Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Моз україни узгоджено проект Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України - Сторінка 5

Моз україни узгоджено проект Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України

Сторінка5/5
1   2   3   4   5

пакувальних матеріалів, які можуть використовуватися при

виготовлені ліків в умовах аптек.

Затвердити порядок та екстемпоральні рецептури лікарських

засобів, за якими аптечні заклади мали б право виготовляти та

реалізовувати ліки, виготовлені на виробничих ділянках аптечних

закладів без рецептів лікаря (мазі, свічки, краплі, порошки тощо).

Внести доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від

26.05.05 N 376 ( 376-2005-п ) щодо окремого порядку, визначеного

МОЗ, реєстрації певних груп лікарських засобів (обмеженого

застосування - препарати-сироти, препарати, які виготовляються

в аптечних закладах і відпускаються без рецептів лікаря та

фармфабриками за монографіями, затвердженими МОЗ тощо), які

виготовляються за прописами, затвердженими МОЗ.
Безпечність лікарських засобів
На базі експертної організації та за рахунок її ресурсів

забезпечити подальший розвиток системи моніторингу побічних

ефектів (система фармаконагляду) та даних щодо ефективності

зареєстрованих лікарських засобів, що передбачає одержання даних

від працівників охорони здоров'я, у тому числі співробітників

аптечних установ.

МОЗ через систему фармаконагляду розробити дієві механізми

оповіщення медпрацівників і населення, а також відкликання

небезпечних лікарських засобів з фармацевтичного ринку.

Система контролю якості лікарських засобів під час їх обігу

та фармаконагляду складають в Україні систему після реєстраційного

нагляду. Ця система повинна регулюватися уповноваженим

регуляторним органом, якій розробляє, впроваджує та контролює

виконання нормативних та законодавчих актів, що стосуються якості,

безпеки та ефективності лікарських засобів, а також правильність

інформації щодо препаратів.

Основні завдання:

незалежність та прозорість діяльності уповноваженого органу,

взаємовідносин між регуляторним органом та Міністерством охорони

здоров'я;

залучення до контролю якості лікарських засобів акредитованих

лабораторій;

міжнародний обмін інформацією (ВООЗ, СНД);

активна участь в роботі міждержавних експертних комісій на

рівні країн СНД.

Посилення законодавчої бази - один з основних напрямків

стратегії боротьби розповсюдженням фальсифікованих лікарських

засобів. Необхідно забезпечити внесення додаткових статей та змін

до кримінального ( 2341-14 ) й адміністративного кодексу України

( 2747-15 ) та закону України "Про лікарські засоби"

( 123/96-ВР ).

На державному рівні потребує вирішення питання про підсилення

контрою за ввезенням ліків та їх якості.

Удосконалення оперативної системи інформування суб'єктів

ринку, правоохоронних і контролюючих органів про виявлені

фальсифікати.
Єдине інформаційне поле у сфері обігу ліків
Основним завданням створення єдиного інформаційного поля

у фармації є забезпечення виробників фармацевтичної продукції,

оптово-посередницьких підприємств, аптечних закладів, медичних та

фармацевтичних, науково-педагогічних працівників, споживачів

об'єктивною, оперативною, повною, обґрунтованою, доказовою та

доступною інформацією, спрямованою на якісне медикаментозне

обслуговування населення.

Пріоритетні напрями та програмні завдання щодо удосконалення

єдиного інформаційного поля фармацевтичного сектору:

формування питань інформатизації та засобів їх вирішення у

фармації при розробці "Національної програми інформатизації

охорони здоров'я України" з передбаченням в ній окремого розділу;

створення web-порталу "Internet та інформаційні ресурси

фармації", з вказуванням адрес, телефонів, e-mail та

Internet-сайтів фірм-виробників фармацевтичних препаратів, мереж

їх постачальників, навчальних закладів, баз даних тощо;

розробка електронного варіанта Фармацевтичної енциклопедії

у вигляді довідкового гіпертекстового каталогу з пошуковою

системою;

впровадження в аптечну практику комп'ютерної експертної

системи з метою запобігання застосування несумісних лікарських

препаратів, а також експертної системи фармацевтичного опікування;

здійснення комплексу заходів щодо розробки національних

стандартів та системи сертифікації програмного забезпечення

фармацевтичних підприємств України з урахуванням необхідності

використання на фармацевтичних підприємствах спеціалізованих

комплексів програмних продуктів, які відображають специфіку

фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я;

додаткове включення навчальних модулів за мережевими

технологіями, а також модулів, що будуть формувати у студентів

навички роботи з експертними системами, в робочі програми

навчальних дисциплін з інформаційних технологій;

введення до навчального процесу елементів віртуального та

дистанційного навчання відповідно до тенденцій розвитку

педагогічних технологій;

розробка та впровадження в життя комплексної програми з

підготовки нового покоління навчальних систем, які базуються на

дистанційних курсах, електронних підручниках, мультимедійних

системах тощо;

сприяння викладанню студентам спеціальностей самостійного

наукового напряму - інформаційної біології та біоінформатики;

опрацювання та удосконалення складових систематизації

інформаційного забезпечення процесів постачання, дистриб'юції,

реалізації та споживання лікарських препаратів;

удосконалення системи оперативних досліджень та інформування

всіх зацікавлених учасників фармацевтичного ринку щодо призначення

та використання основних лікарських засобів; рівня доступності

основних лікарських засобів, ефективності діяльності управлінських

та контролюючих органів, лабораторій з контролю якості лікарських

засобів;

здійснення комплексу заходів щодо реклами лікарських засобів

відповідно до рекомендацій ЄС та ВООЗ;

формування національних довідників цін на основні лікарські

засоби: для забезпечення порівняльного аналізу цін на

національному фармацевтичному ринку пропагувати використання

Міжнародного довідника цін на лікарські засоби, довідників про

ціни на сировину для більшості основних лікарських засобів;

підтримка на належному рівні прозорості та відкритості

інформації про наявність на ринку неякісних чи фальсифікованих

лікарських засобів;

запровадження процедури створення централізованої бази

інформації про постмаркетингові дослідження нових лікарських

засобів, про неефективну фармакотерапію лікарськими препаратами із

залученням до цієї роботи лікувально-профілактичних та аптечних

закладів. Для цього - передбачити публікацію відповідної

інформації у фахових медичних та фармацевтичних виданнях,

направляти попередження закладам охорони здоров'я;

розробка програми заходів підвищення інформованості та

обізнаності споживачів лікарських засобів з метою впровадження

відповідального самолікування, підвищення безпеки застосування

препаратів. Для цього - передбачити залучення засобів масової

інформації та телекомунікаційних мереж до просвітницької

діяльності серед населення усіх вікових категорій, медичних,

фармацевтичних, педагогічних працівників і представників

громадськості;

забезпечення формування національної бази даних лікарських

препаратів, виробництво яких здійснюється в умовах GMP

з дослідженням біоеквівалентності;

забезпечення формування єдиного реєстру працівників

фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я;

здійснення комплексу заходів для обґрунтування та

забезпечення інформаційних ресурсів для фармацевтичного сектору

галузі охорони здоров'я України.
1   2   3   4   5

Схожі:

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення...
Документ: Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до наказу моз україни від 19. 07. 2005 №360"

М іністерство охорони здоров’я україни ду «український інститут стратегічних...
Управлінської діяльності охорони здоров’я регіонального рівня на основі її інформатизації

Методичні рекомендації щодо приведення обробки персональних даних...
Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи моз україни

Міністерство охорони здоров'я україни
В зв'язку з переходом закладів охорони здоров'я на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (мкх-10) та з метою...

Миколаївська обласна державна адміністрація управління охорони здоров’я нака з
Моз україни від 21. 01. 2016 року №29 «Про внесення змін до первинних облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення», та з метою...

Затверджено Голова Комісії з відбору, директор департаменту охорони здоров’я лода
Уряд України одержав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку №8475-ua на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я...

Узгоджено
Мета конкурсу – виявлення І стимулювання творчо обдарованої учнівської молоді в галузі наукових досліджень, спрямованих на зміцнення...

Концепція розвитку системи охорони здоров'я м. Києва вступ
Концепція розвитку охорони здоров'я в місті Києві спрямована на забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному киянину,...

Звітність
Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головному...

Міністерство міністерство освіти І науки україни охорони здоров’я україни
Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство освіти І науки України на численні звернення щодо вирішення окремих питань...

Наказ Міністерства охорони здоров’я України
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить...

Рішення, розпорядження місцевих органів влади з питань охорони здоров'я. Копії
Закони, постанови інші акти Верховної Ради України та її комітетів І комісій. Укази, розпорядження Президента України. Постанови,...

Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять...
Методичні вказівки підготували співробітники кафедри токсикологічної І неорганічної хімії здму

Ду «центр громадського здоров’я моз україни»
Ду «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського намн україни»

Про Положення про Міністерство охорони здоров'я України
Указ Президента України від 24 липня 2000 року №918 "Про Положення про Міністерство охорони здоров'я України"

Нака з
Моз відповідно до наказів моз україни від 12. 01. 2009р. №4 “Про направлення дітей на санаторно-курортне лікування” та від 30. 01....

Інструкція проведення атестації робочих місць в установах
Державна експертиза України з умов праці І головне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства охорони здоров'я України доводить...

Профспілка працівників охорони здоров’я чернігівська обласна організація...
В який строк має бути заведена трудова книжка на працівника? Які записи вносяться до трудової книжки? Чи має працівник право ознайомитись...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт