Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

№191 Про дотримання норм єдиного орфографічного режиму школи у 2015/2016 н р

№191 Про дотримання норм єдиного орфографічного режиму школи у 2015/2016 н р

Сторінка1/3
  1   2   3
БІЛОЦЕРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 22

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
31.08.2015 № 191
Про дотримання норм єдиного

орфографічного режиму школи у 2015/2016 н.р.
Відповідно до листа МОН України від 26.06.2015 року №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» та з метою забезпечення дотримання в закладі норм єдиного орфографічного режиму

НАКАЗУЮ :


 1. Усю документацію і діловодство в школі вести українською мовою.

З іноземних мов дозволити частковий запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.

 1. Встановити кількість та призначення учнівських зошитів за класами:

2.1. Робочі зошити для виконання класних та домашніх письмових робіт:

 • з української мови – по 2 зошити; у 10-11 класах – по 1 зошиту;

 • з російської мови – по 2 зошити;

 • української та світової літератури – по 1 зошиту;

 • з іноземних мов – з першого року навчання – по 2 зошити, та один зошит для словника з 3-го класу;

 • з математики:

-у 1-6 класах – по 2 зошити;

-у 7-9 класах – по 3 зошити (2 – з алгебри, 1 – з геометрії);

-у 10-11-х класах – по 2 зошити (1 – з алгебри і початків аналізу

1- з геометрії);

- з фізики – по 2 зошити (1 – для виконання класних і домашніх навчальних

робіт та розв’язування задач;

1 – для оформлення лабораторних робіт, практичних робіт і практикумів - зберігається в кабінеті протягом року і може бути на друкованій основі);

- з хімії по 2 зошити (1 – для виконання класних і домашніх

навчальних робіт та розв’язування задач;

1 – для оформлення контрольних та практичних робіт - зберігається в кабінеті протягом року і може бути на друкованій основі);

 • з біології по 2 зошити (1 зошит для виконання класних і домашніх

навчальних робіт та розв’язування задач; 1 зошит для оформлення лабораторних та практичних робіт - зберігається в кабінеті протягом року і може бути на друкованій основі);

- з географії, природознавства, історії України, всесвітньої історії, правознавства, економіки, астрономії, креслення, інформатики, етики, основ здоров’я, художньої культури, музичного мистецтва, трудового навчання, технологій, факультативних занять та курсів – по 1 зошиту;

- у 1-4 класах з предметів інваріантної складової можна використовувати зошити з друкованою основою.

  1. Для контрольних робіт з української та російської мов, української і світової літератури, математики, фізики, хімії, біології, алгебри, геометрії і початків аналізу виділити по 1 зошиту.

  2. З іноземної мови окремі зошити для виконання тематичних підсумкових,

контрольних робіт не заводяться.

  1. З інших предметів контрольні роботи не проводяться.

  2. Зошити для контрольних робіт зберігати в школі протягом навчального року та ще 1 рік після закінчення терміну використання як такі, що належать до переліку шкільної документації.

  3. Дозволити виконання контрольних робіт у зошитах з друкованою основою, бланках чи листках з обов’язковим штампом навчального закладу.

3. Установити такий порядок перевірки письмових робіт та виставлення до класного журналу оцінок за ведення робочих зошитів, виконання лабораторних і практичних робіт:

3.1.У 1-4 класах перевіряти кожну роботу учня.

3.2. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української мови та російської мови перевіряються з такою періодичністю:

у 5- х класах – 2 рази на тиждень (обов’язкова перевірка домашнього завдання у І семестрі);

у 6 – х класах - 1 раз на тиждень протягом семестру і вважається поточною оцінкою;

у 7-9 класах – 2 рази на місяць протягом семестру і вважається поточною оцінкою;

у 10-11 класах – 1 раз на місяць протягом семестру і вважається поточною оцінкою.

Під час перевірки зошитів враховується наявність усіх видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи.

3.3.Зошити для навчальних класних і домашніх робіт із української літератури, світової літератури перевіряються:

у 5-9 класах – не менше, ніж 1 раз на місяць;

у 10-11 класах – не менше, ніж 1 раз на місяць.

3.4.Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з іноземної мови перевіряються з такою періодичністю:

у 1-4 класах – після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок;

у 5-9 класах – 1 раз на тиждень;

у 10-11 класах – найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб 1

раз у місяць перевірялися роботи всіх учнів.

Словники перевіряються 1 раз у семестр (учитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки).

3.5.Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з математики перевіряються:

у 5-х класах перевіряється кожна робота учня;

у 6-х класах – 1 раз на тиждень;

у 7 -11- х класах – 1 раз на тиждень.

3.6.Зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу (історії України, всесвітньої історії, правознавства тощо), переглядаються вчителем 1 раз а семестр, і бал за ведення зошита може (за бажанням учителя) виставлятися у журнал. При виставленні тематичних оцінок учитель на власний розсуд може враховувати або ні оцінку за ведення зошита.

3.7. Зошити з географії переглядаються на розсуд учителя, оцінка в журнал не виставляється.

3.8. З інших предметів (біології, хімії, фізики, креслення, астрономії тощо) зошити переглядаються вчителем 1 раз на семестр і оцінка за їх ведення в класний журнал не виставляється (після перевірки ставиться дата і підпис учителя).

3.9.Оцінювати практичні і лабораторні роботи з біології, основ здоров’я в залежності від способу виконання і на розсуд вчителя (або в усіх учнів класу, або вибірково в окремих учнів).

Для учнів 6- х класів всі практичні роботи з біології оцінюються обов’язково. Програмою не передбачено оцінювання лабораторних досліджень. У кожного учня має бути оцінка за виконання, як мінімум, однієї з лабораторних робіт, передбачених програмою у змісті певної теми.

3.10.Виконання практичних робіт з фізики фіксувати колонкою оцінок у класних журналах у даті, оцінку виставляти кожному учню обов’язково.

3.11.Оцінку за ведення зошитів з української мови, російської мови, української та світової літератури, іноземної мови виставляти 1 раз на місяць у кожному класі окремою колонкою без дати (пишемо - зошит) у класному журналі.

3.12. Оцінку за ведення зошита зі світової літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, слід враховувати: наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму). Учитель обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).

3.13. При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (1-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише згори правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок. В 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи але з таким розрахунком щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів. Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.

3.14. Оцінка за ведення зошитів з математики (алгебри, геометрії) виставляється наприкінці вивчення кожної теми, але не рідше 1 разу на місяць.

3.15. Перевіряються зошити, але окрема оцінка за їх ведення не виставляється в класний журнал із таких предметів: фізики, хімії, біології, географії.

3.16.Під час перевірки зошитів враховувати наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформляти роботи.

3.17.Ведення робочих зошитів з української мови та математики у 1-4 – х класах оцінюється щомісячно протягом кожного семестру, а з природознавства, громадянської освіти, основ здоров’я, «Я у світі» - 2 рази на семестр.

3.18.Обов’язково оцінювати всі контрольні роботи із внесенням балів до класного журналу.

3.19. Ведення зошитів з усіх предметів оцінюється від 1 до 12 балів.

3.20. Оцінки за проведення лабораторних і практичних робіт виставляються в класні журнали:

- з фізики (8-9 класи) - за 8 робіт,

-з фізики (10-11 класи) - за 5 робіт (на розсуд учителя можуть не оцінюватися деякі лабораторні роботи, які є демонстраційними або мають репродуктивний характер);

- з біології – оцінювання практичних і лабораторних робіт здійснюється в усіх учнів класу або вибірково на розсуд вчителя) залежно від способу й мети виконання;

- з хімії – усі практичні роботи оцінюються обов’язково, лабораторні – на розсуд учителя;

- відпрацювання пропущених учнем лабораторних, практичних, контрольних робіт із фізики, біології, хімії вважається недоцільним;

- з географії – обов’язковим для оцінювання в кожного учня є дві практичні роботи на семестр, що заздалегідь визначаються вчителем, інші практичні роботи, передбачені програмою, є обов’язковими для виконання всіма учнями, а їх перевірка та оцінювання здійснюється вчителем на власний розсуд - в усіх учнів чи вибірково.

Оцінювання практичних робіт у 6 клас з географії здійснюється на розсуд учителя і в залежності від способу виконання (фронтальне, групове, індивідуальне) або у всіх учнів класу, або вибірково в окремих учнів. У кожному семестрі обов’язково оцінюється дві практичні роботи, які також визначає вчитель. Практичні роботи оформляються в робочих зошитах. У навчальному процесі можуть використовуватись робочі зошити або зошити для практичних робіт з друкованою основою (практикуми), які мають відповідний гриф МОН або схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, якщо від дати надання схвалення чи грифа даному посібникові минуло не більше п’яти років.

- з інформатики - оцінюються всі передбачені програмою практичні роботи.

3.21. За самостійні, навчальні письмові роботи оцінки виставляються в журнал.

3.22. Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також контрольних робіт та диктантів виконувати в робочих зошитах.

3.23. При перевірці письмових робіт усі записи, помітки й виправлення виконувати ручкою з червоним чорнилом.

3.24. Використання зошитів у лінію та клітинку для навчальних і контрольних видів робіт (з позначеним берегом):

- у 1-4 класах на 12 сторінок

- у 5-7 класах – 12-18 сторінок

- у 8-9 класах - на 18 або 48 сторінках,

- у 10-11 – х класах – для навчальних робіт зошит може бути більшим за обсягом ніж 24 сторінки;

- у лінію – з таких предметів: українська, російська мови, українська та світова літератури.

- у клітинку - з таких предметів: історія, правознавство, художня культура, математика, фізика, хімія, біологія, географія, економіка, іноземна мова, інформатика, астрономія, захист Вітчизни.

4. Установити, що основними видами класних і домашніх письмових робіт є такі:

- вправи з української, російської та іноземних мов, завдання з математики, фізики, хімії (кількість домашніх вправ (завдань) – одна або дві (на розсуд учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені, то для виконання вдома пропонується дві або три вправи (завдання));

- конспекти першоджерел, реферати з історії, філософії, правознавства, літератури в класах, плани і конспекти лекцій учителів із різних предметів на уроках у старших класах, плани статей та інших матеріалів;

- твори і письмові завдання з української, російської мов, української та світової літератур;

- складання аналітичних і узагальнювальних таблиць, схем і т.ін. (без копіювання готових таблиць і схем із підручників);

- записи спостережень за природою, що здійснюються в процесі вивчення біології, географії;

- різні види робочих записів і зарисовок у ході і результатах лабораторних (практичних) робіт із біології, географії, математики, фізики, хімії (без копіювання в зошиті відповідних малюнків, схем із підручника);

- тестові завдання, самостійні та контрольні роботи тощо.

5. Установити такі норми ведення й перевірки учнівських зошитів:

5.1. Записи у зошитах виконують кульковою ручкою із синім чорнилом.

5.2. Для оформлення таблиць, схем, графіків, підкреслення членів речення, виконання інших позначень використовують простий олівець, у разі потреби – із застосуванням лінійки або циркуля.

5.3. Між класною і домашньою роботою пропускають 2 рядки або 4 клітинки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, у зошитах у лінійку рядків не пропускають, а в зошитах у клітинку пропускають 1 клітинку).

5.4. Дату класної, домашньої та контрольної роботи у 2-11 класах з усіх предметів записують так: на першому рядку дата записується словами з 4-го класу, у 2-3 класах - цифрами, а на другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна) починаючи з 2-го класу, на третьому – назву теми, висновки, завдання, тощо, наприклад:

Десяте вересня Сьоме лютого П’яте жовтня October,15

Класна робота Класна робота Домашня робота Classwork/Homework

Творчість І.Я.Франка Вправа 126 Задача 202 Ex.5.p.48

(слово тема не пишеться)

5.5. У 10-11-х класах з усіх предметів на першому рядку записується вид роботи, а на полі цього самого рядка зазначається дата цифрами, наприклад:

Класна робота 07.05.11

5.6. З української мови в 4-11– х класах дата класної, домашньої та контрольної роботи завжди записується словами.

5.7. У зошитах для контрольних робіт з української, російської мов, української та світової літератур учні 2-3 –х класів дату записують цифрами, у 4-11 –х класах дата записується словами, а також починаючи з 2-го класу вказують вид завдання та заголовок тексту або назву роботи, наприклад:

Дев’яте березня Дев’яте березня

Читання мовчки Диктант

Пташки взимку

5.8. З інших предметів у 10-11 класах дата пишеться цифрами на полі рядка; після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапка не ставиться.

5.9. Затвердити зразки підпису зошитів (назви предметів записуються відповідно до назви в робочому навчальному плані):

Зошит Зошит

для контрольних робіт для робіт

з української мови з української мови

учениці 10-А класу учениці 5-А класу

Білоцерківської загальноосвітньої Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 школи І-ІІІ ступенів № 22 Петренко Ганни Косенко Ганни

Для учнів 1-4 х класах дозволяється скорочений підпис навчального закладу згідно зразка:

Зошит

для робіт з української мови

учениці 2-А класу

Білоцерківської

ЗОШ І- ІІІ ст. № 22

Шевченко Вікторії

З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.

Зошит та словник з іноземної мови підписується мовою, що вивчається:

English Deutsch Francais

Galina Sedova Olga Karpowa Helene Popova

Form 8-A Klasse 8-A Classe 8-A

School 22 Schule 22 Ecole 22

У 1-2- х класах зошити підписує вчитель, у 3-4 –х класах – це роблять учні за зразком, написаним учителем на дошці.

5.10. Помилки виправляються таким чином:

- неправильно написана літера, цифра, пунктуаційний знак тощо закреслюється скісною рискою, частина слова, речення – тонкою горизонтальною лінією, замість закресленого надписуються потрібні літери, слова, речення;

- не дозволяється неправильно написане брати в дужки, витирати гумкою або замальовувати коректором.

5.11. Учителям - предметникам усі записи, помітки й виправлення в учнівських письмових роботах виконувати тільки червоним чорнилом.

5.12. Учням писати в зошитах акуратно, чітко, поля залишати із зовнішнього боку.

6. Визначити як обов’язкове ведення всіма учнями 3-11-х класів учнівського щоденника встановленого МОН Україна зразка.

7. Зразок заповнення сторінки журналу з української мови, української та світової літератури у 5-11 класах здійснювати відповідно до методичного листа Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580 (Інформаційний збірник Міністерства. – № 14-15. – 2010. – С. 3-17).

Додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.(Додаток 1, 2)

8. Під час оформлення записів предметної сторінки у класному журналі з історії України та всесвітньої історії :

8.1. У 5 класі регламентовану навчальною програмою годину тематичного оцінювання використовувати для проведення уроку контролю і корекції навчальних досягнень учнів. Урок контролю і корекції проводиться із пропонуванням усних, письмових або комбінованих видів завдань. На правій сторінці журналу робити запис «Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «________». На такому уроці оцінювати пізнавальну діяльність усіх присутніх п’ятикласників. Оцінка за урок контролю враховується під час виставлення бала за тему.

8.2. У 6 класі урок узагальнення і систематизації або урок контролю (і корекції) проводити із пропонуванням усних, письмових або комбінованих видів завдань. На правій сторінці журналу робити відповідний до типу уроку запис: або «Урок узагальнення і систематизації із теми “________”», або «Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми “________”». Називаючи урок тематичного оцінювання уроком контролю і корекції, вказуємо тип заняття, що відповідає загальноприйнятим у педагогіці підходам, має таке ж змістове наповнення тематичного оцінювання, але водночас не суперечить Інструкції.

Запис практичних занять здійснювати відповідно до формулювання у програмах. Наприклад, «Практичне заняття. Міфи та релігія Стародавнього Єгипту».

9. Вчителям природничо - математичного цикл здійснювати додатковий запис щодо теми над датами в журналі.

10.Ведення класного журналу в 1—4 – х класах здійснювати відповідно до наказу МОН України від 08.04.2015 року № 412 та Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 – класів загальноосвітніх навчальних закладів.

11. Вчителям – предметникам, класним керівникам 5-11 класів дотримуватися Інструкції з ведення класного журналу 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах, згідно наказу МОН України № 240 від 23.06.2000 року.

12. Вчителям – предметникам у 1-11 класах запис теми здійснювати у графі зміст уроку у окремому рядку, що передує запису дати та теми уроку.

13. Календарно-тематичний план здійснювати у довільній формі відповідно до листа МОН України від 05.12.2014 року № 1/9-630 з титульним аркушем, де зазначено найменування освітнього закладу; назву документа (календарно-тематичне планування); назву предмета (повинна відповідати назві предмета в робочому плані навчального закладу); навчальний рік; клас (класи); прізвище, ім'я та по батькові вчителя.

 1. На титульному аркуші повинні бути записи: «Розглянуто на засіданні предметної кафедри вчителів (методичного об’єднання) – протокол № … від …»; «Погоджено: заступник директора із навчально-виховної роботи»;

 2. Зміст плану навчального курсу повинен відповідати змісту програми, за якою ведеться навчання.

 3. Вчителі мають право користуватися планами на друкованій основі, а не писати їх «від руки».

 4. Також вчителі можуть користуватися друкованими посібниками з календарно-тематичного планування за умови, що вони відповідають навчальним програмам і оформлені згідно викладених вимог.

«Затверджено: директор навчального закладу: (дата затвердження)».(Додаток 3)

 1. На основі календарних планів вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. Під час розроблення календарних планів вчитель може на власний розсуд використовувати резервні години – планувати проведення лабораторних, практичних, контрольних робіт, семінарів, засідань «круглих столів» тощо.

15. Головам шкільним методичних об’єднань спільно з учителями - предметниками опрацювати інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2015/2016 н.р. та даний наказ на засіданнях МО.

16. Заступникам директора здійснювати контроль за дотриманням у школі норм єдиного орфографічного режиму.

17. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників директора з НВР Міхно Т.П., Сюрху Т.А., Петруненко Л.М.

ДИРЕКТОР ШКОЛИ Г.В.КУЧМА
З наказом ознайомлені: Т.П.МІХНО

Л.М.ПЕТРУНЕНКО

Т.А.СЮРХА

Виконавець :

Кучма Г.В.

т.33-91-33
Додаток 1

до наказу по школі

від 31.08.2015 № 191

Зразок заповнення сторінки журналу за програмою академічного рівня (2 години на тиждень).

Орієнтовна схема запису в журналі результатів оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови

N
п/п 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зошит 

 

 

 

 

Діалог 

 

Усний
твір
 

 

 

 

Зошит 

 

 

 

 

 

Зошит 

 

 

Тематична Брик Ольга 

 

10 

  

10 

 

  

10 

 10 

 

10 

 

10 

  

10 

10 

 

 

10 

10 

10 

10 Вакула Інна  

 

 

  

8 

 

9  9 

 10 9 

9 

9 Вовк Іван 

 

      6 

 

7 

 

 

  

7  

 7 

7 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Згідно зі статутом школи, відповідно до листа мон україни про практичне використання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення...

Наказ 01. 09. 201 р. № Про вимоги до колективу щодо дотримання
Міністерства освіти І науки України від 03. 06. 2008 №496, рішення педагогічної ради школи (протокол №1 від 30. 08. 2013р.) та з...

Довідка про результати перевірки зошитів учнів початкових класів
Мета перевірки: виявити якість перевірки зошитів учителями початкових класів, дотримання єдиного орфографічного режиму та виявити...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
«Зауваження до ведення класного журналу». Є відмітки про виконання зауважень та врахування пропозицій. В цілому всі вчителі дотримуються...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
«Зауваження до ведення класного журналу». Є відмітки про виконання зауважень та врахування пропозицій. В цілому всі вчителі дотримуються...

Звіт директора школи про роботу школи у 2011-2012 навчальному році....
Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти І виховання; правил І норм охорони...

Звіт директора школи про роботу школи у 2013-2014 навчальному році....
Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти І виховання; правил І норм охорони...

Державний стандарт розроблений з урахуванням Державних санітарних...
Методичні рекомендації "Організація інклюзивного, індивідуального навчання для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх...

Звіт за 2015-2016 н р
У відповідь на лист департаменту освіти І науки Львівської обласної державної адміністрації від 28. 11. 2017 №4-2601-2748 щодо надання...

Про затвердження Правил внутрішкільного трудового розпорядку для шкільного
«Про режим роботи загальноосвiтнiх навчальних закладiв міста у 2015/2016 навчальному році» та рекомендацій щодо структури 2015 –...

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань...

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали, керуючись

У 2015-2016 навчальному році школа працювала над вирішенням завдань,...
В основному ці задачі вирішено. Детальний аналіз рівня їх вирішення подається у відповідних розділах самоаналізу роботи школи

Приклад резюме фармацевта піб
Забезпечення та дотримання фармацевтичного порядку І санітарно-гігієнічного режиму на робочому місці

1. Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий 2013-2014 навчальний рік
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань...

Звіт про роботу школи у 2015-2016 н р. Робота педагогічного, учнівського...
Методичною радою школи розроблена модель роботи над проблемою школи «Формування творчих здібностей учнів як засіб особистісного зростання...

Для підприємців на загальній системі оподаткування у 2016 році збільшено...
З 1 січня 2016 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення...

Наказ №167 по Кіровській зош І-ІІІ ст
Знз І-ІІІ ступенів”, згідно з планом роботи школи, з метою дотримання норм ведення шкільної документації, контролю виконання навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт