Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До Регламенту роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2016 році (підпункт 6 пункту 4 розділу ІІІ)

До Регламенту роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2016 році (підпункт 6 пункту 4 розділу ІІІ)Додаток 15

до Регламенту роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2016 році (підпункт 6 пункту 4 розділу ІІІ)
Технологічна карта

старшого інструктора (інструктора)
Увага! Старший інструктор виконує дії, позначені (*).

Інструктор виконує дії, позначені (**).

У разі відсутності зазначених вище позначок дії виконуються спільно старшим інструктором та інструктором.
Час
Дія

У день проведення зовнішнього незалежного оцінювання

9.00-9.10

Прибути до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання
(далі – пункт ЗНО) з документом, що посвідчує особу, годинником, ручкою з пастою чорного кольору, ножицями, бейджем, на якому зазначені прізвище, ім’я, по батькові

9.10-9.45Узяти участь у нараді із працівниками пункту ЗНО, під час якої:

пересвідчитися в неушкодженості адміністративного пакета, що має бути відкритий відповідальним за пункт проведення зовнішнього оцінювання (далі – відповідальний за пункт ЗНО);

пройти процедуру жеребкування щодо розподілу працівників пункту ЗНО за аудиторіями;

отримати (*) Аудиторний список учасників зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Аудиторний список), Аудиторний протокол проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Аудиторний протокол), індивідуальні паперові наліпки для нумерації робочих місць в аудиторіях

(далі – індивідуальні паперові наліпки), Технологічну карту старшого інструктора (інструктора), Типову промову інструктора, інструкцію щодо роботи в зошиті із завданнями сертифікаційної роботи та заповнення бланка(ів) відповідей (копію першої сторінки зошита із завданнями сертифікаційної роботи), інші інструктивно-методичні матеріали;

звірити годинник

9.45- 10.15
Перевірити готовність аудиторії до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – зовнішнє оцінювання).

Переконатися у відсутності факторів, що можуть негативно вплинути на об’єктивність проведення зовнішнього оцінювання.

Звірити час на годиннику в аудиторії.

Розмістити (**) на (біля) вхідних дверях(ей) до аудиторії Аудиторний список.

Зробити (**) на дошці відповідні записи. Тексти записів, а також зразок їх розміщення подано в кінці Технологічної карти старшого інструктора (інструктора).

Наклеїти (**) на робочі місця учасників зовнішнього оцінювання (далі – учасники) індивідуальні паперові наліпки відповідно до однієї з поданих нижче схем


Схема 1 Схема 2 Схема 3


місце для старшого інструктора


місце для особистих речей


місце для особистих речей

місце для старшого інструктора

місце для старшого інструктора


місце для особистих речей

місця для осіб, уповноважених на здійснення спостереження або контролю


місце для інструктора


місця для осіб, уповноважених на здійснення спостереження або контролю


місце для інструктора


місця для осіб, уповноважених на здійснення спостереження або контролю


місце для інструктора10.15- 11.00
Організувати (**) відповідно до Аудиторного списку вхід учасників до аудиторії, ідентифікуючи (**) їх за наданим Сертифікатом та документом, назва і номер якого зазначені в Сертифікаті.

Указати учаснику робоче місце (відповідно до Аудиторного протоколу й індивідуальної паперової наліпки).

Попередити (**) учасників про необхідність залишити речі, що не передбачені процедурою проведення зовнішнього оцінювання (верхній одяг, парасольки, сумки, книжки, калькулятори, вимкнуті мобільні телефони, інші засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали), у відведеному для цього місці в аудиторії та повідомити працівникам пункту ЗНО до початку роботи над сертифікаційною роботою про наявність дозволених пристроїв медичного призначення.

Наголосити (**), що мобільні телефони та інші технічні засоби слід вимкнути перед тим, як залишити їх у спеціально відведеному місці.

Допомогти (**) кожному учаснику знайти своє робоче місце, яке зазначено в Аудиторному протоколі та на індивідуальній паперовій наліпці.

Забороняється пересаджувати учасника на інше місце!

10.30-10.50
У приміщенні, де проходила нарада із працівниками, у присутності відповідального за пункт ЗНО, уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти (далі – уповноважена особа), старших інструкторів і громадських спостерігачів:

переконатися (*) в неушкодженості опломбованого(их) контейнера(ів) з аудиторними пакетами;

отримати (*) аудиторний пакет;

пересвідчитися (*), що назва мови, якою здійснено переклад завдань сертифікаційної роботи, зазначена в Аудиторному протоколі, відповідає назві, указаній на лицьовому боці аудиторного пакета;

засвідчити (*) підписом факт отримання неушкодженого аудиторного пакета у Відомості видачі/приймання аудиторних пакетів.

Забороняється відкривати аудиторний пакет до початку зовнішнього оцінювання!

Забороняється розголошувати в будь-якій формі конфіденційну інформацію про зміст завдань сертифікаційної роботи до завершення виконання її всіма учасниками

11.00 - 11.30
Перевірити (*) правильність розсадки учасників та зробити відповідні записи в Аудиторному протоколі.

Перевірити (*) явку учасників, зачитавши список, поданий в Аудиторному протоколі.

Відмітити (*) відсутніх учасників в Аудиторному протоколі (у графі «Підпис учасника» зазначити «Не з’явився»).

Зробити (**) відмітки про відсутніх учасників в Аудиторному списку, що розміщений біля входу до аудиторії.

Зачитати (**) учасникам Типову промову інструктора.

Інструктор розпочинає зачитувати Типову промову синхронно з діями старшого інструктора.

Запропонувати (*) третьому за списком в Аудиторному протоколі учаснику пересвідчитися в неушкодженості аудиторного пакета (у разі відсутності третього за списком учасника запрошується наступний за списком).

Продемонструвати (*) всім присутнім в аудиторії аудиторний пакет.

Записати (*) в Аудиторному протоколі номер аудиторного пакета та засвідчити його неушкодженість підписами.

Відкрити (*) аудиторний пакет.

Продемонструвати (*) присутнім пакет для відправлення матеріалів зовнішнього оцінювання та стрічку маркованих наліпок (штрих-коди).

Перерахувати (*) бланки відповідей кожного типу і зошити із завданнями сертифікаційної роботи.

Зробити (*) відповідні записи в Аудиторному протоколі.

У разі виявлення недостачі матеріалів зовнішнього оцінювання та в інших нестандартних ситуаціях звернутися до відповідального за пункт ЗНО.

Наклеїти (*) одну наліпку зі штрих-кодом із порядковим номером «00» на спеціально відведене місце в Аудиторному протоколі, іншу наліпку з номером «00» – на захищений поліетиленовий пакет для відправлення матеріалів зовнішнього оцінювання до пункту обробки (якщо на стрічці є третя наліпка з порядковим номером «00», вона має залишитися на стрічці).

Роздати (*) учасникам бланки відповідей:

типу А;

типу Б (у разі проведення зовнішнього оцінювання з математики, української мови і літератури, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов).

У разі відсутності учасника бланк(и) відповідей залишаються на робочому місці, що не використовується.

Наклеїти (*) штрих-коди на відведені для цього місця на бланку(ах) відповідей. Номери наліпок на штрих-кодах мають збігатися з номерами робочих місць учасників.

Штрих-коди, номери яких відповідають номерам місць відсутніх учасників, не використовуються для кодування бланків відповідей.

Роздати (*) учасникам зошити із завданнями сертифікаційної роботи, звертаючи увагу на те, щоб їхні номери збігалися з номерами робочих місць учасників і наліпок зі штрих-кодом на бланку(ах) відповідей.

У разі відсутності учасника зошит із завданнями сертифікаційної роботи залишається на робочому місці, що не використовується.

Запропонувати (**) учасникам перевірити якість друку зошитів із завданнями сертифікаційної роботи.

Попросити (**) учасників на зворотному боці бланка відповідей типу А зробити запис, зазначений на дошці.

Запропонувати (**) учасникам позначити номер зошита із завданнями сертифікаційної роботи у відповідному місці бланка відповідей.

Перевірити (*) у бланках відповідей учасників правильність позначення відмітки, що повинна відповідати номеру зошита із завданнями сертифікаційної роботи.

Записати (*) на дошці час початку й орієнтовний час закінчення виконання сертифікаційної роботи.

Для виконання сертифікаційної роботи з української мови і літератури, математики та фізики відводиться 180 хв, історії України, хімії, географії, російської мови – 150 хв, англійської, іспанської, німецької, французької мов, біології – 120 хв.

Записати (*) в Аудиторному протоколі час початку виконання сертифікаційної роботи.

Укласти (*) бланки відповідей, що не використовуються, до відповідних зошитів із завданнями сертифікаційної роботи та заклеїти (*) їх наліпками зі штрих-кодами з номером робочого місця. Ці зошити залишаються на столах відсутніх учасників до закінчення виконання сертифікаційної роботи.

Старшому інструктору та інструктору під час проведення зовнішнього оцінювання забороняється:

ознайомлюватися зі змістом завдань сертифікаційних робіт;

виносити матеріали зовнішнього оцінювання з аудиторії;

користуватися мобільними телефонами, персональними комп’ютерами, електронними приладами, друкованими, рукописними та іншими матеріалами, що не передбачені процедурою проведення зовнішнього оцінювання;

відповідати на запитання учасників щодо змісту завдань сертифікаційної роботи, коментувати їх;

без поважної причини відволікати учасників від виконання сертифікаційної роботи;

без дозволу відповідального за пункт ЗНО залишати аудиторію;

надавати учасникам будь-які предмети, що не передбачені процедурою проведення зовнішнього оцінювання (маркери, папір тощо)

Під час виконання учасниками сертифікаційної роботиФіксувати (*) на дошці фактичний час через кожні 20 хвилин.

Здійснювати контроль за процедурою проходження учасниками зовнішнього оцінювання. Про виявлені порушення повідомляти (*) відповідальному за пункт ЗНО.

Під час зовнішнього оцінювання учасники мають право з дозволу старшого інструктора вийти з аудиторії до закінчення роботи над сертифікаційною роботою.

Одночасний вихід кількох учасників з однієї аудиторії до завершення виконання сертифікаційної роботи забороняється.

Якщо учаснику потрібно вийти з аудиторії, то він повинен залишити зошит із завданнями сертифікаційної роботи і бланк(и) відповідей на робочому столі, поклавши його(їх) заповненою стороною донизу.

Час, який учасник провів за межами аудиторії, не додається йому до часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи.

Фіксувати (*) на зворотному боці Аудиторного протоколу інформацію про:

вихід учасників з аудиторії, порушення учасниками процедури проходження зовнішнього оцінювання;

вхід/вихід в/із аудиторію(ї) громадських спостерігачів.

У разі оголошення уповноваженою особою технологічної перерви:

зазначити (*) час початку та закінчення технологічної перерви на дошці та в Аудиторному протоколі;

записати (*) на дошці час закінчення виконання сертифікаційної роботи, додавши до нього час, затрачений на технологічну перерву;

повідомити (*) учасникам про продовження роботи над виконанням завдань та про зміну часу закінчення виконання сертифікаційної роботи.

Якщо учасник завершив роботу раніше визначеного часу та отримав у Сертифікаті відмітку уповноваженої особи (але не в останні 15 хвилин або не в числі трьох останніх учасників), він з дозволу старшого інструктора здає бланк(и) відповідей, а зошит із завданнями сертифікаційної роботи залишає на своєму робочому місці. Старший інструктор вкладає бланк(и) відповідей до спеціального захищеного поліетиленового пакета для відправлення матеріалів зовнішнього оцінювання.

Учасник має засвідчити своїм підписом в Аудиторному протоколі факт передання бланка(ів) відповідей. Після цього він може вийти з аудиторії (інструктор повідомляє про це черговому) або перебувати в ній до моменту отримання зошита із завданнями сертифікаційної роботи, дотримуючись установлених норм поведінки

За 15 хв. до закінчення часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботиПовідомити (*) учасникам час, що залишився до закінчення зовнішнього оцінювання.

Попередити (*) про необхідність завершення роботи щодо заповнення бланка(ів) відповідей

Завершення зовнішнього оцінюванняПовідомити (*) учасникам про закінчення виконання сертифікаційної роботи.

Попросити (*) учасників закрити зошити, відкласти бланки відповідей та покласти ручки на стіл.

Запросити (*) учасників по одному підійти із бланками відповідей до стола інструкторів (зошити із завданнями сертифікаційної роботи учасники залишають на своїх робочих місцях).

Прийняти (*) від учасників бланки відповідей.

Учасники мають засвідчити своїм підписом в Аудиторному протоколі факт передання бланків відповідей старшому інструктору та повернутися на свої робочі місця.

Перерахувати (*) отримані від учасників бланки відповідей та вкласти (*) їх до спеціального захищеного поліетиленового пакета для відправлення матеріалів зовнішнього оцінювання.

Зафіксувати (*) кількість зданих бланків відповідей в Аудиторному протоколі.

Зібрати (**) зошити із завданнями сертифікаційної роботи, що не використовувалися.

Перерахувати (*) невикористані зошити із завданнями сертифікаційної роботи та зазначити (*) їхню кількість в Аудиторному протоколі.

Укласти (*) до спеціального захищеного поліетиленового пакета для відправлення матеріалів зовнішнього оцінювання невикористані зошити, використану стрічку маркованих наліпок (штрих-кодів) і пакет, у якому надсилалися матеріали зовнішнього оцінювання.

Підписати Аудиторний протокол і вкласти (*) його до спеціального поліетиленового пакета.

Заклеїти (*) у присутності не менше трьох учасників пакет із матеріалами зовнішнього оцінювання.

Продемонструвати (*) пакет із матеріалами зовнішнього оцінювання присутнім учасникам

Після закінчення зовнішнього оцінювання в аудиторіїПередати (*) відповідальному за пункт ЗНО сформований для відправлення пакет із матеріалами зовнішнього оцінювання.

Засвідчити (*) цей факт своїм підписом у Відомості видачі/приймання аудиторних пакетів.

Старший інструктор залишається у приміщенні, де відбувалося передання пакетів, до моменту повідомлення відповідальним за пункт ЗНО про завершення зовнішнього оцінювання в пункті

Після закінчення зовнішнього оцінювання в пункті ЗНО

30 хвилин
Повідомити (*) інструктору про завершення зовнішнього оцінювання в пункті ЗНО.

Роздати в аудиторії або у вестибюлі пункту ЗНО учасникам зошити із завданнями сертифікаційної роботи, із якими вони працювали.

Зібрати решту зошитів із завданнями сертифікаційної роботи.

Передати аудиторію помічнику відповідального за пункт ЗНО.

Віддати зошити із завданнями сертифікаційної роботи, що не були отримані учасниками, відповідальному за пункт ЗНО


Тексти записів, зразок їх розміщення на дошці


Із правилами заповнення бланка(ів) відповідей, правами та обов’язками учасника зовнішнього незалежного оцінювання під час його проходження, порядком подання апеляцій ознайомлений(а). Номери мого робочого місця, зазначеного на індивідуальній паперовій наліпці, зошита та наліпки(ок) зі штрих-кодом на бланку(ах) відповідей збігаються

Початок виконання завдань: _____ год_____ хв.
Технологічна перерва:

з___ год __ хв до ____ год____  хв.
Закінчення виконання завдань: _____ год_______ хв.

Фактичний час (зазначається через кожні 20 хвилин після початку виконання завдань сертифікаційної роботи)

Додаток 14

до Регламенту роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2016 році

(підпункт 5 пункту 4 розділу ІІІ)
Орієнтовний перелік нестандартних ситуацій,

що можуть виникнути під час проведення зовнішнього незалежного

оцінювання, та способів їх вирішення *


№з/п

Ситуація

Спосіб вирішення нестандартної ситуації

Під час допуску учасників зовнішнього незалежного оцінювання

до пункту ЗНО

1

Учасник зовнішнього незалежного оцінювання прибув до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пункт ЗНО) без Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат) та/або документа, на підставі якого здійснено реєстрацію

Учасник зовнішнього незалежного оцінювання (далі – учасник) не допускається до участі в проведенні зовнішнього незалежного оцінювання (далі – зовнішнє оцінювання). Цей факт фіксується в Карті спостереження за процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Карта спостереження)

2

При вході до пункту ЗНО учасник пред’явив паспорт, проте в Сертифікаті зазначено серію та номер свідоцтва про народження

Учасник допускається до проходження зовнішнього оцінювання


3

Виявлено розбіжності (один або декілька символів) в особистих даних, зазначених у Сертифікаті та документі, назва, серія (за наявності) та номер якого зазначені у Сертифікаті

Учасник допускається до проходження зовнішнього оцінювання

4

Учасник прибув до пункту ЗНО без запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні

Учасник допускається до проходження зовнішнього оцінювання.

Помічник відповідального за пункт зовнішнього оцінювання встановлює відповідність особистих даних учасника, зазначених у Сертифікаті, тим, що вказані в Алфавітному списку учасників зовнішнього незалежного оцінювання

5

У Сертифікаті вказано інше прізвище (ім’я, по батькові) ніж у документі, що посвідчує особу учасника

Учасник допускається до проходження зовнішнього оцінювання за умови пред’явлення документа, що підтверджує зміну прізвища (ім’я, по батькові). Цей факт фіксується в Карті спостереження

6

Учасник пред’явив документ, що посвідчує особу, серія (за наявності) та номер якого не збігаються із зазначеними в Сертифікаті

Учасник допускається до проходження зовнішнього оцінювання за наявності довідки про втрату документа, назва, серія (за наявності) та номер якого вказані в Сертифікаті, або довідки про його заміну. У разі відсутності довідки ситуацію необхідно погодити з регіональним центром оцінювання якості освіти

7

Під час ідентифікації учасника шляхом порівняння його зовнішності з фотокарткою, наклеєною в Сертифікаті, неможливо встановити, чи цей документ дійсно належить пред’явнику

Звернутися до регіонального центру оцінювання якості освітиПід час проведення зовнішнього оцінювання в аудиторіях

8

В аудиторію для проходження зовнішнього оцінювання з’явилися лише один або два учасники

Учасники залишаються в аудиторії до завершення виконання сертифікаційної роботи останнім із них. Пакет для відправлення матеріалів зовнішнього оцінювання до пункту обробки заклеюється в присутності інструкторів та учасника(ів) цієї аудиторії

9

В аудиторію на зовнішнє оцінювання не з’явився жоден учасник

Аудиторний пакет не відкривається. Інструкторами в присутності уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти

(далі – уповноважена особа) заповнюється Аудиторний протокол проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Аудиторний протокол). Ситуація описується на зворотному боці Аудиторного протоколу та в Карті спостереження.

Аудиторний протокол укладається в паперовий конверт, опломбовується та разом з іншими матеріалами поміщається до контейнера для відправлення до пункту обробки

10

В аудиторному пакеті не вистачає бланка відповідей або виявлено брак друку, що унеможливлює прочитання окремих фрагментів

Старшим інструктором видається бланк відповідей будь-якого відсутнього учасника з цієї аудиторії, про що робиться запис в Аудиторному протоколі. Якщо в аудиторії немає бланка відповідей, що не використовується, то про це слід повідомити відповідальному за пункт зовнішнього оцінювання (далі – відповідальний за пункт ЗНО) та уповноваженій особі.

Із іншої аудиторії видається бланк відповідей, що не використовується. Цей факт фіксується в Карті спостереження

11

Під час перевірки якості друку зошитів із завданнями сертифікаційної роботи виявлено брак друку, що не дозволяє прочитати фрагмент тексту

1. Якщо в аудиторії менше 15-ти учасників, старшим інструктором видається зошит із завданнями сертифікаційної роботи одного з відсутніх, про що робиться запис на зворотному боці Аудиторного протоколу. Учаснику повідомляється про необхідність позначення в бланку відповідей номера цього зошита.

2. Якщо в аудиторії присутні всі 15 учасників, старший інструктор має звернутися за допомогою у вирішенні цього питання до відповідального за пункт ЗНО. Відповідальний за пункт ЗНО у супроводі уповноваженої особи видає зошит із завданнями сертифікаційної роботи, що не використовується, узятий з іншої аудиторії, (бажано з тим самим номером).

Про ситуацію, що склалася, відповідальний за пункт ЗНО інформує регіональний центр оцінювання якості освіти. Робиться запис у Карті спостереження (вказується номер пакета, у якому знаходився бракований зошит).

Зошити із завданнями сертифікаційної роботи з браком друку вкладаються до пакета, що надсилається до пункту обробки

12

Під час кодування бланків відповідей виявилося, що штрих-код зіпсований

Використовується запасний рядок із штрих-кодами під номером 16 або 17, про що робиться запис в Аудиторному протоколі.

Увага! Кодування всіх бланків учасника проводиться одним і тим самим номером з однієї стрічки зі штрих-кодами

13

Під час кодування бланків відповідей штрих-код наклеєний в перевернутому вигляді або нерівно

Залишити як є, не переклеювати! Зафіксувати цей факт на зворотному боці Аудиторного протоколу

14

Учасник потребує медичної допомоги

1. Допомога надається медичним працівником. Факт звернення фіксується у Відомості реєстрації звернень до медичного працівника.

2. У разі необхідності викликається «швидка допомога».

Ситуація, що виникла, описується в Карті спостереження, на зворотному боці Аудиторного протоколу та фіксується у Відомості реєстрації звернень до медичного працівника.

У випадку, коли учасник може повернутися до аудиторії, він особисто здає бланк(и) відповідей. Якщо учасник не може повернутися до аудиторії, інструктор вкладає бланк(и) відповідей у пакет для відправлення матеріалів зовнішнього оцінювання до пункту обробки, а навпроти його прізвища в графі «Підпис учасника» записує «вкладено»

15

В аудиторному пакеті немає пакета для відправлення матеріалів зовнішнього оцінювання до пункту обробки

Замість пакета використовується паперовий конверт формату А4, заздалегідь підготовлений відповідальним за пункт ЗНО. На місцях його заклеювання проставляються: номерна печатка Українського центру оцінювання якості освіти, підписи уповноваженої особи та трьох учасників із числа присутніх

16

В Аудиторному протоколі учасник поставив підпис навпроти прізвища іншої особи

В Аудиторному протоколі учасник, що помилково поставив підпис навпроти прізвища іншої особи, повторно ставить підпис навпроти свого прізвища. А учасник, у графі якого вже стоїть чужий підпис, проставляє свій через скісну риску. Ситуація описується на зворотному боці протоколу.

Робиться запис у Карті спостереження

17

Аудиторний протокол без відмітки про кількість бланків та підписів інструкторів було вкладено до пакета з матеріалами зовнішнього оцінювання для відправлення до пункту обробки

Пакет не відкривати.

Інструктори повинні написати пояснювальні записки на ім’я директора регіонального центру оцінювання якості освіти.

Робиться запис у Карті спостереження

18

Після заклеювання пакета з матеріалами зовнішнього оцінювання для відправлення до пункту обробки виявилося, що не вкладено Аудиторний протокол

Аудиторний протокол укладається в паперовий конверт формату А4. На пакеті вказується, до якої аудиторії відноситься цей протокол, у місцях його заклеювання проставляється номерна печатка Українського центру оцінювання якості освіти.

Робиться запис у Карті спостереження

19

Уповноважена особа помилково зробила відповідні записи або поставила печатку в іншій графі Сертифіката

Охайно закреслити назву навчального предмета та записати назву навчального предмета, із якого проводиться зовнішнє оцінювання. Зробити запис «виправленому вірити» та поставити номерну печатку Українського центру оцінювання якості освіти. (Запис слід робити нижче від назви навчального предмета, у вільному місці відповідної графи)

20

Учасник, не завершивши виконання сертифікаційної роботи та залишивши бланк(и) відповідей на робочому столі, вийшов за межі пункту та намагається повернутися до нього

Учасник не допускається до пункту ЗНО до завершення зовнішнього оцінювання.

В Аудиторному протоколі навпроти прізвища цієї особи в графі «Підпис учасника» зазначається «вкладено»; на зворотному боці робляться відповідні записи. Ситуація описується в Карті спостереження

21

Учасник відмовляється здати бланк(и) відповідей після завершення часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи

Після завершення роботи над сертифікаційною роботою в аудиторії (коли решта учасників здала бланки відповідей) старший інструктор нагадує учаснику про необхідність здати бланки відповідей. Якщо учасник не реагує, старший інструктор навпроти його прізвища в графі «Підпис учасника» записує «відмовився» і фіксує час у відповідній графі. Пакет із комплектами матеріалів зовнішнього оцінювання для відправлення до пункту обробки заклеюється. Ситуація описується в Карті спостереження, складається Акт про порушення учасником зовнішнього незалежного оцінювання процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання

22

На пакеті з матеріалами зовнішнього оцінювання для відправлення до пункту обробки вказано назву навчального предмета, що не відповідає назві навчального предмета, із якого проводиться зовнішнє оцінювання

Закреслити неправильно вказану назву навчального предмета та зробити інший запис


*Вирішення інших нестандартних ситуацій, що можуть виникнути під час проведення зовнішнього оцінювання, забезпечують відповідальний за пункт ЗНО спільно з уповноваженою особою, узгоджуючи свої дії з регіональним центром оцінювання якості освіти. Про це робиться запис у Карті спостереження.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська академія неперервної освіти освітній проект
У 2016 році введено атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики...

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Рішення Колегії Міністерства освіти І науки України, п ротокол №6/6-20...
Рішення Колегії Міністерства освіти І науки України, протокол №6/6-20 від 03 липня 2015 року «Про проведення в 2016 році зовнішнього...

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
Р-43/0/3-16 «Про організаційні заходи щодо проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих...

Правила реєстрації учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року Учасниками
Учасниками пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пробного зно) є особи, які зареєструвалися для його проходження та...

План-конспект уроку для випускників середніх загальноосвітніх навчальних...
Тема: «Історичні, методологічні й організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році»

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженої Міністерством освіти...

Україна новомиргородська районна державна адміністрація
Кз «коіппо ім. В. Сухомлинського» від 21. 01. 2015 року №71 «Про деякі питання проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього...

Рекомендації щодо підготовки учнів
України (з офіційного звіту про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати...

Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього...
Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого...

Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього...
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2013 р за №2018/24550

Наказ
Відповідно до пункту 46. 5 статті 46 глави 2 розділу II, статті 266 розділу XII податкового кодексу України та підпункту 5 пункту...

Алгоритм роботи в закладах освіти з питань підготовки учнів до державної...

Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку
Декларацію акцизного податку (далі Декларація) розроблено відповідно до статті 46 глави 2 розділу II, підпункту 213 12 пункту 213....

Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (далі програма зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української...

Затверджено
Підпункт 3 пункту 2 після слів „боргових зобов’язань держави та” доповнити словами „в окремих випадках”

На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та...
На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання,за рішенням педагогічної ради...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт