Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Варіант 2 - Свінціцька Світлана Казимирівна Підсумкова перевірка знань учнів з біології у форматі незалежного оцінювання в 10 класі

Свінціцька Світлана Казимирівна Підсумкова перевірка знань учнів з біології у форматі незалежного оцінювання в 10 класі

Сторінка9/12
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Варіант 2

І рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бали)


Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну

1. Основоположником учення про імунітет був український вчений:

а) С. Навашин;

б) М. Пирогов;

в) І. Мечников.

2. До розчинних у воді сполук належать:

а) ліпіди; в) полісахариди;

б) моносахариди; г) воски.

3. Вільний кисень утворюється під час:

а) темнової стадії фотосинтезу;

б) світлової стадії фотосинтезу;

в) постійної стадії фотосинтезу.

4. Під час безкисневого етапу енергетичного обміну:

а) синтезується 2 молекули АТФ;

б) синтезується 36 молекул АТФ;

в) АТФ не синтезується.

5. Клітинний цикл соматичних клітин не включає:

а) мітоз; в) цитокінез;

б) інтерфазу; г) мейоз.

6. У процесі біосинтезу білків беруть участь:

а) лізосоми; в) рибосоми;

б) клітинний центр; г) вакуолі.

II рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)


Виберіть із запропонованого завдання декілька правильних відповідей

7. Енергетичну функцію в клітині виконують:

а) вода; в) солі;

б) білки; г) ліпіди.

8. Вкажіть де у клітині міститься і-РНК:

а) в ядрі; в) в ядерці;

б) у цитоплазмі г) мітохондріях.

9. До складу хромосом входять:

а) ДНК; в) РНК;

б) білки; г) вуглеводи.

ІІІ рівень ( правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)


10. Дайте правильну відповідь

На які групи поділяються автотрофні організми залежно від використання джерела енергії?

11. Розв'яжіть задачу

Скільки амінокислот закодовано в ланцюгу РНК, який складається з 486 нуклеотидів, якщо 2 триплети з початкової кількості інтронні?

12. Заповніть таблицю


Етапи енергетичного обміну

Де відбувається

За яких умов

ПідготовчийБезкисневийКисневий


IV рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 3 бали)


Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

13. Чому генетичний, код уважають однозначним і універсальним?

Відповідь обґрунтуйте.

14. Використовуючи знання про клітинну теорію, доведіть єдність походження на землі.

15. Що спільного та відмінного між процесами фотосинтезу та клітинного дихання?

Варіант 3

І рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бали)


Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну

1. Вислів «Кожна нова клітина походить від такої ж вихідної шляхом поділу» належать:

а) Р. Вірхову; в) М. Шлейдену;

б) Т. Шванну; г) К. Беру.

2. До немембранних органел належать:

а) мітохондрії;

б) вакуолі;

в) рибосоми.

3. Асиміляція - це:

а) синтез органічних речовин;

б) розпад органічних речовин.

4. Під час кисневого етапу енергетичного обміну:

а) синтезується 2,молекули АТФ;

б) синтезується 4 молекули АТФ;

в) синтезується 36 молекул АТФ.

5. Під час мейозу кон’югація хромосом відбувається у:

а) профазі ІІ; в) профазі І;

б) метафазі І; г) метафазі ІІ.

6. Під час хемосинтезу організми використовують енергію:

а) розщеплення органічних сполук; в) АТФ;

б) окиснення неорганічних сполук; г) світла.

II рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)


Виберіть із запропонованого завдання декілька правильних відповідей

7. Фотосинтез здійснюють:

а) зелені рослини; в) залізобактерії;

б) гриби; г) деякі одноклітинні тварини.

8. Вкажіть компоненти клітини, що беруть участь у синтезі білка:

а) рибосоми; в) ядерце;

б) ядерна оболонка; г) ендоплазматична сітка.

9. Вкажіть двомембранні органели, які є клітинах рослин:

а) апарат Гольджі; в) мітохондрії;

б) хлоропласти; г) ендоплазматична сітка.

III рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)


10. Дайте правильну відповідь

Які розрізняють типи ендоплазматичної сітки?

11. Розв'яжіть задачу

Скільки нуклеотидів входить до складу гена (обох ланцюгів ДНК), який містить інформацію про білок, що складається з 80 амінокислот?

12. Заповніть таблицю


Процес

3 яких сполук синтезуються органічні сполуки

Які групи організмів здійснюють

ХемосинтезФотосинтез


ІV рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 3 бали)


Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

13. Чому процеси біосинтезу білків належати до реакції матричного синтезу? Відповідь обґрунтуйте.

14. Доведіть, що асиміляція та дисиміляція - це сторони єдиного процесу обміну речовин та перетворення енергії в живих системах.

15. Які компоненти клітин та в який спосіб беруть участь в осмотичних процесах?

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Д ержавна підсумкова атестація з біології
Державна підсумкова атестація з біології (9 клас) проводиться в письмовій формі за навчальним посібником «Збірник завдань для державної...

Урок засвоєння нових знань. Організаційний етап Привітання учнів,...
Очікувані результати: учні називають загальні ознаки класу Птахи, риси відмінності будови птахів І плазунів; учні характеризують...

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженої Міністерством освіти...

Харківська академія неперервної освіти освітній проект
У 2016 році введено атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики...

Правила реєстрації учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року Учасниками
Учасниками пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пробного зно) є особи, які зареєструвалися для його проходження та...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (далі програма зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української...

Алгоритм роботи в закладах освіти з питань підготовки учнів до державної...

Рекомендації щодо організації вивчення біології у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів
Вивчення предмета «Біологія» у 6 класі відбуватиметься за новою навчальною программою, укладеною відповідно до нової редакції Державного...

Навчальний курс біології у 9-му класі розпочинається вивченням розділу «Людина»
Викладання теми «Кров І лімфа» в курсі біології 9 класу шляхом застосування елементів проблемного навчання

План-конспект уроку для випускників середніх загальноосвітніх навчальних...
Тема: «Історичні, методологічні й організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році»

Урок математики в 3 класі Тема: «Перевірка ділення з остачею»
Мета : Ознайомити учнів з алгоритмом виконання перевірки прикладів на ділення з остачею

На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та...
На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання,за рішенням педагогічної ради...

Методичні рекомендації для учителів іноземних мов щодо підготовки...
У багатьох країнах світу такі системи є дієвим чинником розвитку І вдосконалення освітніх систем

Рекомендації щодо підготовки учнів
України (з офіційного звіту про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати...

Методичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального...
У відповідності до «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою радою університету від 28. 05. 09, протокол №9 одним із...

 Програма «Біологія. 7-11 класи». К. Перун; Ірпінь, 2005 (лише для основної школи 7-9 класи)
У статті розглядаються особливості викладання біології та екології у новому навчальному році. Даються рекомендації щодо оцінювання...

Конспект уроку з хімії у 7 класі за темою: Хімічні рівняння Конспект...
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт