Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Г. В. Стадник методичні вказівки

Г. В. Стадник методичні вказівки

Сторінка1/19
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку дозволяю:

Перший проректор

Г.В. Стадник

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

з курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.0921.15 - "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель")


Харків –ХДАМГ - 2003

Методичні вказівки і контрольні завдання до курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.0921.15 - "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель") / Укл. Абракітов В.Е.- Харків: ХДАМГ, 2003. - с.


Укладач: В. Е. Абракітов


Рецензент: Ю. І.Жигло

Відповідальний за випуск: Б. М. Коржик

Рекомендовано кафедрою

“Безпека життєдіяльності”,

протокол № 5 від 25.10.2002

1. Загальні вказівки

1.1. Місце і значення нормативної дисципліни «Охорона праці»


Охорона праці - система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. (Закон України «Про охорону праці» від 18.12.2002 р. [12]).

Мета цих методичних вказівок - визначити зміст і обсяг дисципліни "Охорона праці", що вивчається студентами заочної форми навчання спеціальності 7.0921.15 "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будинків"; а також допомогти їм у практичній реалізації набутих знань при виконанні контрольного завдання, що є основною формою поточного контролю успішності студентів.

„Охорона праці” – нормативна дисципліна, що вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки виробничих процесів та обладнання, пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни, включають в себе такі головні частини: програму курсу "Охорона праці", (тобто теоретичні питання, що виносяться на самостійне вивчення); контрольні завдання, (тобто практичні, інженерні завдання, що потребують вирішення після достатнього ознайомлення із теорією); список літератури (нормативної, навчальної, довідкової), потрібної задля освоєння теоретичних питань та вирішення практичних завдань; додатки з необхідними додатковими даними для вирішення завдань контрольної роботи.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуальної (контрольної) роботи...
Методичні вказівки обговорені та схвалені на засіданні науково-методичної ради ну «ЛП» нн іппт протокол № від

Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...

Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять...
Методичні вказівки підготували співробітники кафедри токсикологічної І неорганічної хімії здму

Методичні вказівки з дисципліни „
Оформлення матеріалів заявки на реєстрацію авторського права на твір. Методичні вказівки з дисципліни: „Інтелектуальна власність”...

Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Тренінг з бухгалтерського обліку” для студентів спеціальності “Облік І оподаткування” /...

С. М. Шуляренко програма І методичні вказівки
Програма І методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів денної форми навчання спеціальності «Облік І...

Методичні вказівки з дисципліни “Перекладацька практика” для студентів...
Методичні вказівки “Перекладацька практика” / укладачі : І. К. Кобякова, Г. В. Чуланова, А. Д. Чепелюк. – Суми : Сумський державний...

Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика»
Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика» призначені для студентів всіх форм навчання І напряму підготовки 050903Телекомунікації,...

В. В. Димченко Методичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (для студентів денної форми навчання спеціальності...

Методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Бухгалтерський облік І звітність у комерційних банках» складені...

Комплексні методичні вказівки
Комплексні методичні вказівки з вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» для студентів спеціальності 509 «Облік І аудит» / О. М....

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами спеціальності "Міжнародний бізнес". Уклад проф. В. А. Вергун, доц....

Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного
Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів та курсових робіт з дисципліни “Економіка І...

Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок
Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з епідеміології / Укладачі: М. Д. Чемич, Н.І. Ільїна, Г. С. Зайцева, В. В. Захлєбаєва....

Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Тренінг зі спеціальності” для студентів спеціальності “Облік І оподаткування” / Уклад.:...

Методичні вказівки до вивчення курсу
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (для студентів заочної форм навчання спеціальності...

Методичні вказівки до практичних занять з фізики
Методичні вказівки до практичних занять з Фізики. Розділ: Оптика, фізика атома. Для студентів – заочників інженерно – технічних спеціальностей...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «менеджмент»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» включають вимоги до змісту та оформлення, а також містять...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт