Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Довідка про результати здійснення експертизи організованого

Довідка про результати здійснення експертизи організованогодовідка

про результати здійснення експертизи організованого

закінчення 2015/2016 навчального року


На виконання наказу відділу освіти від 16.05.2016 № 58 «Про здійснення вивчення експкртизи організованого завершення 2015/2016 навчального року» комісією відділу освіти проведено перевірку з виїздом в Чапаєвську ЗОШ І-ІІІ ступенів, Власівський ЗНВК, Медведівську ЗОШ І-ІІІ ст., Андріївську ЗОШ І-ІІІст., Новопарафіївський НВК, Кегичівський ліцей, Крутоярівський ЗНВК, Мажарський ЗНВК, Бесарабівський НВК, Красненську ЗОШ І-ІІІ ст. та Вовківську ЗОШ І-ІІ ст. Перевірку здійснено за такими напрямками: планування та проведення заходів щодо організованого закінчення 2015/2016 навчального року; здійснення супроводу організованого закінчення навчального року; нормативність оформлення документів щодо випуску та переведення учнів; нормативність оформлення книг обліку та видачі свідоцтв і атестатів. Перевірка здійснювалась шляхом вивчення документації, співбесіди з адміністрацією закладів, відвідування державної підсумкової атестації у 9-х класах.

За результатами експертизи встановлено наступне.

1. Чапаєвська ЗОШ І-ІІІ ступенів

У навчальному закладі порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року в цілому відповідає чинним вимогам.

Сформована папка нормативно-правової бази з питань організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації, видані відповідні накази, які доведені до відома працівників..

У плані роботи школи в наявності заходи по закінченню навчального року, встановлено контроль за проведенням навчальних екскурсій та навчальної практики, створена папка.

Державна підсумкова атестація у 2015/2016 році проведена на підставі чинної нормативно-правової бази відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів . При перевірці встановлено, що в навчальному закладі державна підсумкова атестація пройшла з дотриманням нормативних вимог. Затверджений та погоджений з відділом освіти склад атестаційної комісії.. Питання щодо вибору завдань для проведення ДПА 4,9 класів у письмовій формі розглядалися на засіданнях методичної ради та методичних об’єднань в наявності протоколи. Адміністрацією школи здійснений контроль за ДПА у формі ЗНО, бали перенесені до журналу, додатків до атестатів,відповідно з сертифікатом. Реєстрація учасників була 100%,відсутніх на ЗНО не було. У закладі наявний розклад проведення ДПА, затверджений директором школи та погоджений начальником відділу освіти; склад атестаційної комісії; заяви учнів щодо вибору предметів для ДПА з відповідною датою, особистим підписом учня та візою директора; списки учнів, які допущені до ДПА; бланки протоколів ДПА; матеріали для проведення ДПА; оформлені інформаційні стенди «Готуємося до державної підсумкової атестації». Протоколи ДПА оформлено відповідно до вимог. Своєчасно перевірено письмові атестаційні роботи. Своєчасно перенесено бали ЗНО до класних журналів 11 -х класів, додатків до атестатів у відповідності до сертифікатів. Розрахунки середнього бала атестата випускників 11 -х класів, здійснено відповідно до нормативних вимог, про що свідчать записи у шкільній документації.

На час експертизи проводилося ДПА у 9 класі. Для цього створено умови: заздалегідь підготовлено кабінет, в якому учні складали державну підсумкову атестацію, з дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Підготовлено місце для роботи атестаційної комісії.

Завдання для проведення ДПА відповідали орієнтовним вимогам до змісту атестаційних завдань. Шкільна документація (списки учнів, які складають ДПА, класний журнал, протокол проведення ДПА) підготовлена без зауважень.

Пакет з атестаційними матеріалами своєчасно відкрито, учням надано можливість вибору варіанту для виконання роботи. Надано рекомендації учням щодо раціонального використання часу та правильності заповнення бланків відповідей. Учні своєчасно закінчили виконання завдань.

ДПА за курс початкової школи учнів 4 класів проводилася у формі підсумкових контрольних робіт з 3-х предметів: української мови, українського читання та математики відповідно до календарно-тематичного планування згідно із затвердженим розкладом Тексти для проведення ДПА у 4-х класах були визначені і затверджені шкільним методичним об’єднанням вчителів початкових класів відповідно до навчальних програм початкової школи ДПА відбулася вчасно, згідно з графіком проведення, порушень вимог щодо проведення ДПА не виявлено; матеріали ДПА оформлені своєчасно, правильно та зберігаються у закладі. Більшість учнів підтвердили відповідність рівня навчальних досягнень за рік з результатами ДПА.

Оформлення книг обліку та видачі свідоцтв і атестатів, заповнення додатків до документів про освіту ведуться відповідно до вимог у навчальному закладі ведуться книги обліку та видачі бланків свідоцтв про базову середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту. Замовлення документів про базову та повну загальну освіту замовлено 100%. Зіпсованих бланків не було. Зроблений розрахунок середнього балу атестата випускників 11 класу, і перенесений в відповідну документацію.

При заповненні класних журналів (9 класів) допускається на предметних сторінках з географії у ІІ семестрі не виставлені оцінки з обов’язкової письмової контрольної роботи.

2. Власівський ЗНВК

У закладі наявна вся нормативно-правова база щодо організованого закінчення 2015/2016 навчального року, вона зібрана в папку, систематизована. Рівень ознайомлення з нормативно-правовою базою адміністрацією школи достатній. Видано наказ по закладу щодо організованого закінчення навчального року, яким визначені конкретні заходи, виконавці та строки їх виконання.

На час перевірки сформовані папки з матеріалами проведення державної підсумкової атестації: є затверджені директором та скріплені печаткою списки учнів, які складають ДПА, наявні протоколи проведення державної підсумкової атестації у 4-х та у 9-х класах з української мови та математики , перевірені роботи учнів.

Створені державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації в 4, 9 класах. Склади комісій погоджені з відділом освіти. Наказом по школі затверджено також склад спірної комісії.

Звільнених учнів 4, 9-х класів від ДПА не було.

У річному плані роботи у розділі ІІ «Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі», у п.2.1.3 «Створення оптимальних умов щодо організованого закінчення навчального року» визначені заходи щодо проведення роботи в даному напрямку. Заплановані заходи виконані згідно встановлених термінів в повному обсязі.

З метою здійснення супроводу організованого закінчення навчального року проводилась відповідна робота. Питання організованого закінчення навчального року розглядались на нарадах при директорові ; педагогічних радах Але ці питання не порушувались на засіданнях методичної ради школи. Питання щодо вибору завдань для проведення державної підсумкової атестації у письмовій формі не розглядались на засіданнях методичних об’єднань вчителів початкових класів.

Адміністрація закладу проаналізувала стан виконання навчальних планів та програм у 2015/2016 навчальному році. За підсумками проведеної роботи видано наказ по школі «Про виконання навчальних програм за 2015/2016 навчальний рік».

В навчально-виховному комплексі проводиться відповідна робота щодо оформлення документів з випуску та переведення учнів. Була здійснена перевірка особових справ учнів 1-х, 4-х класів. Особові справи зберігаються у окремих папках по класах. У папках є списки учнів класу, завірених підписом директора та скріплених печаткою закладу. Кількість особових справ відповідає кількості учнів у класі. Номера особових справ співпадають з номерами та буквеними позначками алфавітної книги. Особові справи учнів оформлені. Є характеристики на учнів у 1-му класі, заяви батьків з резолюцією директора, завірені копії свідоцтв про народження, медичні довідки. Видані накази по школі про перевід та випуск учнів. Була здійснена вибіркова перевірка класних журналів. Журнали 1-го, 9-го класів ведуться в основаному згідно вимог. Журнали вчасно перевіряються адміністрацією, але не завжди вчителі ознайомлюються із результатами перевірки.

Кількість учнів в алфавітній книзі співпадає з кількістю в мережі.

3. Медведівська ЗОШ І-ІІ ст.

У навчальному закладі нормативна-правова база щодо організованого закінчення 2015/2016 навчального року відповідає чинним вимогам. Все зібрано в окрему папку та систематизовано.

Видано накази загальноосвітнього навчального закладу щодо організованого закінчення 2015/2016 н.р. «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів», «Про затвердження розкладу проведення ДПА та матеріалів ДПА для учнів 9, 11 класів», «Про створення атестаційних комісій для проведення ДПА», «Про затвердження розкладу проведення ДПА для учнів 4 класу».

На час перевірки були сформовані папки з матеріалами проведення державної підсумкової атестації: списки учнів, які складають ДПА, затверджені директором та скріплені печаткою, наявні протоколи проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 11-х класах повністю та у 9-х класах з української мови та математики , роботи учнів перевірені, зроблений аналіз помилок.

Звільнених від ДПА немає.

Річний план роботи загальноосвітнього навчального закладу включає заходи щодо організованого закінчення навчального року. Ці заходи виконані згідно вказаних термінів, є відмітки про виконання.

Питання щодо організованого закінчення навчального року, проведення ДПА, ЗНО були розглянуті на засіданнях методичної ради та методичних об’єднань вчителів початкових класів , вчителів природничо-математичного циклу. Розгляд питань щодо вибору завдань для проведення ДПА 4, 9, 11-х класів у письмовій формі відбувся на засіданнях методичної, педагогічної рад та методичних об’єднань закладу. але питання про ДПА розписані дуже коротко на шкільних методичних об’єднаннях.

Видано наказ «Про виконання навчальних планів та програм за 2015/2016 навчальний рік» .

Особові справи учнів 1-х, 4-х, 9-х класів ведуться в основному згідно вимог. Вчасно видані накази про переведення та відрахування учнів. Була здійснена перевірка класних журналів 1, 4, 9, 11-х класів. З’ясовано, що адміністрацією закладу журнали перевірялись 1 раз на семестр, за підсумками перевірки складено довідки заступником директора з навчально-виховної роботи. З зауваженнями щодо ведення журналу вчителі ознайомлені.

Алфавітні книги запису учнів загальноосвітніх навчальних закладів ведеться відповідно до вимог, записи про випуск учнів 11 класу зроблені.

У закладі здійснювався контроль за реєстрацією учасників ЗНО, за відповідністю перенесення балів ЗНО до класних журналів 11-х класів, додатків до атестатів. Розбіжностей у балах за ЗНО, які зараховувались як бали за ДПА, немає.

Книги обліку та видачі документів про базову та/або повну загальну середню освіту ведуться згідно вимог.

Замовлення документів про базову та/або повну загальну середню освіту було зроблено вчасно, якісно.

Зіпсованих бланків атестатів чи свідоцтв та додатків до них не було.

Середній бал атестата випускників 11-го класу, розрахований та занесений до відповідних документів без порушень.

4. Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст.

У навчальному закладі порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року в цілому здійснено згідно чинним вимогам. Нормативно-правові документи з даного питання є в наявності , але не в повному обсязі. Виданий наказ по навчальному закладі «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 н.р. та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів».

Начальником відділу освіти затверджено склади державних атестаційних комісій для проведення ДПА, державні апеляційні комісії з навчальних предметів з дотриманням термінів згідно вимог, на педагогічній раді створено комісію зі спірних питань при переведенні до наступного класу та випуску учнів.

В навчальному закладі звільнені від здачі ДПА відсутні. Річний план роботи на 2015/2016 навчальний рік, погоджений на засіданні ради школи, затверджений на засіданні педагогічної ради, питання організованого закінчення 2015/2016 навчального року в річному плані відсутні, відмітки про виконання адміністрацією заходів відсутні.

Питання щодо вибору завдань для проведення ДПА 4, 9-х класів у письмовій формі, організованого закінчення навчального року, проведення ДПА, ЗНО розглянуті на засіданнях методичної ради та шкільних методичних об’єднань суспільно-гуманітарного циклу, природничо - математичного циклу, початкових класів.

Питання виконання навчальних програм освітлено в наказі навчального закладу «Про виконання навчальних програм за 2015/2016 навчальний рік».
На час перевірки є наказ «Про переведення учнів 1-8, 10-х класів до наступних класів», «Про випуск учнів 11-го класу школи у 2015/2016 навчальному році» .

Стан ведення класних журналів 1-11-х класів перевірено оглядово: семестрове й річне оцінювання здійснено з усіх предметів, у наявності звіт про облік відвідування, проведення бесід та інструктажів з безпеки життєдіяльності, здійснено запис про переведення учнів до наступного класу відповідно до рішення педагогічної ради, заповнена зведена таблиця руху учнів класу. Класні журнали адміністрацією навчального закладу перевірялися щоквартально, про що свідчать записи в кінці класних журналів. Наказ про перевірку класних журналів на день перевірки відсутній. В класних журналах де навчаються учні індивідуального навчання не виставлено оцінювання семестрове та річне, що є порушенням вимог.

Записи в алфавітній книзі на час перевірки здійснено про закінчення школи учнями 11- класу згідно вимог.

Здійснено контроль за ДПА у формі ЗНО (реєстрація учасників; відповідність перенесення балів ЗНО до класного журналу 11-А класу, додатків до атестатів, контроль за їх відповідністю з сертифікатом). Перевірку зроблено вибірково, порушень не виявлено.

Замовлення документів про базову та/або повну загальну середню освіту було здійснено вчасно без порушень.

У 2015/2016 н.р. відповідно до наказу було замовлення дубліката свідоцтва (дублікат із додатком отриманий, про що свідчить запис у книзі обліку видачі документів про повну загальну середню освіту).

Здійснюється контроль за дотриманням вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11-го класу, середнього бала свідоцтв випускників 9-го класу, відповідність оформлення записів у документації. Перерахунок середнього бала атестата зроблено вибірково, порушень не виявлено.

В день перевірки в навчальному закладі проходила державна підсумкова атестація в 9 класі з математики. Завдання для проведення ДПА відповідали орієнтовним вимогам до змісту атестаційних завдань. Пакет з атестаційними матеріалами своєчасно відкрито, учням надано можливість вибору варіанту для виконання роботи. Надано рекомендації учням щодо раціонального використання часу та правильності заповнення бланків відповідей. 5.Новопарафіївський НВК

У закладі наявна вся нормативно-правова база щодо організованого закінчення 2015/2016 навчального року, вона зібрана в папку, систематизована. Рівень ознайомлення з нормативно-правовою базою адміністрацією школи достатній.

Видано наказ по закладу щодо організованого закінчення навчального року , яким визначені конкретні заходи, виконавці та строки їх виконання.

На час перевірки сформовані папки з матеріалами проведення державної підсумкової атестації: є затверджені директором та скріплені печаткою списки учнів, які складають ДПА, наявні протоколи проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 11-х класах повністю та у 9-х класах, перевірені роботи учнів.

Створені державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації в 4, 9, 11 класах. Склади комісій погоджені з відділом освіти. Наказом по школі затверджено також склад спірної комісії.

Звільнених учнів 4, 9, 11-х класів від ДПА не було.

З метою здійснення супроводу організованого закінчення навчального року проводилась відповідна робота. Питання організованого закінчення навчального року розглядались на нарадах при директорові; педагогічних радах. Але ці питання не порушувались на засіданнях методичної ради школи. Питання щодо вибору завдань для проведення державної підсумкової атестації у письмовій формі розглядались на засіданнях методичних об’єднань вчителів початкових класів, вчителів природничо-математичного циклу , вчителів суспільно-гуманітарного циклу .

Адміністрація закладу проаналізувала стан виконання навчальних планів та програм у 2015/2016 навчальному році. За підсумками проведеної роботи видано наказ по школі від 31.05.2016 № 81 «Про виконання навчальних програм за 2015/2016 навчальний рік».

В навчально-виховному комплексі проводиться відповідна робота щодо оформлення документів з випуску та переведення учнів. Була здійснена перевірка особових справ учнів 1-х, 4-х класів. Особові справи зберігаються у окремих папках по класах. У папках є списки учнів класу, завірених підписом директора та скріплених печаткою закладу. Кількість особових справ відповідає кількості учнів у класі. Номера особових справ співпадають з номерами та буквеними позначками алфавітної книги. Особові справи учнів оформлені. Є характеристики на учнів у 1-му класі, заяви батьків з резолюцією директора, завірені копії свідоцтв про народження, медичні довідки. Але не виставлені оцінки за ДПА в особових справах учнів 4 класу. На сайті закладу розміщене рішення педагогічної ради про переведення та випуск учнів 11-го класу.

Була здійснена вибіркова перевірка класних журналів. Журнали 1-го, 9-го класів ведуться в основаному згідно вимог.. Журнали вчасно перевіряються адміністрацією, але не завжди вчителі ознайомлюються із результатами перевірки.

Алфавітна книга запису учнів загальноосвітніх навчальних закладів ведеться за двома розділами. Ведеться підсумковий облік кількості учнів по кожній букві на початок та закінчення навчального року. Кількість учнів в алфавітній книзі співпадає з кількістю в мережі.

У закладі здійснювався контроль за державною підсумковою атестацією у формі зовнішнього незалежного оцінювання (реєстрація учасників, відповідність перенесення балів ЗНО до класного журналу, додатків до атестатів). Порушень не виявлено.

Книга обліку видачі документів про базову та повну загальну середню освіту ведеться згідно вимог. Замовлення документів про базову та повну загальну освіту здійснено вчасно та в повному обсязі. Зіпсованих бланків не було.

Був здійснений контроль за дотриманням вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11-го класу, за відповідністю оформлення записів у документації закладу. Порушень не було, але відсутній наказ про обрахунок середнього балу.

6.Кегичівський ліцей

У навчальному закладі нормативна-правова база щодо організованого закінчення 2015/2016 навчального року відповідає чинним вимогам. Все зібрано в окрему папку та систематизовано.

Видано накази загальноосвітнього навчального закладу щодо організованого закінчення 2015/2016 н.р. «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів », «Про затвердження розкладу проведення ДПА та матеріалів ДПА для учнів 9, 11 класів», «Про створення атестаційних комісій для проведення ДПА»,«Про затвердження розкладу проведення ДПА для учнів 4 класу».

На час перевірки були сформовані папки з матеріалами проведення державної підсумкової атестації: списки учнів, які складають ДПА, затверджені директором та скріплені печаткою, наявні протоколи проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 11-х класах повністю та у 9-х класах з української мови та математики. Були створені атестаційні комісій та затверджені наказом «Про створення атестаційних комісій для проведення ДПА». Звільнених від ДПА немає. Річний план роботи загальноосвітнього навчального закладу включає заходи щодо організованого закінчення навчального року. Ці заходи виконані згідно вказаних термінів, є відмітки про виконання.

Питання щодо організованого закінчення навчального року, проведення ДПА, ЗНО були розглянуті на засіданнях методичної ради та методичних об’єднань вчителів початкових класів , вчителів природничо-математичного циклу , вчителів-філологів. Розгляд питань щодо вибору завдань для проведення ДПА 4, 9, 11-х класів у письмовій формі відбувся на засіданнях методичної, педагогічної рад та методичних об’єднань закладу.

Видано наказ «Про виконання навчальних планів та програм за 2015/2016 навчальний рік» .

Особові справи учнів 1-х, 4-х, 9-х класів ведуться згідно вимог.

Вчасно видані накази про переведення та відрахування учнів 1-8-х класів, випуск учнів 9,11-х класів.

Була здійснена перевірка класних журналів 1, 4, 9, 11-х класів. З’ясовано, що адміністрацією закладу журнали перевірялись 1 раз на семестр, за підсумками перевірки складено довідки заступником директора з навчально-виховної роботи.З зауваженнями щодо ведення журналу вчителі ознайомлені.

Алфавітні книги запису учнів ведеться відповідно до вимог, записи про випуск учнів 11 класу зроблені. У закладі здійснювався контроль за реєстрацією учасників ЗНО, за відповідністю перенесення балів ЗНО до класних журналів 11-х класів, додатків до атестатів. Розбіжностей у балах за ЗНО, які зараховувались як бали за ДПА, немає. Але відсутній наказ про зарахування результатів ЗНО як результати ДПА.

Книги обліку та видачі документів про базову та/або повну загальну середню освіту ведуться згідно вимог.

Замовлення документів про базову та/або повну загальну середню освіту було зроблено вчасно, якісно.

Зіпсованих бланків атестатів та додатків до них не було, але зіпсовано 3 додатки до свідоцтва про БЗСО.

Середній бал атестата випускників 11-го класу, розрахований та занесений до відповідних документів без порушень.

7. Крутоярівський ЗНВК

У навчальному закладі порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року в цілому відповідає чинним вимогам.

Сформована папка нормативно-правової бази з питань організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації, видані відповідні накази, які доведені до відома працівників..

У плані роботи школи в наявності заходи по закінченню навчального року, встановлено контроль за проведенням навчальних екскурсій та навчальної практики, створена папка.

Державна підсумкова атестація у 2015/2016 році проведена на підставі чинної нормативно-правової бази відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів . При перевірці встановлено, що в навчальному закладі державна підсумкова атестація пройшла з дотриманням нормативних вимог. Затверджений та погоджений з відділом освіти склад атестаційної комісії. Питання щодо вибору завдань для проведення ДПА 4,9 класів у письмовій формі розглядалися на засіданнях методичної ради та методичних об’єднань в наявності протоколи. У закладі наявний розклад проведення ДПА, затверджений директором школи та погоджений начальником відділу освіти; склад атестаційної комісії; заяви учнів щодо вибору предметів для ДПА з відповідною датою, особистим підписом учня та візою директора; списки учнів, які допущені до ДПА; бланки протоколів ДПА; матеріали для проведення ДПА. Протоколи ДПА оформлено відповідно до вимог. Своєчасно перевірено письмові атестаційні роботи. .

На час експертизи проводилося ДПА у 9 класі. Для цього створено умови: заздалегідь підготовлено кабінет, в якому учні складали державну підсумкову атестацію, з дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Підготовлено місце для роботи атестаційної комісії.

Завдання для проведення ДПА відповідали орієнтовним вимогам до змісту атестаційних завдань. Шкільна документація (списки учнів, які складають ДПА, класний журнал, протокол проведення ДПА) підготовлена без зауважень.

Пакет з атестаційними матеріалами своєчасно відкрито, учням надано можливість вибору варіанту для виконання роботи. Надано рекомендації учням щодо раціонального використання часу та правильності заповнення бланків відповідей. Учні своєчасно закінчили виконання завдань.

ДПА за курс початкової школи учнів 4 класів проводилася у формі підсумкових контрольних робіт з 3-х предметів: української мови, українського читання та математики відповідно до календарно-тематичного планування згідно із затвердженим розкладом Тексти для проведення ДПА у 4-х класах були визначені і затверджені шкільним методичним об’єднанням вчителів початкових класів відповідно до навчальних програм початкової школи ДПА відбулася вчасно, згідно з графіком проведення, порушень вимог щодо проведення ДПА не виявлено; матеріали ДПА оформлені своєчасно, правильно та зберігаються у закладі. Оформлення книг обліку та видачі свідоцтв, заповнення додатків до документів про освіту ведуться відповідно до вимог у навчальному закладі ведуться книги обліку та видачі бланків свідоцтв про базову середню освіту. Замовлення документів про базову освіту замовлено 100%. Зіпсованих бланків не було.

8. Мажарський ЗНВК

У закладі наявна вся нормативно-правова база щодо організованого закінчення 2015/2016 навчального року, вона зібрана в папку, систематизована. Видано наказ по закладу щодо організованого закінчення навчального року за, яким визначені конкретні заходи, виконавці та строки їх виконання.

На час перевірки сформовані папки з матеріалами проведення державної підсумкової атестації: є затверджені директором та скріплені печаткою списки учнів, які складають ДПА, наявні протоколи проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 11-х класах повністю та у 9-х класах з української мови та математики , перевірені роботи учнів.

Наказом створені державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації в 4, 9, 11 класах. Склади комісій погоджені з відділом освіти. Наказом затверджено також склад спірної комісії.

Звільнених учнів 4, 9, 11-х класів від ДПА не було.

У річному плані роботи у розділі ІІ «Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі», у п.2.1.3 «Створення оптимальних умов щодо організованого закінчення навчального року» визначені заходи щодо проведення роботи в даному напрямку. Заплановані заходи виконані згідно встановлених термінів в повному обсязі.

З метою здійснення супроводу організованого закінчення навчального року проводилась відповідна робота. Питання організованого закінчення навчального року розглядались на нарадах при директорові ; педагогічних радах та засіданнях методичної ради школи. Питання щодо вибору завдань для проведення державної підсумкової атестації у письмовій формі розглядались на засіданнях методичних об’єднань вчителів початкових класів, вчителів природничо-математичного циклу, вчителів суспільно-гуманітарного циклу.

Адміністрація закладу проаналізувала стан виконання навчальних планів та програм у 2015/2016 навчальному році.

В навчально-виховному комплексі проводиться відповідна робота щодо оформлення документів з випуску та переведення учнів. Була здійснена перевірка особових справ учнів 1-х, 4-х класів. Особові справи зберігаються у окремих папках по класах. У папках є списки учнів класу, завірених підписом директора та скріплених печаткою закладу. Кількість особових справ відповідає кількості учнів у класі. Номера особових справ співпадають з номерами та буквеними позначками алфавітної книги. Особові справи учнів оформлені. Є характеристики на учнів у 1-му класі, заяви батьків з резолюцією директора, завірені копії свідоцтв про народження, медичні довідки. На сайті закладу розміщене рішення педагогічної ради про переведення та випуск учнів 11-го класу.

Була здійснена вибіркова перевірка класних журналів. Журнали 1-го, 9-го класів ведуться в основаному згідно вимог. Журнали вчасно перевіряються адміністрацією. У закладі здійснювався контроль за державною підсумковою атестацією у формі зовнішнього незалежного оцінювання (реєстрація учасників, відповідність перенесення балів ЗНО до класного журналу, додатків до атестатів). Порушень не виявлено. За результатами проведеної роботи видано наказ «Про зарахування результатів ЗНО учнів 11-го класу з української мови, історії України, математики як результат ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти».

Книга обліку видачі документів про базову та повну загальну середню освіту ведеться згідно вимог. Замовлення документів про базову та повну загальну освіту здійснено вчасно та в повному обсязі. Зіпсованих один бланк додатка до свідоцтва про БЗСО.

Був здійснений контроль за дотриманням вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11-го класу, за відповідністю оформлення записів у документації закладу. Порушень не було. 9. Бесарабівський НВК

У навчальному закладі порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року в цілому здійснено згідно чинним вимогам. Нормативно-правові документи з даного питання є в наявності , але не в повному обсязі. Виданий наказ по навчальному закладі від 1 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 н.р. та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9-х класів» дати виставлення семестрового та річного оцінювання виставленні з порушенням вимог Порядку переведення учнів загальноосвітніх навчальних закладів до наступного класу.

Протоколи ДПА є в наявності та відповідають вимогам.

Начальником відділу освіти затверджено склади державних атестаційних комісій для проведення ДПА, державні апеляційні комісії з навчальних предметів з дотриманням термінів згідно вимог, на педагогічній раді від створено комісію зі спірних питань при переведенні до наступного класу та випуску учнів.

В навчальному закладі звільнені від здачі ДПА відсутні.

Питання щодо вибору завдань для проведення ДПА 4, 9-х класів у письмовій формі, організованого закінчення навчального року, проведення ДПА,розглянуті на засіданнях методичної ради та шкільних методичних об’єднань. Питання виконання навчальних програм освітлено в наказі навчального закладу «Про виконання навчальних програм за 2015/2016 навчальний рік». Стан ведення класних журналів 1-9-х класів перевірено оглядово: семестрове й річне оцінювання здійснено з усіх предметів, у наявності звіт про облік відвідування, проведення бесід та інструктажів з безпеки життєдіяльності, здійснено запис про переведення учнів до наступного класу відповідно до рішення педагогічної ради, заповнена зведена таблиця руху учнів класу. Класні журнали адміністрацією навчального закладу перевірялися щоквартально, про що свідчать записи в кінці класних журналів. Наказ про перевірку класних журналів на день перевірки відсутній.

Здійснюється контроль за дотриманням вимог щодо розрахунків середнього бала середнього бала свідоцтв випускників 9-го класу, відповідність оформлення записів у документа.

Завдання для проведення ДПА відповідали орієнтовним вимогам до змісту атестаційних завдань. Пакет з атестаційними матеріалами своєчасно відкрито, учням надано можливість вибору варіанту для виконання роботи. Надано рекомендації учням щодо раціонального використання часу та правильності заповнення бланків відповідей.

10.Красненська ЗОШ І-ІІІ ст..

У навчальному закладі нормативна-правова база щодо організованого закінчення 2015/2016 навчального року відповідає чинним вимогам. Все зібрано в окрему папку та систематизовано.

Видано накази загальноосвітнього навчального закладу щодо організованого закінчення 2015/2016 н.р.«Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9 класів », «Про затвердження розкладу проведення ДПА та матеріалів ДПА для учнів 9, класів», «Про створення атестаційних комісій для проведення ДПА», «Про затвердження розкладу проведення ДПА для учнів 4 класу».

На час перевірки були сформовані папки з матеріалами проведення державної підсумкової атестації: списки учнів, які складають ДПА, затверджені директором та скріплені печаткою, наявні протоколи проведення державної підсумкової атестації у 4-х класах повністю та у 9-х класах з української мови, роботи учнів перевірені, зроблений аналіз помилок.

Звільнених від ДПА немає.

Річний план роботи загальноосвітнього навчального закладу включає заходи щодо організованого закінчення навчального року. Ці заходи виконані згідно вказаних термінів, є відмітки про виконання.

Питання щодо організованого закінчення навчального року, проведення ДПА були розглянуті на засіданнях методичної ради та методичних об’єднань вчителів. Розгляд питань щодо вибору завдань для проведення ДПА 4, 9-х класів у письмовій формі відбувся на засіданнях методичної, педагогічної рад та методичних об’єднань закладу.

Видано наказ «Про виконання навчальних планів та програм за 2015/2016 навчальний рік» .

Особові справи учнів 1-х, 4-х, 9-х класів ведуться в основному згідно вимог. Але в характеристиках учнів 1-х класів вказані рівні досягнень, що суперечить нормативним вимогам.

Вчасно видані накази про переведення та відрахування учнів 1-10-х класів. Була здійснена перевірка класних журналів 1, 4, 9-х класів. З’ясовано, що адміністрацією закладу журнали перевірялись 1 раз на семестр. З зауваженнями щодо ведення журналу вчителі ознайомлені.

Алфавітні книги запису учнів загальноосвітніх навчальних закладів ведеться відповідно до вимог, записи про випуск учнів 11 класу зроблені.

Книги обліку та видачі документів про базову та/або повну загальну середню освіту ведуться згідно вимог.

Замовлення документів про базову та/або повну загальну середню освіту було зроблено вчасно, якісно.

Зіпсованих бланків свідоцтв та додатків до них не було.

11. Вовківська ЗОШ І-ІІ ст.

У закладі наявна вся нормативно-правова база щодо організованого закінчення 2015/2016 навчального року, вона зібрана в папку, систематизована. Рівень ознайомлення з нормативно-правовою базою адміністрацією школи достатній. Видано наказ по закладу щодо організованого закінчення навчального року, яким визначені конкретні заходи, виконавці та строки їх виконання.

На час перевірки сформовані папки з матеріалами проведення державної підсумкової атестації, але матеріал не систематизовано.

Створені державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації в 4, 9 класах. Склади комісій погоджені з відділом освіти. Наказом по школі затверджено також склад спірної комісії.

Звільнених учнів 4, 9-х класів від ДПА не було.

Адміністрація закладу проаналізувала стан виконання навчальних планів та програм у 2015/2016 навчальному році. За підсумками проведеної роботи видано наказ по школі «Про виконання навчальних програм за 2015/2016 навчальний рік».

В навчально-виховному комплексі проводиться відповідна робота щодо оформлення документів з випуску та переведення учнів. Була здійснена перевірка особових справ учнів 1-х, 4-х класів. Особові справи зберігаються у окремих папках по класах. У папках є списки учнів класу, завірених підписом директора та скріплених печаткою закладу. Кількість особових справ відповідає кількості учнів у класі. Номера особових справ співпадають з номерами та буквеними позначками алфавітної книги. Особові справи учнів оформлені. Є характеристики на учнів у 1-му класі, заяви батьків з резолюцією директора, завірені копії свідоцтв про народження, медичні довідки. Видані накази по школі про перевід та випуск учнів. Була здійснена вибіркова перевірка класних журналів. Журнали 1-го, 9-го класів ведуться в основаному згідно вимог. Журнали вчасно перевіряються адміністрацією, але не завжди вчителі ознайомлюються із результатами перевірки.

Кількість учнів в алфавітній книзі співпадає з кількістю в мережі.

Рекомендації керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:

1.1. Усунути допущені недоліки у веденні ділової документації.

До 01.07.2016

1.2. Вживати заходи щодо використання та неухильного дотримання рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Постійно

1.3. Систематично та без формалізму здійснювати перевірку класних журналів, контролювати виконання зауважень вчителями.

Не менше 1 разу на квартал

1.4. Узагальнювати результати перевірки класних журналів у формі довідки, наказу та доводити до відома вчителів.

Не менше 1 разу на квартал

1.5. Здійснювати контроль за виставленням тематичних, семестрових та річних балів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Постійно

1.6. При підсумковій перевірці класних журналів на останній сторінці журналу робити запис із зазначенням дати, підпису класного керівника, підпису директора та печатки закладу.

Червень

1.7. Засвідчувати всі виправлення, допущені у класному журналі, підписом директора та печаткою закладу.

Постійно

1.8. Забезпечувати виконання загальноосвітнім навчальним закладом наказу Міністерства освіти і науки України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності».

Протягом року

1.9. Дотримуватись вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу».

Постійно

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Увага!!! Додаткові документи ( крім тих що вимагались раніше )
Для працюючих довідка з місця праці із розміром зарплати за 6 місяців, І фразою, що на період відпустки зберігається робоче місце...

19. 03. 2012 №28 Про порядок організованого закінчення
Головного управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації від 12. 03. 2012 №135 Про порядок організованого...

Журнал
Здійснення експертизи тимчасової та постійної непрацездатності, заповнення необхідних документів на лкк І мсек

Довідка про результати вивчення адаптації учнів 1 класу
Відповідно до річного плану роботи школи, адміністрацією школи протягом вересня жовтня 2015 р проводився тематичний контроль з проблем...

План загальна організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні....
Використання автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи

Довідка про результати проведення перевірки організації діяльності...
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12. 03. 2012 №116 „Про утворення робочих груп з перевірки організації...

З 1 січня 2006 року набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я...
Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію),...

№186 Про підготовку навчальних закладів
«Про підготовку закладів освіти до нового 2014-2015 навчального року», з метою створення належних умов для здійснення навчально-виховного...

Довідка про результати перевірки зошитів учнів початкових класів
Мета перевірки: виявити якість перевірки зошитів учителями початкових класів, дотримання єдиного орфографічного режиму та виявити...

Довідка про результати вивчення та узагальнення практики застосування...
Податок на додану вартість є одним із основних податків, на яких базується податкова система України. Відповідно серед податкових...

Довідка про результати вивчення у 2016-2017н р. готовності та адаптації...
України, згідно з наказом мон україни від 07. 04. 2005 р. №204 «Про прийом дітей до першого класу загальноосвітніх закладів» (п....

Заява про державну реєстрацію лікарського засобу
Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи...

Заява про державну реєстрацію лікарського засобу
Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи...

Довідка про результати вивчення питання щодо організації національно-патріотичного...
«Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України» (надалі Основних орієнтирів виховання) є «Ціннісне...

Примітка : Довідка з роботи та довідка з банку дійсна лише 7 днів...
Примітка: Довідка з роботи та довідка з банку дійсна лише 7 днів з дати її видачі

Довідка відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації...
Указами Президента України, урядовими дорученнями, нормативно-розпорядчими документами Міністерства освіти І науки України

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Заява
Питання, що потребують вирішення в процесі здійснення експертизи: відповідність найменувань та описів товарів, поданих на експертизу,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт