Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення від 28 лютого 2018 року №541- VIІ про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року №503 VIІ «Про районний бюджет на 2018 рік»

Рішення від 28 лютого 2018 року №541- VIІ про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року №503 VIІ «Про районний бюджет на 2018 рік»

БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХІ сесія VIІ скликання
Рішення

від 28 лютого 2018 року № 541- VIІ
Про внесення змін до рішення районної

ради від 21 грудня 2017 року № 503 - VIІ

«Про районний бюджет на 2018 рік»

та додатків до нього (зі змінами)

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Внести зміни до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 503 – VIІ «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього, виклавши їх у новій редакції:

1. Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету в сумі 225922,6 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 223748,2 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету районного бюджету – 2174,4 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 229570,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету - 224523,1 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 5047,6 тис грн., згідно з додатком2.
- дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 774,9 тис. грн., який складається з профіциту загального фонду в сумі 2873,2 тис. грн. та дефіциту загального фонду в сумі 3648,1 тис. грн. Джерелом покриття дефіциту загального фонду районного бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду – 3648,1 тис. грн., профіцит, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 2873,2 тис.грн. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 2873,2 тис. грн., з них: за рахунок вільного залишку коштів загального фонду – 2873,2 тис. грн., згідно з додатком 7 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 2873,2 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 2873,2 тис. грн., згідно з додатком 7 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 224523,1 тис. грн. та по спеціальному фонду – 5047,6 тис. грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 800,0 тис грн.
4. Відповідно до п.20 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти (іншу субвенцію) міській та сільським радам, згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік перелік об»єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 9 до цього рішення.
6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 385,0 тис грн.

Дозволити Барвінківській районній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Барвінківської районної ради.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев»язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих місцевих (регіональних) програм у сумі 4256,4 тис грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управління Барвінківської районної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов»язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов»язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв»язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів районного бюджету на 2018 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 6 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв»язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
11. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені у статті 64 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені у статтях 691, 71 Бюджетного кодексу України.
13. Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (інших субвенцій) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування згідно з додатком №8 до цього рішення.
14. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов»язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов»язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства.

Зобов»язання взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених рішенням Барвінківської районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов»язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов»язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов»язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов”язання та не здійснюють платежі за іншими заходами (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
15. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, утримують чисельність та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів доходів.
16. Начальникам управлінь, відділів, керівникам бюджетних установ вжити заходів, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту районного бюджету на 2018 рік.
17. Дозволити фінансовому управлінню Барвінківської районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках.
18. Надати право голові районної ради, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету та фінансів, в процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках, вносити зміни в районний бюджет в частині зміни обсягів міжбюджетних трансфертів, розподілу вільних залишків та перевиконання доходної частини районного бюджету та за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу призначень з наступним затвердженням всіх змін на сесії районної ради. Фінансовому управлінню при внесенні змін до розпису районного бюджету надавати довідки-повідомлення в управління Державної казначейської служби України у Барвінківському районі.

19. Дозволити головним розпорядникам коштів та бюджетним установам:

- проводити попередню оплату предметів, матеріалів та послуг на термін, що визначений постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»(із змінами);

- отримувати готівку на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.
20. Надати право голові Барвінківської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.
21. Керуючись статтею 23,78 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управління Барвінківської районної державної адміністрації коригувати розпис районного бюджету по доходам та напрямками видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування та кредитування місцевих бюджетів».

22. Додатки 1- 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку районної ради (Понімаш Р.М.).

Голова районної ради Щолок В.С.


Пояснювальна записка

до рішення ХХІ сесії УІІ скликання районної ради № 541 - УІІ

від 28 лютого 2018 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 № 503 – УІІ «Про районний бюджет на 2018 рік»

та додатків до нього зі змінами.
І. Виділення коштів за рахунок вільного залишку
1. Збільшуються видатки районного бюджету по загальному фонду за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2018 року за рахунок залишку коштів районного бюджету – 3648096 грн. із них:

- Районній раді - 40000 грн., на виконання «Програми нагородження відзнаками районної державної адміністрації та районної ради Барвінківського району на 2018-2020 роки» - 20000 грн., на виконання «Програми управління майном спільної власності територіальних громад міста та сіл Барвінківського району на 2016-2018 роки» - 20000 грн. (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) (КПКВ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»).

- Районній державній адміністрації – 114300 грн., в тому числі центральній районній лікарні – 80000 грн., із них: для придбання паливно-мастильних матеріалів – 60000 грн., для придбання запасних частин для медичного транспорту – 20000 грн. (КПК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення»);

- центру первинної медико-санітарної допомоги – 30300 грн., із них: для забезпечення пільговим лікуванням певних категорій громадян – 20000 грн., для придбання ноутбуку та модему для кабінету щеплень - 10300 грн. (в тому числі – 9000 грн., з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд).

- РЦСССДМ – 4 000 грн. для придбання токенів (КПК 3121 « Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»);

- Відділу освіти – 1624900 грн., в тому числі: на виконання програми «Розвиток загальноосвітніх навчальних закладів Барвінківського району» на 2015-2019 роки - 1524800 грн., на проведення поточних ремонтів загальноосвітніх шкіл – 399800 грн., в тому числі: поточний ремонт приміщень Іванівської ЗОШ І-ІІІ - 199900 грн.; на поточний ремонт спортивної зали ІІ-Іванівської ЗОШ І-ІІІ - 199900 грн.; на придбання столів та стільців для шкільної їдальні Богодарівської ЗОШ І-ІІ ступенів – 20000 грн., на придбання двох комп»ютерів та лампи для проектора для опорного закладу Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 27000 грн. (в тому числі – 24100 грн. з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)), на співфінансування проекту «Капітальний ремонт Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Барвінківської районної ради Харківської області за адресою: вул. Освіти, 80, м.Барвінкове, Барвінківський район, Харківської області» – 1078000 грн. (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)) (КПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладам (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»);

- на виконання Програми «Розвиток позашкільних навчальних закладів Барвінківського району» на 2017-2018 роки – 100100 грн., на оплату проектно-кошторисної документації «Капітальному ремонт частини приміщень будівлі Барвінківської дитячо-юнацької спортивної школи Барвінківського району Харківської області за адресою: вул. Центральна, 61-А, м.Барвінкове, Харківська область» – 13100 грн. (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд), на придбання колонок, мікрофонів, стійок та ноутбуку для Барвінківської ДЮСШ - 27000 грн., (в тому числі – 24100 грн. з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) (КПК 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»);

на проведення заходів танцювальними колективами «Пролісок», «Феєрія» - 60000 грн. (КПКВ 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»).

- Сектору культури і туризму – 1621900 грн., із них: на розробку робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу «Барвінківський районний Будинок культури» Барвінківської районної ради, розташований за адресою: м.Барвінкове, вул. Центральна,9» - 25200 грн., (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд));

для проведення капітального ремонту покрівлі комунального закладу «Барвінківський районний Будинок культури» Барвінківської районної ради, розташований за адресою: м.Барвінкове, вул. Центральна,9 – 1450000 грн. (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд));

для проведення коригування та експертизи проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт зали та сцени комунального закладу «Барвінківський районний будинок культури» Барвінківської районної ради, розташований за адресою: м.Барвінкове, вул. Центральна(Леніна),9» – 20800 грн. (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд));

на придбання музичної апаратури для районного будинку культури – 70900 грн. ( в тому числі – 69400 грн., з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд));

для придбання музичної апаратури для ансамблю «Вірність» - 50000 грн. ( в тому числі – 39500 грн., з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)) (КПК 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»);

- на придбання токенів – 5000 грн. (КПК 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»);

- Управлінню соціального захисту населення – 107496 грн., на виконання Програми соціального захисту населення району на 2018-2022 роки, із них:

- для компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 42496 грн. (КПКВ 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»).

- на фінансову підтримку ради ветеранів – 50000 грн.(КПКВ 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»);

- на фінансову підтримку спілці інвалідів – 15000 грн.(КПКВ 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»);

- Фінансовому управління – 139500 грн., із них: на виконання Програми економічного та соціального розвитку району на 2018 рік для забезпечення надання послуг із комплексної підтримки функціонування та технічного обслуговування програмно-технічного комплексу ІАС «Місцеві бюджети» - 15000 грн. (КПК 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»);

- на виконання Комплексної Програми профілактики правопорушень у Барвінківському районі на 2016-2018 роки для Ізюмського міжрайонного відділу Управління СБУ України на придбання засобів зв»язку, спеціальної техніки, спеціального обладнання та оргтехніки – 100000 грн. (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) (КПК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»);

- на виконання Програми покращення якості надання послуг Барвінківським районним сектором Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області на 2018-2022 роки для Барвінківського районного сектору ГУДМС України в Харківській області на придбання предметів, матеріалів та поточний ремонт – 20000 грн. (КПК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»);

- інша субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету на виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї – 4500 грн.

ІІ. Трансферти з міського та сільських бюджетів
1. Збільшуються доходи загального фонду районного бюджету за рахунок іншої субвенції з міської та сільських рад на загальну суму 1316888 грн., із них: з Міської ради – 170300 грн., з Іванівської сільської ради – 125294 грн., з Подолівської сільської ради – 148650 грн., Гаврилівської сільської ради – 117000 грн., ІІ-Іванівської сільської ради – 679700 грн., ВКомишуваської сільської ради – 75944 грн.

2. Збільшуються видатки загального фонду районного бюджету за рахунок іншої субвенції на загальну суму 1316888 грн. та направляються:

- відділу освіти – 765500 грн., із них: на виконання Програми «Розвиток загальноосвітніх навчальних закладів Барвінківського району» на 2015-2019 роки для забезпечення безкоштовним харчуванням учнів та дітей сумі 385500 грн., в тому числі: Гаврилівського НВК та Пригожівської ЗОШ І-ІІ ст. - 68000 грн., для Подолівської філії опорного закладу Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 90700 грн., для ІІ-Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 111000 грн.,Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 71200 грн., Великокомишуваській ЗОШ І-ІІ ст. – 44600 грн.;

на придбання роутера, обладнання та класної металевої дошки для Подолівської філії опорного закладу Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 5000 грн.

для проведення поточного ремонту обідньої зали ІІ-Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 160000 грн., для проведення поточного ремонту шкільної їдальні ІІ-Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 190000 грн., на придбання будівельних матеріалів для ІІ-Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 25000 грн. (КПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладам (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»);

- районній державній адміністрації – 354488 грн., для ЦПМСД – 282488 грн. на виконання Програми удосконалення медичної допомоги жителям Барвінківського району на засадах сімейної медицини на період 2018-2019 роки із них: на проведення мережі Інтернет в АЗПСМ с. Іванівка – 6000 грн., на придбання туберкуліну – 3900 грн., на придбання медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги населенню жителям Іванівської сільської ради – 11800 грн., на програмне забезпечення реформи – 6494 грн.;

на придбання програмного забезпечення для обладнання 7 робочих місць по АЗПСМ м. Барвінкове для реформування первинної ланки охорони здоров»я – 25000 грн., на придбання туберкуліну для діагностики туберкульозу у дітей м. Барвінкове – 30300 грн.;

на придбання медикаментів для надання безкоштовної невідкладної допомоги жителям Гаврилівської сільської ради – 10000 грн., на придбання туберкуліну для Гаврилівської амбулаторії – 12000 грн., на програмне забезпечення медичної реформи по Гаврилівській сільській раді – 13000 грн., на підключення до мережі Інтернет для медичного обслуговування жителів Гаврилівської сільської ради – 2000 грн.;

на придбання медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги жителям Подолівської сільської ради – 6300 грн., на придбання туберкуліну – 4350 грн., на придбання твердого палива – 13200 грн., на підключення до Інтернету – 3000 грн., на програмне забезпечення медичної реформи по Подолівській сільській раді – 6500 грн., на придбання лінолеуму для Олександрівського ФАПу – 4200 грн. (КПК 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»);

на придбання медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги жителям ІІ-Іванівської сільської ради – 8800 грн., на придбання туберкуліну – 5700 грн., на підключення до Інтернету – 6000 грн., на програмне забезпечення медичної реформи – 13000 грн., на придбання твердого палива – 6600 грн., на придбання рукомийників в АЗПСМ ІІ-Іванівка – 2000 грн., на придбання матеріалів для ремонту внутрішніх приміщень, даху, цоколю приміщення АЗПСМ ІІ-Іванівка – 51000 грн.;

на придбання медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги жителям ВКомишуваської сільської ради – 4000 грн., на придбання туберкуліну – 2850 грн., на підключення до Інтернету – 3000 грн., на програмне забезпечення медичної реформи – 6494 грн., на оплату за електроенергію – 15000 грн.

- центральній районній лікарні – 72000 грн., на виконання Програми надання невідкладної медичної допомоги населенню Барвінківського району на 2017-2018 роки - 37000 грн., із них: для придбання антирабічних препаратів для профілактики та лікування сказу – 12000 грн., на придбання медикаментів та перев»язувальних матеріалів – 25000 грн. (КПК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення»); - на виконання Програми «Цукровий діабет на 2018-2020 роки» на придбання тест-смужок для дітей міста хворих на цукровий діабет - 35000 грн. (КПК 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»).

- сектору культури і туризму – 17000 грн., на виконання Програми розвитку культури Барвінківського району на 2016-2018 року для поліпшення матеріально-технічної бази ІІ-Іванівської ДМШ, а саме: на придбання музичних інструментів – 14000 грн., видатки на відрядження – 3000 грн. (КПКВ 1100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими»).

- управлінню соціального захисту населення – 179900 грн., із них: на виконання Програми соціального захисту населення району на 2018-2022 роки для компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 121600 грн. (КПК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»); для компенсаційних виплат залізничним транспортом окремим категоріям громадян – 42500 грн. (КПК 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті), на фінансову підтримку ради ветеранів – 12300 грн., на фінансову підтримку інвалідів – 3500 грн. (КПКВ 3202 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»).
3. Збільшуються доходи спеціального фонду районного бюджету за рахунок іншої субвенції з сільських рад на загальну суму 96000 грн., із них: з Гаврилівської сільської ради – 11000 грн., Подолівської сільської ради – 24000 грн., ІІ-Іванівської сільської ради – 22000 грн., Іванівській сільській раді – 20000 грн., по ВКомишуваській сільській раді – 19000 грн.

4. Збільшуються видатки спеціального фонду районного бюджету за рахунок іншої субвенції на загальну суму 96000 грн. та направляються:

- районній державній адміністрації – 83000 грн., для ЦПМСД – 38000 грн. на виконання Програми удосконалення медичної допомоги жителям Барвінківського району на засадах сімейної медицини на період 2018-2019 роки із них: на придбання ноутбуку для медичного обслуговування жителів Гаврилівської сільської ради – 11000 грн., на придбання ноутбуку Подолівському ФАПу – 9000 грн., на придбання ноутбуку ФАПу с. Дмитрівка – 9000 грн., на придбання ноутбуку для ВКомишуваського ФАПу – 9000 грн. (КПК 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»);

центральній районній лікарні – 45000 грн., на виконання Програми надання невідкладної медичної допомоги населенню Барвінківського району на 2017-2018 роки для придбання комп»ютерної техніки – 15000 грн., на придбання медичного обладнання, предметів довгострокового користування – 30000 грн. (КПК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення»).

- сектору культури і туризму – 13000 грн., на виконання Програми розвитку культури Барвінківського району на 2016-2018 року для поліпшення матеріально-технічної бази ІІ-Іванівської ДМШ на придбання акустичної системи та сценічних костюмів 13000 грн. (КПКВ 1100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими»).
ІІІ. Перерозподіл коштів в межах

затверджених асигнувань та інші зміни
1. Здійснюються переміщення в межах затверджених асигнувань по наступним бюджетним установам:

- по управління соціального захисту населення зменшуються заплановані асигнування з «Надання допомоги при народженні дитини» в сумі 21500 грн. (КПКВ 3043 «Надання допомоги при народженні дитини) та збільшити заплановані асигнування на «надання допомоги при усиновленні дитини» в сумі 21500 грн. (КПКВ 3042 «надання допомоги при усиновленні дитини»);

- по відділу освіти зменшуються заплановані асигнування з оплати послуг (крім комунальних) в сумі 5000 грн. (КПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладам (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами») та збільшуються заплановані асигнування на придбання токенів в сумі 5000 грн. (КПКВ 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»);

зменшуються заплановані асигнування по твердому паливу в сумі 626600 грн. (по районному бюджету) та збільшуються заплановані асигнування по твердому паливу в сумі 626600 (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету (КПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладам (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»);

по районній державній адміністрації по центральній районній лікарні зменшуються заплановані асигнування по оплаті за теплопостачання в сумі 626600 грн. (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету) та збільшуються заплановані асигнування по оплаті за теплопостачання в сумі 626600 грн. (по районному бюджету) (КПК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення»).

Начальник фінансового управління М.В.Чухно

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення від 28 березня 2018 року №580- VIІ про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 24 лютого 2017 року №332 VIІ про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 22 листопада 2017 року №486 VII про внесення змін до...
...

Рішення від 06 жовтня 2017 року №457 VII про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 26 липня 2017 року №410 V i І про виконання районного...
При плані 10856,8 тис грн надійшло 14863,7 тис грн доходів, що на 4006,9 тис грн більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним...

Рішення від 25 жовтня 2017 року №461 VII про виконання районного...
При плані 24970,8 тис грн надійшло 27674,8 тис грн доходів, що на 2704,0 тис грн більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним...

Рішення від 21 липня 2016 року №201 VII про виконання районного бюджету...
Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 99,7%....

Рішення від 20 травня 2016 року №117 VII про виконання районного...
Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 86%....

Охтирська районна рада сьоме скликання чотирнадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання одинадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання дванадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання восьма сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання десята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання третя сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 21. 01. 2015 «Про районний бюджет на 2015 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 21. 01. 2015 «Про районний бюджет на 2015 рік»

Сьома сесія
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Шоста сесія
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт