Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України

На допомогу абітурієнтам 2014 р.
Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

з історії України

(за матеріалами Українського центру оцінювання якості освіти)
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1689 від 03.12.2013 р., додаток 10). Програма розміщена на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) за адресою: www.testportal.gov.ua та Київського регіонального центру оцінювання якості освіти (КРЦОЯО) за адресою: www.kievtest.org.ua).
І. Структура тесту 2014 року
Загальна кількість завдань тесту –56.

На виконання тесту з історії України відведено 135 хвилин.
ІІ. Форми тестових завдань


 • Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–42);

 • Завдання на встановлення відповідності (№ 43–48);

 • Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 49–52);

 • Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (№ 53–56).


ІІІ. Характеристика тестових завдань
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
Приклади:

1. Основними заняттями первісної людини були:

А. землеробство, полювання, рибальство;

Б. збиральництво, скотарство, полювання;

В. землеробство, скотарство, ремесла;

Г. збиральництво, полювання, рибальство.

Правильна відповідь: Г
2. Позначте твердження, яке відповідає умовам Люблінської унії:

А. Українські землі увійшли до складу Польського королівства;

Б. Українські землі увійшли до складу Великого князівства Литовського;

В. Українські землі стали рівноправною частиною у складі Речі Посполитої;

Г. Українські землі знаходилися під спільним управлінням Польщі та Литви.

Правильна відповідь: А
2. Завдання на встановлення відповідності.

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Приклади:

 1. Підібрати правильні визначення до вказаних понять:
1. бортництво

А. колектив кровноспоріднених родичів, який складався з парних сімей

2. етнос

Б. об’єднання кількох споріднених родів

3. рід

В. період в історії первісного суспільства, який характеризується панівним становищем жінки в суспільстві

4. матріархат

Г. збирання меду диких бджіл
Д. спільнота людей, для якої характерна спорідненість території, мови, культури
Правильна відповідь:

1

2

3

4

Г

Д

А

В
 1. Встановіть відповідність між поняттями і визначеннями:
1. смерди

А. люди, які потрапили в залежність за «рядом» - договором, за яким брали на себе зобов’язання працювати на пана;

2. закупи

Б. люди, позбавлені всякої власності, змушені найматися на «чорну роботу»

3. рядовичі

В. боржники, які до повернення боргу («купи») знаходилися в залежності від позикодавця і відробляли борг;

4. холопи

Г. вільні селяни Київської Русі.
Д. люди, які перебували в особистій залежності;
Правильна відповідь:

1

2

3

Г

Г

В

А

Д


3. 3авдання на встановлення правильної послідовності.

До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.
Приклади:

 1. Установіть послідовність явищ, притаманних історичному розвиткові України:

А. виникнення фабрик;


1

2

3

4

А

Б

В

Г


+
++
+
Б. заснування мануфактур;

В. створення монополій;

Г. виникнення ремесла.
Правильна відповідь: 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В


 1. Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950–1980-х років:

А. заснування Української громадської групи сприяння виконанню

Гельсінських угод;

Б . засудження культу особи Й. Сталіна на XX з’їзді КПРС;

В. проведення Установчого з’їзду Народного руху України за перебудову;

Г. створення Л. Лук’яненком Української робітничо-селянської спілки.1

2

3

4

А

Б

В

Г
+
+

+
+

Правильна відповідь: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору).

До кожного завдання пропонується сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей А.
Приклади:

 1. Які поняття та терміни потрібно використовувати, характеризуючи процес радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х рр.)?

1. «культурна революція»

2. «колективізація»

3. «десталінізація»

4. «депортація»

5. «Голокост»

6. «план «Ост»

7. індустріалізація


1

2

4

Правильна відповідь:


 1. Укажіть наслідки впровадження в Україні нової економічної

політики (1921–1928 рр.):

 1. зростання безробіття

 2. ліквідація економічних стимулів розвитку виробництва

 3. періодичні хлібозаготівельні кризи

 4. перетворення УРСР на могутню індустріальну республіку

 5. ліквідація куркульства

 6. розширення мережі селянських збутових, споживчих

кооперативів і кредитних товариств

 1. розширення державного сектора економіки
1

3

6

Правильна відповідь:
ІV. Схеми оцінювання завдань тесту з історії України
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). Завдання оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри), або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з історії України – 90.
V. На що звернути особливу увагу при підготовці до тестування
1. Додаткові матеріали під час виконання тесту з історії України не використовуються.

2. Під час підготовки рекомендується використовувати підручники і посібники, які мають гриф Міністерства освіти і науки України.
Рекомендації щодо тактики виконання тестів:

 • Ознайомтеся з інструкціями до кожної частини тесту, це допоможе Вам зекономити час на виконання завдань та на заповнення бланка відповідей у процесі тестування.

 • Уважно ознайомтеся з правилами заповнення бланка, у якому Ви вкажете варіант одержаного тестового зошита й за допомогою умовних позначень фіксуватимете результати виконання завдань. Бланк складається з кількох частин, які передбачають різні способи позначення цих результатів.

 • Уважно прочитайте завдання і зрозумійте його.

 • Проаналізуйте всі запропоновані варіанти відповіді та знайдіть ті, які, на вашу думку, відповідають правильному виконанню завдання.

 • Пропускайте важкі або незрозумілі завдання, з тим щоб пізніше до них повернутись.

 • Намагайтеся виконати всі завдання.

 • Виконуючи завдання, стежте за часом.

 • У разі необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в тестовому зошиті.

 • Чітко без помилок і виправлень, згідно з інструкцією до кожної форми завдань, позначайте відповіді у бланку А.


VІ. Рекомендована література
Історія України (підручник)

Ладиченко Т.В., Свідерський Ю.Ю., Романишин Н.Ю.

7

Грамота

2007Історія України (підручник)

Смолій В.А.,

Степанков В.С.

7

Генеза

2007Історія України (підручник)

Струкевич О.К., Романюк І.М.,

Пірус Т.П.

8

Грамота

2008Історія України (підручник)

Гісем О.В., Мартинюк О.О.

8

Ранок

2008Історія України (підручник)

Турченко Ф.Г., Мороко В.М.

9

Генеза

2009Історія України (підручник)

Реєнт О.П., Малій О.В.

9

Генеза

2009Історія України* (рівень стандарту, академічний)

Кульчицький С.В.,

Лебедєва Ю.Г.

10

Генеза

2010Історія України* (профільний рівень)

Турченко Ф.Г.

10

Генеза

2010Історія України (рівень стандарту, академічний)

Пометун О.І., Гупан Н.М.

11

Освіта

2011Вступ до історії України

Пометун О.І., Костюк І.А., Малієнко Ю.Б.

5

Освіта

2013Проблемні задачі з історії для 8-9 класів

Терно С.О., Хінєва А.Д.

8-9

Просвіта

2009Тест-контроль. Історія України + Всесвітня історія

Воропаєва В.В.

9

Весна

2011Історія України (підручник) (рівень стандарту, академічний)

Кульчицький С.В.,

Лебедєва Ю.Г.

11

Генеза

2011Історія України (підручник) (профільний рівень)

Турченко Ф.Г.

11

Генеза

2011Історія України (навчальний посібник для старшокласників)

Мицик Ю.А., Бажан О.Г.,

Власов В.С.

7-11

ВД "Києво-

Могилянська академія"

2009Енциклопедичний довідник: історія України

упор. Підкова І., Шуст Р.,

Гирич Г.

7-11

Ґенеза

2008Історія України. Посібник для підготовки до ДПА   та ЗНО.

Власов В.С.
Генеза


2013Історія України. ЗНО за 30 днів. Навчальний   посібник  для підготовки до зовнішнього   незалежного оцінювання

Коляда І.А., Кирієнко О.Ю.
Генеза

2013Історія України. Повний шкільний курс. Довідник   для підготовки до ЗНО Тренувальні тести для підготовки до ЗНО

Мокрогуз О.П., Атамась О.В., Гаврилюк Ж.М.,   Коніщева С.Є., Філіпенко Т.М.
Генеза

2013Історія України. Довідник для підготовки до ЗНО.   Повний шкільний курс.

Лебедєва Ю.Г
Генеза

2013Твій репетитор з історії України. Комплексне   видання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Бондар В.В., Бондар В.М., Гончар О.Т., Гончар   Г.В.,
Генеза

2013Історія України. Посібник для підготовки до ДПА   та ЗНО.

Власов В.С.
Генеза

2013Історія України. ЗНО за 30 днів. Навчальний   посібник  для підготовки до зовнішнього   незалежного оцінювання

Коляда І.А., Кирієнко О.Ю.
Генеза

2013Історія України. Повний шкільний курс. Довідник   для підготовки до ЗНО Тренувальні тести для підготовки до ЗНО

Мокрогуз О.П., Атамась О.В., Гаврилюк Ж.М.,   Коніщева С.Є., Філіпенко Т.М.
Генеза

2013Історія України. Довідник для підготовки до ЗНО.   Повний шкільний курс.

Лебедєва Ю.Г.
Генеза

2013

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська академія неперервної освіти освітній проект
У 2016 році введено атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики...

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Правила реєстрації учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року Учасниками
Учасниками пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пробного зно) є особи, які зареєструвалися для його проходження та...

План-конспект уроку для випускників середніх загальноосвітніх навчальних...
Тема: «Історичні, методологічні й організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році»

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (далі програма зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української...

Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього...
Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого...

На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та...
На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання,за рішенням педагогічної ради...

Рішення Колегії Міністерства освіти І науки України, п ротокол №6/6-20...
Рішення Колегії Міністерства освіти І науки України, протокол №6/6-20 від 03 липня 2015 року «Про проведення в 2016 році зовнішнього...

Література Систематизований шкільний курс
Універсальне видання для успішної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Література
Психологічний супровід випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час зовнішнього незалежного оцінювання

Алгоритм роботи в закладах освіти з питань підготовки учнів до державної...

Методичний бюлетень
«На допомогу вчителям загальноосвітніх навчальних закладів «Шляхи ефективної підготовки до державної підсумкової атестації, зовнішнього...

Регламентовано
Пробне зно традиційно проводиться в березні з усіх предметів зовнішнього незалежного оцінювання (далі зно)

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов для осіб,...

Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу...

Рекомендації щодо підготовки учнів
України (з офіційного звіту про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з новогрецької мови
Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов’язаним комунікативним, когнітивним І соціокультурним...

Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт