування банку даних кращих класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів;

 • формування позитивного іміджу класного керівника загальноосвітнього навчального закладу.


«ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ»

(регламент до 7 хвилин, включаючи відповіді на питання)

Формат: презентація конкурсантом власного досвіду керівництва класом, в якому відображаються інноваційні підходи до виховної діяльності, сутність освітніх технологій, що використовуються, відповідність їх сучасним вимогам(мультимедійний супровід - не більше 15 слайдів).

.

Конкурсне завдання оцінюється під час проведення Конкурсу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ КОНКУРСНИХ МАТЕРІАЛІВ

ІЗ НОМІНАЦІЇ «КЛАСНИЙ КЕРІВНИК»
Матеріал, що надається на Конкурс, повинен бути викладений у вигляді єдиного тексту не більше 15 сторінок друкованого тексту формату А 4 без фотографій, схем і малюнків.

Сформулюйте в роботі головне досягнення за період не більше п’яти останніх років, яким ви дійсно пишаєтесь.
Етапи роботи над матеріалом:

  • формулювання досягнення;

  • визначення засобів, за допомогою яких ви його досягли;

  • опис діяльності з досягнення цього результату.


У матеріалі повинні бути відповіді на питання:

  • чим це досягнення є значимим саме для вашого класу;

  • що дав цей результат особисто вам, вашому класу, усім учасникам навчально-виховного процесу;

  • які проблеми школи заважали цьому досягненню;

  • які управлінські рішення дозволили цього досягнути;

  • за рахунок яких ресурсів (матеріальних, людських тощо) удалося це зробити;

  • чи був даний результат визнаний учасниками навчально-виховного процесу, колегами, керівництвом.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
Головне управління освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Відділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації...
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації

Україна
Керуючись Положенням про відділ освіти Сарненської районної державної адміністрації (із змінами), затвердженим розпорядженням голови...

Відділ освіти кегичівської районної державної адміністрації харківської області
Накази, доручення, рішення колегії Департаменту науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації (копії)

Відділ освіти, молоді та спорту Мелітопольської районної державної...
Рекомендовано науково-методичною радою відділу освіти, молоді та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації (протокол...

Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації
...

Відділ освіти Волочиської районної державної адміністрації
Вступ

Відділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет

Барило віта іванівна
Відділ освіти, молоді та спорту хорольської районної державної адміністрації ковалівської зош І-ІІ ступенів хорольської районної...

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
Т. А. Ланчковська – директор Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської...

Відділ освіти Валківської районної державної адміністрації Валківський...
Рецензенти: Шило Т. П. методист районного методичного кабінету відділу освіти, спеціаліст І категорії

Вітання переможців iv(всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів
Відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації. Районний методичний центр

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації
Сумська область, м. Конотоп, вул. Фрунзе, 21-а тел./факс 6-64-43 e-mail:, rvok1@rambler ru

Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації...
Упорядник В. Ф. Крохмаль, методист з початкової освіти Катеринопільського районного методичного кабінету

Відділ освіти Котовської районної державної адміністрації
Навчання математики в школі ґрунтується на низці концептуальних положень. Зміст сучасної шкільної математичної освіти це не просто...

Україна міністерство освіти І науки україни відділ освіти бучацької...
На виконання вимог Закону України “Про охорону праці” з метою профілактики виробничого травматизму

Відділ освіти, молоді І спорту Баштанської районної державної адміністрації
Про проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук УкраїниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт