Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Вербиченька»

Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Вербиченька»

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Паспорт

Програми розвитку ДНЗ № 5 «Вербиченька»

Назва

програми

Програма розвитку дошкільного навчального закладу № 5 «Вербиченька» на 2011-2017 р.р.

Виконавці основних

заходів

програми

Дошкільний навчальний заклад № 5 «Вербиченька» загально розвиваючого розвитку відділу освіти Синельниківської міської ради

Статус

програми

Нормативний документ ДНЗ, що переходить в інноваційний режим життєдіяльності та прийняв за основу програмно-цільову ідеологію розвитку. Програма розроблена відповідно до Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. Стратегічний план здійснення основних нововведень в дошкільному закладі ; не тільки актуальних, але і перспективних, прогнозованих освітніх потреб; соціального замовлення.

Призначення програми

У програмі викладено аналіз стану та проблем системи освітньої роботи в ДНЗ, визначено мету, завдання, терміни, напрямки реалізації програми, очікувані результати розвитку ДНЗ та заходи щодо їх реалізації.

Мета і завдання програми

Мета: забезпечити розвиток дітей, задоволення потреб та інтересів кожної дитини, запитів сім'ї, і суспільства, шляхом створення ефективного освітнього середовища (на основі компетентнісного підходу, принципів гуманізації та демократизації педагогічного процесу) для формування оптимального рівня компетентності дошкільнят.

Завдання

1. Організація та здійснення компетентнісного навчання, яке передбачає обов'язкове залучення дитини як суб'єкта діяльності у навчальний процес: опора на його пізнавальні потреби, пошукову активність, самостійність, позитивне сприйняття ситуації.

2. Спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток творчого світогляду дитини.

3. Реалізація в педагогічних технологіях основних гуманістичних принципів: не насильства, визнання права дитини на самостійність, вибір, власне життя.

4. Організація тісної взаємодії сім'ї та ДНЗ в компетентнісному становленні особистості дитини.

Термін реалізації

програми

2011-2017 роки

Найважливіші цільові індикатори

Ми плануємо до 2017 року створити в ДНЗ освітнє середовище, що забезпечує пізнавальний розвиток дитини, формування у нього компетентності до рівня, відповідного його віковим можливостям, вимогам соціального замовлення та сім'ї.

Контроль виконання програми

Відділ освіти Синельниківської міської ради;

Адміністрація ДНЗ № 5 «Вербиченька»;

Коригування здійснюється педагогічною радою ДНЗ

Структура програми

 1. Інформаційно-аналітична частина;

 2. Концептуально-прогностична частина;

 3. Ресурсне забезпечення програми;

 4. Процесуально - технологічна частина;

 5. Контрольно-експертна частина.I. Інформаційно-аналітична частина

Дошкільний навчальний заклад заснований в 1972 році як підрозділ відділу навчальних закладів Придніпровської залізниці Синельниківського відділення. У 2001 році передали на баланс відділу освіти Синельниківської міської ради.

Дошкільний заклад розташований за адресою:

Дніпропетровська обл.

м. Синельникове

в. Виконкомівська 100.

т. 4-40-19

До території обслуговування ДНЗ входить мікрорайон у кількості 22 вулиць з населенням 1,5 тис. осіб. Дошкільний навчальний заклад оточений промисловою зоною – ВАТ «Синельниківський ресорний завод», Підприємства залізничного транспорту, Станція Синельникове 1, ОАО "АТП-11215". Поряд знаходиться ЗОСШ№ 7 яка є базовою для подальшого навчання та виховання дітей.

Місією ДНЗ № 5 «Вербиченька» є - створення умов для задоволення потреб дітей дошкільного віку та їх батьків в якісній освіті.
Режим функціонування – 10,5 годин.
ДНЗ № 5 є самостійною юридичною особою, керується у своїй діяльності нормативно-правовими документами, регулюючими діяльність ДНЗ:

 • Закон України « Про дошкільну освіту».

 • Закон України № 2412 – VІ « Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної та дошкільної освіти щодо організації НВП».

 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. за № 305.

 • Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 роки,

 • Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року та регіональний проект «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти».

 • Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

 • Програма розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт» .

Інструктивні – методичні листи:

 • « Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» ( від 17.08.2005 р.№ 1/9 - 431);

 • « Про режим роботи ДНЗ « ( від 24.01.2007 р. № 1 / 9 – 36);

 • « Про організацію обліку дітей дошкільного віку»( від 07.05.2007р. № 1 / 9 - 263);

 • « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» ( від 04.10.2007р. № 1/9 – 583);

 • « Проведення державної атестації ДНЗ « ( від 27.11.2007 р. № 1/9 – 711);

 • « Про здійснення соціально – педагогічного патронату» ( від 17.12.2008 р.№ 1/9 – 811).

 • Завдання обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».


У ДНЗ функціонує 6 груп:

 • група раннього віку - з 2 до 3 років ;

 • молодшого віку - з 3 до 4 років ;

 • молодшого дошкільного віку - з 4 до 5 років ;

 • молодшого дошкільного віку - з 4 до 5 років ;

 • старшого дошкільного віку - з 5 до 6 років ;

 • старшого дошкільного віку - з 6 до 7 років .


Для забезпечення повноцінного освітнього процесу у дошкільному закладі сформований кваліфікований колектив педагогів.

• завідуюча -1

• вихователь-методист-1

• вихователь загальноосвітніх груп – 10
Матеріальна база

Стан матеріально-технічної бази ДНЗ № 5 «Вербиченька» відповідає педагогічним вимогам, сучасному рівню освіти і санітарним нормам. Всі базисні компоненти розвиваючої предметного середовища включають оптимальні умови для повноцінного фізичного, естетичного, пізнавального і соціального розвитку дітей. Заклад постійно працює над зміцненням матеріально-технічної бази. Щорічно силами колективу проводиться косметичний ремонт.

Ділянка дошкільного закладу озеленена, оснащений ігровим обладнанням, є спортивна площадка. У зимовий час року ділянки поповнюються сніговими фігурами і гірками.

ДНЗ оснащено сучасними технічними засобами:

 • Комп'ютер - 1 шт.

 • ТБ - 2 шт.

 • Сканер - 1 шт.

 • Відеомагнітофон - 1 шт.

 • Принтер - 2 шт.

 • DVD - магнітофон - 1 шт.

 • Ксерокс - 1 шт.

 • фотоапарат - 1 шт.

ДНЗ підключено до мережі Інтернет, що дозволяє мати доступ до будь-якої інформації.

В основному все це створено та придбано за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів у період з 2001р. по 2011р. Адміністрація ДНЗ проводить велику роботу по раціональному витрачанню бюджетних та позабюджетних коштів, вишукує позабюджетні кошти для проведення щорічного косметичного ремонту приміщень ДНЗ, благоустрою території.
Кадрове забезпечення

Педагогічний колектив ДНЗ в основному стабільний, ініціативний. У ДНЗ працюють 11 педагогів, з них 6 осіб (54%) педагогічного колективу мають вищу освіту, 5 осіб (46%) - середню спеціальну освіту. 2 педагоги мають звання Вихователя-методиста, 4 особи мають вищу кваліфікаційну категорію, I кваліфікаційну категорію мають 1 особа, II кваліфікаційної категорії 1 особа .

Колектив ДНЗ№5 є постійним учасником міських , обласних та Всеукраїнських конкурсів.

2010 рік – ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання серед дошкільних навчальних закладів області.

У березні 2011 року на методичній раді відділу освіти Синельниківської міської ради було представлено досвід роботи вихователя Григоренко Л.В. «Рефлексивне управління освітнім процесом у ДНЗ» , який рекомендований до впровадження у педагогічну діяльність вихователів ДНЗ міста та внесений до картотеки передового педагогічного досвіду.

Колектив дошкільного закладу брав участь у обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій. Доробки вихователів Ушакової Л.Г. та Григоренко Л.В. відзначені Грамотами управлінням освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації за актуальність педагогічних ідей з проблем дошкільної освіти.

Серпень 2011 року - переможець у міському конкурсі серед дошкільних навчальних закладів по підготовці до 2011-2012 навчального року.

Колектив дошкільного закладу у жовтні 2011 році учасник ІІІ Всеукраїнської виставки-презентації « Інноватика в сучасній освіті» . За представлений інформаційно-дослідницький проект « Юні гідрометеорологи» нагороджені Дипломом і срібною медаллю Лауреата конкурсу у номінації «Інноваційна діяльність дошкільних навчальних закладів».

Характеристика контингенту вихованців
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Групи

6Група раннього віку

1Групи дошкільного віку

5Кількість вихованців

Всього

150Дітей раннього віку

27Дітей дошкільного віку

123Група вихідного дня

8Хлопчики

83%

55%Дівчатка

67%

45%Мають хронічні захворювання (кількість/%)

7/4%Часто хворіючі

26Виховуються

В повній сім’ї (кількість/%)

135/80%У неповній

Всього, (кількість/%)


З матір’ю (кількість/%)

15/10%Опікуном(кількість/%)

1/1%Неблагополучні сім’ї (кількість/%)

-Діти з малозабезпечених сімей (кількість/%)

-Діти з багатодітних родин (кількість/%)

8/18%  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу
Ганна Анатоліївна, завідувач дошкільного навчального закладу ясел-садка №18 «Росинка»

Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Сонечко» На 2014-2019 роки
Необхідність удосконалення системи освіти з врахуванням перспективи якісних змін в Українській державі

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт",...
...

План роботи комунального дошкільного навчального закладу санаторного...
Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу №164

Річний план роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк 2012 – 2013 навчальний рік

Річний план роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу
Аналіз роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу №24 «Оленка» за 2015-2016 н р

Пояснювальна записка. Програма розвитку Державного професійно технічного...
При складанні даної Програми було враховано економічне становище регіону,рівень науково методичного забезпечення та склад інженерно...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Оформлення наказів з основної діяльності дошкільного навчального закладу
Зокрема, згідно з пунктом 4 цього до­датка Книгу реєстрації наказів з основної діяльності веде керівник дошкільного навчального закладу....

«Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»
Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

Краматорський міський методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад...
Впровадження інноваційних здоров'язбережувальних технологій в практику роботи сучасного дошкільного навчального закладу

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Наказ
Звенигородської районної державної адміністрації від 25. 02. 2014 №117 у термін з 16 по 30 квітня 2014 року проведено атестаційну...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт»...
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт