Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів)через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів)через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ першого заступника керівника

Антитерористичного центру при Службі

безпеки України (керівника

Антитерористичної операції на території

Донецької та Луганської областей)

від 12 червня 2015 року № 415ог

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів)через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей


  1. Загальні положення

1.1 Цей Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей (далі – Тимчасовий порядок) визначає окремі питання здійснення контролю за переміщенням в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (далі – АТО), вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів), а також види блокпостів, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, порядок їх функціонування, правила їх перетинання.

1.2 Контроль за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) вздовж лінії зіткнення здійснюється на таких засадах:

- протидії тероризму;

- протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних структур;

- забезпечення права громадян України виїхати з неконтрольованих територій;

- посилення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) на неконтрольовані території.

1.3 У цьому Тимчасовому порядку терміни вживаються у такому значенні:

блокпост (далі - БП) – загороджувальний пункт у визначеному місці (на ділянці місцевості, у споруді або їх комплексі) в районі проведення АТО, призначений для контролю за рухом людей, транспортних засобів, перевірки в осіб документів, що посвідчують особу, особистого огляду осіб і огляду речей, що при них знаходяться, огляду транспортних засобів та речей, що ними перевозяться, з метоюзапобігання несанкціонованому проникненню осіб на неконтрольовану територію, проникнення з неконтрольованої території терористів та їх пособників, а також ввезення (вивезення) до /з району проведення АТО предметів і речовин, вилучених з цивільного обороту або обмежених в обороті; оборони сил та засобів, залучених до проведення АТО від протиправних посягань з боку терористів та незаконних озброєних (воєнізованих) формувань;

дозвіл – документ встановленого зразка, що надає право перевезення товару (вантажу) з тимчасово неконтрольованих територій на іншу територію України та, з території України до тимчасового неконтрольованих територій;

перепустка - це дозвіл в паперовій формі. Наявність паперової перепустки для перетину КПВВ не є обов'язковою;

дозвіл фізичній особі – рішення відповідного підрозділу з питань режиму та економічної діяльності на територіях прилеглих до смуги безпеки через лінію зіткнення про перетин фізичними особами лінії зіткнення в рамках діючих контрольних пунктів в’їзду-виїзду, на підставі якого дані про особу вносяться до електронного реєстру;

дорожні коридори (залізничні та автомобільні) – основні напрями руху в межах контрольованих територій Луганської та Донецької областей, облаштовані дорожніми знаками та інформаційними покажчиками від лінії зіткнення до контрольних пунктів в’їзду-виїзду.

координаційний центр (далі - КЦ) – це підрозділ з питань режиму та економічної діяльності на територіях прилеглих до лінії зіткнення, який створений при оперативному штабі з управління АТО, з метою координації діяльності координаційних груп та організації видачі дозволів для фізичних та юридичних осіб (далі - осіб), транспортних засобів до складу якого входять представники Служби безпеки України (далі – СБУ), Збройних Сил України (далі – ЗСУ), Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС), Національної гвардії України (далі - НГУ), Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ), Державної фіскальної служби України (далі – ДФС);

координаційна група (далі - КГ) – це підрозділ з питань режиму та економічної діяльності на територіях прилеглих до лінії зіткнення, яка створена при управліннях (відділах) МВС України районів (міст), з метою своєчасної та якісної перевірки осіб, які виявили бажання перетнути лінію зіткнення у межах Донецької, Луганської областей та організації видачі дозволівдля фізичних та юридичних осіб, транспортних засобів та вантажів, та до складу якого входять представники СБУ, ЗСУ, МВС, НГУ, ДПСУ, ДФС;

контрольний пункт в’їзду-виїзду (далі – КПВВ) – спеціально виділена територія блокпосту другого рубежу в межах дорожнього коридору з комплексом будівель, спеціальних, інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де здійснюється контроль контрольними органами і службами Українита пропуск на неконтрольовану територію та із неї осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;

контрольний пункт в’їзду/виїзду на залізниці (КПВВ на залізниці) – спеціально виділена територія залізничної станції на другому рубежі з комплексом будівель, спеціальних, інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де здійснюються контрольні заходи та пропуск на неконтрольовану територію та із неї осіб, обслуговуючого персоналу, рухомого складу залізничного транспорту, вантажів та іншого майна;

контрольні органи і служби України – підрозділи відповідних суб’єктів боротьби з тероризмом, згідно ст. 4 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом», що здійснюють контроль на БП, КПВВ та територіях між ними вздовж лінії зіткнення;

контрольний талон – це бланк для внутрішньої перевірки проходження контролю транспортними засобами між блокпостом першого рубежу і КПВВ та у зворотному напрямку;

контрольний пост (в межах залізничних дорожніх коридорів) (КрП) -спеціально виділена територія залізничної станції, з комплексом будівель, спеціальних, інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де здійснюється прикордонний та за необхідності інші види контролю залізничних рухомих складів, що переміщуються через лінію зіткнення;

лінія зіткнення – для цілей Тимчасового порядку умовне розмежування території Донецької та Луганської областей між територією де розміщені населені пункти, у яких органи державної влади України не здійснюють або здійснюють не у повному обсязі свої повноваження та підконтрольними територіями;

зведені мобільні групи – зведені наряди представників контрольних органів та служб, що здійснюють контроль території між БП першого та другого рубежів вздовж лінії зіткнення;

неконтрольована територія –територія, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не у повному обсязі повноваження, передбачені законодавством України.

Інші терміни у Тимчасовому порядку вживаються у значенні, наведеному в Кримінальному процесуальному кодексі України, Податковому кодексі України, законах України “Про боротьбу з тероризмом”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про військово-цивільні адміністрації ” та інших нормативно-правових актах.

1.4 Громадяни України за умови пред’явлення документів, що посвідчують особу, а іноземці та особи без громадянства паспортний документ, або документ, що його замінює (відповідно до п.1 ст.2 Положення про прикордонний режим, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147), а також внесення даних про таку особу до електронного реєстру, мають право на вільний та безперешкодний перетин лінії зіткнення через БП, КПВВ.

1.5 На фізичних осіб, які в’їжджають в район проведення АТО та виїжджають з нього, поширюється дія Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”.

1.6 Перетинлініїзіткненнягромадськимпасажирським транспортом забороняється, за винятком нерегулярних перевезень для окремих організованих груп людей (біженців, дітей для оздоровлення та відпочинку, тощо), за відповідним дозволом виданим згідно рішення КЦ.
ІІ. Блокпости

2.1 БП за своїм розташуванням, рівнем контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів поділяються на БП першого та другого рубежів.

2.2 На БП першого рубежу діючих дорожніх коридорів прикордонним нарядом здійснюється:

2.2.1 Під час прямування з неконтрольованої території:

пропуск транспортного засобу на територію блокпоста;

перевірка документів у осіб, огляд транспортного засобу і вантажу (товару);

після прийняття позитивного рішення щодо пропуску осіб, транспортного засобу та вантажу (товару) виписується контрольний талон на транспортний засіб;

у контрольному талоні (додаток 7) проставляється спеціальна відмітка представників ДПСУ;

транспортний засіб скеровується через дорожній коридор до КПВВ.

2.2.2 Під час прямування до неконтрольованої території:

звіряються дані в контрольному талоні з фактичними даними щодо осіб і транспортного засобу, який прибув;

відбирається контрольний талон та здійснюється пропуск до неконтрольованої території.

2.2.3 Додатково на БП першого рубежу здійснюється:

контроль за рухом транспортних засобів, вантажів (товарів), що перевозяться транспортними засобами, на наявність відповідного дозволу на перевезення вантажу (товару), його відповідність даним зазначеним у такому дозволі, а також, на наявність заборонених предметів та речовин;

виявлення та затримання осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень або переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, та викрадених транспортних засобів;

недопущення виходу заборонених вантажів (товарів) з тимчасового неконтрольованої території та відповідно перевезення таких вантажів (товарів) на таку територію;

недопущення виходу терористів та їх посібників з району проведення АТО та проникнення їх в такий район;

запобігання вчиненню терористичного акту та інших протиправних діянь;

тимчасове обмеження (заборона) руху транспорту, вантажів (товарів), та людей, які порушили порядок прямування на неконтрольовану територію, і передача їх відповідним компетентним органам.

2.3 На БП другого рубежу діючих дорожніх коридорів прикордонним нарядом здійснюється:

2.3.1 Під час прямування до неконтрольованої території:

пропуск транспортного засобу на територію КПВВ;

огляд транспортного засобу і вантажу;

перевірка документів у осіб;

дані про осіб і транспортний засіб вносяться до електронних реєстрів. За окремим рішенням старшого зміни прикордонних нарядів в КПВВ на дорожніх коридорах зі значним пасажиропотоком громадяни, інформація щодо жителів прилеглих до лінії зіткнення населених пунктів контрольованої території, при наявності відмітки про реєстрацію місця проживання в цих населених пунктах, до електронних реєстрів не вноситься;

після прийняття позитивного рішення представників усіх уповноважених контрольних органів та служб щодо пропуску осіб, транспортного засобу та вантажу (товару) виписується контрольний талон на транспортний засіб;

у контрольному талоні проставляється спеціальні відмітки представників ДПСУ, ДФС та СБУ;

транспортний засіб скеровується через визначений дорожній коридор до відповідного блокпоста першого рубежу;

тимчасове обмеження (заборона) руху транспорту та людей, які порушили порядок переміщення на неконтрольовану територію і передача їх відповідним компетентним органам.

2.3.2 Під час прямування з неконтрольованої території:

звіряються дані у контрольному талоні з фактичними даними про осіб і транспортний засіб, який прибув;

пропуск транспортного засобу на територію КПВВ;

перевірка документів у осіб;

огляд транспортного засобу і вантажу;

дані про осіб і транспортний засіб вносяться до електронних реєстрів. За окремим рішенням старшого зміни прикордонних нарядів в КПВВ на дорожніх коридорах зі значним пасажиропотоком громадяни, інформація щодо жителів прилеглих до лінії зіткнення населених пунктів контрольованої території, при наявності відмітки про реєстрацію місця проживання в цих населених пунктах, до електронних реєстрів не вноситься;

у контрольному талоні проставляються спеціальні відмітки представників ДПСУ, ДФС та СБУ;

відбирається контрольний талон, транспортний засіб скеровується для переміщення до контрольованої території;

2.3.3 На інших блокпостах другого рубежу особи і транспортні засоби скеровуються до БП першого, другого рубежу діючих дорожніх коридорів, де прикордонним нарядом здійснюються контрольно-перевірочні заходи, визначені Тимчасовим порядком та іншими нормативними документами.

2.4 Контрольні талони видаються на всі транспортні засоби, які переміщуються через лінію зіткнення.

Бланки контрольних талонів зберігаються у визначеному місці (з обмеженим доступом) старшим прикордонних нарядів у КПВВ, старшим прикордонного наряду на БП першого рубежу, старшим зміни нарядів у КПВВ на залізниці та КрП.

Контрольний талон заповнюється службовими особами ДПСУ, ДФС та СБУ, які несуть службу у КПВВ, КПВВ на залізниці, на блокпості першого рубежу дорожніх коридорів.

Пропуск транспортних засобів здійснюється:

до неконтрольованої території – за наявності спеціальної відмітки ДПСУ, ДФС та СБУ, проставленої на КПВВ, КПВВ на залізниці;

з неконтрольованої території - при наявності спеціальної відмітки ДПСУ, проставленої на БП першого рубежу, КрП та спеціальної відмітки ДПСУ, ДФСУ, СБУ, проставлених на КПВВ.

Після закінчення служби зміною на КПВВ, БП першого рубежу контрольні талони здаються до оперативно-бойових прикордонних комендатур, де зберігаються в місцях з обмеженим доступом, які унеможливлюють доступ до них сторонніх осіб.

Відповідальними за зберігання контрольних талонів є посадові особи, які визначаються начальником органу охорони державного кордону (начальником оперативно-військового відділу).

Зберігаються контрольні талони протягом одногомісяців у підрозділах ДПСУ та знищуються встановленим порядком зі складенням відповідного акта.

Наприкінці служби змінами на рівні старших прикордонних нарядів і представника ДФС проводиться звірка наявності контрольних талонів на транспортні засоби, які прослідували через лінію розмежування та даних в електронних базах.

2.5 На БП першого та другого рубежу в межах діючих дорожніх коридорів органом охорони державного кордону (оперативно-військовим відділом) встановлюються режимні правила, що регламентують порядок доступу в них осіб, які беруть участь у контролі та обслуговуванні пасажирів транспортних засобів, відправленні транспортних засобів, що вибувають в район проведення АТО і прибувають із нього.

У приміщення (місця) та транспортні засоби, в яких перебувають пасажири, які пройшли перед в’їздом на тимчасово неконтрольовану територію перевірку документів, інші перевірки, що проводяться у ході контролю, а також у приміщення (місця) та транспортні засоби, в яких перебувають пасажири, які прибули з тимчасово неконтрольованої території і не пройшли такої перевірки та контролю, вхід стороннім особам забороняється без дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону ДПСУ.

2.6 Представники всіх органів і служб України під час виконання службових обов'язків повинні мати при собі службові посвідчення та представницькі картки, а інші особи, які прибувають у службових справах – припис на виконання завдання та тимчасова перепустка.

2.7 Посадка осіб у транспортні засоби, а також завантаження (вивантаження) вантажу та багажу проводиться тільки з дозволу уповноважених службових осіб підрозділу ДПСУ та ДФС, якщо це не заборонено іншими контрольними органами і службами.

Пасажири і обслуговуючий персонал транспортних засобів після в'їзду на територію БП на вимогу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону та інших контрольних органів і служб надають для огляду транспортні засоби, вантажі (товари) та інше майно.

Пасажири та обслуговуючий персонал транспортних засобів, що в'їхали на територію БП, мають право:

бути присутніми під час огляду транспортних засобів, вантажів (товарів) і багажу, що їм належать, а також відбору зразків проб речовин і матеріалів, що їм належать, для експрес-аналізу відповідними компетентними органами;

отримувати від уповноважених службових осіб ДПСУ та інших контролюючих органів та служб усні роз'яснення в разі тимчасової відмови їм у в'їзді до району проведення АТО та виїзді з нього.

Виїзд транспортних засобів з БП, КПВВ здійснюється тільки з дозволу уповноважених службових осіб ДПСУ.

Виконання законних вимог уповноважених службових осіб ДПСУ та інших контрольних органів та служб на БП, КПВВ обов'язкове для всіх осіб, які в’їжджають до району проведення АТО та виїжджають з нього.

2.8У випадку затримання уповноваженими службовими особами ДПСУ транспортних засобів та вантажів, які переміщувалися поза межами визначних дорожніх коридорів, між першим та другим рубежами після проведення первинних контрольно-перевірочних заходів передаються зведеним мобільним групам для вжиття заходів.

2.10 У разі порушення режиму припинення вогню (несанкціонованого відкриття вогню, обстрілу зі стрілецької зброї, артилерійських систем, реактивні системі залпового вогню, інформації щодо дій диверсійно-розвідувальних груп) з боку незаконних збройних формувань чи безпосереднього обстрілу коридору, БП дозволяється за рішенням керівника відповідного сектору, з повідомленням оперативного штабу з управління АТО, перекрити напрямок руху.

2.11 БП працюють цілодобово.


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Прикордонно митного контролю, оформлення та пропуску через державний...
України осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів у міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення “Мостиська”

Державна
...

I. державна II. Прикордонна служба україни
...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388
Цей Порядок є обов’язковим для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи експлуатують...

Пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних...
Усі процедури контролю, що здійснюються службовими та посадовими особами підрозділів державних контрольних служб у рамках цієї Технологічної...

Д До наказу Міжрегіональної митниці дфс в від 31. 05. 2017 №43
Дфс контролю за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законом порядку переміщення товарів,...

Про проведення рекламного (маркетингового) конкурсу
З метою збільшення обсягів продажу, поширення та підтримання обізнаності серед населення України про знак для товарів та послуг «Фокстрот»,...

Технологічна схема пропуску через державний кордон осіб, транспортних...
Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за №522/9121, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року №342-р...

Інструкція про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою...
«Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації...

Проект державна митна
...

План Загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що...
Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України та місця митного оформлення таких товарів

Як оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення,...

Порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки...
Відповідно до частин четвертої та десятої статті 35 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє

Порядок технічного контролю спеціальних колісних транспортних засобів,...
Порядок), розроблено відповідно до Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні...

Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності...
Стаття 124 купАП: порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу,...

Закону України "Про дорожній рух"
України. Інші нормативні акти, що стосуються особливостей дорожнього руху (перевезення спеціальних вантажів, експлуатація транспортних...

Тендерна документація на тендер щодо закупівлі послуг з технічного...
Лот №1 Технічне обслуговування, поточний ремонт та роботи з кузовного ремонту легкових транспортних засобів марок, що належать країнам...

Рекомендації з питань порядку укладення внутрішніх договорів обов’язкового...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт