Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Свінціцька Світлана Казимирівна Підсумкова перевірка знань учнів з біології у форматі незалежного оцінювання в 10 класі

Свінціцька Світлана Казимирівна Підсумкова перевірка знань учнів з біології у форматі незалежного оцінювання в 10 класі

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Понінківський навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, гімназія»


Свінціцька Світлана Казимирівна
Підсумкова перевірка знань учнів з біології

у форматі незалежного оцінювання

в 10 класі

(стандартний та академічний рівень)

Понінка – 2010
Світлана Казимирівна Свінціцька

Підсумкова перевірка знань учнів з біології у форматі незалежного оцінювання в 10 класі (стандартний та академічний рівень)

Рецензент: Пашкевич Н. М., вчитель вищої категорії, вчитель методист

Схвалено педагогічною радою Понінківського НВК «ЗОШ

І-ІІІ ступенів №1, гімназія» рекомендовано до друку (протокол засідання №3 від 07.12.2010 року)


У посібнику запропоновано завдання, які охоплюють увесь програмовий матеріал 10 класу. Для підсумкового та семестрового контролю запропоновані завдання для оцінювання навчальних досягнень учнів І-ІV рівнів складності. Посібник рекомендований вчителям та випускникам, які готуються здавати іспити у формі ЗНО.


ЗМІСТ


ЗМІСТ 3

Передмова 4

Тема 1. Вступ. Неорганічні речовини 5

Тема 2. Органiчнi речовини 9

Тема 3. Загальний план будови клітини. 13

Поверхневий апарат. Ядро. 13

Тема 4. Цитоплазма клітин. 17

Тема 5. Клітина як цілісна система 21

Тема 6. Неклітинні форми життя. Одноклітинні організми. 25

Тема 7. Багатоклітинні організми. 28

Підсумкова контрольна робота за І семестр 33

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр 41

Бланк відповідей до тематичних робіт 49

Бланк відповідей до підсумкових контрольних робіт 50

Для нотаток 51

Для нотаток 52ПередмоваМета посібника забезпечити вчителя біології, що викладає в класах стандартного рівня системою підсумкового та контрольного оцінювання, які допоможуть перевірити ступінь засвоєння матеріалу учнями в процесі вивчення курсу біології 10 класу за програмою профільного навчання Міністерства освіти і науки України (2010 рік).

Посібник містить 9 робіт. Підсумкові тематичні складаються із 2 варіантів, семестрові контрольні з 4 варіантів. Завдання всіх варіантів подібні за змістом і характером дій, що їх повинні виконувати учні. Використання таких завдань під час підсумкових уроків дає можливість одночасно організувати всіх учнів класу

Завдання кожного з варіантів диференційовано з урахуванням чотирьох рівнів засвоєння знань. Орієнтовний час виконання 40-45 хвилин. Кожний варіант комплектувався за такою схемою:

І рівень – 6 тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал).

ІІ рівень – 3 тестових завдання за вибором кількох правильних відповідей (правильне розв’язання оцінюється в 1 бал)

ІІІ рівень – з завдання (правильне розв’язання оцінюється в 1бал)

ІV рівень – завдання творчого характеру з відкритою відповіддю одне на вибір учня (правильне розв’язання оцінюється в 3 бали)

За правильне виконання усіх завдань свого варіанту учень отримує максимальну оцінку – 12 балів. Бажаю успіху.

Тема 1. Вступ. Неорганічні речовини

Варіант 1

І рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)


Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну

1. Вкажіть назву галузі біології,яка вивчає неклітинні форми життя:

а) ембріологія; в) вірусологія;

б) мікробіологія; г) паразитологія;

2. Подвійне запліднення у квіткових рослин відкрив український вчений:

а) С. Навашин; в) І. Шмальгаузен;

б) О. Нагорний; г) О. Ковалевський.

3. Будову скелета і органів у різних тварин вивчають методом:

а) моделювання; в) статиcтичним;

б) порівняльно-описовим; г) експериментальним.

4. Статично вірогідна закономірність в біології:

а) наукова теорія; в) гіпотеза;

б) науковий закон; г) науковий факт.

5. Визначте, як називають здатність біологічних систем зберігати відносну сталість свого внутрішнього середовища:

а) фагоцитоз; в) адаптація;

б) метаболізм; г) гомеостаз.

6. Оберіть групу елементів, до якої належить бром:

а) органогенні; в) мікроелементи;

б) мікроелементи; г) ультрамікроелемент.

ІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)


Виберіть із запропонованих відповідей декілька правильних

7. Вкажіть яку роль виконує вода в клітині:

а) зв’язує кисень;

б) утворює сольові оболонки навколо молекул;

в) є універсальним розчинником;

г) блокує біохімічні реакції.

8. Гідрофільними речовинами є:

а) білки; г) полісахариди;

б) моносахариди; д) воски.

в) стероїди;

9. До мікроелементів належать:

а) цинк; б) алюміній;

в) оксисен; г) купрум.

ІІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)


10. Встановіть відповідність

1 Карбон А входить до складу ферментів,гемоглобіну, бере участь у процесах дихання;

2 Сульфур Б міститься в клітині у вигляді йонів, обумовлює нормальний ритм роботи серця;

3 Натрій В входить до складу деяких амінокислот, вітаміну В;

4 Ферум Г входить до складу всі органічних речовин;

Д у великій кількості міститься у кістках скелета.

11. Доповніть речення

Найкращий розчинник серед загальновідомих рідин…

12. Дайте визначення терміна

Амфіфільність

ІV рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 бали)


Завдання творчого характеру ( одне завдання за вибором учня)

13. Морська вода за вмістом елементів, за виключенням вуглецю і фтору, дуже подібна до середовищ живих організмів. Про що це свідчить?

14. Як зв`язаний вміст води в клітині з інтенсивністю її життєдіяльності? Чому втрата більше 20% маси за рахунок води для людини смертельна? Чому після 40 років починається біологічне старіння організму?

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Д ержавна підсумкова атестація з біології
Державна підсумкова атестація з біології (9 клас) проводиться в письмовій формі за навчальним посібником «Збірник завдань для державної...

Урок засвоєння нових знань. Організаційний етап Привітання учнів,...
Очікувані результати: учні називають загальні ознаки класу Птахи, риси відмінності будови птахів І плазунів; учні характеризують...

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженої Міністерством освіти...

Харківська академія неперервної освіти освітній проект
У 2016 році введено атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики...

Правила реєстрації учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року Учасниками
Учасниками пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пробного зно) є особи, які зареєструвалися для його проходження та...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (далі програма зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української...

Алгоритм роботи в закладах освіти з питань підготовки учнів до державної...

Рекомендації щодо організації вивчення біології у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів
Вивчення предмета «Біологія» у 6 класі відбуватиметься за новою навчальною программою, укладеною відповідно до нової редакції Державного...

План-конспект уроку для випускників середніх загальноосвітніх навчальних...
Тема: «Історичні, методологічні й організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році»

Навчальний курс біології у 9-му класі розпочинається вивченням розділу «Людина»
Викладання теми «Кров І лімфа» в курсі біології 9 класу шляхом застосування елементів проблемного навчання

Урок математики в 3 класі Тема: «Перевірка ділення з остачею»
Мета : Ознайомити учнів з алгоритмом виконання перевірки прикладів на ділення з остачею

На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та...
На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання,за рішенням педагогічної ради...

Методичні рекомендації для учителів іноземних мов щодо підготовки...
У багатьох країнах світу такі системи є дієвим чинником розвитку І вдосконалення освітніх систем

Рекомендації щодо підготовки учнів
України (з офіційного звіту про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати...

Методичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального...
У відповідності до «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою радою університету від 28. 05. 09, протокол №9 одним із...

 Програма «Біологія. 7-11 класи». К. Перун; Ірпінь, 2005 (лише для основної школи 7-9 класи)
У статті розглядаються особливості викладання біології та екології у новому навчальному році. Даються рекомендації щодо оцінювання...

Конспект уроку з хімії у 7 класі за темою: Хімічні рівняння Конспект...
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт