Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Законодавства з питань пожежної безпеки

Законодавства з питань пожежної безпеки

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ЗРАЗКИ БЛАНКІВ ЗАЯВ ТА ДЕКЛАРАЦІЙ
ПЕРЕЛІК

зразків бланків заяв на отримання документів дозвільного характеру, зразків бланків декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, зразків бланків повідомлень про початок виконання підготовчих/будівельних робіт


 1. Зразок бланка заяви на отримання документів дозвільного характеру.

 2. Зразок бланка заяви на отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

 3. Зразок бланка заяви на отримання дозволу на початок роботи підприємства та оренду приміщень.

 4. Зразок бланка декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам
  законодавства з питань пожежної безпеки.

 5. Зразок бланка повідомлення про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт.

 6. Зразок бланка декларації про початок виконання підготовчих робіт.

 7. Зразок бланка повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт.

 8. Зразок бланка повідомлення про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт.

 9. Зразок бланка декларації про початок виконання будівельних робіт.

 10. Зразок бланка повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт.

 11. Зразок бланка заяви на виконання будівельних робіт (переоформити, анулювати дозвіл на виконання будівельних робіт).

 12. Зразок бланка повідомлення про зміну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт.

 13. Зразок бланка декларації про готовність об’єкта до експлуатації. 1. ЗРАЗОК бланка заяви на отримання

документів дозвільного характеру

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. №1176

(зі змінами від 3 вересня 2008 р. № 778, від 12.05.2010 р. № 340)


________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
ЗАЯВА
Відповідно до статті 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» прошу видати_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(назва документа дозвільного характеру)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(об’єкт, на який видається документ дозвільного характеру)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса), за яким знаходиться земельна ділянка, споруда, будівля, приміщення, устаткування, обладнання, механізми, виконується окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота, послуга)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ім’я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

_____________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________________________________________________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків та інших обов’язкових платежів)

_____________________________________________________________________________________________

(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ фізичної особи-підприємця/ уповноваженої особи)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи-підприємця)


__________________

(телефон)

__________________

(телефакс)


"____" ___________________ 20___ р.

М.П. ___________________________________

(підпис керівника юридичної особи/

фізичної особи-підприємця, уповноваженої особи)

Документи, що додаються до заяви:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заповнюється державним адміністратором:


"____" _____________ 20___ р.

(дата надходження заяви)

Реєстраційний номер __________________

_________________________

(підпис)

____________________________________

(ініціали та прізвище державного адміністратора) 1. ЗРАЗОК бланка заяви на отримання

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2000р. № 247
(зі змінами від 14.03.2006 р. № 120, від 20.07.2009 р. № 525)ЗАЯВА

"____" ______________ 20___ року

Головному державному санітарному лікарю _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу провести державну санітарно-епідеміологічну експертизу та видати висновок:

Назва об'єкта експертизи____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи_____________________________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул ________________________________________________

Країна походження об'єкта експертизи ________________________________________________


Виробник, розробник документів (його представник в Україні)____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Реквізити виробника, розробника _____________________________________________________
(місцезнаходження, телефон, телефакс, E-mail, WWW)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну ______________________________________

__________________________________________________________________________________
Заявник (власник) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Країна реєстрації заявника ___________________________________________________________
Реквізити заявника _________________________________________________________________
(місцезнаходження, телефон, телефакс, E-mail, WWW)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ або національний номер заявника експертизи ____________________________
Документ про повноваження заявника представляти виробника (власника) (договір, контракт, доручення) _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підтверджую, що заявлений мною об'єкт експертизи (продукція, виробництво, технологія, нормативний документ тощо) відповідає показникам якості та безпеки, представленим у супровідній документації.

Підпис заявника ______________ __________________________

М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)


 1. ЗРАЗОК бланка заяви на отримання дозволу

на початок роботи підприємства та оренду приміщень

Додаток 1 до Порядку видачі органами державного
пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств


та оренду приміщень, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 14.02.01 №150)

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
(найменування органу державного

пожежного нагляду)

ЗАЯВА
про видачу дозволуНа __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(зазначається згідно з пунктом 1 Порядку)
Заявник _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (найменування підприємства, організації, установи/ прізвище, ім'я та по

батькові громадянина)

Місцезнаходження (місце проживання)________________________________________

_________________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ______________________________________________________

Телефон _________________ Телекс _______________ Телефакс _________________

Обгрунтування готовності до початку роботи підприємства (оренди приміщення) за правилами пожежної безпеки

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються до заяви

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заявник _____________________ _____________________________
(підпис) (розшифрування)

МП " ___ " ___________ 20_ __ р. 1. ЗРАЗОК бланка декларації на отримання декларації

відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки

Додаток 3 до Порядку видачі органами державного

пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств

та оренди приміщень затверджених постановою

Кабінету Міністрів України від 14.02.01 №150
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування об'єкта)

Місцезнаходження об'єкта______________________________________________________________

Місцезнаходження керівника (керівного органу) суб'єкта господарської діяльності______________ _____________________________________________________________________________________Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку ______________________________________________________________________________
Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності_______________________________________

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Телефон _____________________ Телекс _____________________ Телефакс ____________________
Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися), а також виробів, що виготовляються _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Характеристика об'єкта ________________________________________________________________

(конструктивні елементи будівлі,

_____________________________________________________________________________________

загальна площа, поверховість, наявність підвальних та горищних

_____________________________________________________________________________________

приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова

_____________________________________________________________________________________

кількість робочих місць)

_____________________________________________________________________________________
Наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _____________________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового

_____________________________________________________________________________________

полісу, номер і дата видачі)
Відповідність об'єкта, що декларується, вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Загальні положення _____________________________________________________________________________________

(відповідальність за забезпечення пожежної

_____________________________________________________________________________________

безпеки на об'єкті, наявність наказів, інструкцій, планів

_____________________________________________________________________________________

евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної

_____________________________________________________________________________________

комісії, проведення навчань та інструктажу з питань

_____________________________________________________________________________________

пожежної безпеки тощо)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Загальні вимоги пожежної безпеки до територій ___________________________________________

(наявність на

_____________________________________________________________________________________

території проїздів, під'їздів, пожежних водоймищ або гідрантів,

_____________________________________________________________________________________

відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Утримання будівель, приміщень та споруд ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наявність шляхів евакуації, систем автоматичного пожежогасіння

_____________________________________________________________________________________

та сигналізації, протипожежного водопостачання, первинних засобів

_____________________________________________________________________________________

пожежогасіння, вогнезахисної обробки конструкцій, протипожежних

_____________________________________________________________________________________

перешкод, електромереж, електрообладнання, опалювальних приладів,

_____________________________________________________________________________________

систем вентиляції тощо, відповідність їх вимогам законодавства)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Керівник (власник) суб'єкта

господарської діяльності ______________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
" ___ " _________________ 20___ р.
М.П.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств,...
Протипожежний режим. Інструкції з питань пожежної безпеки. Навчання з питань пожежної безпеки в закладах, установах І організаціях...

Законодавства з питань пожежної безпеки

Зразок заповнення Декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам...

Декларація відповідності об ' єкта вимогам законодавства з питань...
Декларація відповідності об'єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (для початку господарської діяльності)

Декларація №1 відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання...

Інструкція про заходи пожежної безпеки на приватному підприємстві «Компанія»
України «Про пожежну безпеку», напб а. 01. 001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні» І встановлює правила дотримання пожежної...

Журнал результатів перевірки стану пожежної безпеки
Зовнішнім оглядом перевіряєть­ся наявність та цілість засобів пожежегасіння, пожежної сигналізації, оповіщення тощо. Не­доліки та...

6. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Центру...
...

Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...

До початку роботи
Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України І гудпо мвс...

Посвідчення на проведення перевірки
Порядку проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного...

Про внесення змін до деяких наказів мнс у сфері пожежної безпеки
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Наказ
Відповідно до пункту 16 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району

Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам...

Орієнтовна тематика бесід з питань безпеки життєдіяльності
Види бесід з питань безпеки життєдіяльності із обов'язковим записом один раз на місяць у класному журналі

Наказ
Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Нака з
Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти УкраїниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт