Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Алексєєва О. О., учитель української мови та літератури зош №19 Готуємося до зно з української мови та літератури без репетитора

Алексєєва О. О., учитель української мови та літератури зош №19 Готуємося до зно з української мови та літератури без репетитора

Алексєєва О.О.,

учитель української мови

та літератури ЗОШ № 19
Готуємося до ЗНО з української мови та літератури без репетитора
З 2009 року в Україні вступ до вищих навчальних закладів можливий лише за умови проходження зовнішнього незалежного оцінювання. І це стало непростим випробуванням для випускників, їхніх батьків та вчителів. Щоб успішно виконати завдання з мови та літератури , готуватися потрібно систематично й відповідально. Це важлива умова для учнів. А батьки, мріючи про престижний вуз для дитини, шукають репетиторів або підготовчі курси.

Але вчитель не залишається осторонь від цієї роботи. І постає закономірне питання : як підготувати учнів до ЗНО?

Спочатку потрібно перевірити рівень знань учнів, після діагностики настає час для корекційної роботи.

Необхідно скласти план такої роботи та обрати найкращий саме для цього 11-го класу варіант побудови навчального процесу. Щоб підготовка до ЗНО була не формальною , а справжньою, потрібна співпраця вчителя та учня.

План

діагностично - корекційної роботи з учнями 11 класу

з підготовки до ЗНО на 2013 – 2014 навчальний рік

Форма роботи

Термін виконання

1.Діагностика знань учнів ( диктанти, різні види тестових завдань )

2.Ознайомлення з особливостями та структурою завдань на ЗНО

3.Ознайомлення учнів зі списком творів з української літератури для ЗНОвересень

Корекційна робота:

1.фронтальна робота ( повторення та систематизація мовного матеріалу, який викликає труднощі )

2.групова робота ( за окремими правилами, пояснення окремих питань, що стосуються

ЗНО )

3.індивідуальна робота з учнями

4.підготовка учнів до олімпіад та конкурсів
5.уточнення списку творів з української літератури для ЗНО


постійно на уроках

протягом року

за потреби

вересень, жовтень, листопад

квітень

Моніторинг знань, умінь і навичок старшокласників :

1.контрольні роботи з теми

2.зрізи знань
3.тренінг "Я йду на ЗНО"жовтень, листопад, грудень

жовтень, грудень, квітень

січень, квітень


На кожному уроці з української мови, крім контрольних, доречно відводити певний час ( 10-12 хв. ) на повторення правил, які діти не вміють застосовувати або забули . Це робимо за допомогою невеликих словникових і пояснювальних диктантів. Кожній орфограмі чи пунктограмі повинна приділятися увага.

Приклади таких диктантів.

1. Левада, тривога, марево, печиво, багатство, гаряче, котушка, хазяїн, кропива, лимон, велетень, чебрець.

2. Роз'єднати, Муравйов, мавпячий, тьмяний, бриньчати, камінчик, волинський, агентство, баластний, щасливий, зцідити, розпитати.

( Правопис слів, що не перевіряються; ненаголошені е та и в суфіксах; уживання м'якого знака та апострофа; спрощення в групах приголосних; ненаголошені е та и в префіксах )

Спочатку пояснення намагається дати учень, потім - учитель. За потреби записуємо правило або складні слова в спеціальні зошити ( їх бажано завести в кінці 10-го або на початку 11-го класу). Як самостійну роботу можна запропонувати підібрати власні приклади на ці ж правила. Обов'язково контролювати самостійну підготовку учнів. Для цього надавати школярам індивідуальні завдання тестового характеру різних форм ( як на ЗНО ).

На уроках розвитку зв'язного мовлення просто необхідно ознайомити учнів із правилами побудови та перевірки власного висловлювання на ЗНО. Надати приблизні теми. Їх можна взяти із посібника О.М.Авраменка "Українська мова та література: Збірник завдань у тестовій формі". І протягом року вчити підбирати доречні приклади до них із творів українських і зарубіжних письменників, бо це є найскладнішим для старшокласників.

Візьмемо такий текст.

Відомо, що у дворянських родинах за поганий тон вважалося одружитися з людиною нижчого соціального прошарку. Нині ми спостерігаємо подібну картину : батьки молодих людей із заможних родин аж ніяк не хочуть чути про одруження своєї доньки з хлопцем із незаможної родини. Виходить, у стосунках кохання не головне ?

( Приблизна теза – кохання я вважаю найкращим почуттям, яке Бог дає людині. То чи потрібно звертати увагу на відсутність грошей чи високого статусу? Ні. А батьки ( навіть і з добрими намірами ) не повинні втручатися в стосунки закоханих.

Приклади можна взяти із творів Лесі Українки "Лісова пісня"( Мавка – Лукаш – Килина ),Ольги Кобилянської "Земля" ( Михайло – Ганна ).

У драмі – феєрії Лісова пісня Леся Українка оспівує красу людських взаємин, порив до щастя. Незбагненну силу великого кохання вона розкриває за допомогою образів Мавки та Лукаша. Вони по-справжньому закохані. Але матір хлопця не задоволена такою невісткою. Тому намовляє його одружитися із заможною Килиною. Але це не принесло ні щастя в родину Лукаша, ні миру.)

На початку навчального року вчитель повинен уточнити особливості побудови роздуму для ЗНО. Наприклад, дати такий план.

І. Вступ ( що спонукало автора взяти участь в обговоренні; які погляди існують на це питання ).

ІІ. Основна частина

Теза , яку автор обстоює або спростовує.

Аргументи ( два доречні й переконливі докази, підтвердження висловленої тези ), які пов'язують тезу з прикладами.

Приклади

1) один розгорнутий , добре пояснений приклад із художньої літератури чи інших видів мистецтв ( указано проблему, порушену у творі, художній образ, через який проблему розкрито, назву й автора твору) ;

2 ) один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або із власного .

Учень повинен своїм другим прикладом показати, як його міркування стосовно шляхів розв’язання певної проблеми виявляються, підтверджуються в особистому житті конкретних людей або в суспільному минулому чи нинішньому житті.

ІІІ. Висновок

Підсумок зі свого доведення, що відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів.

Треба звернути увагу учнів, що на результат впливають також логічність і послідовність викладу власного висловлення ( зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки ). А обсяг твору 200-250 слів ( на відміну від контрольного твору за програмою 11 класу ).

Не можна залишити без уваги й уміння учнів читати й аналізувати тексти. І в цьому разі старшокласникам без допомоги вчителя не обійтися. На уроках мови треба повторити й ознаки текстів різних стилів і типів, і засоби міжфразового зв'язку, поділ на мікротеми тощо. А потім учитися аналізувати тексти. Учителю потрібно підбирати тексти , складати питання до них і по 4 варіанти відповідей.

( Приблизні питання:

  • Яким реченням у тексті сформульовано тезу?

  • У якому абзаці надано аргументи на доказ тези.

  • У якому реченні сформульовано головну думку тексту?

  • Автор статті порушує проблему?

  • До якого стилю належить текст?

  • Які абзаци поєднано спільною думкою?

  • Тип мовлення цього тексту?

  • Яке речення в тексті звучить іронічно?

  • Які засоби художньої образності використав автор у 4-6 рядках?

  • Що служить засобом міжфразового зв'язку між 1 та 2 реченнями?)

Тільки постійне тренування навичок дасть на ЗНО відмінний результат.

Підготовка до ЗНО з української літератури повинна розпочинатися ще в 10-му класі. А на початку наступного року доцільним буде надати учням доповнений список творів на ЗНО. Вивчення тестових завдань показало, що старшокласники повинні детально знати програмовий твір. Хоча останнім часом виникла проблема – діти не хочуть читати. Тому , якщо є можливість,

можна переглядати фільми за творами , а учні , що прочитали , будуть коментувати, звертаючи увагу присутніх на невідповідності або цікаві деталі.

Наприклад, фільм за кіноповістю О.Довженка "Україна в огні", що має назву "Незабутнє".

Кіноповість "Україна в огні"

Фільм "Незабутнє"

1
2

3


4

5

6

7

8

Звернення до читача.
Тетяну Запорожець ( мати ) поранили, коли вона сапала картоплю.

Лаврін повертався додому з мертвим сином. Фашисти забрали віз, а труп Савки викинули в жито.

Бенкетування офіцерства Гітлера в Києві.
Розмова дезертирів у клуні Купріяна Хуторного.
Історія капітана Пальми – італійського карателя.
Історія незвичайного порятунку Мини Товченика – партизанського розвідника.

Роздуми фон Крауза про Гітлера.Тетяна Запорожець прихистила двох поранених і за це була повішена
Лаврін Запорожець вбив Людвига автоматом.

Староста запорожець одразу відправив Олесю разом із іншою молоддю до Німеччини.

Лаврін Запорожець одразу після втечі з концтабору став командиром загону партизанів.

Пісню "У мене весь рід багатий" співають солдати та односельці Запорожців після звільнення села.
Або старшокласникам дається завдання переглянути фільм удома, а на уроці влаштувати роботу за групами ( у кожну групу призначити учня, який прочитав твір ). І можна проаналізувати твір або влаштувати дискусію.

Також стимулом до прочитання текстів стають тестові завдання та літературні диктанти, що підбираються вчителем до кожного твору, складання цитатних планів для характеристики головних і другорядних образів твору.

Також учитель може запропонувати своїм учням придбати збірник завдань у тестовій формі для підготовки до ЗНО одного автора. Тоді після індивідуального виконання одного й того ж варіанта на щотижневих консультаціях ( якщо вони є ) або наприкінці уроків мови чи літератури учитель і учні можуть обговорити результати, перевірити відповіді, виявити "проблемні" теми.

Досвід показує , що результат тестового оцінювання залежить не тільки від рівня навчальних досягнень учня , але й від його технічної та психологічної підготовленості. Тому доречними будуть групові та індивідуальні заняття , де вчитель покаже, як заповнювати бланки , виправляти в них зроблені помилки. ( Можна на кожного учня роздрукувати такий зразок бланка та попрактикуватися.) На уроках потрібно розказати учням про структуру іспиту, виконувати типові завдання. Підказати, на що особливо звертати увагу, поділитися "секретами" , які допоможуть учням відчувати себе більш упевнено в стресовій ситуації. ( Наприклад, найголовніше - правильно розподіліть свій час.

1 година – виконання тестових завдань із мови разом із текстом. Відчуваєте, що не встигаєте, - пропустіть текст. За нього можна отримати всього 8 балів, а часу на його виконання йде іноді 10-15 хвилин.

2 година – виконання завдань із літератури та заповнення бланка відповідей.

3 година – написання власного висловлювання. Перепишіть твір у чистовик і поверніться до пропущеного тексту. Тільки відповіді одразу проставляйте в бланк.)

Якщо учень знає правила проведення тестового оцінювання , він не розгубиться , не витратить зайвого часу на оформлення роботи , не стане панікувати.

Протягом року можна кілька разів після уроків провести тренінг " Я йду на ЗНО" ( із бажаючими ). Учитель готує тестові завдання з мови та літератури, підбирає тему для власного висловлювання. Учень , оцінюючи свої можливості , розподіляє три години свого часу на виконання завдань і заповнення бланків. Усе відбувається так, як на справжньому ЗНО. Але це можливе, якщо вчитель проводить індивідуальні заняття або факультатив у 11 класі.

Така робота вчителя та учня дає непогані результати. Ця система перевірена часом! Наберіться терпіння, а відмінний результат буде вже в червні цього року !

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Учитель року 2015» Підготувала учитель української мови І літератури
Зош І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради представляє Пивоварову Олену Миколаївну, учителя української мови І літератури Святогорівської...

І. А. Висоцька, учитель української мови І літератури Миколаївської гімназії №3
Конструювання уроків української мови з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформації (зразки завдань)

Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури
Рецензенти: Кобзєєва Т. А., заступник директора з навчально – виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, учитель світової літератури,...

Технології блочно-консультативного навчання на уроках української мови
Автор: Котляр Раїса Павлівна, вчитель української мови та літератури Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, спеціаліст...

Стан викладання української мови та літератури
Педагогічна рада є найважливішою колегіальною формою управління. Тому запрошую провести експертизу стану викладання української мови...

Використання тестових завдань з української мови та літератури у...
Автор роботи: Юшманова Оксана Володимирівна, вчитель української мови та літератури І категорії, кзш І-ІІІ ступенів №126

Програма вступного екзамену з української мови та літератури (на...
Програму з української мови для вступників до вищих навчальних закладів розроблено з урахуванням чинних програм з української мови...

Звіт директора школи «Про роботу директора школи у 2011/2012 навчальному році»
Пропозиція: головою конференції обрати вчителя англійської мови, української мови та літератури Грищенко Ірину Володимирівну, секретарем...

Вимоги до ведення та перевірки учнівських зошитів із української...
Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту

Методична розробка з української мови та літератури
Формування комунікативної компетентності при застосуванні інтерактивних технологій навчання на уроках мови та літератури

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (далі програма зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української...

Запропонованих. Таким чином Міносвіти реалізує заявлений раніше намір...
України або математику, ще 1 предмет на вибір з: біологія, хімія, фізика, географія, а також англійська, французька, німецька, іспанська,...

Положення про Всеукраїнську учнівську інтернет-олімпіаду з української мови І літератури-2016
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади з української мови І літератури-2016...

Робота з обдарованими учнями на уроках української мови
...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови й літератури, світової літератури

Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо організації...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

Програма вступних екзаменів з української мови та літератури на основі...
Слово як лексична одиниця. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова. Суспільно-політична...

Вчитель української мови та літератури Гулівецької зош
Пропонований посібник містить інтерактивні заняття по вивченню творчості Т. Г. ШевченкаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт