Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо проведення І іі етапів Всеукраїнської олімпіади з історії у 2015-2016 н р

Методичні рекомендації щодо проведення І іі етапів Всеукраїнської олімпіади з історії у 2015-2016 н р

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення І - ІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з історії

у 2015-2016 н. р.
Навчально-методична лабораторія гуманітарних дисциплін кафедри гуманітарної освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти інформує, що ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з історії у 2014/2015 навчальному році проводитиметься за завданнями, розробленими ДОІППО.

Надсилаємо методичні рекомендації щодо підготовки та організації ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з історії для учнів 8-11 класів, які повинні стати основою для складання завдань на І (шкільний) етап олімпіад.

Зміст завдань буде врахувати наступне.

  1. Обсяг навчального матеріалу.

При підготовці до вирішення завдань з історії на олімпіадах необхідно враховувати тематику навчального матеріалу з історії України та всесвітньої історії, вивченого учнями відповідного класу на час проведення відповідного етапу олімпіад та зміст історії України і всесвітньої історії за попередні класи (наприклад, для учнів 8 класу: історія України - за весь курс 7 класу; всесвітня історія – за весь курс 6 класу («Всесвітня історія. Історія України») та «Історія середніх віків» за весь курс 7 класу).

Наголошуємо, що у 2015/2016 навчальному році учні 8 - 9 класів навчаються за програмою «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» (К., Перун, 2005) зі змінами і доповненнями (2009-2010 р.р.), тому завдання будуть складені за цією програмою (дивіться посилання: Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і у старшій школах у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2015/2016 навчальному році).

Для 10–11 класів рівня стандарту та академічного рівня чинними є програми «Історія України. 10–11 класи» (52 години на рік, 1,5 години на тиждень) авторів Пометун О. І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О.; для класів історичного профілю чинними є програми «Історія України. 10–11 класи» (140 годин на рік, 4 години на тиждень) авторів Кульчицького С. В., Лебедєвої Ю. Г.

Для вивчення всесвітньої історії діючими є програми «Всесвітня історія. 10–11 класи (рівень стандарту / академічний рівень)» колективу авторів під керівництвом Ладиченко Т. В. - 5 годин на рік (1 година на тиждень).

Для класів історичного профілю діючою є програма зі всесвітньої історії (автори Ладиченко Т. В., Черевко О. С., Камбалова Я. М.), що розрахована на 3 години на тиждень (по 105 годин на рік у 10 та 11 класах).

При організації навчального процесу із курсів історії України та всесвітньої історії учитель повинен дотримуватися принципу синхронності, паралельності та хронологічної послідовності, так як завдання будуть орієнтовані саме на ці принцип змісту шкільної історичної освіти.

Усі вказані програми розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України, на сайті ДОІППО у розділі «Навчально-методична робота» («Історія, правознавство і суспільні дисципліни» («Методичний сайт Людмили Базилевської»), надруковані у фахових виданнях попередніх років та журналі «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання, № 9, 2015 тощо.

Разом з тим, нагадуємо, що на «Методичному сайті Людмили Базилевської» (http://bazilevskaya.jimdo.com/) вказані орієнтовні тематичні та хронологічні рамки програмного матеріалу, вивченого з історії на час проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади, що повинні бути відкоригованими на місцях до моменту проведення олімпіад.

Витяг із таблиці сайту:


Етап олімпіади/

предмети

Історія України

Всесвітня історія
8 клас

ІІ етап

(районний, міський)

т. 1 – 2

т. 1 – 3
9 клас

ІІ етап

(районний, міський)

т. 1 - 2 (до Кирило - Мефодіївського товариства)

т. 1 – 2 (до революції 1848-1849 р.р.)
10 клас

ІІ етап

(районний, міський)

т. 1–2 (до початку Української революції)

т. 1 – 2

11 клас

ІІ етап

(районний, міський)

т. 1 – 2


т. 1 – 2

  1. Зміст завдань

Перш за все, завдання з історії до ІІ етапу олімпіади будуть враховувати навчально-предметні учнівські компетенції: хронологічні, просторові, інформаційні, аксіологічні, логічні, формування яких передбачене навчальною програмою. Вони будуть укладені з урахуванням нових тенденцій історичної освіти і забезпечувати можливості якнайповнішого розкриття здібностей учасників, виявлення їх здатності до історичного пізнання та творчого осмислення минулого.

Разом з тим, завдання будуть спрямовані на опрацювання (аналіз, застосування, оцінка) історичних джерел і документів, порівняння, співставлення, обґрунтування власного ставлення учня, його позиції, оцінки щодо історичної події, явища, діяча, тести виступають лише як частина прийомів контролю.

Слід пам’ятати, що зміст завдань для учнів 10 – 11 класу орієнтує на знання змін, що відбулись у програмі та термінології з історії України для учнів цих класів. А саме:

- до теми «Соціально-економічні перетворення в Радянській Україні (1929—1938 рр.)» додається тема «Голодомор 1932- 1933 років – геноцид українського народу»;

- до теми «Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941—1945 рр.)» додається тема «Проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 р.»;

- до теми «Україна в перші повоєнні роки 45 — початок 50-х рр.)» додається тема «Національно-визвольний рух 1944 – 1954 рр.».

Додаток до теми:

«Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.)»
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій відбудеться 26 грудня 2015 року

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій відбудеться 26 грудня 2015 року

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу та підготовки до...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики проводиться у січні-лютому 2015 року згідно з наказом Міністерства освіти І науки...

Методичні рекомендації
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Методичні рекомендації до проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської...
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Комплект олімпіадних завдань складений відповідно до діючих навчальних програм за попередні роки навчання та охоплює вивчений учнями...

Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі...
Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал з різних розділів курсу історії України та Всесвітньої історії за попередні...

Методичні рекомендації щодо проведення IІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»

Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо організації...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...

Методичні рекомендації щодо викладання історії та курсів духовно-морального...
Вона передбачає викладання курсу «Історія України. Вступ до історії» у 5 класі в обсязі 35 годин, інтегрованого курсу зі стародавньої...

Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за...
Серпневі конференції – 2015: ціннісні орієнтири: [методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення] / укладачі О. В. Половенко,...

Методичні рекомендації щодо підготовки до IІ (районного/міського)...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17. 11....

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання 2015-2016 н р
Сутність технологічної операції полягає у відокремленні частин матеріалу для надання заготовці потрібної форми І заданих розмірів...

Методичні рекомендації для проведення Першого уроку в 2015/2016 навчальному році
Запропоновані методичні рекомендації допоможуть у проведенні Першого уроку в 2015/2016 навчальному році з національно-патріотичного...

Комунальний вищийнавчальний заклад «дніпропетровський обласний інститут...
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку 2015-2016 навчального року в загальноосвітніх закладах областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт